Vacature

Manager I&T/CIO

Gelre Ziekenhuizen


Voor onze opdrachtgever Gelre ziekenhuizen (Gelre) zijn we voor de afdeling Informatievoorziening en Technologie (I&T) op zoek naar een stevige, verbindende en sturende Manager I&T (tevens CIO) die sterk gedreven wordt door I&T, dienstverlening en de maatschappij/zorg.  
Wij zoeken voor Gelre een persoon die deze gedrevenheid wenst uit te voeren in een dynamische en relevante maatschappelijke omgeving binnen het zorgspectrum met grote uitdagingen en tegelijkertijd veel groeimogelijkheden en vrijheid voor nieuwe ontwikkelingen.  

DOWNLOAD HIER HET VOLLEDIGE FUNCTIEPROFIEL IN PDF

U bent in balans, toont betrokkenheid, weet keuzes te maken en te prioriteren. U bent betrouwbaar, waarde gedreven en gericht op het leveren van hoogwaardige kwaliteit samen met de mensen om u heen. Als CIO bent u (eind)verantwoordelijk voor het vormgeven, beschermen, implementeren en ondersteunen van alle I&T-processen ter ondersteuning van het primaire proces (zorg). U bent hierbij een strategisch gesprekspartner voor verschillende belanghebbenden (zowel intern als extern) en zal tegelijkertijd als inspirerend en overtuigend leider sturing geven aan een divers team enthousiaste medewerkers (ruim 90 personen). U weet zakelijkheid, sensitiviteit, scherpte en executiekracht te combineren binnen deze belangrijke schakelrol in het topmanagement van Gelre.  
Gelre is een groot topklinisch ziekenhuis met locaties in Apeldoorn en Zutphen. Er werken ruim 3.500 betrokken medewerkers, van medisch specialist en verpleegkundige tot en met vrijwilliger, waarmee iedere dag wordt gewerkt aan een betere gezondheidszorg voor de 350.000 mensen in het verzorgingsgebied. Op deze manier is Gelre letterlijk en figuurlijk (in) het hart van de zorg in de regio. Gelre excelleert op het gebied van medisch specialistische basiszorg en vervult vanuit het STZ-profiel topklinische functies die passen bij haar unieke competenties en de vragen vanuit het zorglandschap. Door het bieden van kwalitatief hoogwaardige (medisch specialistische) vervolgopleidingen blijft de zorgverlening ook richting de toekomst geborgd.  

Voor een organogram verwijzen wij u graag naar de bijlage onderaan dit functieprofiel.  

In 2019 heeft Gelre de nieuwe strategie voor de periode tot 2025 vastgesteld met als centraal thema ‘Zorg beter voor elkaar’. Onder die vlag werkt Gelre sindsdien aan de uitdaging de zorg menselijk én betaalbaar te houden.  

De nieuwe strategie van Gelre wordt samengevat in 4 lijnen op weg naar 2025: 

 1. Gelre biedt waarde gedreven zorg. 
 2. Gelre is een belangrijke speler in een sterk georganiseerde keten in de regio (regiogericht).  
 3. Gelre brengt zorg naar de patiënt thuis (thuiszorg).  
 4. Gelre biedt mensen een waardevolle werkomgeving.  
Ontwikkelingen als de toenemende zorgvraag, krapte op de arbeidsmarkt, aanhoudende prijsdruk vanuit de zorgverzekeraars en de ambities van Gelre zelf, hebben tot gevolg dat de zorg blijvend slimmer en efficiënter georganiseerd moet worden en keuzes moeten worden gemaakt.  

