Vacature

Hoofd ICT (CTO*)

HAN University of Applied Sciences


Voor onze opdrachtgever de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) zijn we op zoek naar een kundig, inspirerend, vormgevend, mensgericht en resultaatgericht Hoofd ICT die voorloopt op IT en digitaliserings-ontwikkelingen en verantwoordelijk is voor de executie op IT gebied zodat de strategie en maatschappelijke opgave van de HAN optimaal ondersteund wordt.
 
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
De HAN University of Applied Sciences, meestal aangeduid als de HAN, is met ruim 35.000 studenten en meer dan 4.000 medewerkers één van de grotere hogescholen van Nederland. De HAN verzorgt het hoger beroepsonderwijs in Gelderland, met vestigingen in Arnhem en Nijmegen.
 
Organisatie
 
Academies
De HAN telt 14 Academies. Onderwijs en onderzoek -samen met het werkveld- zetten hun tanden in tal van maatschappelijke vraagstukken. Door goed samen te werken in Academies biedt de hogeschool haar studenten het beste. Via deze samenwerking wordt steeds gezocht naar oplossingen waar iedereen beter van wordt.
 
De 14 Academies zijn:

 • Built Environment
 • Business en Communicatie
 • Educatie
 • Engineering en Automotive
 • Financieel en Economisch Management
 • Gezondheid en Vitaliteit
 • IT en Mediadesign
 • Mens en Maatschappij
 • Organisatie en Ontwikkeling
 • Paramedische Studies
 • Rechten
 • International School of Business
 • Sport en Bewegen
 • Toegepaste Biowetenschappen en Chemie
 
Zie voor het organogram van de HAN

* de functie is vergelijkbaar met die van Chief Technology Officer


Centrale Staf en Services
De Centrale Staf maakt beleid en adviseert, Services biedt ondersteunende diensten aan studenten en medewerkers van de HAN. De staf en de services bestaan uit een aantal afdelingen;
 
Centrale staf
De Centrale staf bestaat uit 7 afdelingen, die beleid maken op hun specifieke aandachtsgebied.
De staf adviseert en maakt beleid in opdracht van het bestuur en management van de HAN. Hiervoor werken de verschillende stafafdelingen nauw samen met de Academies en de Services.
 
De 7 afdelingen zijn:
 • Bestuurszaken
 • Finance en Control
 • Human Resources
 • Informatiemanagement (IM)
 • Juridische Zaken
 • Marketing en Communicatie
 • Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteitszorg
 
De stafafdeling Informatiemanagement is functioneel verantwoordelijk voor IT binnen de HAN. Staf IM voert regie op het optimaal ondersteunen van de HAN doelen middels strategisch IV beleid en regievoering op de strategische en tactische aspecten van het informatievoorzieningslandschap (IV-landschap).
 
Services
Services bundelt alle diensten van de HAN aan studenten en medewerkers. Van HR tot ICT, van marketing en communicatie tot facilitaire zaken of studentzaken; Services zorgt ervoor dat alle ondersteunende processen efficiënt en professioneel verlopen. 
 
De 10 afdelingen zijn:
 • Facilitaire Zaken
 • Financiën
 • Huisvesting
 • HR Services
 • ICT
 • Inkoop
 • MCV Services
 • Studentzaken
 • OOK Services
 • Studie Centra
 
Deze vacature betreft het Hoofd van de afdeling ICT. Het nieuwe hoofd ICT zal gaan rapporteren aan de Directeur Services, de heer ir. H. (Henk) Stomphorst. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met de Directeur van de afdeling Informatiemanagement (onderdeel van Centrale Staf),
de heer drs. A. (Anselm) van Elk.
 
Informatievoorziening binnen de HAN
 
Op het gebied van Informatievoorziening (IV) is HAN georganiseerd naar een centrale Staf IM, ICT Services en diverse centrale Functioneel Beheer afdelingen. In de Academies is decentraal Functioneel Beheer en Informatie Coördinatie belegd.
 
