Zoek in de site:

Bureau Jeugdzorg Utrecht interim directeur/bestuurder

De klantvraag

In de provincie Utrecht werd op aanwijzing van de provincie de voorzitter van de Raad van Bestuur van het Bureau Jeugdzorg Utrecht – na een schorsing – vervangen door interim-manager Rene Meuwissen, namens InterExcellent Executive Interim Management. De opdracht: werk als interim-directeur Jeugdzorg aan het herstel van de bestuurlijke verhoudingen en aan structurele verbeteringen in de organisatie.

De context

Rene Meuwissen: “Ik trof een bureau aan dat bedrijfsmatig niet op orde was. Noem het maar gerust achterstallig onderhoud, onder andere op gebieden als ICT, P&O en huisvesting. De mensen zaten hier letterlijk onder de trap te werken.

De oplossing

Rene: “Na mijn inventarisatie, voornamelijk een interne ronde, heb ik binnen 6 weken een plan van aanpak opgesteld. Op basis daarvan is duidelijk geworden wat er moest gebeuren en heb ik draagvlak kunnen creëren. We zien dat onder andere terug in de doorlooptijden, met de aantekening dat we er nog lang niet zijn. Zo gaan wij ketenafspraken maken met zorgaanbieders om nog sneller hulp te kunnen gaan bieden. Doorlooptijden en wachtlijsten moeten nog veel korter.”

In het kader van een ander onderdeel van de opdracht, het herstel van de bestuurlijke verhoudingen, is Rene als adviseur van een commissie van goede diensten betrokken bij de samenstelling van een nieuwe Raad van Toezicht. Het is een onderdeel van het uiteindelijke doel: het bouwen van een professionele, toekomstbestendige organisatie die in alle opzichten de regiefunctie voor haar klanten en ketenpartners vervult. Al met al een dynamische opdracht, ook voor Rene die als interim manager een zeer brede ervaring in de zorg heeft: “Dit is mijn eerste opdracht als interim-directeur jeugdzorg en ik ervaar dat dit een boeiende en turbulente sector is, niet in de laatste plaats dankzij de grote hoeveelheid publiciteit. Ook dat houdt ons constant scherp.”

Het resultaat

De eerste resultaten zijn zichtbaar: de medewerkers zijn inmiddels op 3 nieuwe locaties gevestigd en het personeelsverloop is teruggedrongen van circa 25% naar 10%. Ondertussen zijn in de primaire processen verbeteringen doorgevoerd en worden daar de eerste resultaten geboekt.

Geert-Jan Poorthuis

Drs. Geert-Jan Poorthuis

Managing Partner
Iedere opdracht is uniek en krijgt mijn volle aandacht!
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430