Vacature

Senior Coördinerend Business Expert (SCBE)

Politie

De keten van informatievoorziening (IV) binnen de Nationale Politie bestaat uit de CIO en Beleidsdirectie IV, de Dienst ICT en de Dienst IM (Informatie Management).

De Dienst IM is de informatiemanagementorganisatie voor de politie en is een nieuwe landelijke dienst die een transitie heeft doorgemaakt van een decentraal georiënteerde dienst naar een landelijke dienst. De dienst is verantwoordelijk voor vernieuwing, verbetering en continuïteit van de IV ten behoeve van alle politie processen en de bedrijfsvoering, en voert hier landelijk de regie over. De totaal ruim 700 medewerkers van de Dienst IM werken op zowel centrale als decentrale locaties. De dienst bestaat uit de sectoren Advies, Functioneel Beheer, Relatie en Servicelevel Management, Gegevensbeheer en Portfolio Management. De Dienst IM werkt hierbij nauw samen met de Dienst ICT, de technische organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT, en de Beleidsdirectie IV. De Dienst IM is een boeiende organisatie die volop bezig is met de landelijke professionalisering van IV processen, vernieuwing van het applicatielandschap en 24x7 ondersteuning van de politie operatie. De medewerkers van de Dienst IM hebben een cruciale maatschappelijke verantwoordelijkheid om het werk van politieagenten veiliger, effectiever en efficiënter te maken door innovatieve inzet van informatievoorziening en -technologie. Ook wordt de dienstverlening naar burgers toe verbeterd door kortere wachttijden en betere informatieverstrekking.

De sector Advies binnen de Dienst IM stemt de informatievoorziening af op de strategische doelstellingen en de behoeften van de operatie. De sector adviseert bij vernieuwing van de informatievoorziening over mogelijke proces- en organisatieveranderingen, levert input voor de planning & control cyclus en draagt zorg voor het onderhoud van de Enterprise Architectuur. De sector regisseert en bewaakt tevens de kwaliteit van de implementatie voor wat betreft de gekozen proces-, organisatie- en IV veranderingen. De sector Advies bestaat uit de teams Business Experts, Informatievoorziening Experts en Operationele Informatievoorziening Experts.

Binnen de sector Advies is het Team Business Experts het aanspreekpunt van de Dienst IM en de Dienst ICT voor vernieuwingsvraagstukken voor alle betrokken politieonderdelen en (keten)partners in het land. De business experts zijn expert op één of meer portefeuilles en aandachtsgebieden en zorgen voor een projectmatige doorontwikkeling van de informatievoorziening op die gebieden. Ze voeren integrale werkzaamheden uit op het gebied van informatiebeleid- en planning, tactisch portfoliomanagement en programmamanagement, beheer.

Functieomschrijving:

Voor onze opdrachtgever de Nationale Politie zijn wij op zoek naar 3 coördinerend senior business expert (SCBE). Als SCBE ben je de rechterhand op IV vlak van senior management binnen de politie in de rol van portefeuillehouder en hét aanspreekpunt voor de portefeuillehouder en ketenpartners vanuit de dienst IM als het gaat om IV-verbeterings- en vernieuwingsvragen. Je bent als regisseur verantwoordelijk voor het werkend krijgen van de IV-keten, van beleidsthema’s naar onderliggende applicaties en systemen. Bepalend voor je succes is het begrijpen van de operatie en haar specifieke problematiek en het hebben en ontwikkelen van een duurzame relatie met de business. Je zorgt voor de verbinding tussen de business (operatie en bedrijfsvoering) en de IV-keten (van vraagarticulatie tot en met de realisatie en evaluatie). Samen met je collega’s coördinerend senior business experts ben je verantwoordelijk voor de regie op de informatievoorzienings-activiteiten voor de politie.

• Je richt je op een cluster van portefeuilles en zorgt voor een projectmatige doorontwikkeling van de informatievoorziening en -processen.
• Je draagt namens de politiechef bij aan het informatiebeleid en stelt informatieplannen op die zijn gerelateerd aan diens portefeuille, op basis van strategische eisen en kaderstelling vanuit de beleidsdirectie IV.
• Je verzorgt de intake van nieuwe behoeften/vragen die vallen binnen het toegewezen portefeuillecluster en je coördineert de gewenste en vereiste vooronderzoeken.
• Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van complexe (implementatie)projecten die meerdere met elkaar samenhangende portefeuilles raken. Daarbij adviseer en regisseer je de diverse stakeholders die betrokken zijn bij de uitvoering.
• Je organiseert de betrokkenheid van de business bij de realisatie van nieuwe IV-behoeften vanaf het ontstaan van de behoefte tot en met de implementatie en ingebruikname.
• Je adviseert gevraagd en ongevraagd de portefeuillehouder, managementteam Dienst IM en andere belanghebbenden over de impact en haalbaarheid van de IV initiatieven.
• Je adviseert proactief de portefeuillehouder over de prioriteitstelling binnen de portefeuille (IV-verbetering en -vernieuwing) en stemt deze af binnen de sector Advies en met portfoliomanagement van IM en de Directie IV.
• Je bouwt, participeert in en onderhoudt interne en externe (internationale) netwerken van specialisten voor kennisdeling en vernieuwing binnen de politiedienstverlening.
• Je organiseert en verricht (aanvullend) onderzoek (of laat deze doen) als basis voor specialistische methoden, benaderingswijzen en/of oplossingsrichtingen ten behoeve van de uitvoeringspraktijk en de bedrijfsvoering.
• Je zorgt voor de aansturing van de werkzaamheden en resultaten van de business experts binnen de eenheid en verzorgt tevens de organisatorische en personele coördinatie. In afstemming met de teamchef concretiseer je de geplande activiteiten naar individuele werkafspraken en resultaten en bewaak je de voortgang.
• Bij het uitvoeren van je functie word je ondersteund door IV-experts onder meer bij de intake van nieuwe behoeften, respectievelijk het uitvoeren van vooronderzoeken en meer specifiek op het gebied van requirementsanalyse, IV-architectuur en informatiebeveiliging.
• Als verantwoordelijk coördinator treedt je op als intermediair tussen teamchef en medewerkers en ben je vakinhoudelijk aanspreekpunt voor hen.

