Vacature

CTO/Manager ICT services

Erasmus MC


Voor onze opdrachtgever Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC) zijn we op zoek naar een innovatieve en verbindende CTO/Manager ICT services die primair verantwoordelijk is voor ontwikkeling en continuïteit van de infrastructurele IT-dienstverlening binnen het Erasmus MC.
Een unieke functie binnen deze vooraanstaande organisatie welke de ambitie heeft het eerste Technische UMC in Nederland te worden.

OVER ERASMUS MC
Het Erasmus MC is als grootste universitair medisch centrum van Nederland te vinden midden in het dynamische Rotterdam. In mei 2018 is de prachtige nieuwbouw voltooid en het nieuwe Erasmus MC van de 21e eeuw officieel geopend.
Het Erasmus MC heeft een omzet van ongeveer 2 miljard en jaarlijks worden er ongeveer 175.000 unieke patiënten gezien. Als de grootste werkgever in de regio Rotterdam is Erasmus MC in 2019 uitverkoren als “Top Employer cure & care Nederland”.
Voor meer info over het ziekenhuis, zie: Over Erasmus MC

“TECHNOLOGIE & TOEWIJDING”
Het Erasmus MC heeft de ambitie het eerste Technische UMC van Nederland te worden. Technologie en toewijding zijn de sleutelwoorden. Er is sprake van een ambitieuze en complexe ontwikkelagenda (“Koers23”), zowel binnen, als buiten het UMC.
Toekomstige grote innovaties op het gebied van gezondheid en zorg liggen op de terreinen waar biomedische en natuurwetenschappen, geneeskunde, technologie en big data elkaar raken.
De innovaties die hieruit voortvloeien beïnvloeden het perspectief op gezondheid en ziekte, op moleculair, cellulair, mens- én populatieniveau. Dit heeft implicaties voor de manier waarop de patiëntenzorg, het wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs ingericht gaat worden. Technologie wordt een steeds belangrijker, en niet meer weg te denken, onderdeel van alle kerntaken.

Het Erasmus MC is de academische motor die nieuwe regionale, nationale en internationale samenwerkingen en netwerken vormgeeft, leidt en faciliteert. De daaruit ontstane synergie en innovatie worden volop ingezet om, samen met partners, patiënten te behandelen, een gezonde samenleving te bevorderen en daarmee maatschappelijke impact te hebben.
Voor meer info over de strategie, zie: Koers23 Magazine

COVID-19
De zorg staat deze periode centraal in de bestrijding van de COVID-19 crisis. Daarbij heeft iedereen zich een beeld kunnen vormen van het Erasmus MC. De Raad van Bestuur, medische specialisten en experts hebben een vooraanstaande rol gespeeld in de bestrijding van COVID-19. Zij hebben de daad bij het woord gevoegd en samen met de gehele organisatie (Zorg/Onderzoek/Onderwijs) een belangrijke rol gespeeld in de regie, aanpak, onderzoek, behandeling, afstemming en communicatie in deze bijzondere tijd.
Dit momentum biedt een unieke kans om als CTO/Manager ICT Services toe te treden tot deze bijzondere organisatie en een bijdrage te leveren aan de ambities van het Erasmus MC. 

Functieomschrijving:

De CTO/manager maakt onderdeel uit van het MT Informatie & Technologie en draagt, in samenwerking met de andere managers, bij aan de koers van het Erasmus MC en de pijler I&T. De functie bestaat in feite uit een prachtige combinatie van de rol van CTO en Manager ICT Services.

Als CTO ben je richtinggevend en speel je een cruciale rol in de ambitie van het Erasmus MC om het eerste Technische UMC van Nederland te worden. Je levert daarom een belangrijke bijdrage aan de ambities en doelstellingen van Koers23 en ontwikkelt de visie en strategische keuzes van het Erasmus MC met betrekking tot Informatietechnologie en IT-dienstverlening. Je vertaalt landelijke, internationale en marktontwikkelingen met betrekking tot technologie naar het Erasmus MC en stelt het meerjarenbeleid op ten aanzien van informatietechnologie en ICT-dienstverlening. Denk hierbij o.a. aan Cloud computing, technische platformkeuzes, procesautomatisering, Agile werken, regievoering en sourcing.

