Vacature

Directeur Mens en Organisatie

Deltion College


Voor onze opdrachtgever het Deltion College (Deltion) in Zwolle zijn we op zoek naar een inspirerende, stevige, verbindende en ondernemende Directeur Mens en Organisatie (Directeur M&O) voorzien van solide en actuele kennis alsmede ervaring op het gebied van HR en met relevante leidinggevende ervaring in het aansturen van een eenheid op dit gebied. Als Directeur M&O bent u (eind)verantwoordelijk voor de kwaliteit en ontwikkeling van de HRM-dienstverlening, passend bij de ambities van het vooruitstrevende Deltion. 
Vanaf het komend studiejaar wordt de dienst - meer eigentijds en beter passend bij de ambities en activiteiten - Mens en Organisatie genoemd, op dit moment heet de afdeling Human Resource Development (HRD).

DOWNLOAD HIER HET UITGEBREIDE FUNCTIEPROFIEL IN PDF>

OVER DELTION

Deltion is een regionaal onderwijscentrum (ROC) dat onderwijs en scholing aanbiedt in allerlei richtingen en op alle niveaus van het middelbare beroepsonderwijs (MBO). Deltion is actief in bijna alle werkvelden; van autotechniek tot zorg, van horeca tot sport en is er voor iedereen; voor jong en oud, voor net afgestuurde vmbo-leerlingen, maar ook voor personen die een carrièreswitch maken of al een eigen bedrijf hebben. Deltion weet als kennisdeler voor de regio en gelegen op een indrukwekkende moderne campus haar studenten , medewerkers en partners te prikkelen/enthousiasmeren met: 

1. Internationaal karakter
Deltion biedt grenzeloze mogelijkheden op het gebied van onderwijs, waaronder tweetalige opleidingen en een stage in het buitenland.

2. Diversiteit aan opleidingen
Binnen het Deltion bestaat een ruime diversiteit aan opleidingen; maar liefst 250 opleidingen onder 1 dak. Voor jong én oud, in uiteenlopende branches, voltijd en deeltijd, en op ieders niveau. 

3. Maatwerk voor bedrijven
Deltion werkt vanuit het principe ‘een leven lang ontwikkelen’ nauw samen met het bedrijfsleven door – op maat gemaakte - opleidingstrajecten te ontwikkelen. 

4. Persoonlijk contact & begeleiding
Ook al is het Deltion een groot onderwijscentrum, beschikt het alsnog over een persoonlijk karakter; iedere student en werknemer krijgt de begeleiding die nodig is. 

Als betrouwbare en transparante regionale opleider alsmede kennisdeler bouwt Deltion vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid mee aan de toekomst; de toekomst van haar studenten, maar ook aan de toekomst van haar medewerkers, partnerorganisaties en de maatschappij. Alles wat het Deltion doet, staat daarom in het perspectief van later en het algemeen nut. 

ORGANISATIE 

Juridische structuur
In Stichting Deltion College (SDC) vindt door het Rijk bekostigd onderwijs plaats. Via Stichting Deltion Business (SDB) wordt onderwijs aangeboden richting de zakelijke markt. De kosten en baten rond deze zogenoemde contractactiviteiten verlopen via de laatstgenoemde stichting. Daarmee waarborgt Deltion dat private contractactiviteiten niet met publiek geld worden vermengd. Het bestuur van SDB wordt benoemd door de Raad van Toezicht (RvT) van SDC. 

Organisatiestructuur
Het bevoegd gezag van het Deltion College wordt gevormd door het College van Bestuur (CvB). Deltion kent een tweehoofdig CvB, dat bestaat uit een voorzitter en een lid. De RvT houdt toezicht op het beleid van het CvB. Ook houdt de RvT toezicht op de algemene gang van zaken binnen de SDC en de verbonden instelling(en), en op handhaving van de grondslag van de stichting. 
De integrale samenwerking en afstemming van beleid binnen Deltion krijgt op het hoogste niveau gestalte in het Directeuren Overleg; een frequente samenkomst van het CvB, de directeuren van de colleges en diensten.
Deltion is onderverdeeld in (a) zeven colleges (onderwijs) en (b) vijf ondersteunende diensten: 

a. Colleges: 

 1. College Welzijn & Gezondheid
 2. College Sport, Opvoeding & Maatschappij (inclusief Start.Deltion, vavo en Educatie)
 3. College Horeca, Reizen & Dienstverlening
 4. College Economie & Ondernemen
 5. College Design, Media & ICT
 6. College Techniek & Gebouwde Omgeving
 7. College Mobiliteit, Logistiek & Veiligheid Stafstructuur

b. Ondersteunende diensten: 
 1. Financiën & Control
 2. Marketing & Communicatie (M&C)
 3. Mens & Organisatie
 4. Studenten SuccesCentrum (SSC)
 5. Facilitair Bedrijf, Huisvesting en ICT

Ieder college en elke dienst heeft een eigen directeur. Het Deltion Sprint Lyceum (Vavo) heeft een eigen rector en valt onder een collegedirecteur. De dienst M&O zal worden aangestuurd door u in de hoedanigheid van directeur.

