Vacature

Algemeen Directeur

Vereniging Hendrick de Keyser


Voor onze opdrachtgever, het bestuur van de Vereniging Hendrick de Keyser zijn we op zoek naar een vakkundig, vernieuwend en ervaren Algemeen Directeur die de organisatie op een inspirerende manier leidt en vorm geeft aan de doelen van de vereniging.

Doelstelling
Huizen bewaren voor de toekomst en waar mogelijk verduurzamen. Vijfhonderd jaar woonhuisgeschiedenis. Vereniging Hendrick de Keyser zet zich in voor het behoud van architectonisch of historisch belangrijke gebouwen en hun interieur. De Vereniging doet dit door panden te verwerven, ze vervolgens te restaureren en te verhuren. Eenmaal verworven panden worden nooit meer afgestaan. Gebouwen die door ‘Hendrick de Keyser’ onder de hoede worden genomen, voldoen aan strenge eisen. Het moeten sprekende voorbeelden zijn van de architectuur of de wooncultuur van een bepaalde periode. De geschiedenis moet niet alleen van buiten afleesbaar zijn, maar ook van binnen. Veel aandacht gaat daarom uit naar de bouwhistorische constructies en de kwaliteit van het interieur.

De collectie - die gemiddeld met vijf tot tien gebouwen per jaar groeit - omvat momenteel 432 panden en complexen, waaronder huizen, boerderijen, buitenplaatsen, hofjes, villa’s, vissershuisjes en raadhuizen, verspreid over 113 plaatsen in heel Nederland. Het oudste gebouw is 500 jaar, het jongste is 30 jaar oud. Het aantal verhuurde eenheden is vele malen groter dan 432, dat komt omdat veel huizen meerdere appartementen tellen.

Sinds kort heeft de Vereniging 11 museumhuizen die samen 500 jaar woongeschiedenis laten zien. Daarnaast zijn er 18 Monument & Bed locaties; bijzondere panden waar tegen betaling kan worden overnacht. Ten slotte telt de Vereniging 38 bijzondere locaties die kunnen worden gehuurd voor trouwgelegenheden, uitvaarten of zakelijke bijeenkomsten.

Achtergrond en geschiedenis
‘Hendrick de Keyser’ is een particuliere vereniging zonder winstoogmerk, opgericht op 3 januari 1918 en erkend bij Koninklijk Besluit. De Vereniging telt zo’n 5800 leden en wordt geleid door een Bestuur (5 leden) onder toezicht van een Raad van Commissarissen (20 leden). Bestuur en Raad van Commissarissen doen hun werk volledig onbezoldigd. Klik voor meer informatie over de governance op: www.hendrickdekeyser.nl/bestuur-en-raad-van-commissarissen

Vereniging Hendrick de Keyser is opgericht door een aantal Amsterdammers onder leiding van wijnkoopman Jacobus Boelen. In een tijd van economische bloei constateerden de oprichters dat door sloop, nieuwbouw en verpaupering het beeld van de Nederlandse dorpen en steden ernstig werd aangetast. Hetgeen de oprichters bond, was hun ergernis over de roekeloze en onnodige teloorgang van veel belangrijke en beeldbepalende huizen in hun stad. De oplossing om verval van beeldbepalende huizen tegen te gaan was een simpel en probaat middel: door verwerving huizen redden en daarna verhuren. De inkomsten uit de verhuur maakten het onderhoud mogelijk. Deze praktische aanpak kenmerkt nog steeds de werkwijze van de Vereniging. Al in het eerste jaar van haar bestaan werd door de leden van de Vereniging bepaald dat het werkterrein heel Nederland moest gaan omvatten.

De Vereniging is sindsdien uitgegroeid tot de grootste nationaal werkende restaurerende instelling van Nederland. 

De Vereniging is vernoemd naar de Amsterdamse stadssteenhouwer Hendrick de Keyser (1565-1621), de beeldhouwer van het grafmonument van Willem van Oranje in Delft en bouwmeester van tal van gebouwen in Amsterdam (zoals de Westerkerk, Zuiderkerk en Noorderkerk), Delft, Deventer en Hoorn. Door velen wordt De Keyser beschouwd als een kunstenaar van nationale betekenis, vergelijkbaar met Rembrandt voor de schilderkunst.

