Vacature

Directeur Information Management & Services

Technische Universiteit Eindhoven

Voor onze opdrachtgever Eindhoven University of Technology (TU/e) zijn we op zoek naar een vakkundig, vernieuwend en ervaren Directeur IM & Services die voorloopt op IT ontwikkelingen en vorm geeft aan de IT strategie en de digitaliseringsagenda van de TU/e.

OVER DE TU/e

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een internationaal georiënteerde onderzoeksuniversiteit, gespecialiseerd in engineering, science & technology. Zij biedt hoog aangeschreven opleidingen en onderzoeksprogramma’s. De universiteit profileert zich als de universiteit “where innovation starts and people matter”. Studenten kunnen kiezen vanuit hun individuele behoefte tussen een opleiding met een sterke focus op één discipline of kiezen voor een bredere, multidisciplinaire opleiding.

De TU/e staat bekend om haar grote wetenschappelijke impact en ontwikkeling van technologische innovaties. De universiteit staat midden in de samenleving: TU/e zet in op complexe, maatschappelijke uitdagingen door zich met onderwijs en onderzoek specifiek te richten op drie Strategic Areas: Energy, Health en Smart Mobility.

Binnen de TU/e draait het om mensen. De campus, gesitueerd in de binnenstad van Eindhoven, fungeert als thuisbasis voor de TU/e community. Een plek waar studenten en medewerkers zich thuis voelen ongeacht hun achtergrond nationaliteit of geloofsovertuiging. En waar excellentie bereikt wordt. Het doel is om de campus verder te ontwikkelen tot een inspirerende en professionele plek voor onderwijs, onderzoek, werk en recreatie voor zo’n 15.000 studenten en 3.500 medewerkers.

Maar de TU / e-campus is niet alleen een universiteitscampus. Er worden living labs gecreëerd om relevante kennisintensieve en innovatieve bedrijven aan te trekken, die bijdragen aan de missie van de universiteit en Brainport. De campus van de toekomst zal worden gedragen door de studenten, medewerkers en R&D-professionals die er verblijven. Samen vormen ze een bloeiende gemeenschap met de universiteit als kern.

De cultuur van de Technische Universiteit Eindhoven kenmerkt zich als een hoogwaardige internationale kennisinstelling waar een grote diversiteit aan mensen werkt/studeert. Het krachtenveld waarin geopereerd wordt is divers, ingewikkeld en kent vele complexe dynamieken met een sterke politieke component.

De TU/e heeft voor de toekomst een stevig ambitieniveau geformuleerd. Om deze ambitie waar te kunnen maken moet de organisatie optimaal toegerust zijn voor een maximale ondersteuning op het gebied van haar werknemers, financiën, organisatie en IT. ‘


IMS ORGANISATIE

De Dienst Information Management and Services (IMS) is verantwoordelijk voor de gehele demand – supply keten op het vlak van informatiemanagement en IT. Het informatiemanagement aan de TU/e is zo georganiseerd dat het de business in staat stelt om de veranderingen te sturen en te prioriteren.

Hierin wordt nauw samengewerkt met andere diensten, waaronder Dienst Huisvesting, Dienst Interne Zaken en het Informatie Expertise Centrum, zodat gezamenlijk de dienstverlening aangeboden wordt voor de gehele universiteit.

IMS is verantwoordelijk voor de beleidsvorming, vernieuwing en beheer van de ICT voorzieningen van de universiteit. Dit omvat het regelen van state of the art infrastructuur en apparatuur, beheren van kernapplicaties en zorgdragen voor vernieuwing van de informatievoorziening door uitvoering van ICT vernieuwingsprojecten. Door middel van optimale ICT faciliteiten ondersteunt deze dienst het onderzoek en onderwijs binnen de universiteit.

