Vacature

Onderwijsdirecteur ICT

Summa College


Voor onze opdrachtgever het Summa College (Summa) in Eindhoven (en regio) zijn we op zoek naar een coachende, verbindende en ondernemende Onderwijsdirecteur ICT (OD ICT) voorzien van solide ervaring met – en de aansturing van een uitdagende en groeiende organisatie. Als OD ICT bent u (eind)verantwoordelijk voor het vloeiend functioneren, (extern en intern) positioneren en het verder ontwikkelen van uw college (Summa ICT), de medewerkers en haar studenten, waarbij u leiderschap en visie weet te tonen passend bij de ambities van Summa. 

DOWNLOAD HIER HET UITGEBREIDE FUNCTIEPROFIEL IN PDF>

OVER SUMMA EN SUMMA ICT

Summa is met ruim 18.000 studenten, meer dan 2.000 medewerkers en bijna 350 opleidingen een toonaangevende instelling stevig geworteld in de regio Zuidoost-Brabant/Brainportregio (de regio). Summa is een gemeenschap die zich kenmerkt door aandacht voor het individu, talent, innovatie, ondernemerschap en samenwerking. Summa is hiermee een bruisende ontmoetingsplek voor talent in elke fase van het leven, in iedere richting en voor eenieder die zich wil (blijven) ontwikkelen, samen met anderen binnen de gemeenschap. Summa bestaat uit: 

https://www.interexcellent.nl/wp-content/uploads/2022/08/afbeelding-1-1.png

Samenwerking
Summa heeft talloze samenwerkingsverbanden gesloten met andere onderwijsinstellingen, regionale overheden, bedrijven en instellingen, belangenbehartigers, kenniscentra en in specifieke projecten. Deze samenwerkingen helpen Summa om studenten beter op te leiden, om onderwijs beter aan te laten sluiten op de vraag uit de markt en om een stimulerende omgeving te bieden aan studenten en medewerkers. Enkele samenwerkingsverbanden zijn: Samen Slim Zorgen Thuis, Truck Academy en Brainport Industries College. Summa is hiermee een belangrijke schakel in het ecosysteem dat ziet op de ontwikkeling van talent in de regio: 

https://www.interexcellent.nl/wp-content/uploads/2022/08/Afbeelding-2.png

Summa ICT
Summa is volop in beweging binnen een snel ontwikkelende en groeiende omgeving/regio. Het vervullen van vacatures in ICT en techniek wordt steeds moeilijker. Daarnaast staat de regio voor een aantal maatschappelijke uitdagingen: 

 • De digitale revolutie verandert de arbeidsmarkt, waarbij beroepen verdwijnen en nieuwe beroepen ontstaan; en
 • De regionale energiestrategie van de Metropool Eindhoven creëert een deels nieuwe, maar vooral een grotere vraag naar (technische) talenten. 

De dynamiek van Summa met het bedrijfsleven is dus met name op ICT-gebied noodzakelijk en zorgt ervoor dat Summa ICT een bijzondere rol inneemt binnen de organisatie. 

Summa ICT leidt studenten op voor verschillende disciplines in de sector zoals ICT support, IT expert, ICT-beheer, applicatieontwikkeling, software development en allround ICT-medewerker. Ook in 2022 mag Summa ICT zich MBO- topopleiding noemen en behoort daarmee tot een van de beste van Nederland. ICT is steeds meer verweven met alles wat er gebeurt en moet gaan gebeuren in de wereld. Summa ICT staat midden in de maatschappij en vormt hiermee voor haar mensen een stevige basis om vanuit te bouwen aan de toekomst en te integreren binnen de organisatie alsmede de regio. De huidige omgeving biedt Summa ICT de mogelijkheid om samen met haar studenten en medewerkers binnen het vernieuwende krachtenveld een steeds grotere rol van betekenis te gaan spelen. 