De Centrale Staf IM maakt het informatiebeleid van de HAN, stelt de kaders op het gebied van informatievoorziening, Enterprise & domeinarchitectuur en informatiebeveiliging (security) & privacy. Binnen IM zijn o.a. de Concern Information Security Officer (CISO) en de Functionaris Gegevensbescherming (FG) gepositioneerd. Staf IM adviseert het HAN-beraad en het College van Bestuur (CvB) bij het maken van keuzes rondom de informatievoorziening en voert regie over de digitale projectenportefeuille.
 
Het Digitaliseringsoverleg (DIO) is verantwoordelijk voor de digitaliseringsagenda en de roadmap per jaar, bestaande uit concrete digitaliseringsprojecten.
 
Vanuit de Centrale Staf IM wordt intensief samengewerkt met ICT Services en de andere afdelingen van Services die werkzaam zijn op gebied van de informatievoorziening.
 
ICT Services is verantwoordelijk voor de 24/7 exploitatie, ontwikkeling en onderhoud van het IV-landschap. Het IV-landschap bestaat uit Apps, Websites, Applicaties, Koppelingen, Datastores, Devices, Werkplekken, Datacenters (Cloud en op locatie) en Netwerken. ICT Services heeft een regierol naar ICT-leveranciers. De ICT Service Desk is onderdeel van ICT Services.
 
Functionele Beheer teams verzorgen het functioneel beheer van centraal beheerde applicaties. Afdelingen zoals Studentenzaken, HR, Financiën en Marketing doen zelf functioneel beheer op eigen of centrale applicaties.
 
Het informatiebeleid 2021-2024 ‘Digitalisering als katalysator van HAN vernieuwing’ is recent vastgesteld.
 
Organisatie ICT Services
 
ICT Services is georganiseerd naar de volgende teams/werkgebieden:
 • AAA – Architectuur, Analyse en Advies (ca. 17 fte)
 • AD – Applicatiediensten voor ontwerp, bouw en onderhoud van toepassingen, datastores en koppelingen (ca. 24 fte)
 • WD – Webdiensten voor ontwerp, bouw en onderhoud van Apps en Websites (ca. 7 FTE)
 • Service Desk (ca. 25 fte)
 • Werkplekdiensten (ca. 21 fte)
 • Netwerkdiensten (ca. 7 fte)
 • Serverdiensten (ca. 7 fte)
 • Digitale Distributie, Technisch Applicatiediensten, Functioneel Beheer (ca. 12 fte)
 • Projectbureau (ca. 4 fte)
 
De teamleden van AAA, AD en WD (zie boven) worden grotendeels ingezet in multidisciplinaire Agile teams, waarvan op dit moment de belangrijkste zijn:
 • HEC – HAN Integratie Laag (HIL) Expertisecentrum voor advies, ontwerp, bouw en onderhoud van koppelingen in het IV-landschap
 • MIDAS – Management Information & Data Analytics Services voor advies, ontwerp, bouw en onderhoud van Management Information & Data Analytics oplossingen
 • HUTS – voor advies, ontwerp, bouw en onderhoud van Websites en indien nodig eigen Apps
 • Inzet bij verander initiatieven, projecten en advies trajecten
ICT Services wordt op dit moment geleid door een interim Hoofd ICT Services.
 
Prioriteiten van ICT Services in het komend academisch jaar 2021-2022
De prioriteiten voor ICT Services in 2021-2022 liggen op de volgende gebieden:
 
Operatie
 • 24/7 beschikbaarheid IV-voorzieningen, thuis en op locatie
 • Ondersteunen hybride werken, voor studenten en medewerkers
 • Continu verbeteren van de performance en kosteneffectiviteit van de operationele dienstverlening, ook in samenwerking met interne en externe ketenpartners
 
Projecten & Onderhoud
 • Vernieuwen, verbeteren en onderhouden van het Koppelingen landschap
 • Vernieuwen, verbeteren en onderhouden van het Management Information & Data Analytics landschap
 • Vernieuwen, verbeteren en onderhouden van het “User Interaction” domein (Apps, Websites, Social Media, Teams, Office365, Studie Content Distributie Platforms)
 • Projecten op het gebied van Digitaal Toetsen
 • De roadmap die volgt vanuit de digitaliseringsagenda
 