Functie-eisen:

• Bewezen ervaring in de vakgebieden Informatie Technologie (ICT) en binnen het domein Informatie Voorziening (de IV keten);
• Ruime expertise en ervaring ten aanzien van ontwikkeling van (gemeentelijke) informatievoorziening, innovatie, digitalisering en informatie- en data gedreven werken in een eigen organisatie en in een gemeente (zoals Smart City)
• Algemeen bedrijfskundige en bedrijfsvoering kennis en een stevige leidinggevende ervaring op zowel strategisch als tactisch niveau;
• Sterke communicatief overdrachtelijke vaardigheden en het kunnen tonen van daadkracht
• Bewezen verandermanagementkwaliteiten
• Je hebt academisch werk- en denkniveau
• Je hebt bij voorkeur een afgeronde opleiding bedrijfskundige informatica, bedrijfskunde, bestuurskunde of vergelijkbaar.
• Je hebt diepgaande kennis van ICT, informatieplanning, IV-project portfoliomanagement en/of IV-architectuur binnen een complexe multi-keten context.
• Je bent gewend om langs functionele ketens te werken binnen een matrix organisatie. Je herkent het grotere verband en de samenhang tussen diverse vraagstukken, organisatieonderdelen en belangen. Je bent je bewust van je eigen positie en invloed binnen het grotere geheel.• Je herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Je vormt jezelf daarbij een beeld van de toekomstige ontwikkelingen en concentreert je op de hoofdlijnen en formuleert de langere termijndoelstellingen en de strategische planning om in te spelen op die ontwikkelingen.
• Je hebt ervaring op het vlak van beleidsontwikkeling, advisering en management.
• Je bent in staat om op basis van zakelijke(bedrijfseconomische) principes te schakelen op zowel tactisch als strategisch niveau en je bent goed in staat mensen met de juiste argumenten te overtuigen. Je kunt jezelf daarbij onafhankelijk opstellen en staan voor je eigen mening en vakinhoudelijke deskundigheid.
• Je gaat effectief om met onzekerheid en veranderingen in de organisatie, de omgeving en jezelf.
• Je bent een netwerker die relaties binnen en buiten de eigen organisatie ontwikkelt en deze benut voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
• Je beschikt over het vermogen om de competenties van medewerkers op juiste waarde te schatten en hen resultaatgericht in te zetten. Je bent motiverend, coachend en sturend richting medewerkers en daagt ze uit om het beste uit henzelf te halen.
• Affiniteit met de politie organisatie is gewenst, maar werkervaring kan zijn opgedaan in de private en/of publieke sector.
• Aanvullende competenties:
o Proactief, ondernemend
o Communicatief, sensitief en verbindend
o Resultaatgericht, vasthoudend
o Conceptueel vermogen, analytisch

Arbeidsvoorwaarden:

Deze functie is voor 36 uur per week. De politie biedt een tijdelijke aanstelling voor een proeftijd van een jaar, waarna een vaste aanstelling kan volgen.
Het bruto maandsalaris bedraagt maximaal € 5886,- (schaal 13 Bbp, per 1-1-2017) op basis van een 36-urige werkweek. Daarnaast biedt de politie uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 8% eindejaarsuitkering. De standplaats is afhankelijk van de specifieke SCBE functie. Voor twee SCBE functies is de standplaats Rotterdam, voor de derde SCBE functie is dat Apeldoorn. De functies vereisen mobiliteit. Het werk zal uitgevoerd worden op de standplaats en andere locaties centraal in Nederland.

Sollicitatie en planning
• Op basis van de CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek in week 39 bij InterExcellent in Baarn
• De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de commissie binnen de Politie die beslist met wie zij wenst kennis te maken. De gesprekken binnen de Politie vinden plaats in week 40 en/of week 41
• Een eventueel vervolggesprek en/of afrondingsgesprek vindt plaats in week 41 en/of week 42
• Na een arbeidsvoorwaardengesprek vindt een betrouwbaarheids- en/of veiligheidsonderzoek plaats

Contact over deze vacature
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Sietse Bergstra, Partner InterExcellent, e-mail sietse.bergstra@interexcellent.nl, tel.nr. 035-5280430.

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
  • APELDOORN
Sietse Bergstra

Drs. Sietse Bergstra

Managing Partner
We ondersteunen organisaties om hun keten van informatievoorziening weer werkend te maken.
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430