Vacature

Sectorhoofd Ontwikkeling

Politie Nederland


Voor onze opdrachtgever de Dienst ICT van de Nationale Politie zijn we op zoek naar een stevige Sectorhoofd Ontwikkeling (400+ FTE) die zich met passie en durf inzet voor het leveren van snelle, wendbare en betrouwbare ICT-dienstverlening aan de politieorganisatie.
 
ALGEMEEN
Het politievak verandert voortdurend door digitalisering in de samenleving. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en vragen een politieorganisatie die hier adequaat op anticipeert. Het zwaartepunt zal steeds meer verschuiven van ontwikkeling van informatievoorziening (IV) als faciliterende taak, naar ontwikkeling van het politievak als onderdeel van de digitaliserende en duurzame samenleving, met ‘IV als politiewapen’.
 
Veranderingen zullen zich manifesteren op thema’s als ‘Politie in verbinding’ waarbij de manier waarop de politiemedewerkers in contact staan en interactie hebben met de burger verandert als gevolg van onder meer de toenemende rol van sociale media, online, mobiele apps en kunstmatige intelligentie; ‘Smart society’ waarbij veiligheid in steden en op verkeersstromen steeds minder de taak is van één organisatie, maar een slim samenspel wordt van een netwerk (van sensoren) van veiligheidspartners; ‘Operationele slagkracht’ waarbij het slim en automatisch (met tooling en kunstmatige intelligentie) vergaren, analyseren en toepassen van data uit diverse bronnen een prominente rol inneemt. Al deze ontwikkelingen brengen ook nieuwe vraagstukken met zich mee op het gebied van privacy en (cyber)dreigingen.
 
Als Sectorhoofd Ontwikkeling speel je een cruciale rol bij het flexibel en snel ontwikkelen en tijdig beschikbaar stellen van het integrale applicatielandschap dat nodig is voor een slagvaardige politieorganisatie.
 
Voor een indruk van het politiewerk, bekijk de film "Dit is waar we het voor doen".
 
ORGANISATIE
De inrichting van de informatievoorziening (IV) binnen de politieorganisatie is als volgt vormgegeven:
 

 • een lid van de korpsleiding is verantwoordelijk voor de portefeuille IV.
 • de Directeur IV / CIO politie geeft leiding aan de Directie IV, die onderdeel uitmaakt van de Staf Korpsleiding en de korpsleiding strategisch ondersteunt. Tevens is de Directeur IV / CIO verantwoordelijk voor de inrichting en werking van het IV stelsel van het korps.
 • de uitvoerende IV diensten maken onderdeel uit van het Politiedienstencentrum (PDC). Dit zijn de Dienst Informatiemanagement (IM) en de Dienst ICT.
 • om invulling te geven aan de flexibiliteit, wendbaarheid en snelheid die nodig is voor een goede informatievoorziening heeft de politie zich georganiseerd langs voortbrengingsketens (‘productielijnen’) in het Productiehuis. Binnen dit Productiehuis werken diverse medewerkers vanuit de Dienst IM en Dienst ICT samen in multidisciplinaire teams.
 
Productiehuis
Het Productiehuis is een IV organisatieonderdeel waarin de diensten IM en ICT samen met de politieoperatie bouwen aan een betrouwbare en flexibele informatievoorziening voor de politie. Het bouwen gebeurt in meer dan 100 multidisciplinaire DevOps-teams die gekoppeld zijn aan productielijnen. Deze zijn georganiseerd zijn langs de lijn van de politieprocessen (handhaving, opsporing, bedrijfsvoering, verkeer en sensing, VIB (vreemdelingenzaken, identiteit en biometrie) burgerservice en meldkamer, intelligence en daarnaast mobiel en werkplekken). Honderden applicaties worden op deze manier beheerd, verbeterd en vernieuwd. De teams zijn samengesteld uit ontwikkeling, technisch applicatiebeheer, dienstenmanagement en functioneel beheer. Samen zorgen zij ervoor dat de applicaties veilig, conform architectuur, én op tijd worden geleverd, zodat het proces in hoog tempo op gang blijft.
Het uitgangspunt van het Productiehuis is het introduceren van agility (wendbaarheid) in de IV-organisatie van de politie. Hiervoor is het Scaled Agile Politiemodel ontwikkeld. Dit procesmodel borgt dat het werk 'vanuit de politiebusiness' tot aan de uitvoerende multidisciplinaire DevOps-teams in de gehele keten op een agile wijze wordt ingericht. 

