Zoek in de site:

Marcel Hoogland IT-directeur bij IVO Rechtspraak

Drs. M.M. (Marcel) Hoogland is op dit moment bij divisiemanager Digitale Toegang & Registers en plaatsvervangend directeur Operatie bij de Dienst ICT Uitvoering (DICTU). Daarnaast was hij tot voor kort (deel)programmamanager van het veranderprogramma DICTU2021. DICTU is de ICT shared service organisatie van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV). Eerder was hij onder meer werkzaam bij andere onderdelen van EZ en bij de politie, op het terrein van digitale dienstverlening, telecom en ICT.

Marcel Hoogland studeerde Technische Scheikunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en hij behaalde een MBA aan NIMBAS Graduate School of Management.

Lees dit bericht op de site van de Algemene Bestuursdienst >