Ambitie 

https://www.interexcellent.nl/wp-content/uploads/2022/08/Afbeelding-5.png

Summa is een ontmoetingsplek. Een open leergemeenschap, waar ruimte is om fouten te maken en te groeien. Om te ontdekken wie je bent en je eigen pad te bewandelen. En even stil te staan als dat nodig is. Summa is de plek waar je terugkeert als je klaar bent voor je volgende stap, waar je jouw talenten ontwikkelt die je nodig hebt om te participeren – om te worden wie je wilt zijn en te kunnen doen waar je écht gelukkig van wordt. In onze leergemeenschap leren, innoveren en co-creëren medewerkers, studenten en het bedrijfsleven samen. Studenten volgen er een persoonlijke leerroute met hun eigen dromen, talenten en ontwikkelbehoefte als uitgangspunt. Zij starten met hun opleiding wanneer dat hen het beste past en ze sluiten deze af wanneer zij daaraan toe zijn. Om samen te bouwen aan een klimaat van positiviteit, flow en geluk zetten we in op het creëren van beweging in de organisatie. We inspireren mensen en dragen bij aan de bewustwording van het belang van dit nieuwe klimaat. Dit doen we door elke dag het goede voorbeeld te geven, door in te zetten op olievlekwerking vanuit de proeftuinen rondom het creëren van een talentklimaat.
Bedrijven leren in de samenwerking met Summa gaandeweg hun nieuwe medewerkers kennen. Studenten keren terug bij Summa wanneer zij klaar zijn voor een volgende stap of wanneer zij een bijdrage kunnen leveren aan het leerproces van anderen. Ze blijven dus verbonden aan de Summa-leergemeenschap. We sluiten aan op maatschappelijke en sociale ontwikkelingen en op de ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Summa is zo als ontmoetingsplek volledig vervlochten met de samenleving. En of we op de goede weg zitten, meten we niet meer in termen van
(diploma)rendement, maar van geluk. We sturen op het welbevinden en de geluksbeleving van studenten en medewerkers.

De mensen maken dat Summa een belangrijk onderdeel is van het succes van de groeiende regio. Deze ambitie vraagt om vernieuwing en een andere manier van denken:

https://www.interexcellent.nl/wp-content/uploads/2022/08/Afbeelding-3.png

Summa 2025 (Strategie)
De ontwikkelingen in de regio alsmede binnen de onderwijs- en arbeidsmarkt vragen om een slagvaardige organisatie met realisatiekracht. Summa heeft om die reden een programmastructuur opgezet bestaande uit vijf strategische pijlers: 

https://www.interexcellent.nl/wp-content/uploads/2022/08/Afbeelding-4.png

De doelstelling van Summa voor 2025 is dat alle studenten en medewerkers hun eigen leerroute samenstellen waarin individuele talenten en ontwikkelbehoeften centraal staan (het personaliseren van de ‘ontwikkelingsreis’). In 2025 wilt Summa (nog steeds) dé gemeenschap zijn in de regio waar mensen, bedrijven en instellingen samen leren, innoveren en co-creëren, waar de systeemwereld de leefwereld van studenten ondersteunt en waar iedereen een leven lang talenten kan blijven ontwikkelen.

ORGANISATIE 

Summa is een grote en complexe, maar tegelijkertijd zeer persoonlijke organisatie met een jaarlijkse omzet van circa €160 miljoen. De ruim 18.000 studenten volgen 349 verschillende opleidingen verdeeld over 27 MBO-colleges (waaronder Summa ICT), 3 colleges van overig onderwijs (Montessori College, Ster College en Summa Plus) en Summa & Bedrijf. Deze grote groep studenten wordt aangestuurd door meer dan 2.000 medewerkers verdeeld over een kundige docentengroep, meerdere ondersteunende diensten, een College van Bestuur (CvB) en een Raad van Toezicht (RvT); zoals ook blijkt uit het organogram

De 27 scholen worden aangestuurd door onderwijsdirecteuren. Het onderwijs wordt ondersteund door 6 - centraal gepositioneerde - ondersteunende diensten: Onderwijs- & Studentencentrum (OSC), HRM, Marketing & Communicatie, Facilitair, Finance & Control en ICT & Informatiemanagement, waarin alle ondersteunende functies zijn ondergebracht. Elke dienst wordt aangestuurd door een directeur, die op zijn of haar beurt weer managing experts of teamleiders aanstuurt. Alle directeuren (zowel onderwijs- als dienstendirecteuren) rapporteren aan het tweehoofdige CvB dat eindverantwoordelijk en belast is met het besturen van Summa. Het CvB werkt op een collegiale en gelijkwaardige basis en legt verantwoording af aan de RvT bestaande uit 6 personen. Het directieoverleg, dat naast het CvB bestaat uit de onderwijsdirecteuren en de dienstendirecteuren is verantwoordelijk voor de uitvoering van het voorgenomen beleid. 