Functieomschrijving:

Als grootste IT-leverancier van de overheid staat de politie voor een grote uitdaging: de transformatie van de Dienst ICT en de Dienst Informatievoorziening naar één sterke IV-organisatie. Eentje die is opgewassen tegen cybercrime én die onze eigen cybersecurity versterkt. Aan dit meerjarige traject draag je bij als Sectorhoofd binnen de Dienst ICT en werk je in een matrixorganisatie.
Enerzijds ben je verantwoordelijk voor de sector Ontwikkeling binnen de dienst ICT. Deze sector bestaat uit zo’n 400 FTE (plus 200 FTE externe inhuur), die samen verantwoordelijk zijn voor de softwareontwikkeling en -testen van alle applicaties binnen de politie.
Anderzijds ben je als MT-lid van het Productiehuis primair verantwoordelijk voor de aansturing van de productielijnen. Samen met andere Sectorhoofden uit de diensten IM en ICT vorm je het MT van het Productiehuis.
De productielijnen worden operationeel aangestuurd door productlijnmanagers die functioneel aan jou rapporteren over de voortbrengingsketens (output). Het HR management, de competentieontwikkeling en de bedrijfsvoering vinden plaats door Teamchefs die aan jou en andere Sectorhoofden rapporteren.
 
Jij weet hoe belangrijk het werk van jouw mensen is in het IV-voortbrengingsproces. Daarom zorg je dat de DevOps-teams binnen het Productiehuis optimaal presteren. Daarnaast werk je multidisciplinair samen met andere sectorhoofden om dat doel te bereiken. Met name met het Sectorhoofd Infrabedrijf en de overige Sectorhoofden van het Productiehuis. Deze sectoren beslaan maar liefst twee derde van het IT-bedrijf.
De ambities van de politie op het gebied van vernieuwing zijn torenhoog. Dit heeft alles te maken met de snelle technologische ontwikkelingen en de opmars van digitale criminaliteit. Daarom is er binnen deze sector de constante vraag om meer en sneller te ontwikkelen dan we kunnen leveren. Dat houdt je scherp, maar zorgt ook voor druk. Hierin speel je als Sectorhoofd een belangrijke en ga je op zoek naar de optimale balans.
Inhoudelijk krijg je ook te maken met veel interessante uitdagingen, bijvoorbeeld de transformatie naar een eigen politiecloud? Ook heb je te maken met een sterke bedrijfsvoeringscomponent. Daarvoor heb je een substantieel budget. Aan jou de taak om jouw eigen capaciteit en externe specialisten goed in te zetten door hierin de juiste afwegingen te maken. Door te zorgen dat de sector continu in control is, heb jij de ruimte en tijd om nóg meer stappen te zetten op het gebied van vernieuwing.
 
Het Sectorhoofd Ontwikkeling:

 • rapporteert aan het Diensthoofd IM/ICT.
 • maakt onderdeel uit van het MT IM/ICT en het MT Productiehuis.
 • is verantwoordelijk voor de softwareontwikkeling en -testen van alle applicaties .
 • is als MT-lid mede verantwoordelijk voor de aansturing van het Productiehuis.
 • geeft op tactisch niveau leiding aan Productlijnmanagers en Teamchefs en aan een sector met medewerkers met leidinggevende, uitvoerende en beleidsondersteunende werkzaamheden.
 • is resultaat- en budgetverantwoordelijk voor het behalen van gestelde doelen in het jaarplan en het meerjareninformatieplan van de sector en is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de sector.
 • biedt medewerkers zowel ruimte als kaders waar binnen resultaten behaald moeten op team- en landelijk niveau.
 • stuurt op de kernwaarden: integer, betrouwbaar, moedig en verbindend en is hier zelf ook op aanspreekbaar.
 • is gericht op het versterken van het vertrouwen in de politie en werkt doelgericht samen met in- en externe partners.
 • is optimaal betrokken bij het werk en de ontwikkeling van diegenen aan wie leiding gegeven wordt en is hier met hen over in dialoog. Het is van essentieel belang dat je richting/sturing kunt geven aan het werk en de resultaten.
 • zorgt voor een optimaal intern veilig klimaat, waarbij afspraken nagekomen en geborgd worden, en je open staat voor tegenspraak en medewerkers laat participeren.

DOWNLOAD HIER HET UITGEBREIDE FUNCTIEPROFIEL VAN DEZE VACATURE (IN PDF)>

Functie-eisen:

Als Sectorhoofd Ontwikkeling ben je een senior manager softwareontwikkeling pur sang , met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en doorzettingsvermogen. Je bent servicegericht, ondernemend en durft de regie te pakken. Je staat stevig in je schoenen, begrijpt je rol binnen de bestuurlijk complexe omgeving van de politie en gaat daar tactisch mee om. Je luistert naar input van anderen, maar je hebt zelf een duidelijke eigen mening en maakt moeilijke keuzes. Je straalt rust uit en creëert duidelijkheid en transparantie zowel richting directie als je eigen organisatie. Samenwerken, problemen analyseren, presenteren en organiseren, gaan jou heel natuurlijk af. Je weet met politiek gevoelige onderwerpen om te gaan en schakelt moeiteloos met collega’s in het IT-werkveld en de business. Je combineert analytisch vermogen met pragmatiek en daadkracht.
 
