Vacature

Strategisch Informatiemanager

Gemeente Leiden


De Leidse regio, bestaande uit de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest en het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, heeft de ambitie om gezamenlijk verder te bouwen aan een professionele, moderne informatievoorzieningsorganisatie die met slag- en innovatiekracht een uitstekende dienstverlening biedt aan inwoners, partners en collega’s!

Om hier verder invulling aan te kunnen geven, zijn wij voor onze opdrachtgever Servicepunt71 op zoek naar een Strategisch Informatiemanager (SIM).

Servicepunt71 is een shared serviceorganisatie die de bedrijfsvoering verzorgt voor de Leidse regio. Servicepunt71 biedt deze organisaties ondersteuning bij zowel advisering en beleidsvorming als wel bij uitvoerende taken op de volgende terreinen: ICT, Inkoop, Financiën, HRM, Juridische Zaken en Facilitaire Zaken. Er werken ongeveer 300 medewerkers bij Servicepunt71, dat is gevestigd in Leiden. Vanaf medio 2022 wordt deze ondersteuning onderdeel van Gemeente Leiden.

Als Strategisch Informatiemanager maak je deel uit van het team Informatiemanagement binnen Servicepunt71. Dit team werkt aan een gezamenlijke aanpak met betrekking tot een aantal belangrijke en complexe vernieuwingen die voortvloeien uit landelijke regelgeving, versterking van informatiebeveiliging en gegevensbescherming (AVG en BIG), gezamenlijk beleid op het gebied van informatievoorziening en professionalisering in de uitvoering. 

DOWNLOAD HIER HET UITGEBREIDE FUNCTIEPROFIEL IN PDF >

Functieomschrijving:

De Strategisch Informatiemanager (SIM) is een krachtige en enthousiaste trekker die informatiemanagement en informatievoorziening een positie geeft op directieniveau. De SIM werkt nauw samen met de CIO, adviseert hem over de inrichting van de informatievoorziening (IV) en over de inrichting van de IV-organisatie. De SIM opereert in een team van drie SIMs en de Adviseur IV.

Om voor de aansluiting van de informatievoorziening bij de informatiebehoefte van de organisatie te zorgen, is de SIM de sparringpartner voor directies. Dat is hij/zij voor alle domeinen en disciplines, voor de samenstelling en optimale mix van de projectportefeuille en voor inhoudelijke adviezen over projecten. Hij/zij is dus verantwoordelijk voor integraal advies, biedt ondersteuning in de communicatie over informatievoorziening met de besturen en adviseert hen op concernniveau over verdere digitalisering en hoe informatievoorziening kan bijdragen in de veranderopgaven en programma's in alle gemeentelijke domeinen. Om directies en MT’s van goed advies te dienen schuift de SIM aan bij de diverse directie- en MT-overleggen en neemt deze deel aan de besluitvorming inzake inhoud en benodigde investeringen.

De adviezen betreffen zowel nieuwe ontwikkelingen als het invoeren van verbeteringen, die vaak innovatief van aard zijn. Daarmee heb je een belangrijke rol bij het op een hoger plan brengen van de digitalisering binnen de Leidse regio in de komende jaren. De totstandkoming van de adviezen is complex, omdat die meerdere domeinen beslaan, de onderwerpen steeds een grote samenhang met elkaar hebben en meerdere disciplines beslaan op het gebied van informatievoorziening: architectuur, informatiebeveiliging en privacy beheer, project- en portfoliomanagement. Samen met de Informatiemanagers en Informatieanalisten vormen de SIMs een dynamisch IM-team voor de vijf regionale organisaties, waarbij de adviezen van de SIMs gaan over strategische keuzes op concernniveau die voor een lange termijn worden gemaakt en grote impact hebben op de organisaties, de manier van werken en de financiële huishouding van de regio. 

De Strategische Informatiemanager voert vanuit Servicepunt71 voor diverse gemeentelijke organisaties binnen de Leidse regio o.a. de volgende werkzaamheden uit:

