Zoek in de site:

Projectleider Medische Informatie en Communicatie Systemen in een nieuwbouw ziekenhuis

De klantvraag

De datum waarop verhuisd zou gaan worden, stond al geruime tijd dikgedrukt in de agenda. De opdracht was toe te werken naar deze datum van inhuizing en de verschillende systemen in te richten en te implementeren. In verband met nieuwe trends en inzichten werden zorgprocessen anders ingericht, zorgmedewerkers werden getraind in het gebruik van de medische communicatiemiddelen. Naast deze interne focus was het van belang dat extern de verschillende toeleveranciers gemanaged werden in dit programma.

De context

Afgelopen jaar stond alles in het teken van de zeer complexe verhuizing. Een megaklus die vooral goed gemanaged moest worden. De complexiteit van deze opdracht werd vergroot doordat de zorgprocessen aangepast en opnieuw ingericht diende te worden. Dit mede vanwege het feit dat in de nieuwbouw alleen in 1 persoonskamers werd voorzien. Dit heeft een mega impact op de zorgprocessen. Waarbij de verpleging en medici d.m.v. nieuwe communicatiesytemen geïnformeerd werden over de status van patiënten.

De oplossing

De projectmanagers, die namens InterExcellent Zorg zijn ingezet vanwege hun expertise, hebben hierin een cruciale rol gespeeld.
In eerste instantie is door een programmamanager het programma vormgegeven, waarin aandacht besteed werd aan de aansluiting met de afdelingen en medici. Daarnaast was het zaak de toeleveranciers te kiezen en te managen. In dat kader is een Senior Operationeel Projectmanager aan het Programma toegevoegd met als enige taak de toeleveranciers aan te sturen op afspraken en resultaat.

 

Het resultaat

De inhuizing van de nieuwbouw is goed verlopen. De verpleegsters en medici zijn goed geïnstrueerd en getraind. De verhuizing van patiënten is goed begeleid. En de toeleveranciers zijn goed gericht. Er is sprake geweest van een goede regie.

Geert-Jan Poorthuis

Drs. Geert-Jan Poorthuis

Managing Partner
Executive Search en Interim Management
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430