Vacature

Directeur Human Resources (HR)

Erasmus Universiteit Rotterdam

Een smeltkroes van talent, internationaal georiënteerd en sterk maatschappelijk betrokken. Dat is de Erasmus Universiteit Rotterdam. Een universiteit die met 28.000 studenten en bijna 3.000 medewerkers wetenschappelijke kennis in Rotterdam ontwikkelt die grenzeloos toepasbaar is. Belangrijke waarden voor de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn durf, nieuwsgierig, maatschappelijk betrokken, grensverleggend en streven naar succes. De EUR heeft zeven faculteiten en twee instituten:

 • Erasmus School of Economics
 • Rotterdam School of Management
 • Erasmus School of Law
 • Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
 • Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
 • Erasmus School of Philosophy
 • Erasmus School of History, Culture and Communication
 • Institute of Social Studies
 • Institute of Health Policy and Management

De EUR is een toonaangevende universiteit. Zowel haar onderzoek als het onderwijs worden internationaal hoog gewaardeerd. Dit is terug te zien in de studentengemeenschap, die maar liefst 114 nationaliteiten omvat. De organisatie heeft een ambitieus, ondernemend en samenwerkingsgericht profiel. De EUR stimuleert internationale netwerken en de vorming van strategische allianties (bijvoorbeeld samenwerking met Universiteit Leiden en TU Delft) op tal van gebieden rond onderwijs, onderzoek en valorisatie.

Functieomschrijving:

Een nieuwe EUR brede strategie en strategisch plan is in voorbereiding. Dit plan voor de komende jaren wordt het startpunt voor nieuwe initiatieven en investeringen. Een belangrijke rol is hierin weggelegd voor de Directeur HR, in nauwe samenwerking met de faculteiten en instituten. De ontwikkeling van onze medewerkers en organisatie zal namelijk een centrale plek innemen in onze plannen.

Als Directeur HR zet u op basis van dit strategisch plan samen met het College van Bestuur en de decanen de lijnen uit naar de toekomst. U zorgt er samen met hen voor dat de Universiteit haar positie in de wereldtop verder kan uitbouwen met medewerkers en een organisatie die vitaal is en blijft. Hiertoe zorgt u voor een inspirerende arbeidsmarkt propositie die de internationale top in zowel onderzoek als onderwijs aan ons bindt. U zorgt voor een gezonde doorstroming binnen de organisatie met een goede balans tussen ambitie en werkdruk; een passende ondersteuning van talentontwikkeling en duurzame inzetbaarheid Deze ambities krijgen hun plek in een inspirerende en realistische HR visie op basis waarvan met medezeggenschapsorganen en lokale vakbonden het HR beleid naar de toekomst toe kan worden vorm gegeven.

U geeft leiding aan de afdeling HRM met daarin een managementteam die de teams vertegenwoordigen; Support, Beleid en Advies. Van u wordt verwacht dat u de verdere professionalisering van HR in lijn met de strategie op u neemt en zorgt voor een proactieve houding en hoge kwaliteit van de dienstverlening. Self services op het gebied van HR worden in de komende maanden verder uitgebouwd, dit vraagt verdere borging en acceptatie. Dit evenals de doorontwikkeling van de adviesfunctie naar niveau waarbij HR een volwaardige gesprekspartner is van de decanen. Andere uitdagingen zijn het ondersteunen van de internationalisering van de EUR, het vormgeven van een (nieuw) hooglerarenbeleid, leiderschapsontwikkeling, diversiteitsbeleid en actuele thema’s zoals privacy, werkdruk en vitaliteit.

Functie-eisen:

Voor de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn wij op zoek naar een allround Directeur HR, een verbindende professional en leider die inspirerend opereert.

Ervaring en achtergrond:
 • Universitaire graad op HR gerelateerd vakgebied
 • + 10 jaar ervaring in het leiden, challengen en coachen van senior leidinggevenden in het vakgebied Human Resources
 • bewezen ervaring in complexe organisatie, bij voorkeur (ook) binnen organisaties op het gebied van onderwijs en onderzoek
 • bewezen ervaring met het ontwikkelen van een HR-visie en het doorvertalen naar, beleid en instrumentarium
 • kennis van HR-systemen en het implementeren van self services
 • aantoonbare ervaring met vakbonden en medezeggenschap
 • een academisch werk- en denkniveau
 • een uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (CEFR niveau C1).


Competenties en persoonlijkheid:
 • excellente communicator, positief, zelf sturend en gestructureerd
 • implementatiekracht en resultaatgericht, heeft 'pushing power' en maakt zaken af
 • besluitvaardig en met breed interventierepertoire
 • verbindend teamspeler die mensen enthousiasmeert samen met hen resultaten boekt en successen viert
 • weet draagvlak te creëren en deuren te openen
 • bedrijfskundig en klantgericht.

Arbeidsvoorwaarden:

De EUR biedt een uitdagende functie in een interessante en complexe organisatie. De Directeur HR wordt marktconform gewaardeerd en verdient op basis van fulltime (38 uur per week) maximaal ruim € 108.000,- bruto per jaar (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering volgens schaal 16 van de CAO Nederlandse Universiteiten). De EUR kent een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 41 vakantiedagen op voltijdbasis, een ABP pensioen en gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, opleidings- en ontwikkelmogelijkheden en de mogelijkheid om gebruik te maken van een aantal faciliteiten zoals de sportaccommodatie en de bibliotheek.


SOLLICITATIE PROCEDURE
De begeleiding van de werving, search en selectieprocedure is in handen van InterExcellent Executive Search, in de persoon van de heer drs. G.J.A.M. (Geert-Jan) Poorthuis. Hij zal de eerste gesprekken voeren met geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van de meest passende kandidaten aan de selectiecommissie worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden eindkandidaten geselecteerd voor gesprekken binnen de EUR.
Van de eindkandidaten worden referenties nagetrokken en er zal een veiligheidsonderzoek worden uitgevoerd. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.


PLANNING
• Sollicitaties (functiegerichte motivatiebrief en -CV) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk tot 11 mei 2018 via DirecteurHR-EUR@interexcellent.nl
• Op basis van een CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij InterExcellent in Baarn
• De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie binnen de Erasmus Universiteit die beslist met wie zij wenst kennis te maken
• De gesprekken binnen de EUR vinden plaats op 28 mei in de ochtend en/of 30 mei in de middag
• De Erasmus Universiteit streeft er naar de Directeur HR in juni te kunnen benoemen

De EUR wenst dat haar nieuwe Directeur HR voor de start van het nieuwe academisch jaar aantreedt.

CONTACT OVER DEZE VACATURE
Geert-Jan Poorthuis, partner InterExcellent Management Search, Baarn. Tel: 035- 5280430 of www.interexcellent.nl en mail via DirecteurHR-EUR@interexcellent.nl.

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Rotterdam
Geert-Jan Poorthuis

Drs. Geert-Jan Poorthuis

Managing Partner
Executive Search en Interim Management
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430