Als Manager ICT Services ben je verantwoordelijk voor het effectief en efficiënt maken van de continue ICT dienstverlening en daarmee het verlagen van de overheadkosten. Je draagt in dit kader zorg voor het sturen op vraag en aanbod van ondersteuning, denkt vanuit 'samen' en niet vanuit centraal/decentraal. Je optimaliseert werkprocessen en automatiseert deze waar mogelijk, draagt er zorg voor dat jouw organisatieonderdeel werkt volgens het principe 'in één keer goed' en benut schaal- en leervoordelen. Je levert een bijdrage aan de integrale producten en diensten vanuit het Servicebedrijf en stuurt daarbij op optimalisatie, professionalisering en waar mogelijk standaardisering.

De CTO/manager geeft op een proactieve en transparante wijze leiding en is in staat prioriteiten te stellen. Je hebt een open, constructieve en tevens zakelijke, kostenbewuste houding in relatie met in- en externe partners. Je vindt de juiste balans tussen het direct oplossen van problemen en het leveren van bijdragen aan het realiseren van de vastgestelde strategie (Koers23). Jouw aanpak is gericht op samenwerking en samenhang, waarbij klantgerichtheid en het leveren en borgen van kwaliteit prioriteit hebben.

Daarnaast heb je vijf belangrijke ontwikkelopgaven:

 1. Doorontwikkeling naar een ‘state-of-the-art’ infrastructuur met bijbehorende dienstverleningsprocessen en competenties. Belangrijk hierbij is de omslag van denken in infrastructurele componenten naar platform-denken en end-to-end services. Daarbij is verdere standaardisering/rationalisering en flexibilisering van belang.
 2. Klantgerichte focus verder versterken richting zorg, onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering.
 3. Sourcing en leveranciersmanagement verder optimaliseren.
 4. Externe focus versterking richting andere UMC’s, regionale samenwerking en richting de patiënt als (digitale) klant
 5. Faciliteren van de Erasmus MC campus ontwikkeling, de renovatie van het faculteitsgebouw en de herbouw van Sophia kinderziekenhuis.

Als CTO/Manager ICT Services ben je o.a. verantwoordelijk voor:
 • Bijdragen aan het realiseren van Koers23 door visieontwikkeling en het maken van strategische keuzes voor het Erasmus MC met betrekking tot informatietechnologie en IT-dienstverlening. 
 • Het opstellen van beleid, het meerjarenplan en -begroting voor de afdeling en de implementatie van beleid.
 • Het opstellen, efficiënt uitnutten en bewaken van het investerings- en exploitatiebudget van ICT Services. Hierin wordt nauw samengewerkt met de afdeling Projecten & Processen.
 • Het aangaan en beheren van samenwerkingsverbanden ten behoeve van ICT Services met collega UMC’s, regio en industrie.
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren aan senior management en RvB over ontwikkelingen, kansen en risico’s en de toepassing van het beleid t.a.v. ICT.
 • Het vertalen van de business doelstellingen naar concrete projecten en het bepalen van de prioriteiten van projecten samen met het primair proces via de IT-governance.
 • Het leveren van kwalitatief hoogwaardige diensten op het gebied van ICT Services en het (verder) professionaliseren en flexibiliseren daarvan.
 • Het rationaliseren, standaardiseren en reduceren van complexiteit van de IT-infrastructuur en IT-dienstverlening binnen het Erasmus MC.
 • De betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid, beveiliging en integriteit van de informatiesystemen.
 • Het optimaliseren van klant- en leveranciersmanagement v.w.b. de dienstverlening door ICT Services.
 • Zorgen voor cultuurontwikkeling op basis van de kernwaarden (verantwoordelijk, ondernemend en verbindend) en het realiseren van een servicegeoriënteerde houding. Optimalisatie van zowel klant- als medewerkerstevredenheid.
 • Hiërarchisch leiding geven aan de medewerkers van ICT Services.
 • Onderdeel uitmaken van het Management Team. Je rapporteert aan de Directeur I&T/CIO.

