Vacature

Directeur informatievoorziening & Techniek (tevens CIO)

Nova College


Voor onze opdrachtgever het Nova College zijn we op zoek naar een faciliterend en coachend Directeur IVT die voorloopt op IV, IT en digitaliseringsontwikkelingen en vorm geeft aan de IVT strategie en de bredere ontwikkelopgave van het Nova College.
 

NOVA COLLEGE
Met ongeveer 1.400 medewerkers verzorgt het ROC Nova College dagelijks onderwijs aan ruim 14.000 studenten vanaf 16 jaar.
 
Het Nova College biedt ruim 130 middelbare beroepsopleidingen. Nova Contract, onderdeel van het Nova College verzorgt daarnaast bedrijfsscholing en volwassenenonderwijs, zoals participatie-, re-integratie- en inburgeringscursussen.
 
Daarnaast heeft het Nova College opleidingen en cursussen voor volwassenen. Dit aanbod loopt uiteen van basiseducatie en Nederlands voor anderstaligen tot en met VMBO-t, HAVO en VWO in het VAVO. Het Nova College heeft 9 vestigingen waaronder campussen in Beverwijk, Haarlem en Hoofddorp en schoollocaties in Harlingen, IJmuiden, Lisse en Nieuw-Vennep.
 
Kwaliteit
Het Nova College is volgens de recent verschenen Keuzegids MBO 2021 voor de vijfde keer op rij het beste ROC van de Randstad. Dit jaar staat het Nova College op de 12e plaats van de ROC’s in Nederland. Ook blijkt uit de Keuzegids MBO dat het Nova College 8 opleidingen heeft met het predicaat ‘topopleiding 2021’. Daarnaast krijgt het Nova College goede cijfers van de onderwijsinspectie. 

Ambities
De ambitie van het Nova College is dat haar studenten het meest tevreden zijn van de Randstad en dat afgestudeerden de grootste werkzekerheid hebben van Nederland. Groeien als mens staat centraal in de onderwijsvisie. De strategische beleidsthema’s van het Nova College tot 2022 zijn: werkzekerheid, studenttevredenheid, wendbare organisatie en leven lang ontwikkelen. In het strategisch beleidsplan 2019-2022 Samen werken aan groei worden de ambities voor het onderwijs verwoord.
 
Organisatie
Het College van Bestuur van het Nova College bestaat uit twee leden: de heer Florus Roelofsen MA B.Ed. (voorzitter CvB) en mevrouw drs. Talitha van den Elst (lid CvB). Aan hen rapporteren 7 onderwijsdirecteuren en 5 stafdirecteuren/managers (waaronder Informatievoorziening & Techniek).
 
 
INFORMATIEVOORZIENING & TECHNIEK
Informatievoorziening & Techniek is één van de vijf stafafdelingen binnen het Nova College die het onderwijs ondersteunt.

Door de hoge ambities van het Nova College blijven het onderwijs, de onderwijslogistiek en de bedrijfsvoering permanent in ontwikkeling. IVT is daarom een belangrijke stafafdeling ten dienste van het primair proces en de andere diensten.
 
Onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van ICT, ook als de coronapandemie straks ten einde is. Het Nova College hecht veel waarde aan het in gezamenlijkheid verbeteren van de voorzieningen. De samenwerking met andere partijen in de onderwijssector maar ook de arbeidsmarkt is belangrijk voor de continuïteit en de doorontwikkeling.
 
De afdeling IVT bepaalt het ICT beleid, de uitvoering en draagt zorg voor informatiebeveiliging en security. De afdeling omvat een kleine 40 medewerkers, ongeveer 35 fte. 
 
Het Nova College zoekt in verband met het recente vertrek van de manager IVT een nieuwe Directeur IVT die het IVT beleid en de afdeling naar een hoger niveau tilt. Deze verbindende Directeur IVT speelt -naast de bestaande IVT speerpunten- een bepalende rol in het mede vormgeven van de strategische beleidsthema’s. 