Functieomschrijving:

 • Ondersteunen van het Bestuur bij het realiseren van de doelstellingen van de Vereniging en het opstellen en blijven actualiseren van een visie voor de toekomst van de Vereniging
 • Eindverantwoordelijk voor het functioneren (organisatorisch en financieel) van de Vereniging, tevens Voorzitter van de Directie
 • Het externe gezicht van de Vereniging (samen met Directeur Externe Relaties)
 • Verantwoordelijk voor het voorleggen en/of besluiten betreffende het verwerven en restaureren van panden
 • Operationeel actief in de rol van directeur Acquisitie en Restauratie

De Algemeen Directeur rapporteert aan het Bestuur van de Vereniging.

ALGEMENE TAKEN
Eindverantwoordelijk voor uitvoering en formuleren beleid, met onder meer:
 • Contacten tussen Directie en Bestuur, respectievelijk met de Raad van Commissarissen
 • Contacten met de leden en de Algemene Ledenvergadering in samenwerking met de Directeur Externe Relaties
 • Adequate verslaglegging (financieel en inhoudelijk) van de activiteiten van de Vereniging
 • Contacten vanuit publiek en instanties, die te maken hebben met de kennis en kwaliteiten van de Vereniging
 • Het financiële beleid
 • Aansturing van de teams Financiën & Control alsmede Onderzoek & Documentatie
 • Vertegenwoordiging van de Vereniging naar buiten, in samenwerking met de Directeur Externe Relaties
 • Voorzitter van het directieteam; werkt nauw samen met de andere 2 directeuren en stuurt deze op hoofdlijnen aan
 • Verantwoordelijk voor de aansturing van de fondsenwerving en de contacten en andere geldverschaffers.
 • Fungeert als bestuurder richting de OR
 • Certificaten -zoals ANBI, CBF etc.- van de Vereniging

SPECIFIEKE TAKEN
Als lid van het directieteam is de Algemeen Directeur inhoudelijk tevens Directeur Verwerving en Restauratie.

VERWERVING:
 • Acquisitie, gevraagd en ongevraagd adviseren van het Bestuur inzake (mogelijk) te verwerven panden dan wel over het verwervingsbeleid van de Vereniging in het algemeen
 • Onderzoeken van verwervingsvoorstellen op wenselijkheid en haalbaarheid en het onderbouwen van eigen voorstellen en/of die van derden
 • Onderzoeken (of laten onderzoeken) en desgewenst beschrijven (of laten beschrijven) van panden die in aanmerking (kunnen) komen voor verwerving door de vereniging

RESTAURATIE:
 • Verantwoordelijk voor het onderzoek, zowel in het pand als in bronnen, van de ontwikkelings-, gebruiks- en/of bewoningsgeschiedenis van de gebouwen in eigendom van de Vereniging
 • Planontwikkeling en uitwerking door een architect (intern of extern) van de (deel-)restauratie van panden van de vereniging
 • Verantwoordelijk voor de realisatie van het vergunning- en subsidietraject bij restauraties
 • Verantwoordelijk voor de supervisie over de uitvoering van lopende restauratieprojecten en het onderhouden van contacten met relevante partijen en personen ten behoeve van het restauratieproces
 • Beschrijven of laten beschrijven van de (bouw-)historische en architectonische waarden van de panden van de Vereniging
 • Geschikt maken voor kennisname door een -specifiek geïnteresseerde) groep vakgenoten en/of leden van de resultaten van onderzoek

FONDSENWERVING
 • Aansturing van de fondsenwerving
 • Contacten met fondsen en andere schenkers

Download hier het uitgebreide functieprofiel van deze vacature (in PDF)>

Functie-eisen:

De nieuwe Algemeen Directeur is een stevige en verbindende leider die zich gemakkelijk beweegt binnen de Vereniging, de organisatie en daarbuiten.

