Vacature

Strategisch Adviseur IT

de Rechtspraak


RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK

De Raad voor de rechtspraak is opgericht in 2002 en fungeert als onafhankelijke buffer tussen de 15 gerechten en de 2 bijzonder appelcolleges en de Regering en wetgever. Tot dat jaar viel de Rechtspraak (circa 1,6 mln. rechtszaken, ruim 2.000 Rechters en Raadsheren werkzaam bij 11 Rechtbanken, 4 Gerechtshoven, CBb, CRvB en bij de Hoge Raad) onder de minister van Justitie. Het ministerie ging niet over de inhoud van de uitspraken, maar bepaalde bijvoorbeeld wel hoeveel geld een rechtbank per jaar kreeg. De commissie-Leemhuis adviseerde in 1998 aan de minister en Tweede Kamer dat de Rechtspraak zelf verantwoordelijk moest worden voor de eigen bedrijfsvoering. En dat ieder gerecht daarom een eigen bestuur moest krijgen. Ook voor de Rechtspraak als geheel was een bestuur nodig: de Raad voor de rechtspraak. Het Bestuur en Bureau van de Raad voor de rechtspraak zijn gevestigd in Den Haag. Het Bureau van de Raad voor de rechtspraak telt circa 120 medewerkers.

Functieomschrijving:

STRATEGISCH ADVISEUR IT

De Strategisch adviseur IT valt binnen de afdeling Strategie en rapporteert hiërarchisch aan het afdelingshoofd Strategie.

De Strategisch adviseur IT speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de IV-strategie, ingebed in de algemene strategie van de Rechtspraak, in nauw overleg met de CIO voor de Rechtspraak. U bent topadviseur op het werkterrein van IT en IV voor de portefeuillehouder in de Raad voor de rechtspraak. U voorziet hem, gevraagd en ongevraagd, van strategisch advies over de volle breedte van IV/IT om hem in staat te stellen gefundeerde beslissingen te nemen. U zoekt daarbij de samenwerking met andere onderdelen van het Bureau. Veelal zal het gaan om advies over voorstellen vanuit IVO, de IV-organisatie van de rechtspraak, maar ook over organisatievraagstukken kan worden geadviseerd. Het is (op strategisch niveau) de countervailing power ten opzichte van de CIO.

U vertegenwoordigt de Raad van tijd tot tijd op strategisch niveau, bijvoorbeeld in overleggen en onderhandelingen met het departement van Justitie en Veiligheid.

Functie-eisen:

De gezochte kandidaat heeft:

 • Academisch werk- en denkniveau op basis van een relevante afgeronde universitaire opleiding
 • Vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en realiseren van strategische (beleids)doelstellingen en processen
 • Kennis van theorie, methoden en technieken op het IT-vakgebied gecombineerd met een breed inzicht in de samenhang met en invloed van andere vakgebieden
 • Inzicht in en gevoel voor de bestuurlijke verhoudingen in de Rechtspraak en de Rijksoverheid
 • Vaardigheid in het omgaan met uiteenlopende en tegengestelde belangen en het verwerven van draagvlak voor de doelstellingen en belangen van de Rechtspraak binnen ingewikkelde krachtenvelden en politiek-bestuurlijke trajecten
 • Vaardigheid in het uitbouwen en onderhouden van een netwerk, vertegenwoordigen van en onderhandelen namens de organisatie

Arbeidsvoorwaarden:

DE RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK BIEDT

De Raad voor de rechtspraak biedt een uitdagende functie binnen een interessante en complexe organisatie. De Strategisch adviseur IT wordt marktconform gewaardeerd en verdient maximaal circa
€ 103.000 bruto per jaar inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering (schaal 15 van de CAO Rijksoverheid 2018, voltijds (36 uur per week)).

De Raad voor de rechtspraak kent een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.

SOLLICITEREN EN PLANNING

 • De Raad voor de rechtspraak wenst de Strategisch adviseur IT zo snel als mogelijk te laten beginnen
 • Sollicitaties (CV en functiegerichte motivatiebrief) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk op 12 oktober 2018 via www.interexcellent.nl
 • Op basis van de brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek in de kalenderweken 39 t/m 42 bij InterExcellent te Baarn
 • De best passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie binnen de Raad voor de rechtspraak die beslist met welke kandidaten zij wenst kennis te maken
 • Het eerste gesprek met de Selectiecommissie vindt plaats op 25 oktober 2018 (week 43)
 • Het gesprek met de Adviescommissie vindt plaats in week 44
 • Het arbeidsvoorwaardengesprek vindt plaats in november
 • De Raad beoogt de benoeming te laten plaatsvinden in november zodat de Strategisch adviseur IT kan starten per januari of februari 2019 of zoveel eerder als mogelijk


CONTACT OVER DEZE VACATURE
Sietse Bergstra, partner binnen InterExcellent, telefoon 035- 5280430 of www.interexcellent.nl en email rechtspraak@interexcellent.nl.

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Den Haag
Sietse Bergstra

Drs. Sietse Bergstra

Managing Partner
We ondersteunen organisaties om hun keten van IT en IV weer werkend te maken.
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430