Functieomschrijving:

U bent voorloper op het gebied van IV- en Technologische ontwikkelingen, verantwoordelijk voor de afdeling en geeft vorm aan de IVT strategie en de IVT ontwikkelagenda van het Nova College, zodat deze één geheel vormt met het strategisch plan. 

BELANGRIJKE ACTUELE ONDERWERPEN EN UITDAGINGEN VOOR U WORDEN: 

 • Vanuit een ICT-optiek impulsen geven aan de ontwikkeling van onderwijs, onderwijslogistiek en bedrijfsvoering. Ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden, flexibilisering, gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en veiligheid zijn daarbij sleutelbegrippen
 • In uw rol van Chief Information Officer neemt u -binnen de strategische kaders van het Nova College- de regie op de ontwikkeling van de informatiefunctie
 • Eindverantwoordelijk voor Informatiemanagement, Architectuur, Servicedesk, ICT-infrastructuurbeheer
 • Direct leidinggevende van de informatiemanagers en de teamleiders en bent het aanspreekpunt voor onderwijsdirecteuren met betrekking tot informatievoorziening en digitalisering van het onderwijs
 • Adviseur van het College van Bestuur over ICT in brede zin, zoals de te volgen strategische ontwikkeling van ICT, informatiemanagement en ICT-security
 • Het signaleren van trends en ontwikkelingen in de markt en deze vertalen in organisatiebeleid voor de middellange termijn over de volle breedte van het werkterrein van het Nova College
 • Het vertalen van in- en externe ontwikkelingen in strategische keuzes, tactische beleidsdoelen en operationele werkafspraken
 • Het opstellen van het IVT-bedrijfsplan en het zorgdragen voor de realisatie hiervan
 • De samenwerking aan te gaan met het onderwijs voor de levering van noodzakelijke ICT onderwijsvoorzieningen
 • De IVT afdeling mee te nemen in deze doorontwikkeling van IT leverancier naar partner van het onderwijs
 
Daarnaast zijn de volgende thema’s en ontwikkelingen voor de komende jaren van belang:
 
 • Ontwikkeling van visie op de rol van ICT in de samenleving en de vertaling daarvan voor het onderwijs
 • Ontwikkelen van een Nova-brede digitaliseringsagenda
 • Ontwikkelen, innoveren, en flexibiliseren van de digitale onderwijsomgeving (o.a. AI, VR, IOT, Robotica, Big Data)
 • Realiseren van capaciteit, continuïteit, beschikbaarheid en veiligheid van de ICT-infrastructuur
 • Verbetering van de informatievoorziening voor de gehele onderwijsketen en de bedrijfsvoering
 • Accentverschuiving van uitvoering naar regie (incl. eventuele uitbesteding)
 • Vergroten van de digitale vaardigheden van alle medewerkers van het Nova College
 
De Directeur IVT rapporteert hiërarchisch aan het College van Bestuur van het Nova College. 


DOWNLOAD HIER HET UITGEBREIDE FUNCTIEPROFIEL VAN DEZE VACATURE (IN PDF)>Functie-eisen:


DE KANDIDAAT (M/V) DIE WE ZOEKEN
 
Ervaring en kennis:
 