Daarnaast beschik je over de volgende kenmerken:
 • academisch werk- en denkniveau en een afgeronde relevante HBO+ opleiding bij voorkeur in de richting Informatica, Bedrijfskundige Informatica of vergelijkbaar.
 • aantoonbare meerjarige ervaring in het leiding geven op het vlak van softwareontwikkeling in DevOps omgevingen en met cloudoplossingen.
 • je hebt een duidelijke visie op het IT in het algemeen en het vakgebied softwareontwikkeling in het bijzonder.
 • ruime ervaring als IT manager met een grote span of control binnen een grote en complexe organisatie, bijvoorbeeld binnen een overheidsorganisatie, bank of ziekenhuis;
 • ervaring met het leiden van complexe veranderopgaven in een complex speelveld en de leiderschapskwaliteiten om anderen (inhoudelijk) richting te geven en mee te nemen in de verandering.
 • je bent gewend om te werken in een 24x7 operationele omgeving.
 • kennis van en ervaring met cybersecurity. Kennis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is een pré.
 • kennis en ervaring op het gebied van Agile werken, lean principes en methodieken.
 • ervaring met het aansturen van externe leveranciers.
 • ervaring met het bewaken van de juiste balans tussen continuïteit en vernieuwing van de dienstverlening.
 • ervaring met het werken langs functionele ketens in een matrix organisatie. Je herkent het grotere verband en de samenhang tussen diverse vraagstukken, organisatieonderdelen en belangen. Je bent je bewust van je eigen positie en invloed binnen het grotere geheel.
 • het vermogen om de competenties van medewerkers op juiste waarde te schatten en hen resultaatgericht in te zetten. Je bent motiverend, coachend en sturend richting medewerkers en daagt ze uit om het beste uit henzelf te halen.
 • je schakelt vanuit zakelijke (bedrijfseconomische) principes niveau, bent goed in staat mensen met de juiste argumenten te overtuigen en kunt jezelf daarbij onafhankelijk opstellen en staan voor je eigen mening en vakinhoudelijke deskundigheid.
 • je gaat effectief om met onzekerheid en veranderingen in de organisatie, de omgeving en jezelf. Daarbij zoek je creatieve oplossingen binnen de mogelijkheden die de organisatie je biedt.
 • je bent een verbinder die relaties binnen en buiten de eigen organisatie ontwikkelt en deze benut voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
 • je bent bestuurlijk sensitief en kunt bewust omgaan met diverse en soms tegengestelde belangen tussen stakeholders.
 • gevoel voor humor J

Arbeidsvoorwaarden:

De politie biedt je een zeer interessante en maatschappelijk bijzonder relevante functie in een uitdagende en lerende omgeving. Je bent onderdeel van een IV-organisatie waar het accent ligt op multidisciplinair samenwerken met een gemeenschappelijke missie om door een innovatieve en betrouwbare informatievoorziening Nederland veiliger te maken.
De politie biedt uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een vaste aanstelling, waarbij een proeftijd van 1 jaar van toepassing is. Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering. Deze functie is voor 36 tot 40 uur per week en heeft als standplaats Odijk.

Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing, waaronder:

 

SOLLICITATIE EN PLANNING
De begeleiding van de werving en selectieprocedure is in handen van InterExcellent.
 • Solliciteren kan door je CV en functiegerichte motivatiebrief aan te leveren via de website www.interexcellent.nl
 • Op basis van de CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij InterExcellent via videobellen of in Baarn.
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de commissie binnen de Politie die beslist met wie zij wenst kennis te maken.
 • De selectiegesprekken plaats bij de politie via videobellen en/of op locatie.
 • Een assessment en betrouwbaarheids- en/of veiligheidsonderzoek maken deel uit van de sollicitatie.
 

CONTACT OVER DEZE PROCEDURE
De procedure wordt uitgevoerd door Sietse Bergstra en Geert-Jan Poorthuis, partners bij InterExcellent, Baarn. Tel: 035 - 5280430, www.interexcellent.nl.

We zien met belangstelling uit naar je reactie en/of sollicitatie!

Locatie:
 • Odijk
Sietse Bergstra

Drs. Sietse Bergstra

Managing Partner
We ondersteunen organisaties om hun keten van IT en IV weer werkend te maken.
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430