 • je stelt het strategisch gemeentelijk en regionaal informatieplan op voor jouw domeinen vanuit de Regionale Visie op Informatievoorziening en gemeentelijk beleid en kaders;
 • je levert inhoudelijke expertise op meerdere specifieke domeinen van de informatievoorziening in de regio, zoals het ruimtelijke en sociale domein.
 • samen met de managementteams in jouw domeinen stel je hun informatieplan op.
 • je adviseert de CIO over de verdere ontwikkeling van de IV en de IV organisatie.
 • je adviseert management en directie over de inzet van informatievoorziening om bij te dragen aan het realiseren van de beoogde organisatiedoelen; 
 • samen met je collega informatiemanagers en informatieanalisten haal je de vraag op en bundelt deze. In teamverband zorg je voor de doorvertaling van de visie op informatievoorziening naar gezamenlijk adviezen op maat en concrete projectvoorstellen die je bespreekt met de Projectportfolio Manager.;
 • je stelt een advies op over de daarvoor benodigde middelen en bent betrokken bij de besluitvorming over investeringen in informatievoorziening; 
 • om het eigen vakgebied verder te professionaliseren neem je deel aan de IM-vakgroep en heb je een coachende rol naar informatiemanagers en informatieanalisten en bent hun mentor;
 • bij de realisatie van het projectportfolio binnen jouw domeinen heb je een adviserende rol op stuurgroep niveau;
 • om directies van goed advies te kunnen dienen, houd jij je op de hoogte van de ontwikkelingen in de bedrijfsprocessen, ketens en technologie in alle domeinen; 
 • je bent alert op het zekerstellen van de veiligheid van de informatievoorziening en goed privacy beheer door risico’s voor informatiebeveiliging en privacy te signaleren en hierover te communiceren met de collega’s van informatiebeveiliging en privacy. 

Functie-eisen:

Als Strategisch Informatiemanager adviseer je over de digitale dienstverlening in een snel veranderende omgeving, met alle politieke en bestuurlijke omstandigheden. Je bent een aanpakker, een andersdenker en zorgt dat (strategische) initiatieven ook gerealiseerd worden. Je kunt snel een goede inschatting maken van vraagstukken in het primaire proces en de I-opgaven die hieruit voortvloeien. Daarbij weet je altijd oog te houden voor de verschillende, soms tegengestelde belangen. 
 
Je beschikt over: 
 • academisch werk- en denkniveau en bij voorkeur een afgeronde WO-opleiding op het gebied van bijvoorbeeld bestuurlijke informatiekunde, bedrijfskundige informatica, bedrijfskunde;
 • diverse afgeronde aanvullende vakopleidingen en trainingen op het gebied van bijvoorbeeld adviesvaardigheden, informatiemanagement en/of projectmanagement. Bijvoorbeeld Prince2, BISL of een vergelijkbaar framework.
 • kennis van agile werkmethoden;
 • ruime kennis en ervaring als informatiemanager met advisering over I-onderwerpen, organisatieontwikkeling en verandertrajecten;
 • ruime ervaring in een advies- of managementfunctie op strategisch directieniveau;
 • ervaring in bestuurlijk complexe organisaties en affiniteit met overheidsorganisaties. 

Daarnaast beschik je over de volgende competenties:
 • je bent een proactieve, daadkrachtige informatiemanager voor strategische informatievraagstukken en schakelt moeiteloos tussen enerzijds strategisch, tactisch en operationeel niveau en anderzijds tussen meerdere inhoudelijke opdrachten.
 • je hebt inzicht in en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, inhoudelijke doelstellingen en ambities; je verbindt continu context, inhoud en mensen om te komen tot gezamenlijke resultaten.
 • je beschikt over adviesvaardigheden op strategisch niveau en over de capaciteit om de verbindende rol met stevigheid te vervullen.
 • je bent toegankelijk, verbindend en communicatief sterk. Je luistert naar meningen van anderen, maar bent ook kritisch. Vanuit een duidelijke eigen visie en mening ben je in staat anderen te overtuigen. Indien nodig soms op een wat onconventionele manier.
 • je toont initiatief om problemen pragmatisch aan te pakken en bent betrokken. 
 • je bent een teamspeler en zoekt actief de samenwerking met collega’s.

Arbeidsvoorwaarden:

Servicepunt71 bied je een uitdagende en afwisselende functie tegen een marktconform salaris. Je bent onderdeel van een team dat gezamenlijk zorgt voor een optimale dienstverlening aan gemeenten binnen de Leidse regio. 
Servicepunt71 hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden, bijvoorbeeld het brede aanbod aan workshops en cursussen van hun 'Academie71'. Daarnaast is oog voor een goede werk-/privébalans, waarbij gedeeltelijk thuiswerken is de norm is. Er heerst een klantgerichte, informele werksfeer in een moderne huisvesting op loopafstand van het Centraal Station, diverse parken en horecagelegenheden.

De rechtspositie van de sector gemeenten, is vastgelegd in de Cao voor gemeenteambtenaren. Je krijgt naast je salaris ook nog een vrij besteedbaar budget, een Individueel Keuze Budget (IKB). 

SOLLICITEREN EN PLANNING

 • Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk via www.interexcellent.nl 
 • Op basis van een brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met InterExcellent. 
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie bij Servicepunt71 die beslist met wie zij wenst kennis te maken.
 • Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

CONTACT OVER DEZE VACATURE
Deze procedure wordt uitgevoerd door Sietse Bergstra, partner InterExcellent IT Regie Management, en Riëtte Coolen, Research Consultant, Baarn. Tel: 035 - 5280430, www.interexcellent.nl. 


Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Leiden
Recruiter InterExcellent

Riëtte Coolen

Research Consultant
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430