Alliances

Onverwachte samenwerkingsverbanden bieden nieuwe perspectieven

Alliances ondersteunt organisaties bij het ontwikkelen, besturen en managen van samenwerkingsverbanden zoals corporaties, coöperaties, stichtingen, verenigingen, gemeenschappelijke regelingen en shared services. Samenwerkingsverbanden zijn noodzakelijk om succesvol te zijn in onze complexe samenleving. Veel innovaties, toepassing van nieuwe technieken, ontwikkelingen zoals de vorming van smart cities, het realiseren van concurrentievoordelen en efficiencydoelstellingen kunnen alleen worden gerealiseerd door samenwerking. Samenwerkingen die perspectief bieden en veelal het vliegwiel zijn voor vooruitgang, maar ook hun eigen vraagstukken en weerbarstigheid kennen. Alliances kent die vraagstukken en weerbarstigheid als geen ander en is juist binnen die omgeving succesvol.

De Rijksoverheid zoekt voor haar vele ministeries en projecten interim-managers en (IT-)specialisten. Hiervoor werken Deloitte en InterExcellent Alliances nauw samen. Bijvoorbeeld voor Service Centra bij de overheid of Smart Cities in samenwerking met de UVA.

Dit was precies de match
die we zochten

— De heer de Vries

Opdrachtgevers over Alliances
'Het bureau werkt netjes en biedt goede ondersteuning.'
'De begeleiding van de opdracht is erg goed.'
'De aangeboden kandidaten hebben veel ervaring en actuele kennis.'
’Een verbeter­­programma betekent ontwikkelen, mensen laten mee­­denken en mee­­bewegen.’

Voor meer informatie over Alliances kunt u contact opnemen met Monique Thomas.

Monique Thomas

Monique Thomas

Partner Search
De rode draad in mijn loopbaan is het vlot trekken van organisaties door andere vormen van samenwerking.