De IMS organisatie, waaraan u leiding gaat geven, bestaat uit ca 150 interne werknemers en ca 60 externe werknemers. Hier wordt actieve sturing verwacht op juiste aard en omvang van het personeelsbestand. U formuleert een visie voor de doorontwikkeling van de IMS-organisatie, rekening houdend met technologische ontwikkelingen, innovatie en veranderende onderwijs- en onderzoeksvormen. Denk hierbij aan structurele (keten)samenwerking met aangrenzende diensten.

Functieomschrijving:

De directeur IMS is verantwoordelijk voor de lange termijn IT ontwikkelingen van de TU/e organisatie en vult de rol in van strategisch adviseur en partner van het College van Bestuur en de faculteiten en diensten.
Geeft richting aan het strategisch beleid op de terreinen van faculteiten, collega diensten en CvB en draagt zorg voor de implementatie ervan binnen de dienst.

De uitdaging voor de nieuwe directeur Informatie Management & Services is gericht op:

 • de doorontwikkeling van IMS van een traditioneel naar ketengerichte organisatie in nauwe samenwerking met collega diensten en faculteiten om in lijn te blijven met de strategie en de toekomstige ontwikkelingen die specifieke competenties vergen
 • het realiseren van de strategische doelen met IV&IT voorzieningen zoals omschreven in de TU/e strategie, rekening houdend met de vastgestelde budgetten en de bestuurlijke context
 • vertalen van de business behoefte naar passende IT oplossingen
 • het zorgdragen voor een up-to-date en toekomstbestendige IT-infrastructuur en -organisatie, daarbij proactief rekening houdend met actuele thema’s zoals cybersecurity, research data management, Privacy & Security kwesties binnen bv online-leeromgevingen, cloud technology en onderwijsinnovatie
 • (Door)ontwikkeling en intensivering van ketengerichte samenwerking met andere diensten zoals Informatie Expertise Centrum (o.a. verantwoordelijk voor datamanagement), Dienst Interne Zaken en Huisvesting, met als doel het primaire proces zo optimaal mogelijk gezamenlijk te ondersteunen.

Kerntaken en verantwoordelijkheden
 • Doorontwikkeling van de IMS-organisatie om zo de staande visie, strategie en operatie voor IV & IT te monitoren en realiseren; tot stand brengen van een efficiencyslag / professionaliseringsslag en een daarbij passende cultuur.
 • Eindverantwoordelijkheid en aansturing van de IMS-organisatie als ondersteunende dienst voor de primaire processen van Onderwijs, Onderzoek en Bedrijfsvoering
 • Verantwoordelijk voor de versterking van de I-governance
 • Leveren van IT Support aan de wetenschappelijke innovatie op de campus
 • Op de hoogte zijn en blijven van alle relevante IM en IT ontwikkelingen en deze toetsen op wenselijkheid en toepasbaarheid binnen de TU/e organisatie op basis van de binnen de governance geformuleerde uitgangspunten. Relaties onderhouden en participeren binnen o.a. SURF, VSNU
 • Strategisch adviseur voor het College van Bestuur voor onderwerpen belegd bij het IMS
 • Fungeren als aanspreekpunt en gesprekspartner voor College van Bestuur, Faculteiten, Diensten en overige (interne en externe) stakeholders.
 • Vormgeven van een succesvolle interactie tussen IMS medewerkers, collega ondersteuners binnen andere diensten en de interne klanten.

Functie-eisen:

De nieuwe Directeur IMS is een stevig en verbindend leider die zich gemakkelijk en flexibel beweegt binnen de diverse culturen en de politieke omgeving van de TU/e. De directeur IMS is in staat om met passie en overtuiging de informatievoorziening en IT services voor en in samenwerking met onderwijs, onderzoek en ondersteunende processen van de TU/e te optimaliseren en naar een volgend excellentieniveau te brengen. U bent in staat zijn om op een zakelijke en verbindende wijze de gewenste en noodzakelijke organisatieontwikkelingen / professionaliseringsslagen door te voeren.