Een overzicht van de organisatiestructuur uit het jaarverslag (2021) complementeert bovenstaande.

STRATEGIE

De ambitie van Deltion voor de komende jaren is om samen het beste (te blijven) waarmaken voor haar studenten, werknemers en relaties in het bedrijfsleven. Vier strategische lijnen zijn hierbij bepalend en van belang voor u als directeur M&O:

1. Ontwikkeling van de student centraal 
Deltion wil partner zijn voor iedereen die - tijdens de initiële opleiding of daarna - op mbo-niveau werkt aan zijn beroepsgerichte en/of persoonlijke vaardigheden. De ontwikkeling van de lerende student vormt het uitgangspunt voor het onderwijs en de inrichting van de organisatie. 

2. Wendbaar vakmanschap 
Hoogwaardig vakmanschap is een dynamische combinatie van actuele beroepsgerichte kennis en vaardigheden enerzijds en persoonlijke vaardigheden anderzijds. Om in een snel veranderende samenleving vakmensen op te leiden, is het volgens Deltion noodzakelijk een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven te onderhouden. Door de betrokkenheid bij regionale projecten en branchenetwerken blijft het aanbod van Deltion actueel, verbinden zij mensen en organisaties en dragen zij bij aan verdere ontwikkeling van het vak en de wendbaarheid van haar medewerkers. 

3. Open en professionele leergemeenschap 
Deltion is meer dan een school; naast een solide en professionele leergemeenschap kan Deltion vooral omschreven worden als een open gemeenschap, die voortdurend interactie met haar omgeving zoekt. De studenten, medewerkers en netwerkpartners in de regio voelen zich welkom bij Deltion en worden daarnaast aangemoedigd om zich te ontwikkelen, samen te werken, voortdurend van elkaar te leren en het beste van zichzelf te geven. 

4. Groots in kwaliteit 
Met kwaliteit bedoelt Deltion niet alleen de onderwijskwaliteit, opleidingsmogelijkheden en de kwaliteit van diploma’s en certificaten, maar ook de professionaliteit van haar medewerkers, een nauwe verbinding met de regio, aansluiting op de arbeidsmarkt en haar bijdrage aan innovaties. Deltion werkt met professionele, betrokken en toegewijde medewerkers welke floreren bij een inspirerende aansturing.

Functieomschrijving:

Als Directeur M&O bent u (eind)verantwoordelijk voor de dienst M&O (nu nog HRD) en vertegenwoordigt u deze dienst binnen en buiten Deltion. U stuurt als directeur de HR-adviseurs, beleidsadviseurs, de arbeidsjurist, de ambtelijk secretaris OR, de manager M&O en de manager PSA rechtstreeks aan (totaal ca. 13 personen). Op deze manier bent u verzekerd van een goede verbinding met wat er leeft binnen de organisatie en bent u ook in staat om sturing te geven aan zowel de beleidsvorming als -advisering. 

De manager M&O is verantwoordelijk voor de 2e lijns adviseurs (ARBO, verzuim, participatie, recruitment en vitaliteit), de portefeuille leren en ontwikkelen via de Deltion Academie en het secretariaat (samen ongeveer 23 personen). De manager PSA stuurt de personeels- en salarisadministratie aan, in totaal ongeveer 9 personen. Samen met de beide managers vormt u het MT van de dienst M&O en geeft u richting aan de ontwikkeling van de dienst en de realisatie van het jaarplan van de dienst. Het MT zal afhankelijk van de agenda worden bijgestaan door een HR-adviseur en controller. 

U bent lid van het Directeuren Overleg bestaande uit de directeuren van de colleges en van de diensten dat samen met de twee leden van het College van Bestuur zorgdraagt voor de integrale samenwerking en afstemming van beleid binnen Deltion. U rapporteert rechtstreeks aan de heer Ing. W. (Bert) Beun, Lid College van Bestuur. 

Functie-eisen:

We zijn voor het Deltion College op zoek naar een Directeur M&O met de volgende achtergrond en ervaringen:

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Een boegbeeld op het gebied van HR die met visie en op inspirerende wijze richting geeft aan het aanpakken van de HR-vraagstukken van Deltion 
 • Aantoonbare (management)ervaring in het leiden, verbinden en vormgeven van mensen en ook teams binnen een complexe (onderwijs)organisatie 
 • Bekend met - en gegrepen door het opereren van een publieke organisatie en haar (voorbeeld)functie voor de maatschappij
 • Bekend met de hiërarchie en uiteenlopende belangen binnen een organisatie (met een CvB, OR, een breed samengesteld directieteam en veel autonomie laag in de organisatie) en weet hier op de juiste manier mee om te gaan
 • Ervaring met het werken met een OR en in staat een goede, zakelijke en succesvolle relatie te onderhouden
 • Een trusted advisor van bestuurders en directeuren.

