Vacature

Informatiemanager

Kansspelautoriteit


Voor onze opdrachtgever de Kansspelautoriteit zijn we op zoek naar een Informatiemanager die primair verantwoordelijk is voor een optimale afstemming over de informatievoorziening tussen medewerkers, bedrijfsprocessen en ICT van de Kansspelautoriteit. Een mooie functie binnen een dynamische organisatie die sinds 1 oktober ook toezicht houdt op de nieuwe markt van online kansspelen.

OVER DE KANSSPELAUTORITEIT (Ksa)
De Kansspelautoriteit (Ksa) is onafhankelijk toezichthouder voor de naleving van een veilig en eerlijk kansspelaanbod. Als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) heeft de Ksa een unieke positie tussen overheden, aanbieders, consumenten en de maatschappij. De kansspelmarkt is volop in beweging. De Ksa hecht daarbij extra aan de belangen van consumenten. Zij moeten veilig kunnen spelen.
 
De Ksa informeert en beschermt consumenten tegen onder andere misleidende reclame en helpt kansspelverslaving voorkomen. De Kansspelautoriteit gaat illegale kansspelen tegen, evenals het gebruiken of misbruiken van kansspelen voor criminele activiteiten, waaronder witwassen en aan kansspelen gerelateerde wedstrijdvervalsing. Bovendien behoort het reguleren van een passend legaal aanbod tot een van de kerntaken. Onderdeel van deze taak is het beoordelen en toekennen, dan wel afwijzen van vergunningsaanvragen, het toezien op naleving van wet- en regelgeving door vergunninghouders en het handhavend optreden bij het niet naleven daarvan. De Kansspelautoriteit is ook internationaal actief, samenwerkend met andere toezichthouders op kansspelen, vooral in Europa.
 
ONLINE KANSSPELEN
Het online kansspelen is met ingang van 1 oktober 2021 gelegaliseerd door de wet kansspelen op afstand (KOA). Ksa houdt daardoor toezicht op een nieuwe markt, die onder andere op het gebied van informatietechnologie sterk verschilt van de markt voor fysieke kansspelen, zoals loterijen, speelhallen en casino’s. Om deze taak goed uit te voeren en verdere professionalisering van de Ksa te realiseren is een IV-visie en een bijbehorende roadmap opgesteld. Dit zijn resultaten van een in medio 2019 gestart veranderprogramma waarin is gewerkt aan het opnieuw en verder inrichten van de administratieve organisatie en de informatievoorziening van de Ksa.

ORGANISATIE
De Ksa informatievoorziening is op dit moment nog gesplitst tussen twee afdelingen. Informatiemanagement maakt deel uit van de afdeling Juridische Zaken en Ontwikkeling. De operationele IT-uitvoering vindt momenteel plaats binnen de afdeling Bedrijfsvoering, die verantwoordelijk is voor business analyse, functioneel beheer, gebruikersondersteuning, security en SLA management richting de externe leverancier die de infrastructuur beheert. Vanwege het belang van de informatievoorziening voor de Ksa is besloten om alle functies voor informatievoorziening samen te brengen in een nieuw op te richten afdeling Informatieprocessen en -Systemen (IPS). 

Download hier het complete functieprofiel in PDF

Functieomschrijving:

De Ksa heeft een duidelijke strategie ontwikkeld voor de komende jaren die onder andere gebaseerd is op de veranderende wereld van online kansspelen in een nieuwe markt, aangepaste regelgeving en toezicht. Op basis hiervan is een IV-visie ontwikkeld voor de informatievoorziening die nodig is bij de gekozen bedrijfsstrategie. Deze IV-visie is vertaald naar een projectportfolio en een concrete projectkalender die periodiek wordt herzien en aangepast.
Als Informatiemanager ga je hierop voortbouwen en zorg je voor een optimale afstemming tussen de medewerkers, de bedrijfsprocessen en de ICT van de Kansspelautoriteit. Je bent verantwoordelijk voor het optimaal meenemen van IV binnen de projecten van de organisatie. Je hebt de belangrijke taak om ervoor te zorgen dat de wensen en eisen (behoeften) van de primaire en ondersteunende processen op het gebied van ICT adequaat worden geformuleerd in de requirements.
Hierbij werk je nauw samen met de Senior Informatiemanager, die primair verantwoordelijk voor de IV-visie, de vertaalslag daarvan naar concrete projecten en de bewaking van de uitvoering van het integrale projectportfolio.
Op tactisch en operationeel niveau ben jij verantwoordelijk voor de vertaalslag van informatiebehoeften naar de ontwikkeling, definitie en voorbereiding van projecten en grotere changes. Deze kunnen ontstaan vanuit het projectportfolio gekoppeld aan de IV-visie, maar ook vanuit de dagelijkse bedrijfsvoering. Complexe vragen die op hun impact beoordeeld moeten worden, worden door jou behandeld. Overige operationele vragen worden direct opgepakt door functioneel beheerders en de uitvoering van projecten wordt gedaan door projectmanagers.
Door het maken van analyses, ontwerpen en adviezen lever je een belangrijke bijdrage aan nieuwe of gewijzigde functionaliteiten in ICT-bedrijfsprocessen en systemen. Daarbij houd je steeds rekening met de architectuur en het projectportfolio.
 