Kennis- en ervaringseisen
 • Afgeronde academische opleiding, eventueel gepromoveerd.
 • Aantoonbare, succesvolle senior (IT/IM/CIO) management ervaring, bij voorkeur opgedaan in een politieke en complexe non-profit organisatie in lijn met de zwaarte van de functie. Ervaring met het hoger onderwijs, de wetenschap, of vergelijkbare sector strekt tot aanbeveling.
 • Ervaring met verandertrajecten in complexe organisaties en politiek gevoelige omgevingen.
 • Actuele visie op de ontwikkeling van het IT-domein, weet focus aan te brengen, u bent adviesvaardig en weet diverse stakeholders in een complex veld met elkaar te verbinden.
 • Kennis van en ervaring met nieuwe trends en ontwikkelingen in de veranderende digitale wereld.
 • Ruime en aantoonbare ervaring met IT securityvraagstukken.
 • Open communicatie, organisatiesensitief en goed in samenwerking op strategisch niveau om nieuwe doelen te bereiken.
 • Beschikt over een uitstekend ontwikkeld conceptueel denkvermogen en heeft een goed ontwikkeld gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen. Is daadkrachtig, besluitvaardig en heeft een heldere visie en weet die te vertalen naar de business.
 • Relevante meerjarige ervaring op het snijvlak van IT en organisatieontwikkeling in veranderende, complexe internationaal georiënteerde organisaties
 • Stevige inhoudelijke kennis van actuele ontwikkelingen in het IMS werkveld
 • Gelijkwaardige gesprekspartner en overtuigende adviseur voor leden van het College van Bestuur, decanen en collega-directeuren
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift (beide op niveau C).

Daarnaast beschikt u over de volgende competenties:
 • Een netwerker die gewend is om meerdere belangen te kunnen dienen en maakt daarbij gebruik van de nodige organisatiesensitiviteit, integriteit en inlevingsvermogen.
 • Een servicegerichte en verbindende stijl van sturen en communiceren en ook onder druk in staat resultaat neer te zetten.
 • Analytisch maar beschikt ook over probleemoplossende kwaliteiten.
 • Gevoel voor humor J

Arbeidsvoorwaarden:

De TU/e biedt een uitdagende, inspirerende topfunctie in een uniek, complex en snel veranderend krachtenveld. Het arbeidsvoorwaardenpakket vanzelfsprekend is in overeenstemming met aard en zwaarte van de functie en het betreft een fulltime functie (38 uur per week).

De TU/e biedt na een jaar goed functioneren een vaste aanstelling met een concurrerend bruto jaarsalaris van maximaal bijna € 110.000 euro (op basis van de CAO Nederlandse Universiteiten, inclusief 8% vakantietoeslag en eindejaarsuitkering).

Daarnaast is er een uitstekende pensioenregeling via ABP en zijn er aanvullend flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden en uitstekende sportfaciliteiten.
U hebt de vrijheid om het werk in te richten naar een goede balans werk-privé.


SOLLICITEREN EN PLANNING

De TU/e wenst de procedure af te ronden voor medio juli.

 • Sollicitaties (een doordachte functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag het liefst zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk op donderdag 11 juni 2020) door middel van uploaden via www.interexcellent.nl
 • Op basis van de brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij InterExcellent in Baarn in week 24, 25 of 26
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie bij de TU/e die beslist met wie zij wenst kennis te maken.
 • De selectiegesprekken bij de TU/e vinden plaats in week 28 en/of 29
 • Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.


CONTACT OVER DEZE VACATURE

Deze procedure wordt uitgevoerd door Geert-Jan Poorthuis en Sietse Bergstra, partners bij InterExcellent, Baarn. Tel: 035-5280430, www.interexcellent.nl.
We zien met belangstelling uit naar uw reactie en/of sollicitatie!

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Eindhoven
Geert-Jan Poorthuis

Drs. Geert-Jan Poorthuis

Managing Partner
Executive Search en Interim Management
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430