Vacature

Hoofd Digitalisering & IT (tevens CIO)

IJsselland Ziekenhuis


Voor onze opdrachtgever het IJsselland Ziekenhuis (Capelle aan den IJssel) in de Rotterdamse Regio zijn we op zoek naar een faciliterend en coachend Hoofd Digitalisering & IT die voorloopt op IV, IT en digitaliserings-ontwikkelingen en mede vorm geeft aan de executie van de strategie en maatschappelijke opgave van het YSL.
 
IJSSELLAND ZIEKENHUIS
 
Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel is een algemeen en kleinschalig ziekenhuis met 332 bedden. De korte lijnen en familiaire sfeer kenmerken de cultuur. Het ziekenhuis is continu gericht op het verbeteren van de dienstverlening. De missie is dan ook: ‘Elke dag en elk moment samen werken aan de best denkbare zorg voor elke patiënt en zijn of haar naasten. Het ziekenhuis is er van overtuigd dat de best denkbare zorg wordt geleverd door haar mensen. Deze zorg levert iemand niet alleen. Het is altijd een samenwerking van zorg binnen het ziekenhuis, in de keten waarbij de patiënt natuurlijk centraal staat!
 
Het IJsselland Ziekenhuis biedt een breed aanbod aan medisch specialistische zorg. De focus ligt op het samenwerken aan de best denkbare zorg voor elke patiënt en zijn of haar naasten. Circa 1800 medewerkers, waarvan ruim 150 medisch specialisten en rond de 200 vrijwilligers spannen zich hier elke dag met veel energie en betrokkenheid voor in. Het ziekenhuis heeft een buitenpolikliniek in Rotterdam Nesselande, in Krimpen aan den IJssel en een polikliniek in verpleeghuis en revalidatiecentrum Pniël in Kralingen.
 
Het verzorgingsgebied van het ziekenhuis strekt zich uit over Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel, de Krimpenerwaard en (het oostelijk deel van) Rotterdam.

Geschiedenis en toekomst
 
Het IJsselland Ziekenhuis is in 1991 ontstaan uit de fusie van de voormalige Rotterdamse ziekenhuizen Bergweg en Eudokia. Het Ziekenhuis Eudokia (op protestants-christelijke grondslag) dateerde al uit 1890. Het Bergwegziekenhuis (een gemeentelijk ziekenhuis) werd in 1908 opgericht.
 
Om de overstap naar Capelle aan den IJssel te vereenvoudigen zijn beide ziekenhuizen op 1 januari 1990 geïntegreerd op de locatie van het Bergwegziekenhuis. Het huidige gebouw in Capelle aan de Prins Constantijnweg werd op 3 juni 1991 in gebruik genomen.
 
Recent hebben het IJsselland Ziekenhuis en het Erasmus MC besloten te willen gaan fuseren. Het doel hierbij is voordelen bieden aan de patiënt: het leveren van de juiste zorg op de juiste plek. De afspraken die beide ziekenhuizen met elkaar willen maken, richten zich op het optimaliseren van de patiëntreis.
De zorg die de ziekenhuizen bieden is complementair aan elkaar. Het IJsselland Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis dat tweedelijns zorg in de eigen regio biedt. Het Erasmus MC biedt tertiaire zorg voor geheel Zuidwest Nederland. Het fusievoorstel ligt op dit moment ter goedkeuring bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
 
Strategie
 
Het IJsselland Ziekenhuis heeft een strategie ontwikkeld voor de periode 2019-2024 waarin het ziekenhuis een sleutelrol vervult in de verbetering van de gezondheid in de regio. Dit betekent dat het YSL een netwerkziekenhuis is, waarbij de juiste zorg op de juiste plek en door de juiste professional op de voorgrond staat. Het YSL organiseert hierin samen met partners zorg dichtbij huis als het kan en in het ziekenhuis als het moet.
 
Organisatie
 
De Raad van Bestuur bestuurt de organisatie en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken.
 
Raad van Bestuur
 
mr. A.H. (Albert) van Wijk MPM, voorzitter
dr. L.S.M. (Lianne) Boesten, lid
dr. R.G.L. (Ruud) Nellen, co-bestuurder
 
De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 

DIGITALISERING & IT
 
Digitalisering & IT is één van de bedrijfsvoeringafdelingen binnen het YSL die de zorg ondersteunt.
 
