Vacature

Business Intelligence & Analytics Architect

Erasmus MC


Voor onze opdrachtgever Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC) zijn we op zoek naar een Business Intelligence & Analytics Architect die primair verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, samenhang en toepassing van de moderne data architectuur & platforms op het vlak van business intelligence & analytics van het Erasmus MC. Een mooie functie binnen deze vooraanstaande organisatie welke de ambitie heeft het eerste Technische UMC in Nederland te worden.

OVER ERASMUS MC
Het Erasmus MC is als grootste universitair medisch centrum van Nederland te vinden midden in het dynamische Rotterdam. In mei 2018 is de prachtige nieuwbouw voltooid en het nieuwe Erasmus MC van de 21e eeuw officieel geopend.
Het Erasmus MC heeft een omzet van ongeveer 2 miljard en jaarlijks worden er ongeveer 175.000 unieke patiënten gezien. Als de grootste werkgever in de regio Rotterdam is Erasmus MC in 2019 uitverkoren als “Top Employer cure & care Nederland”. Voor meer info over het ziekenhuis, zie: Over Erasmus MC

“TECHNOLOGIE & TOEWIJDING”
Het Erasmus MC heeft de ambitie het eerste Technische UMC van Nederland te worden. Dit impliceert ook de doorontwikkeling naar een verregaande datagedreven organisatie. Technologie en toewijding zijn de sleutelwoorden. Er is sprake van een ambitieuze en complexe ontwikkelagenda (“Koers23”), zowel binnen, als buiten het UMC.
Toekomstige grote innovaties op het gebied van gezondheid en zorg liggen op de terreinen waar biomedische en natuurwetenschappen, geneeskunde, technologie en big data elkaar raken.
De innovaties die hieruit voortvloeien beïnvloeden het perspectief op gezondheid en ziekte, op moleculair, cellulair, mens- én populatieniveau. Dit heeft implicaties voor de manier waarop de patiëntenzorg, het wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs ingericht gaat worden. Technologie wordt een steeds belangrijker, en niet meer weg te denken, onderdeel van alle kerntaken.

Het Erasmus MC is de academische motor die nieuwe regionale, nationale en internationale samenwerkingen en netwerken vormgeeft, leidt en faciliteert. De daaruit ontstane synergie en innovatie worden volop ingezet om, samen met partners, patiënten te behandelen, een gezonde samenleving te bevorderen en daarmee maatschappelijke impact te hebben. Voor meer info over de strategie, zie: Koers23 Magazine

INFORMATIE & TECHNOLOGIE (I&T) ORGANISATIE
De Informatie & Technologie (I&T) organisatie bestaat uit meer dan 300 medewerkers die werken binnen 4 organisatieonderdelen: Informatiemanagement, ICT Services, Medische Technologie, Projecten en Processen.
De afdeling Data & Analytics (D&A) is een belangrijk onderdeel van Informatiemanagement en verantwoordelijk voor business intelligence en data science binnen het hele Erasmus MC. Data & Analytics bestaat uit ruim 30 collega’s die dagelijks met veel plezier en expertise werken aan de informatiebehoeften van het Erasmus MC. Data & Analytics heeft 4 pijlers: procesmining, data science en management dashboards. Binnen de afdeling werken diverse productowners, scrummasters, data scientists en developers.
 
De Business Intelligence & Analytics Architect werkt voor het organisatieonderdeel Data & Analytics en is bovendien onderdeel van een virtueel architectuurteam binnen I&T. Dit team bestaat uit domeinarchitecten, IT-architecten en Medische Technologie-architect(en) die vanuit de diverse onderdelen van I&T samenwerken. De Lead Enterprise Architect maakt onderdeel uit van het CIO Office en is coördinator van het virtuele architectuurteam.

Functieomschrijving:

Als Business Intelligence & Analytics Architect bevind je je in een domein dat sterk in ontwikkeling is. Het belang van datagedreven werken neemt enorm toe en de klassieke rol van Business Intelligence (BI) architect is snel geëvolueerd naar een veel bredere rol door de toename datavolumes, databronnen en tools. Algoritmes en machine learning leveren nieuwe inzichten op die nieuwe toepassingen creëren in alle kerntaken van het Erasmus MC. Op hetzelfde moment moet rekening gehouden worden met richtlijnen ten aanzien van privacy en security. Vanwege het brede gebruik van data binnen Erasmus MC is BI selfservice ook sterk in opkomst. Deze trend naar het ‘verantwoord faciliteren’ van datagebruik moet goed ondersteund worden. Een belangrijk domein waar je focus op zal liggen is het onderzoekdomein. Binnen het programma ‘Research IT’ wordt gewerkt aan een researchsuite waarin grote databronnen snel, flexibel en veilig ter beschikking worden gesteld aan onderzoekers.

