Vacature

Directeur IT

de Rechtspraak


Voor onze opdrachtgever de Rechtspraak zijn we op zoek naar een stevige, mensgerichte, professionele en vakbekwame Directeur IT met veel ervaring op zowel Run als Change (aansturing van complexe IT-activiteiten alsmede een uitdagende organisatie). Deze functie is vacant vanwege de recente benoeming van de Directeur IT (Marcel Hoogland) in een functie binnen het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Als nieuwe Directeur IT wordt u (eind)verantwoordelijk voor de continuïteit, betrouwbaarheid, veiligheid en schaalbaarheid van de IT-dienstverlening van de Rechtspraak, passend bij de actuele en toekomstige ambities van deze relevante maatschappelijke organisatie. Zie voor meer informatie over de Rechtspraak: www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie

DOWNLOAD HIER HET UIGEBREIDE FUNCTIEPROFIEL IN PDF >

DIRECTEUR IT

De Directeur IT is verantwoordelijk voor de IT-strategie en de IT-processen binnen de Informatie Voorzienings Organisatie van de Rechtspraak, afgekort IVO Rechtspraak waar in totaal ruim 800 mensen werken. De Directeur IT is verantwoordelijk voor het op een kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en innovatieve wijze (doen) uitvoeren, vernieuwen en door-ontwikkelen van de IT-dienstverlening voor de gehele Rechtspraak in Nederland. Als integraal manager is de Directeur IT belast met de leiding van de medewerkers van de IT gerelateerde afdeling (o.a. Diensten, Innovatie en Infra & Datacentermanagement) binnen IVO Rechtspraak en is daarnaast verantwoordelijk voor een goed werknemersklimaat. In toenemende mate omvatten met name de genoemde Diensten multidisciplinaire waardeteams, waarin een breed palet aan medewerkers samenwerken, IT-ers en medewerkers met een functionele oriëntatie. Ook ‘productowners’, veelal afgevaardigden van de de gerechten, maken onderdeel uit van deze waardeteams. In die zin ontwikkelt de functie van directeur IT zich in de richting van directeur IT én Operatie. 

De Directeur IT is ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de IT-strategie als onderdeel van de IV-strategie. In die zin heeft de Directeur IT een cruciale verantwoordelijkheid in het (mede)initiëren en begeleiden van de digitale transformatie van de Rechtspraak en vervult daarmee een strategische functie binnen de Rechtspraak. Deze rol is primair gericht op het verwezenlijken van de IV-strategie en deels gericht op het ondersteunen van de organisatie door processen effectiever en efficiënter te laten verlopen. Het vakgebied IT is voor de Rechtspraak elementair omdat verschillende werkterreinen hiermee kunnen worden verbonden of geïntegreerd. De Directeur IT draagt zorg voor een servicegerichte en dienstverlenende organisatie richting de Rechtspraak maar ook naar rechtzoekenden. 

IVO Rechtspraak zit midden in een organisatieontwikkelingstraject, genaamd IVO Next. Doel hiervan is het sneller leveren van goed werkende diensten en het verder verhogen van het vertrouwen van de gebruikers. Dit vanuit een organisatie die eenvoudiger wordt en waarin beter en met meer plezier wordt samengewerkt. 

https://www.interexcellent.nl/wp-content/uploads/2022/09/Afbeelding-1.jpg

De samenleving om ons heen digitaliseert in een hoog tempo en verwacht dit ook van de Rechtspraak. Er is door IVO Rechtspraak gekozen voor Agile werken, het verbeteren van de interactie met de Rechtspraak, het verbeteren van de eigen staf én het inzetten op samenwerking en ontwikkeling (cultuur, gedrag en leiderschap). Er wordt steeds vaker multidisciplinair gewerkt en de invoering van product-owners leidt ook tot meer samenhang, interactie en ketendenken.  

De directie van IVO Rechtspraak wordt gevormd door de CIO (tevens Algemeen Directeur IVO, de heer mr. drs. Jan Willem Duijzer), de Directeur Klant & Keten, de businesszijde (de heer mr. Erik Boerma) en de Directeur IT (uw naam straks?). De Directeur IT rapporteert hiërarchisch binnen IVO Rechtspraak aan de CIO. Binnen het directieteam is sprake van een nauwe onderlinge samenwerking, waarbinnen volop ruimte is voor het inbrengen en benutten van de individuele belangstelling en competenties. 