Security & Privacy
 • Continu ontwikkelen van Security en Privacy maatregelen, binnen kaders gesteld door CISO en FG (CISO en FG zijn onderdeel van centrale Staf IM) en op basis van eigen verantwoordelijkheden voor 24/7 beschikbaarheid IV-voorzieningen

Organisatie
 • Ontwikkelen van de adviesrol ICT Services naar Academies Staf IM en CvB
 • Ontwikkelen van de regierol van ICT Services
 • Ontwikkelen van leveranciersmanagement en contractmanagement, in samenwerking met Inkoop
 
Leiderschap en resultaatverantwoordelijke teams
 • Ontwikkelen van het leiderschap binnen ICT Services (zowel professionals als teamcoördinatoren)
 • Ontwikkelen van resultaatverantwoordelijke teams
 • Invullen positie Teamcoördinator Applicatiediensten (AD) rond 1 juni 2022. Deze positie wordt op dit moment interim ingevuld voor een periode tot circa 1 april 2022

Functieomschrijving:

Het Hoofd ICT Services vervult in nauwe samenwerking met de Directeur Staf IM een voortrekkersrol bij het realiseren van de HAN ambitie: Digitalisering als katalysator van HAN vernieuwing.
 
Een succesvolle invulling van de Hoofd ICT Services rol vraagt om een combinatie van inhoudelijk leiderschap en leiderschap in veranderingen en groei. Het Hoofd ICT Services moet kunnen versnellen en verbinden op inhoud, op resultaat en op relatie. Hij/zij is intern en extern het boegbeeld van leiderschap in technologie, waarbij de mens centraal staat en waarin technologie het verschil kan maken in het onderwijs, bij het onderzoek en in de bedrijfsvoering.
 
ICT Services is recent gestart met een leiderschapsontwikkeling-traject voor de teamcoördinatoren waarin de effectiviteit van het leiderschap als geheel centraal staat. Het nieuw aan te trekken Hoofd ICT Services moet het leiderschap verder versterken en aanvullen. Een motiverend en inspirerend profiel heeft daarbij de voorkeur.

Het Hoofd ICT Services heeft, naast aantoonbaar leiderschap, ook op inhoudelijk gebied een succesvolle loopbaan afgelegd tot nu toe. Hij/zij moet immers kunnen versnellen en verbinden op inhoud, met als speerpunten Digital Transformation, Data Analytics, Software Engineering, Architectuur en Infrastructuur. Hij/zij heeft ook succesvol IT verander projecten geleid. Mens, inhoud en resultaat staan centraal (onderhandelen, vasthouden aan koers, overtuigen, oog voor verschillende belangen, inschatting kunnen maken van de impact van de wensen en dan toch moeiteloos koers kunnen houden).
 
Het Hoofd ICT Services is een pragmaticus die hoofd- en bijzaken kan onderscheiden en die helder kan communiceren op verschillende niveaus, van professional tot bestuurslid en toezichthouder.
 
Gevoel voor mensen, situaties en omgeving en daarop kunnen acteren, zijn belangrijker dan diploma’s. Eerst en vooral een teamspeler die het belang van het team boven eigen belang stelt.
 
Passie (ontwikkelen) voor het hoger beroepsonderwijs is belangrijk. 

DOWNLOAD HIER HET UITGEBREIDE FUNCTIEPROFIEL VAN DEZE VACATURE (IN PDF)

Functie-eisen:

