Vacature

Strategisch Informatiemanager

Gemeente Alphen aan den Rijn

De Gemeente Alphen aan den Rijn is een 100.000+gemeente in het Groene Hart. De bewoners wonen in de stad Alphen aan den Rijn - met alle stedelijke voorzieningen - of juist in één van de kernen - met de rust en ruimte van het natuurlijk landschap. Alphen aan den Rijn ligt in het hart van de Randstad.
 De dienstverlening aan onze bewoners en bedrijven staat. De gemeentelijke organisatie is dichtbij: op straat in de wijken en de dorpen, in het gemeentehuis en digitaal. De medewerkers zijn de ambassadeurs van de gemeente. Zij zijn professioneel en integer. Bewoners en bedrijven worden snel en goed geholpen. De gemeente werkt vanuit een stevige basisdienstverlening en levert daarnaast maatwerk.
 
ORGANISATIE
Binnen de gemeente Alphen aan den Rijn werken we aan het verbeteren en vernieuwen van onze IV- en ICT-voorzieningen. We hebben een mooie uitdaging: voorop lopen in de digitale transformatie van de lokale overheid. Hierbij speelt het beter benutten van Cloud mogelijkheden en datamanagement een belangrijke rol. Op een gestructureerde manier richting geven aan deze ambities en technologische ontwikkelingen vraagt om een passend antwoord. Architectuur en Informatiebeveiliging zijn hierbij belangrijke pijlers.

Wij zoeken een Strategisch Informatiemanager die hieraan kan bijdragen, door samen met de CIO en de Enterprise Architect de lijnen naar de toekomst uit te zetten met visie, een strategische aanpak en een goede vertaling naar een praktische meerjarige aanpak.
 
Je komt in dienst bij gemeente Alphen aan den Rijn, maar werkt vanuit de bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn & Braassem tevens voor de gemeente Kaag & Braassem. Voor beide gemeenten staan de komende jaren in het teken van verdergaande digitalisering van de dienstverlening en samenwerking.

Functieomschrijving:

Als Strategisch Informatiemanager ben je een krachtige en enthousiaste trekker die informatievoorziening een positie geeft op directieniveau. Je bent verantwoordelijk voor integraal advies, biedt ondersteuning in de communicatie over informatievoorziening. Je adviseert in de breedte van de organisatie over verdere digitalisering en hoe informatievoorziening kan bijdragen in de veranderopgaven en programma's in alle gemeentelijke domeinen.
 
De Strategisch Informatiemanager werkt nauw samen met de CIO en de Enterprise Architect en is de sparringpartner over diverse gemeentelijke domeinen en disciplines en neemt deel aan de besluitvorming inzake inhoud en benodigde investeringen.
 
De adviezen betreffen zowel nieuwe ontwikkelingen als het invoeren van verbeteringen die innovatief van aard zijn. Ook worden concrete inhoudelijke adviezen gevraagd over projecten en de optimale samenstelling van de projectportefeuille.
De totstandkoming van die adviezen is complex en de onderwerpen hebben een steeds grotere samenhang met elkaar en omvatten meerdere disciplines op het gebied van informatievoorziening: architectuur, informatiebeveiliging en privacy beheer, project- en portfoliomanagement.
Om een goede invulling te kunnen geven aan de complexe informatievoorziening werk je in een dynamisch team samen met diverse specialisten, waaronder Informatiemanagers en Informatieadviseurs.
 
De Strategische Informatiemanager voert o.a. de volgende werkzaamheden uit:

 • Je hebt een belangrijke rol bij het op een hoger plan te brengen van de digitalisering binnen de gemeente in de komende jaren.
 • Je stelt het strategisch gemeentelijk informatiebeleid op vanuit gemeentelijk beleid en (landelijke) kaders;
 • Je adviseert management en directie over de inzet van informatievoorziening om bij te dragen aan het realiseren van de beoogde organisatiedoelen;
 • Samen met je collega Informatiemanagers en Informatieadviseurs haal je de vraag op en bundelt deze. In teamverband zorg je voor de doorvertaling van de visie op informatievoorziening naar gezamenlijke adviezen op maat en concrete projectvoorstellen die worden toegevoegd aan het projectportfolio.
 • Je stelt een advies op over de daarvoor benodigde middelen en bent betrokken bij de besluitvorming over investeringen in informatievoorziening.
 • Om de directie van goed advies te kunnen dienen, houd jij je op de hoogte van de ontwikkelingen in de bedrijfsprocessen, ketens en technologie in alle domeinen.
 • Je bent alert op het zekerstellen van de veiligheid van de informatievoorziening en goed privacy beheer door risico’s voor informatiebeveiliging en privacy te signaleren en hierover te communiceren met de collega’s van informatiebeveiliging en privacy.

Functie-eisen:

Als Strategisch Informatiemanager adviseer je over de digitale dienstverlening in een snel veranderende omgeving, met alle politieke en bestuurlijke omstandigheden. Je kunt snel een goede inschatting maken van vraagstukken in het primaire proces en de Informatievoorzieningsopgaven die hieruit voortvloeien. Daarbij weet je altijd oog te houden voor de verschillende, soms tegengestelde belangen.
 
