Zoek in de site:

Provincie Fryslân interim HR-manager

De klantvraag

De operatie Trendbrekke binnen de provincie Fryslân bestaat uit een reorganisatie- en organisatie-ontwikkelingsdeel. De afdeling P&O met zo’n 30 speelt hier een belangrijke inhoudelijke en veranderkundige rol. De provincie wil naar een vraaggestuurde P&O en zoekt hiervoor een interim HR-manager. Harry de Ruiter gaat namens InterExcellent aan de slag als interim HR-manager: “Bezuinigen gaat ook over flexibiliteit en creativiteit”.

De context

Naast de strategische herpositionering van de afdeling P&O gaat het om het moderniseren van het HR-instrumentarium en het bijdragen aan de ‘change’ van de provinciale organisatie, waaronder het op de rails zetten van Strategische PersoneelsPlanning (SPP). Harry de Ruiter: “De afdeling moet veel meer zichtbaar worden, een meer proactieve rol gaan spelen. Lijnen uitzetten naar de toekomst. Dat betekent een heel ander soort dienstverlening, we zijn op weg naar een vraaggestuurde P&O-functie. Belangrijke aandachtspunten zijn management development, het ontwikkelen van leiderschap en strategische personeelsplanning. Dat laatste gaat over het denken vanuit verantwoordelijkheden in plaats van ‘poppetjes’. In het verlengde daarvan is het sturen op de ontwikkeling en de kwaliteiten van mensen. Binnen dat kader ben ik als interim HR-manager ook sparringpartner van het management.”

De oplossing

Uiteraard valt het woord ‘bezuinigen’ met enige regelmaat tijdens het gesprek met Harry. Volgens hem gaat dat veel verder dan het instellen van een vacaturestop of traditionele instrumenten als de budgettaire kaasschaaf: “Natuurlijk heb ik daar oog voor, maar eigenlijk zie ik deze operatie als een soort kwalitatieve kanteling van de organisatie. Enerzijds gaat het om het optimaliseren van bestaande routines en wegen zoeken om nog efficiënter te werken. Maar dit vooral ook in combinatie met juist meer flexibiliteit en creativiteit bij het inzetten en ontwikkelen van medewerkers. En nog meer gericht zijn op mogelijkheden tot samenwerking in je omgeving. Dat vergt juist weer veel van professionaliteit en leiderschap. Kortom: het gaat om een combinatie van versterken en veranderen. Ik denk altijd in balansmodellen. Als je wilt dat medewerkers zich professioneler gedragen, moet je als organisatie daarvoor de randvoorwaarden bieden. En daar zijn we nu druk mee bezig.”

Het resultaat

De verwachte krimp van de bijdrage uit het Provinciefonds en andere doeluitkeringen zal voor de provincie Fryslân dezelfde omstandigheden oproepen als voor andere lokale overheden. Dat leidt er toe dat er steeds meer steun komt voor verdergaande samenwerking tussen de drie noordelijke provincies. Uiteraard met behoud van identiteit en bestuurlijke autonomie. Harry: “Als je hierover op de traditionele manier blijft denken kom je niet veel verder. Je moet in dergelijke processen continu keuzes maken en dus ook die identiteitsvraag durven te stellen.” Op de vraag wat hem drijft in deze opdracht stelt Harry dat dit de gebruikelijke is: “Ik wil graag een slinger geven aan de brede inzetbaarheid, de mobiliteit van medewerkers. Dat ze hun loopbaan in eigen hand nemen en dat, mede als gevolg daarvan, organisaties als vanzelf in beweging komen. Daarom stuur ik op verandering en het creëren van een nieuwe context en variabelen. Ik heb veel ervaring als interim HR-manager in het bedrijfsleven en het is goed om te zien dat, ondanks alle vertragende mechanismen die je nu eenmaal bij een overheidsorganisatie tegenkomt, er hier nu ook duidelijk beweging ontstaat.”

Geert-Jan Poorthuis

Drs. Geert-Jan Poorthuis

Managing Partner
Iedere opdracht is uniek en krijgt mijn volle aandacht!
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430