Ervaring en kennis:
 • Academisch werk- en denkniveau en tenminste 5 jaar ervaring als ICT-manager
 • Een motiverende stijl die gaat aansluiten op de ingezette organisatieontwikkeling, waarbij u de medewerkers verantwoordelijkheid geeft en stuurt op resultaten
 • Houdt het overzicht. U bent in staat om op basis van expertise en persoonlijkheid de afdeling ICT te profileren en weet hoe u de strategie voor informatievoorziening samen met Staf IM, het CvB, de Academies en afdelingen vorm kunt geven
 • Resultaatgericht, ondernemend en beschikt over de nodige vernieuwingskracht
 • Goede communicatie, netwerker en in staat om beleid te ontwikkelen en te implementeren
 • Ervaring in het toepassen van concepten als Lean, etc.
 • Onderschrijft de visie en aanpak van de HAN gericht op groei en ontwikkeling van het onderwijs
 • Prettige persoonlijkheid, doortastend
 • Heeft durf en is ontvankelijk voor een tegengeluid, weet dit te plaatsen en kan het gebruiken
 • Een open blik en kan in een veranderende omgeving de koers bepalen
 • Kan ontwikkelingen omzetten naar beleidsdoelen, werkafspraken en resultaten
 • Ervaring binnen en/of affiniteit met het (hoger) onderwijs
 • Communiceert helder en u bent op alle niveaus een gesprekspartner met toegevoegde waarde
 • Eigen groei en ontwikkeling – zowel vakinhoudelijk en persoonlijk - is voor u vanzelfsprekend

Daarnaast beschikt u over de volgende competenties:
 • Vakkundig; actueel en adequaat vakmanschap op IV en IT gebied (o.a. infrastructuur, informatiearchitectuur en -management, BI, datamanagement)
 • Modern leiderschap, toont voorbeeldgedrag
 • Goede verbeterkwaliteiten
 • Integriteit
 • Professionaliteit
 • Samenwerken
 • Besluitvaardigheid en een duidelijke, open, transparante en directe stijl
 • klantgerichtheid
 • Ontwikkelen van visie, ontwikkelen van anderen
 • Organisatiesensitiviteit
 • Strategische oriëntatie, maar praktisch tegelijk
 • Resultaatgerichtheid
 • Verbindend Leiderschap, coachend
 • Gevoel voor humor J

Arbeidsvoorwaarden:

De HAN biedt u een veelzijdige functie in een dynamische omgeving met gevarieerde werkzaamheden in een plezierige en open werksfeer.
 
U krijgt de kans geboden om verder te groeien als professional en als mens. De HAN biedt een inspirerende werkomgeving, waar u wordt uitgedaagd het beste uit uzelf te halen. Vanzelfsprekend zult u daarbij worden ondersteund.
 
De HAN biedt het nieuwe Hoofd ICT een marktconform salaris conform de zwaarte van de functie uitgaande van een indeling binnen de CAO voor het Hoger Onderwijs, wat neerkomt op een bruto jaarinkomen dat oploopt richting € 100.000 afhankelijk van uw ervaring en niveau. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn eveneens uitstekend.
 
Een assessment kan onderdeel worden van de procedure. In eerste instantie wordt een jaarcontract geboden dat bij goed functioneren wordt omgezet naar vast dienstverband. Het startmoment wordt in overleg bepaald

SOLLICITEREN EN PLANNING

 • Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag het liefst zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk op woensdag 22 september voor 11.00 uur) via www.interexcellent.nl
 • Op basis van de brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek via Teams
 • De meest passende kandidaten worden daarna uitgenodigd voor een live gesprek bij InterExcellent in Baarn, in een veilige setting conform actuele voorschriften RIVM
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie bij het HAN die daarna beslist met wie zij wenst kennis te maken
 • De gesprekken met de selectiecommissies van de HAN vinden plaats op 15 oktober (1e ronde, in de ochtend en eventueel in de middag) en op 18 oktober (2e ronde, mogelijk de gehele dag)
 • Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure
 • De HAN wenst haar nieuwe Hoofd ICT te benoemen voor eind oktober
 
CONTACT OVER DEZE VACATURE

Deze procedure wordt geleid door Geert-Jan Poorthuis, partner binnen InterExcellent, te bereiken via tel: 035- 5280430 of via han@interexcellent.nl.
 
Zie voor meer informatie over de HAN: www.han.nl

We zien met belangstelling uit naar uw reactie en/of sollicitatie!

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Arnhem
Geert-Jan Poorthuis

Drs. Geert-Jan Poorthuis

Managing Partner
Executive Search en Interim Management
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430