Vacature

Manager ICT Solutions / CTO

Gelre Ziekenhuizen


Voor onze opdrachtgever Gelre Ziekenhuizen zijn we op zoek naar een stevige Manager ICT Solutions/CTO die primair verantwoordelijk is voor de levering van betrouwbare, veilige, toekomstvaste en schaalbare infrastructurele IT-diensten passend bij de ambities van Gelre Ziekenhuizen.

OVER GELRE ZIEKENHUIZEN
Gelre transformeert van een ‘ziekenhuis’ naar een veelzijdige organisatie voor persoonlijke en hoogwaardige medisch specialistische zorg. Daarbij is het van belang om de persoonlijke en toegankelijke zorg bereikbaar en betaalbaar te houden in de regio. Door gericht te innoveren en de zorgverlening beter en slimmer in te richten, wordt de juiste zorg op de juiste plaats geleverd. Door kennis te ontwikkelen en te delen. Door nieuwe samenwerkingsvormen te initiëren met zorgpartners en optimaal gebruik te maken van de digitale mogelijkheden. 

“Zorg beter voor elkaar!” is het leidmotief voor het dagelijks handelen van Gelre. Voor patiënten, medewerkers én de (zorg)partners in de regio. Met meer dan 3.600 betrokken medewerkers, van medisch specialist tot vrijwilliger, werkt Gelre elke dag aan een betere gezondheid voor de 350.000 mensen in het verzorgingsgebied. Vanuit haar kernwaarden persoonlijk, verbindend, energiek en ondernemend.
Daarnaast vervult Gelre vanuit specifieke kennis en kunde op een aantal medische gebieden een bovenregionale functie.

INFORMATIE & TECHNOLOGIE ORGANISATIE (I&T)
Ter ondersteuning van bovenstaande visie en ambitie is vanuit de strategie ‘Koers 25’ een routeplan digitalisering uitgewerkt dat steunt op vier strategische thema’s die gericht zijn op de patiënt, het beter benutten van data voor goede zorg, samenwerking met de zorgpartners in de regio en een goed georganiseerde informatievoorziening. 

Het routeplan digitalisering wordt bestuurd door de digitaliseringsraad die onder leiding staat van de CIO. Als CTO maak je deel uit van deze digitaliseringsraad samen met de 3 CxIO’s (Chief Medical Information Officer, Chief Nursing Information Officer en Chief Business Information Officer).

Het routeplan digitalisering leidt tot een beter georganiseerde en gestandaardiseerde informatievoorziening en IT-dienstverlening. Een belangrijk onderdeel van het routeplan is de implementatie van de nieuwe IT-governance, de overgang naar nieuw EPD (Elektronisch Patiënten Dossier), de ontwikkeling van een state-of-the-art Data Integratie Platform, de migratie naar de Cloud en de implementatie van ISM (Integrated Service Management).

De totale I&T organisatie bestaat uit ongeveer 90 FTE die werkzaam zijn in de 3 afdelingen: CIO Office, Business Solutions (Functioneel beheer & Informatieanalyse) en ICT Solutions. 
In het CIO Office zijn diverse strategische functies gebundeld, zoals architectuur, portfoliomanagement, informatiemanagement en informatiebeveiliging. De afdeling Business Solutions is primair verantwoordelijk voor informatieanalyse en functioneel beheer en bestaat uit een zestal teams die gericht zijn op de zorgdomeinen, het domein bedrijfsvoering en data & integratieoplossingen.

Functieomschrijving:

De afdeling ICT Solutions is verantwoordelijk voor het leveren van betrouwbare, veilige, toekomst vaste, op de vraag inspelende en schaalbare IT-diensten passend bij de ambities van Gelre. De omvang van de afdeling is ongeveer 40 FTE en bestaat uit de volgende 4 teams:

 • Project & procesmanagement;
 • Servicecentrum (servicedesk);
 • Werkplekoplossingen;
 • Infrastructuuroplossingen.

De teams Servicecentrum en Werkplekoplossingen worden aangestuurd door één coördinator. Het team Infrastructuuroplossingen wordt aangestuurd door de tweede coördinator. Het team Project- en Procesmanagers worden functioneel aangestuurd door een senior Service Level Manager binnen dat team.

De Manager ICT Solutions is verantwoordelijk voor deze afdeling, de levering van de infrastructurele dienstverlening en voor de continue en zichtbare verbetering daarvan. Kernbegrippen hierbij zijn continuïteit en veiligheid, kwaliteit en efficiency. Daarnaast ben je als manager en als CTO leidend in het formuleren van de visie en het opstellen van beleid t.a.v. IT-diensten en verantwoordelijk voor de onderliggende technologie en sourcing keuzes. Je bent ook verantwoordelijk voor het IT-budget van je afdeling (meerjarige investerings- en exploitatiebegroting). Gegeven de ambities van het routeplan digitalisering ben je als manager binnen het I&T MT verantwoordelijk voor zowel het waarborgen van de operationele continuïteit als het verder professionaliseren en standaardiseren van de IT-dienstverlening en het faciliteren van de versnelling van innovaties. 

Je geeft op een proactieve en transparante wijze leiding en bent in staat prioriteiten te stellen. Je hebt een open, constructieve, zakelijke en kostenbewuste houding in relatie met in- en externe partners. Je vindt de juiste balans tussen het direct oplossen van problemen en het leveren van bijdragen aan het realiseren van de vastgestelde strategie. Jouw aanpak is gericht op samenwerking en samenhang, waarbij klantgerichtheid en het leveren en borgen van kwaliteit prioriteit hebben. Informatiebeveiliging is voor jou een belangrijke randvoorwaarde. 