Summa kent 19 marktgerichte proposities. De onderwijsteams binnen de proposities zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en ontwikkeling van het onderwijs; van intake tot diplomering. Elke propositie wordt aangestuurd door een onderwijsdirecteur, en de teams door hun teamleiders. De onderwijsdirecteur heeft een faciliterende rol naar de teams. De teamleiders zijn verantwoordelijk voor de operationele zaken, de teamontwikkeling en de ontwikkeling van het onderwijs.

Zowel medewerkers als studenten zijn gesprekspartner van het CvB bij het bepalen van het beleid van Summa, via de ondernemingsraad (OR) dan wel via de studentenraad. De OR behartigt de belangen van de medewerkers. Het streven van de OR is om een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn voor het CvB en samen een veilig en inspirerend leef- en werkklimaat voor studenten en medewerkers te bevorderen. De studenten zijn vertegenwoordigd in de studentenraad. 

Functieomschrijving:

Als OD ICT bent u (eind)verantwoordelijk voor het inrichten van uw college alsmede de totstandkoming en uitvoering van het onderwijsaanbod; u maakt het onderwijs! Vanuit deze verantwoordelijkheid is de onderwijsdirecteur de kartrekker van vernieuwing en verbetering. 

Als OD ICT bent u coach, leider, verbinder en ondernemer tegelijk. U speelt binnen Summa een cruciale rol bij het stimuleren van brede talentontwikkeling van medewerkers en studenten. U inspireert en faciliteert de onderwijsteams, borgt het goede en geeft ruimte aan vernieuwingen die aansluiten bij de snel veranderende beroepsomgeving van de opleidingen en studenten in de regio. 

U creëert daarnaast binnen Summa een verlangen om het contact en de samenwerking met bedrijven en organisaties in de regio aan te gaan en onderneemt hierin zelf ook initiatieven door gericht te zijn op het verder brengen van concepten als co-creatie, hybride-leeromgeving en externe profilering (van Summa en Summa ICT in het bijzonder). Zo laat u nieuwe kansen voor de studenten en Summa-medewerkers ontstaan en inspireert u hen om aan te sluiten bij die nieuwe kansen; kansen die erom vragen om nu opgepakt te worden. U zorgt hierbij dat inspraak en dialoog met studenten is ingebed. 

Met uw ervaring en kennis van het ICT-werkveld coacht u het team op wendbaarheid en actualiteit van het onderwijs en weet u de talenten en krachten van uw team te benutten, daarbij inspelend op ontwikkelingen in- en vragen vanuit de omgeving. U creëert hiermee een betekenisvolle en inclusieve leeromgeving die leidt tot het raken, binden en ontwikkelen van de studenten en medewerkers.

Functie-eisen:

We zijn voor Summa op zoek naar een OD ICT met de volgende achtergrond en ervaringen: 

 • Academisch werk- en denkniveau 
 • Aantoonbare (management)ervaring in het leiden, verbinden en vormgeven van mensen en ook (onderwijs)teams binnen een complexe organisatie 
 • Kennis en affiniteit met ICT, de ontwikkelingen en het werkveld, u begrijpt wie de medewerkers en studenten zijn en wat zij nodig hebben
 • Aantoonbare ervaring binnen een relevant netwerk op bestuursniveau in het bedrijfsleven om Summa succesvol extern te positioneren en u vindt het aantrekkelijk om een breed netwerk op te bouwen en zowel interne en externe samenwerking aan te gaan 
 • Ervaring met relatiebeheer binnen een publieke organisatie (met een CvB, RvT, OR, een breed samengesteld directieteam) 
 • Bekend met en gegrepen door het opereren van een maatschappelijke organisatie en haar (voorbeeld)functie voor de maatschappij en regio

Daarnaast beschikt u over de volgende competenties: 
 