De Directeur IT draagt bij aan het leveren van zoveel mogelijk toegevoegde waarde voor de Rechtspraak. Dat vraagt om verbinding met de Rechtspraak, rechtzoekenden en ketenpartners, samen met de Directeur Klant & Keten. 

https://www.interexcellent.nl/wp-content/uploads/2022/09/Afbeelding-2.jpg

Functieomschrijving:

VERANTWOORDELIJKHEDEN OP HOOFDLIJNEN

 • Vormt met de andere directeuren en managers het Managementteam van IVO Rechtspraak
 • Geeft op verbindende en inspirerende leiding aan de Diensten (=6 afdelingen), ICT Innovatie lab en Infrastructuur & Datacentermanagement (ongeveer 250 fte internen, 130 fte externen. 
 • Is een van de cultuurdragers van de directie en fungeert als voorbeeld van de gewenste Agile cultuurwaarden. Denkt actief mee over de gewenste cultuur en de weg hier naartoe.
 • Realiseert een goed werkklimaat en maakt van IVO Rechtspraak een nog aantrekkelijker werkgever
 • Ontwikkelt de IT-strategie als onderdeel van de IV-strategie
 • Formuleert met de andere directieleden een heldere visie voor de verdere doorontwikkeling van IVO Rechtspraak als beheer- en ontwikkelorganisatie. Daarbij is verbinding met de Rechtspraak essentieel, zowel in het achterhalen van de vraag als in het implementeren van de gerealiseerde IV. 
 • Zorgt voor kwalitatief hoogwaardige en efficiënt uitgevoerde dienstverleningsprocessen van IVO Rechtspraak en neemt initiatieven tot verbetering daarvan
 • Neemt de zorg voor kwalitatief hoogwaardige en efficiënt uitgevoerd beheer van de IT- infrastructuur en applicaties en neemt initiatieven tot verbetering daarvan
 • Zorgt voor kwalitatief hoogwaardige en efficiënt uitgevoerde ontwikkeling van nieuwe IT- systemen voor de Rechtspraak op basis van de planning van de IV-boards van de Rechtspraak en de specificaties uit de gerechten; neemt initiatieven tot verbetering van het ontwikkelproces
 • Zorgt voor de totstandkoming en de uitvoering van een meerjarenplan/ jaarplan (van de afdelingen waaraan leiding wordt gegeven) in het kader van de cyclus planning en verantwoording en voert hierover gesprekken met de Raad voor de Rechtspraak
 • Onderhoudt formele en informele contacten met de gerechten, de landelijke diensten en de Raad voor de Rechtspraak
 • Vertegenwoordigt, wanneer nodig, de Rechtspraak extern en onderhoudt een uitgebreid (collegiaal) netwerk
 • Draagt de visie en strategische beleidsdoelen uit en zorgt voor draagvlak en betrokkenheid
 • Zorgt voor verbinding met de organisatie maar ook met stakeholders en rechtzoekenden

https://www.interexcellent.nl/wp-content/uploads/2022/09/Foto-IVO-Rechtspraak-binnen-min-scaled.jpg

Functie-eisen:

IVO Rechtspraak zoekt een ervaren Directeur IT die binnen een complex krachtenveld in staat is om de IT-organisatie binnen een Agile-transitie verder vorm te geven. Iemand die gewend is op directieniveau relaties te ontwikkelen en onderhouden. 

De gezochte kandidaat:

 • Heeft een relevante academische opgeleid afgerond 
 • Heeft een IT-profiel en beschikt over ruime ervaring met het managen van IT-organisaties of grote IT afdelingen
 • Heeft ruime ervaring als Peoplemanager in een complexe omgeving
 • Heeft ervaring met het werken in een complexe organisatie en governance
 • Heeft ervaring met de aansturing van Agile transformaties
 • Heeft ervaring met het ontwikkelen van een sourcing-strategie en de implementatie hiervan richting een IT Regie organisatie
 • Heeft aantoonbare ervaring met veranderprocessen
 • Is besluitvaardig en in staat de juiste prioriteiten te stellen.
 • Kan relativeren, behoudt focus en heeft tegelijkertijd een goed gevoel voor humor 😉

https://www.interexcellent.nl/wp-content/uploads/2022/09/Foto-samenwerken-IVO-Rechtspraak.jpg