Als Manager ICT Solutions ben je verantwoordelijk voor het management van de afdeling en stuur je rechtstreeks de twee teamcoördinatoren aan. Je bent HR verantwoordelijk voor alle medewerkers van de afdeling en coacht hen bij hun ontwikkeling. De verdere professionalisering van de afdeling en invulling van het sourcing beleid houdt onder andere in dat medewerkers de ontwikkeling zullen maken van een inhoudelijke rol naar meer een regierol en daarbij gecoacht moeten worden.
Naast je lijnmanagement verantwoordelijkheid vervul je de rol van CTO en neem je deel aan de digitaliseringsraad. Je vertaalt de organisatiedoelstellingen naar de ICT infrastructuur en stemt af met I&T en overige MCI-technologie leverende organisatieonderdelen zoals Medische Technologie, Laboratorium, Gebouw en Techniek, IC/OK, etc.

Voor het komende jaar staan belangrijke projecten op het programma met als doel een aantal infrastructurele aandachtsgebieden te verbeteren, waaronder:
 1. Migratie naar Office365/ Windows 10 ‘specials’/Exchange Online;
 2. Migratie naar Networking as a Service;
 3. Security NEN7510;
 4. Werkplek en Mobile Device Management;
 5. Audio/Video as a Service;
 6. Lifecycle management;
 7. Sourcing;
 8. Implementatie ISM (Prisma).

 Je maakt onderdeel uit van het I&T management team en rapporteert aan de Manager I&T/CIO, die je ontzorgt door hem gevraagd en ongevraagd tijdig en volledig te informeren.

DOWNLOAD HIER HET VOLLEDIGE FUNCTIEPROFIEL IN PDF

Functie-eisen:

Gelre zoekt een stevige Manager ICT Solutions/CTO die de complexiteit van een ziekenhuisorganisatie begrijpt en hiermee deskundig weet om te gaan. Je beschikt over: 
 • WO werk- en denkniveau, bij voorkeur met een relevante academische opleiding;
 • Minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare IT-managementfunctie en het aansturen van professionals op het vlak van infrastructurele dienstverlening. Je bent in staat om medewerkers te laten groeien en hen te helpen in hun verdere ontwikkeling als professional; 
 • Kennis van en ervaring met actuele ontwikkelingen en nieuwe trends in de veranderende digitale wereld en IT-dienstverlening. Hieronder vallen nadrukkelijk ook privacy en IT- en Cybersecurity;
 • Kennis van/ervaring in de markt van ICT-bedrijven. Bovendien beschik je over een relevant extern netwerk;
 • Ruime en aantoonbare ervaring met sourcing, leveranciersmanagement en onderliggende financiële sturing;
 • Kennis van en ervaring met verandermanagement in complexe organisaties en transities van uitvoering naar regie, ervaring met Cloud transities.

Daarnaast beschik je over de volgende competenties: 
 • Een uitstekend ontwikkeld conceptueel denkvermogen en een goed ontwikkeld gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen; 
 • Je geeft richting, sturing en inspiratie en weet mensen hieraan te binden. Je bent mens- en ontwikkelgericht en haalt het beste in mensen naar boven;
 • Open en duidelijke communicatie, je bent verbindend, organisatiesensitief en schakelt makkelijk op operationeel, tactisch en strategisch niveau;.
 • Je bent een IT-operations manager in hart en nieren, resultaatgericht, pragmatisch en met een 7x24 mentaliteit. Je draait (samen met je MT collega’s) mee in de reguliere consignatiediensten;
 • Je bent een evenwichtige, zelfbewuste en open persoonlijkheid en straalt gezag uit;
 • Daarnaast ben je innovatief, ondernemend en heb je lef;
 • Je bent faciliterend, service- en klantgericht, pragmatisch en probleemoplossend;
 • Gevoel voor humor.

Arbeidsvoorwaarden:

Gelre biedt je een uitdagende baan waarmee je direct een maatschappelijke bijdrage kunt leveren aan beter toegankelijke en kwalitatief goede zorg, door samen met je collega’s het routeplan digitalisering elke dag een stap dichterbij te brengen. 
Je komt te werken in een veelzijdige omgeving. Een open en moderne cultuur waar collega’s nauw samenwerken, elkaar prikkelen én ondersteunen. Inmiddels wordt er binnen I&T sterk ingezet op hybride werken (op locatie en online).
De aanstelling is voor 36 uur per week. Het bruto jaarsalaris is maximaal 95.000 euro, inclusief 8% vakantietoeslag en een structurele eindejaarsuitkering van 8,33%. Gelre betaalt de helft van je pensioenpremie en biedt ook verschillende andere faciliteiten en mogelijkheden. 

Voor meer info zie: arbeidsvoorwaarden.

SOLLICITEREN EN PLANNING
Ben jij de gemotiveerde kandidaat, die bij wil dragen aan de ambities van Gelre Ziekenhuizen? En heb je de kennis, vaardigheden en het persoonlijk leiderschap om dit in de praktijk waar te maken? Dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet.

• Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, via InterExcellent.
• Op basis van een brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met InterExcellent. 
• De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie bij Gelre die beslist met wie zij wenst kennis te maken.
• Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.


CONTACT OVER DEZE VACATURE
Deze procedure wordt uitgevoerd door Sietse Bergstra, partner, en Riëtte Coolen, research consultant, InterExcellent IT Regie Management, Baarn. Tel: 035 - 5280430, www.interexcellent.nl. 

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Apeldoorn
Sietse Bergstra

Drs. Sietse Bergstra

Managing Partner
We ondersteunen organisaties om hun keten van IT en IV weer werkend te maken.