Download hier het uitgebreide functieprofiel van deze vacature (in PDF)>

Functie-eisen:

Erasmus MC zoekt een CTO/ Manager ICT Services die beschikt over:
 • WO werk- en denkniveau, bij voorkeur met een academische opleiding op het gebied van informatica, bedrijfsinformatiekunde of technische bedrijfskunde.
 • Aantoonbare, succesvolle senior IT management ervaring in een vergelijkbare functie, opgedaan in een grote, complexe organisatie. Affiniteit met de zorg is een pré.
 • Kennis van en ervaring met actuele ontwikkelingen en nieuwe trends in de veranderende digitale wereld en IT dienstverlening Hieronder vallen nadrukkelijk ook privacy en IT- en Cybersecurity.
 • Ruime kennis van en ervaring in de markt van ICT-bedrijven. Bovendien beschik je over een relevant extern netwerk.
 • Ruime en aantoonbare ervaring met sourcing, leveranciersmanagement en onderliggende financiële sturing.
 • Ervaring met verandertrajecten in complexe organisaties en politiek gevoelige omgevingen. Je hebt bewezen hierin concrete resultaten te kunnen boeken.
 • Een uitstekend ontwikkeld conceptueel denkvermogen en een goed ontwikkeld gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen. Je weet focus aan te brengen, bent adviesvaardig en weet diverse stakeholders in een complex veld met elkaar te verbinden. Gesprekspartner op directieniveau en voor de RvB.
 • Je bent een evenwichtige, zelfbewuste en open persoonlijkheid en straalt gezag uit.
 • Daarnaast ben je innovatief, ondernemend en heb je lef.
 • Open en duidelijke communicatie, je bent organisatiesensitief en goed in samenwerking op strategisch niveau om nieuwe doelen te bereiken.
 • Je bent faciliterend, service- en klantgericht, pragmatisch en probleemoplossend.
 • Je geeft richting, sturing en inspiratie en weet mensen hieraan te binden. Haalt het beste in mensen boven.
 • Gevoel voor humor J.

Arbeidsvoorwaarden:

Erasmus MC biedt jou een uitdagende baan in een ambitieuze moderne organisatie waar je direct een maatschappelijke bijdrage kunt leveren. Je komt te werken in een veelzijdige academische omgeving van zorg, onderzoek & onderwijs en bedrijfsvoering waar technologie een cruciale rol speelt. Er bestaat een plezierige werksfeer onder collega’s met hart voor de zorg en passie voor hun vakgebied. De mentaliteit is “handen uit de mouwen steken” om de gezamenlijke ambitie waar te maken. Op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Erasmus MC biedt een vaste aanstelling voor 36 uur met een concurrerend bruto jaarsalaris van maximaal € 100.000, inclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Daarnaast biedt het Erasmus MC interessante en flexibele secundaire voorwaarden:

 • een pensioenverzekering bij het ABP (Erasmus MC betaalt 70% van de maandelijkse bijdrage);
 • verschillende collectieve verzekeringen waar je gebruik van kunt maken, waaronder een UMC-zorgverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering;
 • een individueel reiskostenbudget;
 • diverse studiemogelijkheden.

Alle arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra.

SOLLICITEREN EN PLANNING
Ben jij de gemotiveerde CTO/manager die de afdeling ICT Services verder ontwikkelt en Erasmus MC faciliteert in de transitie naar een Technisch UMC?
En herken jij jezelf in het profiel? Dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet.

 • Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk op vrijdag 23 oktober 2020) via www.interexcellent.nl.
 • Op basis van een brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met InterExcellent vanaf week 44. 
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie bij Erasmus MC die beslist met wie zij wenst kennis te maken.
 • De 1ste ronde gesprekken met Erasmus MC vinden plaats op 13 november en 16 november. De 2de ronde gesprekken vinden plaats op 18 november.
 • Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

CONTACT OVER DEZE VACATURE
Deze procedure wordt uitgevoerd door Sietse Bergstra, partner InterExcellent IT Regie Management, Baarn. Tel: www.interexcellent.nl.

We zien met belangstelling uit naar je reactie en/of sollicitatie!

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Rotterdam
Sietse Bergstra

Drs. Sietse Bergstra

Managing Partner
We ondersteunen organisaties om hun keten van IT en IV weer werkend te maken.
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430