Om de ambitieuze ontwikkelagenda te kunnen realiseren, is architectuur een sleutelfunctie in de organisatie. Erasmus MC heeft behoefte aan ICT oplossingen die goed integreren en robuust zijn uitgevoerd. Tegelijkertijd is het belangrijk om meer flexibiliteit te creëren in de ICT omgeving zodat nieuwe innovaties snel kunnen worden geadopteerd. Als Business Intelligence & Analytics Architect is het jouw rol om besluitvorming over veranderingen en projecten te ondersteunen met architectuuradvies en ontwerp. Op deze manier draag je bij aan het realiseren van een ICT omgeving die optimaal aansluit bij de missie en strategische doelstellingen van Erasmus MC.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Als architect heb je voor het domein Data & Analytics (D&A) taken en verantwoordelijkheden binnen onderstaande 4 resultaatgebieden. De Business Intelligence & Analytics Architect:

Beleid

 • vertaalt de innovatieve doelstellingen van de organisatie en I&T naar de informatievoorziening en data-infrastructuur, de keuzes die hiertoe gemaakt moeten worden en beschrijft deze in architectuurprincipes, richtlijnen en modellen en draagt bij aan de beschrijving voor de gehele organisatie. Draagt bij aan een beheer- en beheersbare dataomgeving en stuurt in dit kader op samenhang.
 • signaleert architectuurissues die verwerkt moeten worden in een hoger design en stelt deze mede op.
 • draagt bij aan het ontwikkelen van tactisch beleid van het D&A domein mede vanuit het perspectief van de enterprise architectuur.
 • draagt bij aan de advisering over het strategische beleid van het D&A domein en ondersteunt bij het opstellen van het strategisch beleid.
 • maakt de complexiteit van de Erasmus MC data architectuur inzichtelijk en houdt deze beheersbaar, waarmee besluitvorming en regievoering worden gefaciliteerd.
 • draagt bij aan het jaarplan en kwaliteitsplan van de centrale informatievoorziening en de enterprise architectuur.
 • draagt bij aan de kwaliteit van de ICT-dienstverlening.
 • ondersteunt tactisch IT overleggen (TITO) als deskundige op het gebied van data architectuur.
 • ondersteunt en neemt deel aan het Integraal Architectuur Overleg (IAO) als vertegenwoordiger van het D&A domein.
 • regisseert de betrokkenheid van relevante disciplines t.b.v. advies en ontwerp.

Projecten

 • ondersteunt bij de uitvoering van projecten (waarvan het eigenaarschap in het klantdomein ligt), onder meer door opstellen/ontwerpen van project(start)architecturen en advisering t.b.v. werken onder architectuur.
 • draagt bij aan het verbeteren van de regievoering over programma's en projecten.

Control en Evaluatie

 • is verantwoordelijk voor het (proactief) ontwikkelen en implementeren van een richtinggevend kader voor het D&A domein, waarbinnen het ontwerp van processen en ICT kan plaatsvinden en waarop de verandering getoetst kan worden, in samenhang met architecturen van andere klantdomeinen en binnen de kaders van de enterprise architectuur.
 • bevordert de rationalisatie van het applicatielandschap en de reductie van de technologische complexiteit.
 • bevordert de standaardisatie en herbruikbaarheid van gegevens en ICT-middelen.
 • bewaakt en toetst de voortgang van de implementatie van beleid en/of projecten. Grijpt in indien de implementatie niet volgens plan verloopt, dan wel adviseert de manager D&A en/of de Lead Enterprise Architect indien de implementatie niet volgens plan verloopt.
 • stemt af met verantwoordelijken voor andere sturende processen over haalbaarheid, kosten, baten en tijdspaden.
 • stemt af met de Lead Enterprise Architect, en de andere architecten in het kernteam Architectuur over de haalbaarheid binnen de gestelde kaders.
 • draagt bij aan de evaluatie van de kwaliteit, de aansluiting op het bedrijfsproces en gebruikerstevredenheid van de informatievoorziening. Adviseert in dit kader de centrale informatiemanager van het domein.
 • rapporteert hiërarchisch aan de manager D&A en functioneel aan de Lead Enterprise Architect met betrekking tot problemen in de informatievoorziening en de voortgang van verbeteringen.