De afdeling I&T dient mee te bewegen in deze ontwikkelingen. Er is om die reden de afgelopen jaren al veel in IT geïnvesteerd, waarbij het Routeplan Digitalisering (Meerjarenplan) is uitgevoerd:  

 • Een toekomstbestendig EPD is geïmplementeerd (HiX in de Cloud);  
 • Een Data Integratie Platform is geïmplementeerd; 
 • Radiologie (PACS) systemen in de Cloud zijn geïmplementeerd;  
 • Werkplekken zijn naar de Cloud geëmigreerd;  
 • Er is een (IT) regie-organisatie neergezet; en 
 • Er is (veel) gestandaardiseerd.  
Ook zal de komende jaren geïnvesteerd moeten blijven worden in state-of-the-art systemen en portalen. Gelre loopt op het gebied van Cloud voor op andere ziekenhuizen binnen Nederland (en Europa) en wil ook op andere gebieden onderscheiden.  

De opdracht voor I&T de komende tijd gaat daarnaast zijn om de (digitale) brug met de buitenwereld te gaan slaan via onder andere toekomstbestendige portalen, gegevensuitwisselingsplatformen, telemonitoring en contacten met de omgeving. Het motto hierbij is ‘digital first’. 

I&T:

De CIO stuurt de gehele i-kolom aan, waarbij de totale I&T organisatie bestaat uit ruim 90 medewerkers die werkzaam zijn binnen 4 afdelingen:  

 1. CIO-Office 
 2. Business Solutions 
 3. ICT Solutions 
 4. Data & Analytics 
Kerntaken van de afdeling I&T zijn het definiëren en uitvoeren van beleid op het gebied van (bestuurlijke) informatievoorziening en het hierbinnen ontwikkelen, beheren en in standhouden van de geautomatiseerde informatiesystemen ter ondersteuning van de zorg en bedrijfsondersteunende processen in zowel de eigen ziekenhuisorganisatie als in de zorgketen waar deze onderdeel van uitmaakt. De afdeling I&T ondersteunt gebruikers bij het gebruik van - de door haar beschikbaar gestelde - ICT-middelen bij hun werkzaamheden en adviseert de organisatie bij keuzes waarbij ICT en rol speelt. 

Het routeplan digitalisering wordt bestuurd door de digitaliseringsraad (DR) die onder leiding staat van de CIO. Deze digitaliseringsraad bestaat naast de CIO uit de CTO en 3 CxIO’s (domeineigenaren):  

 1. Chief Medical Information Officer (CMIO) 
 2. Chief Nursing Information Officer (CNIO) 
 3. Chief Business Information Officer (CBIO)  
Het routeplan digitalisering, dat haar start kende in 2020, leidt tot een beter georganiseerde en gestandaardiseerde informatievoorziening en IT-dienstverlening. Belangrijk onderdelen van het routeplan zijn inmiddels uitgevoerd; de implementatie van de nieuwe IT-governance, de overgang naar nieuw EPD (Elektronisch Patiënten Dossier), de ontwikkeling van een state-of-the-art Data Integratie Platform, de migratie naar de Cloud en de implementatie van ISM (Integrated Service Management). 

De afgelopen 5 jaar is Gelre bezig geweest met het vormgeven van een nieuwe IT-governance waarbij onder de Digitaliseringsraad een ICT-platform is vormgegeven bestaande uit belanghebbenden uit het primaire proces. Het ICT-platform stelt samen een prioriteitenlijst (projecten) op die vervolgens naar de DR gaat voor besluitvorming. De CIO zal als voorzitter om de week samenkomen met de overige DR-leden om beslissingen te maken op het gebied van I&T/digitalisering voortkomende uit deze prioriteitenlijst vanuit het primaire proces.  

Functieomschrijving:

Als CIO bent u belast met het geven van leiding aan de afdeling I&T (>90 fte, waarvan circa 10% externen). De CIO realiseert en houdt een effectieve organisatie van de afdeling I&T in stand. Daarnaast heeft de CIO een bepalende invloed op de visie en het strategisch beleid van de gehele organisatie op het terrein van I&T. De CIO rapporteert rechtstreeks aan de RvB. Als CIO staat u middenin de organisatie, bent u een belangrijke verbinder en bruggenbouwer. Uw belangrijkste contacten zijn: 

 • Intern: RvB, medisch specialisten, medische technologie, Facilitair bedrijf (Gebouw en Techniek), collega staf en bedrijfskundig managers, leidinggevenden en uw eigen medewerkers. 
 • Extern: toezichthouders, leveranciers, ketenzorgpartners, diverse collega's en netwerken m.b.t. het vakgebied. 