KENNIS EN ERVARINGSGEBIEDEN:
 • Academisch denk- en werkniveau
 • (Technisch) universitaire opleiding bouwkunde/architectuur of vergelijkbaar, aangevuld met relevante ervaring op dat gebied
 • In staat om een langere termijn strategische visie te ontwikkelen en hiervoor draagvlak te creëren binnen en buiten de organisatie
 • Ondernemend, blijkend uit het vermogen vernieuwende plannen te ontwikkelen en te realiseren. NB: de Vereniging is ANBI gecertificeerd maar de organisatie is een bedrijf
 • Kennis van en ervaring met de praktijk van restaureren en verduurzamen
 • Financieel inzicht en kennis en ervaring met financieel beleid, risico’s en (financiële) verslaglegging
 • Kennis en ervaring op het gebied van HR-beleid
 • Leidinggevende capaciteiten op directie- en organisatieniveau, met groot empathisch vermogen (people manager) om mensen te inspireren het beste uit zichzelf en de organisatie te halen
 • Goed kunnen delegeren 
 • Ethisch en empathisch kunnen handelen, zowel bij verwervingen van historische gebouwen als wel richting mensen, extern en intern
 • Uitstekende contactuele eigenschappen en communicatieve/redactionele vaardigheden
 • Goede representatie en presentatievaardigheden en in staat zich te ontwikkelen tot het boegbeeld van de Vereniging

DAARNAAST BESCHIKT U OVER DE VOLGENDE COMPETENTIES:
 • Een netwerker die gewend is om meerdere belangen te kunnen dienen; maakt daarbij gebruik van de nodige organisatiesensitiviteit, integriteit en inlevingsvermogen
 • Een verbindende stijl van sturen en communiceren en ook onder druk in staat resultaat neer te zetten
 • Analytisch maar beschikt ook over probleemoplossende kwaliteiten
 • Gevoel voor humor 😊

Arbeidsvoorwaarden:

De Vereniging biedt een uitdagende, inspirerende functie in een unieke sector en omgeving. Het arbeidsvoorwaardenpakket is in overeenstemming met de aard en zwaarte van deze voltijds functie.

De vereniging biedt (na een jaar goed functioneren) een vaste aanstelling met concurrerende condities waaronder een bruto jaarsalaris in -afhankelijk van uw ervaringsniveau- directieschaal schaal H of I van de Beloningsregeling Goede Doelen in Nederland, zie ook:
www.goededoelennederland.nl/sector/standpunten/directiesalarissen.


Solliciteren en planning
Het bestuur van de Vereniging wenst de procedure af te ronden in januari 2021.

 • Sollicitaties ontvangen we het liefst zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk op maandag 16 november 2020) door middel van uploaden van een functiegerichte motivatiebrief en een Nederlandstalig CV, beide via www.interexcellent.nl. De documenten kunnen desgewenst gemaild worden naar HdK@interexcellent.nl.
 • Op basis van de brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij InterExcellent in Baarn vanaf week 45 tot en met week 48
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie bij het Bestuur van de vereniging Hendrick de Keyser die beslist met wie zij wenst kennis te maken
 • De selectiegesprekken bij het Bestuur van de Vereniging vinden plaats op donderdag 7 januari en vrijdag 8 januari in de middag.
 • De eindkandidaten (2 of 3) zullen daarna worden uitgenodigd op donderdag 14 januari (ochtend) voor de behandeling van een realistische casus, samen met het Bestuur. 
 • In de dagen daarna zal een arbeidsvoorwaardengesprek worden gepland met de beoogde eindkandidaat
 • Het bestuur wenst haar nieuwe Algemeen Directeur te benoemen in januari 2021

Van de eindkandidaten kunnen referenties worden ingewonnen. Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.


Contact over deze vacature
Deze procedure wordt geleid door Geert-Jan Poorthuis, managing partner bij InterExcellent te Baarn. Tel: www.interexcellent.nl of HdK@interexcellent.nl.

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken
Locatie:
 • Amsterdam
Geert-Jan Poorthuis

Drs. Geert-Jan Poorthuis

Managing Partner
Executive Search en Interim Management
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430