Door de hoge ambities van het YSL blijven zorg, zorglogistiek en bedrijfsvoering permanent in ontwikkeling. Digitalisering & IT is daarom een belangrijke stafafdeling ten dienste van het primair proces en de andere diensten.
Zorg is in toenemende mate afhankelijk van IT, ook als de coronapandemie straks ten einde is. Het YSL hecht veel waarde aan het in gezamenlijkheid verbeteren van de voorzieningen. De samenwerking met andere partijen in de zorgsector maar ook daarbuiten zijn belangrijk voor continuïteit en door-ontwikkeling.
 
De afdeling Digitalisering & IT bepaalt het beleid op het gebied informatievoorzienig (IV) & Informatietechnologie (IT) en digitalisering, de uitvoering en draagt zorg voor informatiebeveiliging en security. De afdeling omvat een kleine 40 medewerkers, ongeveer 35 fte. 
 
De afdeling heeft in de afgelopen jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Zo is procesgericht werken ingevoerd en is een transitie ingezet naar een IAAS architectuur. De afdeling wordt op dit moment omgevormd richting een Regie organisatie met afdelingen als Projectmanagement, Service Delivery, Operations en Informatiemanagement. Daarnaast ontwikkelt de afdeling zich qua houding en gedrag steeds meer en meer als partner van de zorg.
 
Het IJsselland Ziekenhuis zoekt in verband met het aangekondigde vertrek van het huidige (interim) Hoofd een opvolger in dienstverband die de ontwikkeling van beleid, uitvoering en afdeling verder doorzet. 

Functieomschrijving:

U bent voorloper op het gebied van digitalisering en IT ontwikkelingen, verantwoordelijk voor de afdeling en geeft vorm aan de digitalisering & IT strategie en de ontwikkelagenda van het YSL zodat deze één geheel vormt met het strategisch plan.
 
BELANGRIJKE ACTUELE ONDERWERPEN EN UITDAGINGEN VOOR U WORDEN:

 • Vanuit een digitalisering- en IT optiek impulsen geven aan de ontwikkeling van zorg, zorglogistiek en bedrijfsvoering. Ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden, flexibilisering, gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en veiligheid zijn daarbij sleutelbegrippen
 • In uw rol van CIO neemt u -binnen de strategische kaders van het YSL- de regie op de ontwikkeling van de informatiefunctie
 • Eindverantwoordelijk voor Informatiemanagement, Architectuur, Servicedelivery, ICT-infrastructuurbeheer, Projectmanagement en security
 • Direct leidinggevende van de projectmanagers en teamleiders en bent u aanspreekpunt voor de zorgmanagers met betrekking tot informatievoorziening en digitalisering van het ziekenhuis
 • Adviseur van de Raad van Bestuur over IV en IT in brede zin, zoals de te volgen strategische ontwikkeling van IV/IT, informatiemanagement en ICT-security
 • Het signaleren van trends en ontwikkelingen in de (zorg)markt en deze vertalen in organisatiebeleid voor de middellange termijn over de volle breedte van het werkterrein van het YSL
 • Het vertalen van in- en externe ontwikkelingen in strategische keuzes, tactische beleidsdoelen en operationele werkafspraken
 • Het opstellen van het IV/IT businessplan en het zorgdragen voor de realisatie hiervan
 • De samenwerking aan te gaan met de zorg voor de levering van noodzakelijke digitale en IT voorzieningen
 • De Digitalisering & IT afdeling mee te nemen in deze doorontwikkeling van IT leverancier naar partner van de zorg
 
Daarnaast zijn de volgende thema’s en ontwikkelingen voor de komende jaren van belang:
 • Ontwikkeling van visie op de rol van IT in de samenleving en de vertaling daarvan naar de zorg
 • Ontwikkelen van een YSL-brede digitaliseringsagenda
 • Ontwikkelen, innoveren, en flexibiliseren van de digitale zorgomgeving
 • Realiseren van capaciteit, continuïteit, beschikbaarheid en veiligheid van de ICT-infrastructuur
 • Verbetering van de informatievoorziening voor de gehele zorgketen en de bedrijfsvoering
 • Accentverschuiving van uitvoering naar regie (incl. eventuele uitbesteding)
 • Vergroten van de digitale vaardigheden van alle medewerkers binnen het YSL

Het Hoofd Digitalisering & IT zal gaan rapporteren aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Albert van Wijk.