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
Adviseren

 • De verantwoordelijkheid voor doorontwikkelen van de informatiestrategie en het informatiebeleid als afgeleide van de organisatiestrategie ligt bij de Senior Informatiemanager. Je ondersteunt hem daarbij op onderdelen.
 • Adviseren van het management en eindgebruikers op tactisch/operationeel niveau over de inrichting van de informatievoorziening zodat de vastgestelde doelen bereikt kunnen worden.
 • Vanuit het informatiebeleid in goede samenspraak met ICT vertalen van de verschillende werk- en bedrijfsprocessen naar duurzame ICT-oplossingen.
 • In het ICT-voortbrengingsproces begeleiden en stroomlijnen van veranderinitiatieven en gebruikerswensen.
 • Gezamenlijk met de gebruikers in het key-users overleg en ICT de beschikbaarheid en schaarste in relatie tot (business)criteria en prioriteiten vaststellen. Knelpunten worden geëscaleerd naar het MT.
 • Adviseren van opdrachtgevers en projectleiders over de te volgen werkwijze bij het formuleren en voorbereiden van opdrachten.
  
Uitvoeren
 • Monitoren van de uitvoering van (delen van) het projectportfolio en grotere changes.
 • Het beoordelen van projectaanvragen en de impact van grotere changes.
 • Opstellen van projectvoorstellen, impactanalyses en toetsen aan de ICT-architectuur van de Ksa, financiën en de organisatiebrede verandercapaciteit.
 • Het (laten) opstellen van (gebruikers)requirements en het definiëren van functionele requirements.
 • Ondersteunen van de Senior Informatiemanager bij het actueel houden van de meerjarige roadmap / veranderkalender en projectenportfolio.

Functie-eisen:

De Kansspelautoriteit zoekt een Informatiemanager die beschikt over:
 • WO werk- en denkniveau, met bij voorkeur een afgeronde relevante WO-opleiding, gericht op de combinatie van bedrijfskunde en informatica (of vergelijkbaar).
 • Minimaal 5 jaar ervaring met het beoordelen van informatiesystemen en de strategische advisering daarover.
 • Ruime ervaring met informatiemanagement, digitale transformatie, beleidsvorming en -advisering.
 • Ervaring met data- en risico gestuurd werken, projectmanagement en architectuur.
 • Ervaring met bestuurlijk complexe besluitvorming.
 • Ervaring in een werkomgeving waar vergunningverstrekking en/of toezicht relevant is, is een pré.
 
Daarnaast beschikt je over de volgende competenties:
 • Je bent een conceptueel denker. Je kunt de strategie van de Kansspelautoriteit vertalen naar voor jouw vakgebied relevante kaders, beleidsuitgangspunten en uitvoering.
 • Je bent sterk in het bewaken van de voortgang van taken en verantwoordelijkheden van medewerkers en van jezelf.
 • Je weet hoofd- en bijzaken te onderscheiden en je kunt doelen en prioriteiten helder onderbouwen.
 • Je bent een echte verbinder. Je weet de wensen van de gebruiker te vertalen naar ICT-termen en andersom. Je stelt daarbij de gebruiker op zijn / haar gemak en je weet informatie en ICT toegankelijk te maken.
 • Je bent doelgericht, diplomatiek en betrouwbaar.
 • Jouw beleidsnotities, adviezen, rapportages, plannen en overzichten zijn vlot leesbaar en geschreven in goed Nederlands.
 • Mondeling gebruik je duidelijke taal, to the point, afgestemd op de doelgroep.
 

Arbeidsvoorwaarden:

De Kansspelautoriteit bied je een uitdagende baan in een ambitieuze moderne organisatie waar je direct een maatschappelijke bijdrage kunt leveren in een team van bevlogen mensen. Maximale kans om met jouw motivatie, kennis en vaardigheid daadwerkelijk een verschil te maken voor een veilig kansspelaanbod in Nederland. De lijnen zijn kort en de sfeer is informeel, werkplezier is belangrijk en gedrevenheid wordt hoog gewaardeerd. Als medewerker bij de Kansspelautoriteit ben je breed inzetbaar en werk je vaak over de afdelingsgrenzen heen. Bij de Kansspelautoriteit krijg je structureel aandacht voor je loopbaanontwikkeling. Er zijn ruime opleidingsmogelijkheden en door de goede relaties met andere toezichthouders kun je je kennis en kunde gemakkelijk verbreden.
Het kantoor van de Kansspelautoriteit is gelegen nabij het centrum van Den Haag en direct naast Den Haag Centraal.
 
De Kansspelautoriteit maakt geen deel uit van het Rijk, maar de gebruikelijke arbeidsvoorwaarden binnen het Rijk (www.caorijk.nl) zijn van toepassing. Deze functie valt onder de FGR-functietypering adviseur bedrijfsvoering.
Het salaris is afhankelijk van ervaring en maximaal ongeveer € 80.000 bruto per jaar op basis van een 36-urige werkweek, inclusief een individueel keuzebudget van 16,37% van het jaarsalaris.
Bij de Kansspelautoriteit wordt aandacht gegeven aan de balans werk-privé. Zo blijft er een ruime mogelijkheid om thuis te werken, maar er is ook altijd een fijne werkplek op kantoor voor je ter beschikking.
 
SOLLICITEREN EN PLANNING
Ben jij de gemotiveerde Informatiemanager die de Kansspelautoriteit ondersteunt bij de doorontwikkeling van de informatievoorziening? En herken jij jezelf in het profiel? Dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet.
 
Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 15 november via www.interexcellent.nl
Op basis van een brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met InterExcellent.
De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie bij de Kansspelautoriteit die beslist met wie zij wenst kennis te maken.

 • Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 
CONTACT OVER DEZE VACATURE
Deze procedure wordt uitgevoerd door Sietse Bergstra, partner InterExcellent IT Regie Management, en Riëtte Coolen, Research Consultant, Baarn. Tel: 035 - 5280430, www.interexcellent.nl.We zien met belangstelling uit naar je reactie en/of sollicitatie!
 

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Den Haag
Sietse Bergstra

Drs. Sietse Bergstra

Managing Partner
We ondersteunen organisaties om hun keten van IT en IV weer werkend te maken.