 • Academisch werk- en denkniveau en tenminste 5 jaar ervaring als ICT-manager (en/of CIO)
 • Een motiverende stijl die gaat aansluiten op de ingezette organisatieontwikkeling, waarbij u de medewerkers verantwoordelijkheid geeft en stuurt op resultaten
 • Houdt het overzicht. U bent in staat om op basis van expertise en persoonlijkheid de dienst IVT te profileren en weet hoe u de strategie voor informatievoorziening samen met het College van Bestuur en de onderwijs- en stafdirecteuren vorm kunt geven
 • Resultaatgericht, ondernemend en beschikt over de nodige vernieuwingskracht
 • Goede communicatie, netwerker en in staat om beleid te ontwikkelen en te implementeren
 • Ervaring in het toepassen van concepten als Lean, SixSigma en BPM
 • Onderschrijft de visie en aanpak van het Nova College gericht op groei en ontwikkeling van de studenten
 • Prettige persoonlijkheid, doortastend
 • Heeft durf en is ontvankelijk voor een tegengeluid, weet dit te plaatsen en kan het gebruiken
 • Een open blik en kan in een veranderende omgeving de koers bepalen
 • Kan ontwikkelingen omzetten naar beleidsdoelen, werkafspraken en resultaten
 • Ervaring binnen en/of affiniteit met onderwijs
 • Communiceert helder en u bent op alle niveaus een gesprekspartner met toegevoegde waarde
 • U onderschrijft de -recent ontwikkelde- visie en aanpak van het Nova College gericht op de groei en ontwikkeling van studenten en medewerkers
 • Eigen groei en ontwikkeling – zowel vakinhoudelijk en persoonlijk - is voor u vanzelfsprekend
 
Daarnaast beschikt u over de volgende competenties:
 
 • Vakkundig; actueel en adequaat vakmanschap op IV en IT gebied (o.a. infrastructuur, informatiearchitectuur en -management, IBO, BI, datamanagement)
 • Modern leiderschap, toont voorbeeldgedrag
 • Goede verbeterkwaliteiten
 • Integriteit
 • Professionaliteit
 • Samenwerken
 • Besluitvaardigheid en een duidelijke, open, transparante en directe stijl
 • klantgerichtheid
 • Ontwikkelen van visie, ontwikkelen van anderen
 • Organisatiesensitiviteit
 • Strategische oriëntatie, maar praktisch tegelijk
 • Resultaatgerichtheid
 • Verbindend Leiderschap, coachend
 • Gevoel voor humor JArbeidsvoorwaarden:

Het Nova College biedt u een veelzijdige functie in een dynamische omgeving met gevarieerde werkzaamheden in een plezierige en open werksfeer.
 
U krijgt de kans geboden om verder te groeien als professional en als mens. Het Nova College biedt een inspirerende werk- en leeromgeving in Haarlem, waar u wordt uitgedaagd het beste uit uzelf te halen. Vanzelfsprekend zult u daarbij worden ondersteund.
 
Het Nova College biedt de nieuwe Directeur IVT een marktconform salaris conform de zwaarte van de functie uitgaande van schaal 13 van de CAO MBO. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend.
 
Een assessment kan onderdeel worden van de procedure. In eerste instantie wordt een jaarcontract geboden dat bij goed functioneren wordt omgezet naar een vast dienstverband. Het startmoment wordt in overleg bepaald waarbij het Nova College streeft naar 1 juni 2021.
 
 
SOLLICITEREN EN PLANNING 
Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag het liefst zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk op maandag 8 maart voor 10.00 uur) via novacollege@interexcellent.nl of www.interexcellent.nl.

 • Op basis van de brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek via Teams.
 • De meest passende kandidaten worden daarna uitgenodigd voor een live gesprek bij InterExcellent in Baarn, in een veilige setting conform voorschriften RIVM, vanaf kalenderweek 7.
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie bij het Nova College die beslist met wie zij wenst kennis te maken.
 • De gesprekken met de selectiecommissie van het Nova College vinden plaats op 15 maart (vanaf 12 uur).
 • De gesprekken met de adviescommissie van het Nova College vinden plaats op 19 maart (vanaf 13 uur).
 • Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 • Het Nova College wenst haar nieuwe Directeur IVT te benoemen voor eind maart 2021.
  
 
CONTACT OVER DEZE VACATURE
Deze procedure wordt geleid door Geert-Jan Poorthuis, partner binnen InterExcellent, Baarn. Tel: 035 - 5280430, novacollege@interexcellent.nl of www.interexcellent.nl.
 
We zien met belangstelling uit naar uw reactie en/of sollicitatie!

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Haarlem
Geert-Jan Poorthuis

Drs. Geert-Jan Poorthuis

Managing Partner
Executive Search en Interim Management
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430