Advies

 • identificeert en werkt data ontwerpvraagstukken en data analytics & artificial intelligence architectuurvraagstukken uit tot een advies.
 • adviseert, gevraagd en ongevraagd, over en ondersteunt de toepassing van Business Intelligence & Analytics architectuurkaders en -beleid.
 • Vertaalt de (kwaliteit)behoeftes naar eisen die worden gesteld aan de oplossingsrichting.

DOWNLOAD HIER HET UITGEBREIDE FUNCTIEPROFIEL VAN DEZE VACATURE

Functie-eisen:

Erasmus MC zoekt een Business Intelligence & Analytics Architect die beschikt over:
 • WO werk- en denkniveau op het gebied op het gebied van informatiekunde, informatica of vergelijkbaar;
 • ruime ervaring als Business Intelligence & Analytics Architect in een complexe organisatie;
 • uitgebreide kennis van en ervaring met architectuurmethoden en -technieken;
 • naast ervaring met Data & Analytics projecten, concrete en relevante ervaringen met projecten waarin Machine Learning technieken worden toegepast;
 • kennis van technologische en marktontwikkelingen op het vlak van BI, Data Analytics & Artifical Intelligence;
 • kennis van data governance inclusief bijbehorende privacy en security aspecten;
 • ervaring met advisering over Business Intelligence & Analytics Architect op managementniveau;
 • kennis van en ervaring met project- en procesmatig werken en verandermanagement in complexe organisaties;
 • ervaring met het schrijven van beleid en richtlijnen;
 • voor de Business Intelligence & Analytics Architect is kennis van en ervaring in de zorg of onderzoek niet noodzakelijk maar wel een pré.
Daarnaast beschikt je over de volgende competenties:
 • sterk analytisch vermogen en conceptueel denken. Je creëert inzicht en behoudt overzicht. Je reduceert complexiteit tot eenvoud.
 • uitstekende adviesvaardigheden;
 • je bent sturend en overtuigend, maar staat ook open voor input van anderen;
 • je bent pragmatisch en oplossingsgericht en realiseert je dat architectuur een middel en geen doel op zich is.
 • je bent een netwerker, zichtbaar en gericht op samenwerking.
 • je bent gewend om meerdere belangen te kunnen dienen en maakt daarbij gebruik van de nodige sensitiviteit.
 • je communiceert en presenteert duidelijk, feitelijk en kernachtig, zowel mondeling als schriftelijk in de Nederlandse taal. Daarnaast beheers je de Engelse taal.

Arbeidsvoorwaarden:

Erasmus MC bied je een uitdagende baan in een ambitieuze moderne organisatie waar je direct een maatschappelijke bijdrage kunt leveren. Je komt te werken in een veelzijdige academische omgeving van zorg, onderzoek & onderwijs en bedrijfsvoering waar technologie een cruciale rol speelt. Er bestaat een plezierige werksfeer onder collega’s met hart voor de zorg en passie voor hun vakgebied. De mentaliteit is “handen uit de mouwen steken” om de gezamenlijke ambitie waar te maken. Op regionaal, nationaal en internationaal niveau.
 
Erasmus MC biedt een vaste aanstelling voor 36 uur met een concurrerend bruto maandsalaris. Daarnaast biedt het Erasmus MC interessante en flexibele secundaire voorwaarden:

 • een eindejaarsuitkering van 8,3%;
 • een pensioenverzekering bij het ABP (Erasmus MC betaalt tweederde van de maandelijkse bijdrage);
 • verschillende collectieve verzekeringen waar je gebruik van kunt maken, waaronder een UMC-zorgverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering;
 • een individueel reiskostenbudget;
 • diverse studiemogelijkheden.
 
Alle arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra.
 
SOLLICITEREN EN PLANNING
Ben jij de gemotiveerde Business Intelligence & Analytics Architect die regie voert over de verdere ontwikkeling van de architectuurfunctie binnen het Data & Analytics domein? En herken jij jezelf in het profiel? Dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet.
 
Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk via www.interexcellent.nl
Op basis van een brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met InterExcellent.
De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie bij Erasmus MC die beslist met wie zij wenst kennis te maken.
Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 
CONTACT OVER DEZE VACATURE
Deze procedure wordt uitgevoerd door Sietse Bergstra, partner InterExcellent IT Regie Management, en Riëtte Coolen, Research Consultant, Baarn. Tel: 035 - 5280430, www.interexcellent.nl.

Locatie:
 • Rotterdam
Recruiter InterExcellent

Riëtte Coolen

Research Consultant
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430