De volgende resultaatgebieden zijn voor de CIO uitgezet:  
 1. Regievoering en innovatie 
 2. Leidinggeven 
 3. Bedrijfsvoering  
 4. Beleid  
 5. Omgevingsmanagement 

Functie-eisen:

We zijn voor Gelre op zoek naar een CIO met de volgende achtergrond en ervaringen:  

Afgeronde academische opleiding plus minimaal 7 jaar relevante werkervaring op WO-niveau;  
 • U heeft ruime ervaring in de verschillende vakgebieden van I&T;  
 • U beschikt over een aantoonbaar netwerk op uiteenlopende niveaus;  
 • U heeft ruime managementervaring als bestuurder op strategisch niveau met grote teams/directies in een omvangrijke en complexe context 
 • U heeft kennis van complexe en hiërarchische organisaties;  
 • U bent ervaren in het kunnen schakelen tussen allerlei interne en externe gremia op verschillende niveaus, en het aan elkaar verbinden van een diversiteit aan (en veelal: tegengestelde) belangen.  

Daarnaast beschikt u over de volgende competenties:  
 • Zakelijk, stevig, scherp en duidelijk 
 • Strategisch-tactisch, politiek en stakeholder: 
 • Stuurman, aanjager, doorzetter en verbinder: 
 • Harmoniserend en inspirerend leiderschap:  
 • Pragmatisch, besluitvaardig, executievaardig, luisterend en betrouwbaar: 
 • En niet te vergeten: U kunt relativeren en heeft een goed gevoel voor humor 😉

Arbeidsvoorwaarden:

U gaat werken binnen het dynamische zorgdomein, waarbij u deel gaat uitmaken van een bijzondere organisatie. Daarnaast geeft u leiding aan een team van enthousiaste, behulpzame, inspirerende en gemotiveerde collega's. Gelre biedt u hiervoor een totaalpakket aan arbeidsvoorwaarden dat uitstekend te noemen is.  

Solliciteren en planning:

Bent u de gemotiveerde kandidaat die bij wil dragen aan de maatschappelijke relevantie en uitdagende opgave van Gelre binnen het zorgdomein? Beschikt u daarnaast over de kennis, vaardigheden en het persoonlijk leiderschap om samen verder te groeien? Dan zien we graag uw sollicitatie tegemoet. 

 • Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag (zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 15 mei 2023 om 10.00 uur) via gelre@interexcellent.nl 
 • Op basis van een brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met InterExcellent in week 17-21. 
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan Gelre die beslist met wie zij wenst kennis te maken.  
 • De selectiegesprekken zullen plaatsvinden in week 22.  
 • Gelre wenst haar nieuwe CIO in juni te benoemen. 
 • Een referentiecheck en diplomacheck maken onderdeel uit van deze procedure. Ook een assessment (tijdens de selectiefase of na benoeming maar voorafgaande aan indiensttreding) behoort tot de mogelijkheden. 

Contact over deze vacature:

Deze procedure wordt uitgevoerd door Geert-Jan Poorthuis, Managing partner InterExcellent en Tren Keltjens, Executive Search Consultant binnen InterExcellent, bereikbaar op 035-5280430 en via gelre@interexcellent.nl 


Wij zien met belangstelling uit naar uw reactie en/of sollicitatie! 


De reactietermijn voor deze vacature is verstreken
Locatie:
 • Apeldoorn
Geert-Jan Poorthuis

Drs. Geert-Jan Poorthuis

Managing Partner
Executive Search en Interim Management
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430