 • Communicatieve netwerker, sparringpartner, verbinder, relatiebeheerder en bruggenbouwer: U verbindt diverse mensen, teams, culturen en visies door op een open en positieve manier te communiceren en zaken bespreekbaar te maken. U beschikt over het vermogen om de buitenwereld binnen Summa te brengen en deze met elkaar te verbinden. Daarnaast weet u intern crossovers te maken met andere opleidingen binnen Summa en bent u gericht op duurzame relaties; 
 • Inspirerend en coachend leiderschap: U bent in staat mensen mee te nemen met uw inspirerende leiderschap en zorgt ervoor dat de personen om uw heen het beste uit zichzelf weten te halen (ontwikkelingsgericht);
 • Empathisch, toegankelijk en transparant: U bent gericht op het welbevinden van studenten en medewerkers. U heeft een mensgerichte attitude, heeft een gevoel voor wat er speelt, bent benaderbaar, zorgt voor rust en continuïteit en gaat in gesprek. U bent een persoon die tussen de mensen staat en bent uw ego voorbij, waardoor u in staat bent de juiste mensen te behouden en tevens nieuw talent te werven (talentgericht); 
 • Vakkundig, kennisdeler en wendbaar: U loopt voorop op IT-gebied, heeft kennis van systemen en bent op de hoogte van de actualiteit/ontwikkelingen binnen uw vakgebied. Daarnaast weet u te handelen op de inhoud, niet de persoon. U heeft een integrale en externe blik om nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden te signaleren en te vertalen naar visie en strategie voor Summa ICT; 
 • Pragmatisch, besluitvaardig, resultaatgericht en betrouwbaar: U zegt wat u doet en u doet wat u zegt, waarbij u de lat hoog durft te leggen. U beschikt over de vaardigheid om koersvast te leiden, daarbij ruimte biedend aan inbreng en initiatief vanuit verschillende invalshoeken. 
 • En niet te vergeten: U kunt relativeren en hebt een goed gevoel voor humor 😉 

Arbeidsvoorwaarden:

Summa heeft een modern personeelsbeleid waarbij zowel de persoon als zijn/haar persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Het totale beloningspakket voor deze mooie functie past bij de rol en ambities van Summa en is uitstekend te noemen, zowel qua primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden. U gaat werken in het onderwijshart van de regio. Summa doet hierbij een beroep op uw vermogen om mensen en een organisatie te leiden, te stimuleren én te laten groeien, en doet dit tegen marktconforme voorwaarden waaronder een salaris volgens CAO MBO schaal 14 (maximaal € 7.053,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband exclusief 8% vakantiegeld) en een eindejaarsuitkering van 8,33%. Ook ontvangt u een laptop en telefoon en kunt u gebruik maken van het 'sport en vitaal programma’ van Summa, waardoor u gratis kunt sporten op de verschillende locaties.

SOLLICITEREN EN PLANNING

Bent u de coachende bruggenbouwer die bij wil dragen aan de ambitie van Summa. Beschikt u daarnaast over de kennis, vaardigheden en het persoonlijk leiderschap om de kracht van het collectief te benutten? Dan zien we uw sollicitatie graag tegemoet.

 • Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 19 september voor 10:00 uur via: InterExcellent vacatures.
 • Op basis van een brief en CV-selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met InterExcellent. Gesprekken zullen plaatsvinden in week 38 en 39.
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie bij Summa die beslist met wie zij wenst kennis te maken. De kennismakingsgesprekken zullen plaatsvinden op 11 oktober (eerste ronde) en 21 oktober (2e ronde).
 • Summa wenst haar OD ICT te benoemen medio oktober. 
 • Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

CONTACT OVER DEZE VACATURE

Deze procedure wordt uitgevoerd door Geert-Jan Poorthuis, Managing partner InterExcellent, en Tren Keltjens, Executive Search Consultant, beiden bereikbaar op 035-5280430 en via summa@interexcellent.nl 

We zien met belangstelling uit naar uw reactie en/of sollicitatie!

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Eindhoven
Geert-Jan Poorthuis

Drs. Geert-Jan Poorthuis

Managing Partner
Executive Search en Interim Management
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430