Zoek in de site:

Portfoliomanagement in een groot ziekenhuis

De klantvraag

Een ziekenhuis kende de uitdaging 3 verschillende programma’s uit te voeren. Nieuwbouw, implementeren van een nieuw EPD en het inrichten van een nieuwe zorgorganisatie. Van cruciaal belang om structuur aan te brengen in de projecten die aangevraagd, uitgevoerd en afgerond werden.

De context

Op uitnodiging van het betreffende academisch ziekenhuis hebben we verschillende interim managers/projectleiders aangeboden. De individuele opdrachten werden door een consultant van InterExcellent gecounseld. Hierbij bleek dat vanuit 4 verschillende projectleiders teruggekoppeld werd dat de projectorganisatie onvoldoende ingericht was en er geen sprake was van control.
Deze bevindingen hebben geleid tot een advies aan de opdrachtgever.

De oplossing

Het advies werd als basis gebruikt om een opdrachtomschrijving te maken. Op basis hiervan zijn wij kandidaten gaan benaderen, die in staat waren op interim basis een eerste verbetering aan te brengen. Op basis van de gesprekken bij ons op kantoor zijn 3 kandidaten uitgenodigd bij de opdrachtgever. Met als resultaat dat één kandidaat als Portfoliomanager a.i. de opdracht uit kon gaan voeren.
Hierbij heeft hij aandacht geschonken aan de volgende zaken:
– Het inzichtelijk maken van alle projecten die in het ziekenhuis aangevraagd waren.
– De wijze waarop deze gebudetteerd en bekostigd werden.
– De manier waarop zij uitgevoerd werden. Prince 2 / waterval / Scrum / Agile.
– Het inrichten van een PMO met als doel de projectorganisatie te ondersteunen.

 

Het resultaat

Gedurende een jaar is een projectorganisatie ingericht. Projecten werden op een eenduidige manier aangevraagd, geprioriseerd, en ingericht. Waarbij de geaccordeerde projecten een plek gekregen in een roadmap. De leveringbetrouwbaarheid was vergroot. Kort samengevat; de professionaliteit van de project was vergroot.

Aangezien na dat jaar sprake was van een nieuwe fase, de waarde van de portfoliomanager bewezen was, was een Portfoliomanager in het formatieplan opgenomen. De interim manager heeft een bijdrage geleverd tot het concretiseren van een functieprofiel van de betreffende rol in deze organisatie. Wij kregen de uitnodiging deze nieuwe medewerker te werven. Deze procedure is snel en succesvol afgerond.

Geert-Jan Poorthuis

Drs. Geert-Jan Poorthuis

Managing Partner
Executive Search en Interim Management
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430