Zoek in de site:

VACATURE VERVULD – Rijkswaterstaat zoekt Top Adviseur

Autorijden zonder je handen te gebruiken. Toen Rijkswaterstaat in 1798 startte, was de auto nog een utopie. Nu zoeken zij een Top Adviseur, een visionair en pragmaticus voor een toekomst waarin we rijden en varen met ons verstand en zonder gebruik van onze handen. Een unieke functie voor een unieke kandidaat.

Binnen Rijkswaterstaat wordt de Top Adviseur officieel aangeduid als ‘Strategisch Adviseur Verkeersmanagement’.

Als Strategisch Adviseur wordt u leidend op de kennisvelden Wegverkeersmanagement en Scheepvaartverkeersmanagement. Deze kennisvelden zijn erg dynamisch. Het huidig wegverkeersmanagement bevindt zich in een transitiefase waarin complexe organisatorische en technische ontwikkelingen plaats vinden.

Verantwoordelijkheden:

 • U wordt primair verantwoordelijk voor een hoogwaardige kennisimpuls op dit terrein, zowel voor visieontwikkeling als voor het uitdragen en borgen daarvan. U zorgt ervoor dat de relatie wordt gelegd tussen wetenschap, beleid, marktpartijen en de uitvoering binnen Rijkswaterstaat en adviseert daarbij het bestuur van Rijkswaterstaat.
 • U levert een actieve bijdrage aan innovatie op de kennisvelden. U zet uw brede (inter)nationale netwerk en ervaring in om richting te bepalen en draagvlak te creëren voor oplossingen. Daarmee draagt u actief bij aan vlotte (politieke) besluitvorming.
 • U bent verantwoordelijk voor de monitoring van de geadviseerde resultaten om de kwaliteit

Taken:

 • U legt de verbinding naar de externe kenniswereld en C-ITS industrie, zowel binnen als buiten Nederland. U gebruikt dit om kennis te ontwikkelen ten behoeve van de kernprocessen van de organisatie en geeft richting aan de interne communicatie hierover.
 • U werkt samen met andere specialisten en adviseurs binnen de landelijke onderdelen van Rijkswaterstaat om kennisontwikkeling en -behoud binnen de organisatie te stimuleren. U werkt samen met andere specialisten en adviseurs binnen de landelijke diensten van Rijkswaterstaat om kennisontwikkeling en -behoud binnen de organisatie te stimuleren.
 • Naast de individuele rol bent u ook samen met collega strategisch adviseurs verantwoordelijk de kennis in de organisatie te borgen en ontwikkelen vanuit een gezamenlijke visie. U hebt in dit proces de rol van verbinder.

De gezochte kandidaat:

De Top Adviseur die we zoeken is vooral generalistisch in zijn adviezen (gericht op het ‘wat’), met een holistische blik op verkeersmanagement binnen alle processen van Rijkswaterstaat. Hij denkt hierbij vanuit een breed scala aan mogelijkheden. Competenties zijn:

 • Adviesvaardigheden
 • Omgevingsbewustzijn
 • Informatieanalyse
 • Klantgerichtheid
 • Netwerkvaardigheid
 • Overtuigingskracht
 • Innovatief handelen
 • Organisatiesensitiviteit
 • Onafhankelijkheid
 • Bestuur-sensitief

Arbeidsvoorwaarden

De functie heeft een omvang van maximaal 36 uur (fulltime). De aanstelling vindt plaats voor een periode van twee jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Eventueel kan de functie parttime worden ingevuld met een minimum van 3 dagen per week. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de Rijks CAO en gaat uit van schaal 15 met een uitloop tot € 7.070,- bruto per maand, uitgaande van een volledige werkweek. Inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering komt het maximale bruto-jaarinkomen voor deze functie uit op circa € 100.000,-. Een uitzonderlijke kandidaat (een bijzondere mix van ervaring, netwerk en competenties) kan eventueel opgenomen worden in schaal 16 die uitloopt tot € 7.705 per maand en jaarlijks maximaal ruim € 107.000 biedt. Daarnaast kent Rijkswaterstaat een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

Download hier het complete Functieprofiel >

Solliciteren en planning

 • Rijkswaterstaat wenst de Top Adviseur zo snel als mogelijk te laten beginnen.
 • Solliciteren kan tot en met dinsdag 15 maart 2016 via RWS.Topadviseur@interexcellent.nl.
 • Op basis van de CV-selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek tussen 14 maart en 1 april bij InterExcellent in Baarn.
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie binnen Rijkswaterstaat die beslist met wie zij wenst kennis te maken. De selectiegesprekken binnen Rijswaterstaat vinden plaats op 14 april.
 • Een eventueel vervolggesprek en/of afrondingsgesprek vindt plaats tussen 18 en 25 april.
 • Rijkswaterstaat beoogt de benoeming nog in april 2016 te laten plaatsvinden met een startdatum voor de Topadviseur in juni of juli 2016.


Contact over deze vacature

Vanzelfsprekend zal zorgvuldig worden omgegaan met uw gegevens. Geert-Jan Poorthuis, partner InterExcellent Management Search leidt de procedure. Tel: 035- 5280430. Mail RWS.Topadviseur@interexcellent.nl