Zoek in de site:

GGZ Rivierduinen zoekt Manager Algemene Zaken

GGZ Rivierduinen biedt hulp en behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen. Op een manier die past bij de cliënt en zijn klachten. Eenvoudig en kort als het kan, intensief en langdurig als het nodig is. Deskundig, betrokken en dichtbij. Wij bieden een goede werksfeer en een innovatieve, inspirerende en flexibele werkomgeving met ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontplooiing. GGZ Rivierduinen verzorgt de opleiding tot psychiater en leidt psychologen op die zich willen specialiseren. Ook leerling verpleegkundigen kunnen bij ons aan het werk. Voor meer informatie kijk op de website.

Manager Algemene Zaken (32 – 36 uur p.w.) Kliniek Medium Care, Poli Ouderen
Vind je het inspirerend om sturing te geven aan een team in een veranderende omgeving binnen de GGZ? Dan is de functie van manager algemene zaken misschien iets voor jou!

Afdeling
De Manager Algemene Zaken is samen met de Manager Behandelzaken integraal verantwoordelijk voor het team ambulant poliklinische psychiatrie (20 fte), de Medium Care opname kliniek voor ouderen (24 fte) in Leidschendam. In de polikliniek in Zoetermeer en Leidschendam bieden we zorg om de stoornis op te heffen of zodanig te verminderen dat de cliënt zijn leven weer op eigen kracht naar tevredenheid kan inrichten. Er wordt voor ongeveer 4,5 mln euro zorg geleverd.

Profiel

 • HBO+ werk- en denkniveau op het gebied van bedrijfsvoering, of een HBO gezondheidszorg, aangevuld met een opleiding management en organisatie en ervaring met leidinggeven
 • Kennis van en inzicht in organisatieverandering en projectmatig werken
 • Kennis van de GGZ en in het bijzonder van de Poliklinische GGZ
 • Geeft op een stimulerende en motiverende wijze sturing en begeleiding aan medewerkers gericht op resultaat en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers (Leidinggeven)
 • Vertaalt doelen van de organisatie naar concrete activiteiten gericht op resultaat (Resultaatgerichtheid)
 • Beschikt over die sociale vaardigheden die nodig zijn voor het opbouwen en onderhouden van diverse externe relaties die van belang zijn voor de eigen organisatie (Extern functioneren)
 • Heeft het vermogen om samen te werken met anderen aan een gemeenschappelijk doel/resultaat ook als deze niet direct van belang is voor het eigen team (Effectief samenwerken)
 • Gefocust op effectiviteit, kwaliteit, continuïteit, rust en resultaat (Persoonlijk functioneren)

Werkzaamheden

 • Je bent (mede) verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede zorg en een (financieel) gezonde bedrijfsvoering
 • Je activeert en onderhoudt zowel in- en externe relaties gericht op het versterken van de ketenzorg
 • Je zet op efficiënte wijze personeel en middelen in en voert het personeelsbeleid uit
 • Je geeft groepsgericht en coachend leiding aan medewerkers en stuurt op resultaat en ontwikkeling
 • Je levert een actieve bijdrage aan GGZ Rivierduinen brede vraagstukken in de zorgfunctie Poli

Arbeidsvoorwaarden

Je krijgt een tijdelijke aanstelling voor één jaar, met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd, met een concernaanstelling bij GGZ Rivierduinen. Gezien de organisatorische ontwikkelingen binnen Rivierduinen streven wij naar optimale mobiliteit en brede inzetbaarheid van haar medewerkers. Van managers verwacht Rivierduinen dat zij hierin een voorbeeldfunctie vervullen en flexibel inzetbaar zijn binnen het hele concern. Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform de CAO GGZ. Voor indiensttreding vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag.

Reageren
Heb je interesse in deze functie, dan vragen wij je belangstelling kenbaar te maken door:

 1. te reageren via het formulier op deze site
 2. een motivatiebrief en cv te sturen naar GGZRivierduinen.leidschendam@interexcellent.nl.

De selectieprocedure zal bestaan uit een brievenselectie en selectie- en adviesgesprekken. Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Meer informatie
Voor vragen en informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Pieter van Stijn, Partner InterExcellent Zorg, e-mail pieter.van.stijn@interexcellent.nl of 035 – 5280430.