Zoek in de site:

VACATURE VERVULD – Hoofd Informatie Voorziening Gemeente Utrecht

Als vierde stad van Nederland groeit Utrecht snel door richting 400.000 inwoners. De gemeentelijke organisatie heeft al grote stappen gezet in het neerzetten van een innovatief klimaat in samenwerking met de stad. De Gemeente Utrecht is ambitieus en legt de lat hoog. Voor deze mooie stad zoeken wij hét Hoofd Informatie Voorziening (m/v).


De Utrechtse bevolking is zeer divers. Veel studenten, nieuwe gezinnen die zich in Leidsche Rijn vestigen en Utrechters die al vele generaties in de stad wonen. Utrecht wil een stad zijn waar samen met burgers en partners gewerkt wordt aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, aan een Inclusieve Stad en Gezonde verstedelijking en waar innovatie leidt tot beter werk en betere dienstverlening.

Op IT- en IV-gebied wordt gewerkt op verschillende sporen, zoals een programma met data-gedreven sturing, masterclasses over Innovatie met Informatie voor leidinggevenden, het sluiten van allianties met partners in de stad, het stimuleren van experimenten om tot slimme dienstverlening te komen en het bewust inzetten van andere werkwijze zoals design thinking en scrum. Met de verhuizing naar het nieuwe Stadskantoor vorig jaar is er een zeer moderne state of the art ICT-infrastructuur geïmplementeerd.

Hoofd Informatievoorziening gemeente Utrecht

 

POSITIE BINNEN DE ORGANISATIE

Het onderdeel Informatie Voorziening (IV) is één van de negen gemeentelijke Interne Bedrijven (IB). Het Hoofd IV participeert in het netwerk van de interne bedrijven (IB). Als lid van het netwerk IB Hoofden is de inzet van het Hoofd IV gericht op de kwaliteit van de bedrijfsvoering door daar in verbinding met de andere IB Hoofden aan te werken. Functioneel legt u verantwoording af aan de concernmanager IPM. Het Hoofd IV rapporteert hiërarchisch aan de themadirecteur Bedrijfsvoering.

KERNTAKEN VAN DE FUNCTIE

 • Als Hoofd IV werkt u zeer nauw samen met het Hoofd Automatisering om de strategische verandering van de demand en supply organisatie tot uitvoering te brengen
 • U inspireert, bent enthousiast en met de koers die u neerzet geeft u ruimte voor medewerkers voor eigen inbreng en eigenaarschap
 • U legt van nature verbinding met andere betrokkenen, weet hechte samenwerkingsverbanden tot stand te brengen en ziet (nieuwe) mogelijkheden
 • U zet de opgaven en wensen van de organisatie centraal in plaats van handelen vanuit de systemen
 • U bent in staat –als verandermanager- om een onomkeerbare organisatieverandering op gang te brengen, kansen te creëren, waarbij u meerdere veranderstijlen toe zult passen
 • U heeft een coachende leiderschapsstijl en weet de kwaliteiten van medewerkers te ontplooien en ontwikkelen
 • In de dagelijkse leiding van IV heeft u aandacht voor de leveringsbetrouwbaarheid van de dienstverlening en de samenwerking met de andere Interne Bedrijven, concern IPM en de OO’s

GEWENSTE COMPETENTIES, KENNIS EN ERVARING

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Meerdere jaren relevante werkervaring op WO-niveau
 • Ervaring binnen het domein Informatie Voorziening en weet wat er speelt op innovatie en technologie
 • Aantoonbare veranderkundige ervaring in een complexe organisatie, bij voorkeur lokale overheid, bij het ontwerpen, inrichten en implementeren van een demand en supply organisatie en data gedreven werken
 • Vervult de rol van richting gever, aanjager en verbinder en stimuleert eigenaarschap
 • Balanceert professioneel tussen delegeren en het geven van verantwoordelijkheid en blijft daarbij op hoofdlijnen in control
 • Kennis van de complexe organisaties en ervaring met strategisch management
 • Proactieve, doortastende houding en is een goede gesprekspartner voor de OO’s, Interne Bedrijven en Concern IPM
 • Beschikt over politiek/bestuurlijke sensitiviteit
 • Gevoel voor humor 😉

ARBEIDSVOORWAARDEN

De gemeente Utrecht biedt ruime opleidingsmogelijkheden, een goede afstemming tussen werk en privé, ruime vakantiedagen, een eindejaarsuitkering, vakantiegeld en andere extra mogelijkheden.
Het Hoofd IV wordt marktconform gewaardeerd en verdient afhankelijk van opleiding en ervaring bij een fulltime dienstverband (36 uur per week) een salaris gebaseerd op schaal 15, van bijna € 100.000 bruto per jaar (conform CAO gemeenten van 1 januari 2017).

PROCEDURE

De begeleiding van de wervings- en selectieprocedure is in handen van InterExcellent Management en wordt geleid door de heer drs. Geert-Jan Poorthuis (partner). Hij en/of Marjolein Govaerts (executive consultant) zullen/zal de eerste gesprekken voeren met geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de Curricula Vitae en motivatiebrieven van de meest passende kandidaten aan de selectiecommissie worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden eindkandidaten geselecteerd voor gesprekken binnen de Gemeente Utrecht.

De gemeente Utrecht wenst dat haar Hoofd IV zo spoedig mogelijk aantreedt.

Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

SOLLICITEREN EN PLANNING GESPREKKEN (snelle procedure)

 • Solliciteren (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk op 18 september 2017) via HoofdIV.Utrecht@interexcellent.nl
 • Op basis van een CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij InterExcellent in Baarn in kalenderweek 37 of 38
 • e meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie binnen de Gemeente Utrecht die beslist met wie zij wenst kennis te maken
 • Een gesprek met de selectiecommissie binnen de Gemeente Utrecht staan gepland op 26 september in de ochtend
 • Geselecteerde kandidaten spreken daarna met een adviescommissie op 28 september in de middag
 • Eindkandidaten (1 of 2) spreken op 5 oktober in de ochtend voor de 2e keer met de selectiecommissie
 • Het arbeidsvoorwaardengesprek met de te benoemen kandidaat vindt plaats op 9 oktober in de ochtend

CONTACT OVER DEZE VACATURE

Geert-Jan Poorthuis of Marjolein Govaerts van InterExcellent Management Search te Baarn.
Tel: 035 – 5280430 of www.interexcellent.nl en mail via HoofdIV.Utrecht@interexcellent.nl