Vacature

Manager Infrastructure & Operations

CZ


Voor onze opdrachtgever CZ groep (CZ) zijn we op zoek naar een stevige Manager Infrastructure & Operations die primair verantwoordelijk is voor ontwikkeling en continuïteit van de infrastructurele IT-dienstverlening binnen CZ.

OVER CZ 
Werken bij CZ is werk met betekenis: CZ doet alles voor zorg die verder gaat. Voor haar klanten, de zorgsector en voor de maatschappij als geheel. Dit vraagt om collega’s die met plezier bijdragen en die samen met de toekomstige CZ-collega’s de zorg willen innoveren.

Wie bij CZ werkt, werkt aan zorg die verder gaat. Betrokken en daadkrachtig wordt gewerkt aan kansen voor vernieuwing en verbetering van de zorg. Zo blijft de zorg betaalbaar, toegankelijk en van hoge kwaliteit gehouden. Met diezelfde mentaliteit worden verzekerden geholpen naar de beste begeleiding en de best passende zorg.

CZ maakt het verschil voor haar 3,6 miljoen verzekerden door vernieuwingen in de zorg te stimuleren, daadkrachtig op te treden bij het realiseren van verbetering in de zorg en bij het begeleiden van haar verzekerden. In alles wat CZ doet, wil het betekenisvol zijn, voor haar verzekerden en voor de Nederlandse samenleving. Haar bestaansrecht is de uitdagingen in de zorg het hoofd te bieden en verbeteringen te realiseren die echt het verschil maken voor haar verzekerden. CZ is een Onderlinge Waarborgmaatschappij. Dit houdt in dat CZ volledig in het belang van haar leden (de verzekerden) werkt en geen winstdoelstelling heeft.

Naast de uitvoering van haar kerntaak en maatschappelijke opdracht, is CZ ook op andere manieren bij de samenleving betrokken. CZ heeft diverse partnerships die inhoudelijk goed bij haar maatschappelijke rol passen en die verbetering van de zorg in brede zin tot doel hebben. Voorbeelden hiervan zijn de “Tilburg Ten Miles”, dé wedstrijd en trimloop van Tilburg en het Ronald McDonald Huis Middenwest-Brabant.

Om haar kerntaak en maatschappelijke opdracht blijvend te realiseren heeft CZ “de CZ 2025 strategie” opgesteld, een ambitieus strategisch plan waarin onder meer Digitale Transformatie en Data Science belangrijke pijlers zijn. Er dient veel te veranderen in producten en diensten, bedrijfsprocessen en het IT-landschap. De CZ 2025 strategie is daarom vertaald in de Informatiestrategie 2025. 

IV & ICT ORGANISATIE
Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een hoog tempo op. Digitale transformatie en Artificial Intelligence zijn voor CZ ‘hot’ en technologische ontwikkelingen als Chatbots en Block Chain worden op de voet gevolgd om toe te passen. Daarnaast spelen belangrijke veranderingen op onder andere het gebied van DevOps, de wijze van IT-services verlenen, collaboration en security. Er loopt ook langs de lijnen van de Cloud strategie een ambitieuze migratie naar de Azure Cloud. IT moet zorgen voor de noodzakelijke technology push en is van strategisch belang om de uitdagingen van de CZ 2025 strategie te realiseren.

De IV & ICT organisatie bestaat uit 3 divisies:
De divisie Informatie & Project Management is verantwoordelijk voor het vaststellen van de centrale strategische kaders voor de IV en ICT én het toezien op de naleving daarvan in de projectmatige uitvoering. Deze divisie bestaat uit zo’n 40 FTE die werken aan Portfoliomanagement & Architectuur, Informatiemanagement en Projectmanagement.  
De divisie Data bestaat uit ongeveer 40 FTE en is verantwoordelijk voor innovatie met data science, data analytics, data lake en data governance/management.
De divisie ICT bestaat uit twee afdelingen. De afdeling Software & Services bestaat uit zo’n 170 FTE die zorgdragen voor de ontwikkeling van de benodigde software. De afdeling Infrastructure & Operations heeft met ongeveer 90 FTE als primaire taak het verzorgen van IT-services en het zorgdragen voor de continuïteit van de IT-dienstverlening.