Gevraagde competenties:

 • Coachend en faciliterend leiderschap en effectief kunnen sturen: geeft op een duidelijke manier richting aan het management, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt
 • Communicatief vermogen: goed ontwikkelde gespreks-, luister-, schrijf- en presentatievaardigheid
 • Verbinding: opbouwen en onderhouden van in- en externe relaties binnen en buiten de Rechtspraak. In staat op meerdere niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden
 • Variëren van managementstijl: in staat om afhankelijk van de situatie de stijl van leidinggeven aan te passen
 • Organisatiesensitiviteit, omgevingsbewustzijn: speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie
 • Strategische visievorming: heeft een langetermijnvisie, heeft een breed perspectief, houdt uiteenlopende mogelijkheden in gedachten bij het ontwikkelen van een toekomstbeeld voor de organisatie
 • Marktoriëntatie: is goed op de hoogte van in- en externe ontwikkelingen op het vakgebied die relevant kunnen worden voor de Rechtspraak. Signaleert zowel problemen als kansen op IT-gebied voor de Rechtspraak en weet hier tijdig op in te spelen
 • Staat open voor goede samenwerking met de landelijke directeuren en de directeur van het bureau van de Raad voor de Rechtspraak

WAAR WERKT U NU?

We denken dat u uw ervaringen heeft opgedaan binnen:

• De overheid, het Rijk of (groot) lokaal 
• Hoger Onderwijs
• Bedrijfsleven
• Financiële sector
• (Grote) IT-dienstverlener etc.

of combinaties hiervan. 

Arbeidsvoorwaarden:

IVO RECHTSPRAAK BIEDT

IVO Rechtspraak biedt een uitdagende functie binnen een interessante en complexe organisatie. De Directeur IT wordt marktconform gewaardeerd en verdient maximaal circa € 124.000 bruto per jaar (schaal 16 van de CAO Rijksoverheid, voltijds 36 uur per week). Dat is inclusief Individueel Keuze Budget (16,37%). Werkplezier en verdere ontwikkeling staat bij IVO Rechtspraak hoog in het vaandel.

IVO kent naast de primaire- ook een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.

SOLLICITEREN EN PLANNING

 • IVO Rechtspraak wenst haar Directeur IT zo snel als mogelijk te laten beginnen, bij voorkeur vanaf begin 2023
 • Sollicitaties (CV en functiegerichte motivatiebrief) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk op dinsdag 11 oktober 2022 voor 10 uur via www.interexcellent.nl
 • Op basis van de brief- en cv-selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij InterExcellent te Baarn
 • De best passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie binnen IVO Rechtspraak die beslist met welke kandidaten zij wenst kennis te maken
 • Het eerste gesprek met de selectiecommissie vindt plaats in de 2e helft van oktober (datum volgt in dit profiel)
 • Het tweede gesprek met de adviescommissie vindt plaats een paar dagen later (datum volgt in dit profiel) 
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure 
 • Een veiligheidsonderzoek (AIVD) maakt onderdeel uit van de procedure
 • Het arbeidsvoorwaardengesprek vindt plaats eind oktober/begin november
 • IVO Rechtspraak beoogt de te benoemen kandidaat te laten starten per 1 januari 2023 of zo spoedig mogelijk daarna 


CONTACT OVER DEZE VACATURE

Geert-Jan Poorthuis, partner binnen InterExcellent, telefoon 035- 5280430 of www.interexcellent.nl en e-mail rechtspraak@interexcellent.nl. 

EXTRA INFORMATIE

Meer informatie over de organisatie kunt u vinden via de website van IVO Rechtspraak:

 • www.werkenbij-ivo.nl 

Meer informatie over arbeidsvoorwaarden kunt u vinden via:


Na de eerste selectie door InterExcellent ontvangt u een informatiepakket met meer informatie over IVO Rechtspraak en de IV-strategie. 

We zien met veel belangstelling uit naar uw reactie!

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Utrecht
Geert-Jan Poorthuis

Drs. Geert-Jan Poorthuis

Managing Partner
Executive Search en Interim Management
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430