Je beschikt over:
 • academisch werk- en denkniveau en bij voorkeur een afgeronde WO-opleiding op het gebied van bijvoorbeeld bestuurlijke informatiekunde, bedrijfskundige informatica, bedrijfskunde.
 • diverse afgeronde aanvullende vakopleidingen en trainingen op het gebied van bijvoorbeeld adviesvaardigheden, informatiemanagement en/of projectmanagement.
 • ruime kennis en ervaring als informatiemanager met advisering over I-onderwerpen, organisatieontwikkeling en verandertrajecten.
 • ruime ervaring in een advies- of managementfunctie op strategisch directieniveau.
 • ervaring in grote, bestuurlijk complexe organisaties en affiniteit met overheidsorganisaties.
 
Wat jou typeert:
 • Je bent een proactieve, daadkrachtige informatiemanager inzake strategische informatievraagstukken en schakelt moeiteloos tussen enerzijds strategisch, tactisch en operationeel niveau en anderzijds tussen meerdere inhoudelijke opdrachten.
 • Je hebt inzicht in en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, inhoudelijke doelstellingen en ambities; je verbindt continu context, inhoud en mensen om te komen tot gezamenlijke resultaten.
 • Je beschikt over adviesvaardigheden op strategisch niveau en over de capaciteit om de verbindende rol met stevigheid te vervullen.
 • Je bent toegankelijk en communicatief. Je luistert naar meningen van anderen, maar bent ook kritisch. Vanuit een duidelijke eigen visie en mening ben je in staat anderen te overtuigen.
 • Je toont initiatief om problemen aan te pakken, bent professioneel en scherp analytisch.
 • Je bent een teamspeler en zoekt actief de samenwerking met collega’s.
 
Daarnaast beschikt je over de volgende competenties:
 • resultaatgerichtheid;
 • effectieve communicatie, mondeling en schriftelijk, met impact;
 • verantwoordelijkheid;
 • samenwerken en verbinden;
 • organisatiesensitief;
 • conceptueel denken;
 • onafhankelijk;
 • eigen visie;
 • pragmatisch;
 • initiatief;
 • doorzettingsvermogen;

Download hier het uitgebreide functieprofiel van deze vacature (in PDF)>

Arbeidsvoorwaarden:

Wij bieden een uitdagende functie in een dynamische omgeving. Je gaat werken in toegewijd team met veel kennis en enthousiasme dat zich optimaal inzet voor de organisatie en onze collega’s. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers zich thuis voelen in onze organisatie. Hun werkomgeving prikkelt hen daartoe. Wij investeren in onze mensen en systemen om de dienstverlening effectief en efficiënt uit te voeren. De medewerkers worden daarbij uitgedaagd om ook buiten de lijnen te kleuren, om maatwerk te leveren waar dat kan en wenselijk is. Dat betekent dat zij samen met bewoners en organisaties naar oplossingen zoeken.
 
Je salaris bedraagt maximaal € 6.240 bruto (schaal 13) per maand bij een 36-urige werkweek. Daarnaast ontvang je maandelijks een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% dat je vrij kunt besteden aan de beschikbare doelen, passend bij jouw persoonlijke wensen. Alphen aan den Rijn heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals flexibele werktijden en ouderschapsverlof (50% doorbetaald). Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar. Bij goed en volledig functioneren en bij ongewijzigde financiële en organisatorische omstandigheden wordt dit omgezet in een vast dienstverband.
 
Alphen aan den Rijn biedt goede hulpmiddelen voor het uitoefenen van je functie, zoals een tablet/laptop en een mobiele telefoon.
 
PROCEDURE
De begeleiding van de wervings- en selectieprocedure is in handen van InterExcellent, in de persoon van Bert Wolthuis. Hij zal de eerste gesprekken voeren met geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van de meest passende kandidaten aan de selectiecommissie worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden eindkandidaten geselecteerd voor gesprekken binnen de gemeente Alphen aan den Rijn. Van de eindkandidaten kunnen in overleg referenties worden nagetrokken. Een persoonlijkheidstest en (ontwikkel)assessment kunnen onderdeel uitmaken van de procedure.
 
SOLLICITEREN EN PLANNING

 • Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk via de website www.interexcellent.nl
 • Op basis van een brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij InterExcellent in Baarn.
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie binnen de gemeente, die beslist met wie zij wenst kennis te maken.
 • De selectiegesprekken vinden vervolgens plaats bij de gemeente in Alphen aan den Rijn.
 
CONTACT OVER DEZE VACATURE
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met InterExcellent, e-mail office@interexcellent.nl of tel.nr. 035 - 5280430.

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken
Locatie:
 • Alphen a/d Rijn

Bert Wolthuis

Associate Partner IT Regie Management Lokale overheid en Onderwijs
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430