DOWNLOAD HIER HET UITGEBREIDE FUNCTIEPROFIEL VAN DEZE VACATURE (IN PDF)>

Functie-eisen:

DE KANDIDAAT (M/V) DIE WE ZOEKEN
 
Ervaring en kennis:
 
 • Academisch werk- en denkniveau en tenminste 5 jaar ervaring als ICT-manager (en/of CIO)
 • Een motiverende stijl die gaat aansluiten op de ingezette organisatieontwikkeling, waarbij u de medewerkers verantwoordelijkheid geeft en stuurt op resultaten
 • Houdt het overzicht. U bent in staat om op basis van expertise en persoonlijkheid de afdeling Digitalisering & IT te profileren en weet hoe u de strategie voor informatievoorziening samen met de RvB en de zorgmanagers vorm kunt geven
 • Resultaatgericht, ondernemend en beschikt over de nodige vernieuwingskracht
 • Goede communicatie, netwerker en in staat om beleid te ontwikkelen en te implementeren
 • Ervaring in het toepassen van concepten als Lean, SixSigma en BPM
 • Onderschrijft de visie en aanpak van het YSL gericht op groei en ontwikkeling van de zorg
 • Prettige persoonlijkheid, doortastend
 • Heeft durf en is ontvankelijk voor een tegengeluid, weet dit te plaatsen en kan het gebruiken
 • Een open blik en kan in een veranderende omgeving de koers bepalen
 • Kan ontwikkelingen omzetten naar beleidsdoelen, werkafspraken en resultaten
 • Ervaring binnen en/of affiniteit met de zorg, bij voorkeur Cure
 • Communiceert helder en u bent op alle niveaus een gesprekspartner met toegevoegde waarde
 • Eigen groei en ontwikkeling – zowel vakinhoudelijk en persoonlijk - is voor u vanzelfsprekend

Daarnaast beschikt u over de volgende competenties:
 • Vakkundig; actueel en adequaat vakmanschap op IV en IT gebied (o.a. infrastructuur, informatiearchitectuur en -management, BI, datamanagement)
 • Modern leiderschap, toont voorbeeldgedrag
 • Goede verbeterkwaliteiten
 • Integriteit
 • Professionaliteit
 • Samenwerken
 • Besluitvaardigheid en een duidelijke, open, transparante en directe stijl
 • klantgerichtheid
 • Ontwikkelen van visie, ontwikkelen van anderen
 • Organisatiesensitiviteit
 • Strategische oriëntatie, maar praktisch tegelijk
 • Resultaatgerichtheid
 • Verbindend Leiderschap, coachend
 • Gevoel voor humor J

Arbeidsvoorwaarden:

Het YSL biedt u een veelzijdige functie in een dynamische omgeving met gevarieerde werkzaamheden in een plezierige en open werksfeer.
 
U krijgt de kans geboden om verder te groeien als professional en als mens. Het YSL biedt een inspirerende werkomgeving in de Regio Rotterdam, waar u wordt uitgedaagd het beste uit uzelf te halen. Vanzelfsprekend zult u daarbij worden ondersteund.
 
Het YSL biedt het nieuwe Hoofd Digitalisering & IT een marktconform salaris conform de zwaarte van de functie uitgaande van een indeling in FWG 75 of 80, wat neerkomt op een maximaal bruto jaarinkomen van ruim € 130.000 afhankelijk van uw ervaring en niveau. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn eveneens uitstekend.
 
Een assessment kan onderdeel worden van de procedure. Het startmoment wordt in overleg bepaald waarbij het YSL streeft naar 1 oktober 2021.

SOLLICITEREN EN PLANNING

 •  Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag het liefst zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk op maandag 16 augustus voor 10.00 uur) via www.interexcellent.nl
 • Op basis van de brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek via Teams
 • De meest passende kandidaten worden daarna uitgenodigd voor een live gesprek bij InterExcellent in Baarn, in een veilige setting conform voorschriften RIVM
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie bij het YSL in de 2e helft van augustus die daarna beslist met wie zij wenst kennis te maken
 • De gesprekken met de selectiecommissies van het YSL vinden plaats eind augustus (concrete data worden z.s.m. gepubliceerd in dit profiel)
 • Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 • Het YSL wenst haar nieuwe Hoofd Digitalisering & IT te benoemen voor 1 september
 
CONTACT OVER DEZE VACATURE
Deze procedure wordt geleid door Geert-Jan Poorthuis, partner binnen InterExcellent te Baarn, te bereiken via tel: 035- 5280430, ysl@interexcellent.nl of www.interexcellent.nl.
 
 
We zien met belangstelling uit naar uw reactie en/of sollicitatie!

Locatie:
 • Capelle aan den IJssel
Geert-Jan Poorthuis

Drs. Geert-Jan Poorthuis

Managing Partner
Executive Search en Interim Management
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430