CZ is in transitie waarbij IT daadwerkelijk wordt geïntegreerd in de business (BizzTech). In 2021 is het applicatielandschap al in de business ondergebracht via zogenoemde Businessteams die ieder onder leiding staan van een senior product owner. Met de ambitie om kort cyclisch te werken met multidisciplinaire Bus-Dev-Ops teams kunnen innovaties sneller en effectiever worden gerealiseerd. De afdeling Infrastructure & Operations speelt daarbij een belangrijke rol door het vaststellen van de gewenste architectuur en het leveren van de benodigde platforms, integratie en applicatieservices, Security Operating Center, Werkplekservices en Cloud infra en het zorgdragen voor continuïteit.

DOWNLOAD HIER HET UITGEBREIDE FUNCTIEPROFIEL IN PDF >

Functieomschrijving:

De afdeling Infrastructure & Operations is verantwoordelijk voor het leveren van betrouwbare, veilige, toekomst vaste, op de vraag inspelende en schaalbare IT-diensten passend bij de CZ2025 strategie en de afgeleide Informatiestrategie een gezonde IT-infrastructuur van CZ. De Cloud strategie speelt hierbij een belangrijke rol. De omvang van de afdeling is 95 FTE (80 intern, 15 extern) en bestaat uit de volgende teams:

 • Werkplekservices & Servicedesk;
 • Security Operations Center;
 • Platform& Applicatieservices;
 • Infrastructuur services;
 • Cloud Expert Team;
 • Procesmanagement;
 • Domeinarchitectuur.
 
De Manager Infrastructure & Operations is verantwoordelijk voor de levering van de infrastructurele dienstverlening en voor de continue en zichtbare verbetering daarvan. Kernbegrippen hierbij zijn continuïteit en veiligheid, kwaliteit en efficiency. Daarnaast ben je als manager leidend in het formuleren van de visie en het opstellen van beleid t.a.v. IT-diensten en verantwoordelijk voor de onderliggende technologie en sourcing keuzes. Je bent ook verantwoordelijk voor het IT-budget voor de runfase.

Je geeft op een proactieve en transparante wijze leiding en bent in staat prioriteiten te stellen. Je hebt een open, constructieve, zakelijke en kostenbewuste houding in relatie met in- en externe partners. Je vindt de juiste balans tussen het direct oplossen van problemen en het leveren van bijdragen aan het realiseren van de vastgestelde strategie. Jouw aanpak is gericht op samenwerking en samenhang, waarbij klantgerichtheid en het leveren en borgen van kwaliteit prioriteit hebben. Informatiebeveiliging is voor jou een belangrijke randvoorwaarde.

Daarnaast heb je vijf belangrijke aandachtsgebieden:
 1. Managen van de IaaS migratie 2022/2023 waarin datacenters worden afgebouwd;
 2. Doorontwikkeling van de dienstverlening op het gebied van cybersecurity;
 3. Transitie naar een IT-service organisatie;
 4. Transitie naar een DevOps organisatie;
 5. Alignment tussen de businessteams en de afdeling Infrastructure & Operations.
 
Als Manager Infrastructure & Operations ben je verantwoordelijk voor het management van de afdeling en stuur je rechtstreeks vier teamleiders en twee domeinarchitecten aan. Je stimuleert en faciliteert de ontwikkeling van de medewerkers en rapporteert aan de Directeur ICT, IPM & Data.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
Als manager ben je o.a. verantwoordelijk voor:
 • Leidinggeven aan de afdeling op een zodanige wijze dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen en samen op reis gaan in de veranderingen en enthousiast deelnemen in de ontwikkelingen in de toekomst. 
 • Bijdragen aan het realiseren van visie en het maken van strategische keuzes voor CZ met betrekking tot informatietechnologie en IT-dienstverlening. 
 • Verder ontwikkelen van het bestaande beleid, het meerjarenplan en -begroting voor de afdeling en de implementatie van het beleid.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren aan senior management en RvB over ontwikkelingen, kansen en risico’s en de toepassing van het beleid t.a.v. ICT. 
 • Vertalen van het beleid naar concrete infrastructurele projecten.
 • Leveren van kwalitatief hoogwaardige infrastructurele diensten en het (verder) professionaliseren, flexibiliseren en automatiseren daarvan. 
 • Rationaliseren, standaardiseren en reduceren van complexiteit van de IT-infrastructuur en IT-dienstverlening binnen CZ. 
 • Waarborgen van de betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid, beveiliging en integriteit van de informatiesystemen. 
 • Zorgen voor het realiseren van een servicegeoriënteerde houding. Optimalisatie van zowel klant- als medewerkerstevredenheid.
 • Onderdeel uitmaken van het Management Team. 