Daarnaast beschikt u over de volgende competenties:

 • Vakkundig, kennisdeler en toegankelijk: u loopt voorop op HRM-gebied, heeft kennis van systemen en bent op de hoogte van de actualiteit/ontwikkelingen binnen dit vakgebied. Daarnaast weet u te handelen op de inhoud, niet de persoon en bent u (zorgvuldig) transparant in de communicatie naar belanghebbenden;
 • Leidinggevend, stevig en stressbestendig: u kunt goed omgaan met tijdsdruk, tegenstrijdige belangen, budgetten en weerstand. U bent zelf in staat om volledig en tijdig te leveren, en kan uw teamleden aansturen dit ook te doen. Bovendien bent u niet bang om tegengeluid te geven wanneer nodig en weet u mensen te overtuigen, uit te dagen en mee te nemen met uw inspirerende leiderschap. Een toegankelijke, coachende, verbindende en empathische directeur M&O sluit naadloos aan op de Deltion omgeving;
 • Pragmatisch, besluitvaardig, resultaatgericht en betrouwbaar: u zegt wat u doet en u doet wat u zegt, waarbij u de lat hoog durft te leggen. U kunt ontwikkelingen omzetten naar concrete doelen, werkafspraken en resultaten (efficiëntie). U bent flexibel en tegelijkertijd stevig.
 • Communicatieve netwerker, sparringpartner, verbinder en relatiebeheerder: u bent een verbindend persoon en een prettige gesprekspartner. U verbindt diverse mensen, teams, culturen en visies, en hebt een aantoonbaar netwerk binnen het maatschappelijke spectrum en ook het bedrijfsleven. Daarnaast bent u gericht op zowel goede interne relaties als de relaties buiten Deltion, waarbij U Deltion als kennispartner positioneert. U bent een persoon die tussen de mensen staat en bent daarbij uw ego voorbij, waardoor u in staat bent de juiste mensen te behouden en tevens nieuw talent te werven (talentgericht). 
 • Initiatiefnemer, modern en innovatief: u weet om te gaan met veranderingen en ontwikkelingen in de markt en speelt hierop in door zelf vooraan te open, initiatief te nemen en ondernemend op te stellen. U geeft hierbij graag een moderne twist aan het geheel; 
 • Analytisch, veranderkundig en data-gedreven: u behoudt het grote overzicht en heeft tegelijkertijd oog voor detail. U hebt hierbij een probleemoplossend vermogen en weet hoe een situatie te analyseren, implementeren (managen) en optimaliseren. U bent hierbij bereid om mee te denken met anderen en u zet het samen boven het individu; 
 • U kunt relativeren en hebt een goed gevoel voor humor 😉 

Arbeidsvoorwaarden:


Deltion heeft een modern personeelsbeleid waarbij zowel persoon als persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Het totale beloningspakket voor deze mooie functie past bij de rol en ambities en is uitstekend te noemen, zowel qua salaris als qua secundaire arbeidsvoorwaarden. U gaat werken in het hart van het onderwijs. Deltion doet hierbij een beroep op uw vermogen om mensen en een organisatie te leiden, te stimuleren én te laten groeien. 

Deltion biedt u hiervoor de volgende arbeidsvoorwaarden:

1. Een jaarcontract dat bij goed functioneren omgezet naar onbepaalde termijn. Een marktconform salaris in schaal 14 van de CAO MBO met een bruto jaarsalaris van bijna € 100.000 maximaal (op basis van een fulltime aanstelling en inclusief vakantie- en eindejaarsuitkering). De inpassing in de schaal vindt plaats op basis van uw kennis en ervaring. 

2. Daarnaast kunt ook nog rekenen op de volgende arbeidsvoorwaarden: 

 • Meer dan 10 weken verlof per jaar; 
 • gratis gebruik van de mooie sportvoorzieningen van Deltion, bij zowel individuele als sporten in groepen; 
 • thuiswerkregeling; 
 • reiskostenvergoeding; 
 • een uitstekende pensioenregeling via het ABP; 
 • een tegemoetkoming in uw ziektekostenverzekering;
 • de mogelijkheid om opleidingen te volgen; en
 • een laptop voor zakelijk gebruik.

SOLLICITEREN EN PLANNING

Bent u de gemotiveerde kandidaat die bij wil dragen aan de ambitie en statuur van Deltion om samen het beste waar te maken. Beschikt u daarnaast over de kennis, vaardigheden en het persoonlijk leiderschap om de kracht van het collectief te benutten? We zien uw sollicitatie graag tegemoet.

 • Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag (zo spoedig mogelijk) maar uiterlijk maandag 5 december om 10:00 uur via: InterExcellent vacatures
 • Op basis van een brief- en CV-selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met InterExcellent. 
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie bij Deltion die beslist met wie zij wenst kennis te maken.
 • Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure

CONTACT OVER DEZE VACATURE

Deze procedure wordt uitgevoerd door Geert-Jan Poorthuis, Managing Partner InterExcellent en Tren Keltjens, Executive Search Consultant, beiden te bereiken op 035-5280430 en via deltion@interexcellent.nl.


Locatie:
 • Zwolle
Geert-Jan Poorthuis

Drs. Geert-Jan Poorthuis

Managing Partner
Executive Search en Interim Management
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430