Functie-eisen:

CZ zoekt een stevige Manager Infrastructure & Operations die beschikt over: 
 • WO werk- en denkniveau, bij voorkeur met een relevante academische opleiding.
 • Minimaal 5-10 jaar ervaring in een vergelijkbare IT-managementfunctie en het aansturen van professionals op het vlak van infrastructurele dienstverlening. Je bent in staat om medewerkers te laten groeien en hen te helpen in hun verdere ontwikkeling als professional 
 • Kennis van en ervaring met actuele ontwikkelingen en nieuwe trends in de veranderende digitale wereld en IT-dienstverlening. Hieronder vallen nadrukkelijk ook privacy en IT- en Cybersecurity. 
 • Ruime kennis van/ervaring in de markt van ICT-bedrijven. Bovendien beschik je over een relevant extern netwerk.
 • Ruime en aantoonbare ervaring met sourcing, leveranciersmanagement en onderliggende financiële sturing.
 • Kennis van en ervaring met verandermanagement in complexe organisaties;
 • Affiniteit met Agile werken;
 • Ervaring met Cloud transities.

Daarnaast beschikt je over de volgende competenties: 
 • Een uitstekend ontwikkeld conceptueel denkvermogen en een goed ontwikkeld gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen. 
 • Je geeft richting, sturing en inspiratie en weet mensen hieraan te binden. Je bent mens- en ontwikkelgericht en haalt het beste in mensen naar boven.
 • Open en duidelijke communicatie, je bent verbindend, organisatiesensitief en schakelt makkelijk op operationeel, tactisch en strategisch niveau.
 • Je bent een IT-operations manager in hart en nieren, resultaatgericht, pragmatisch en met een 7x24 mentaliteit. Je draait mee in de consignatiedienst.
 • Je bent een evenwichtige, zelfbewuste en open persoonlijkheid en straalt gezag uit.
 • Daarnaast ben je innovatief, ondernemend en heb je lef.
 • Je bent faciliterend, service- en klantgericht, pragmatisch en probleemoplossend.
 • Gevoel voor humor 😃

Arbeidsvoorwaarden:

CZ bied je een uitdagende functie in een prachtig bedrijf met een fijne cultuur, waarin je veel impact kunt maken en waarmee je direct een maatschappelijke bijdrage kunt leveren om het digitale leven van haar klanten en bezoekers positief te beïnvloeden. En niet te vergeten, er is veel ruimte voor zelfontwikkeling door middel van uitgebreide opleiding- en ontwikkelmogelijkheden. Je komt te werken in een veelzijdige omgeving, met een open en moderne cultuur, een goede werksfeer waar collega’s nauw samenwerken, elkaar prikkelen én ondersteunen. 

Naast het bovenstaande mag je rekenen op:

 • Een aanstelling voor 38 uur per week in een volwassen omgeving, waarbij thuis en flexibel werken de normaalste zaak van de wereld is;
 • Een bruto jaarsalaris van maximaal €120.000 (inclusief vakantiegeld en 13e maand);
 • 28 vakantiedagen op jaarbasis;
 • Een vergoeding van woon-werkverkeer;
 • Een uitstekende pensioenregeling met een lage eigen bijdrage;
 • Uiteraard krijg je de beschikking over een laptop en een mobiele telefoon;
 • Diverse faciliteiten en mogelijkheden, waaronder korting op CZ-producten.

PROCEDURE 
De wervings- en selectieprocedure wordt uitgevoerd door InterExcellent. Op basis van de brief en cv-selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met InterExcellent. De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie bij CZ die beslist met wie zij wenst kennis te maken. Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment maakt onderdeel uitmaken van de procedure.

SOLLICITEREN EN PLANNING
Ben jij de gemotiveerde manager die de afdeling Infrastructure & Operations verder ontwikkelt en zo bijdraagt aan de gezamenlijke ambitie van CZ? En herken jij jezelf in het profiel? Dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet. Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op vrijdag 4 maart 2022, via www.interexcellent.nl

CONTACT OVER DEZE VACATURE 
Deze procedure wordt uitgevoerd door Sietse Bergstra, partner, en Riëtte Coolen, research consultant, InterExcellent IT Regie Management, Baarn. Tel: 035 - 5280430, www.interexcellent.nl

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Tilburg
Sietse Bergstra

Drs. Sietse Bergstra

Managing Partner
We ondersteunen organisaties om hun keten van IT en IV weer werkend te maken.
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430