Vacature

CIO Gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht


Voor onze opdrachtgever de stad en de Gemeente Utrecht (GU) zijn we op zoek naar een stevige, verbindende en daadkrachtige CIO met een passie voor IT, dienstverlening en mensen/de maatschappij.

DOWNLOAD HIER HET VOLLEDIGE FUNCTIEPROFIEL IN PDF

Wij zoeken voor de GU een persoon die deze passie wenst uit te voeren in een unieke, dynamische en relevante maatschappelijke omgeving met veel groei en ontwikkelingen. Als CIO bent u (eind)verantwoordelijk voor de afdeling Informatie en Procesmanagement (integraal verantwoordelijk van beleid tot strategie) en dan specifieker het vormgeven, beschermen, implementeren en ondersteunen van alle IT-processen in een snel ontwikkelende stad. U bent hierbij een strategisch gesprekspartner voor verschillende belanghebbenden (zowel intern als extern) en zal tegelijkertijd als inspirator leidinggeven aan een divers team enthousiaste medewerkers (circa 450-500 medewerkers). U weet zakelijkheid, sensitiviteit, scherpte en executiekracht te combineren binnen deze belangrijke regisseursrol in het topmanagement van de GU. 

Gemeente Utrecht

Utrecht is één van de snelst groeiende steden van Nederland. De belangrijkste uitdaging van deze groei is het realiseren van een gezond stedelijk leven voor iedereen en het vinden van balans tussen het bewaren van de eigenheid van de stad, groei en leefbaarheid. Alle organisatieonderdelen binnen de GU vanuit ieders discipline leveren hier een belangrijke bijdrage aan, waarbij het concernonderdeel IPM een essentiële rol inneemt. De gemeentelijke organisatie wordt aangestuurd door de gemeentesecretaris (tevens algemeen directeur), drie concerndirecteuren, een concernstaf en 13 vakinhoudelijke directeuren, die samen het topmanagement (“de 20”) van Utrecht vormen. De CIO rapporteert aan de concerndirecteur bedrijfsvoering en dienstverlening. De CIO werkt binnen het bedrijfsvoerings- en strategienetwerk en vormt samen met andere directeuren (ook wel bekend als de concernmanagers) van Financiën, Inkoop en Juridische Zaken, Mens & Organisatie, Marketing & Communicatie, Strategie & Public Affairs en Concerncontrol een strategisch partnership. De CIO onderhoudt daarnaast een nauwe relatie met de wethouder P&O, de algemeen directeur/gemeentesecretaris en concerndirecteur bedrijfsvoering en dienstverlening. 

De focus

De focus voor de komende jaren ligt voor de CIO op enerzijds het consistent doorwerken aan – en het succesvol realiseren en implementeren van - een aantal strategische opgaven en anderzijds het vanuit aanhoudende schaarste blijven prioriteren en scherpe keuzes maken. Executiekracht en slagvaardigheid van de CIO is hierbij van groot belang. De belangrijkste strategische opgaven zijn: (1) common ground, (2) informatie beheer en open overheid, (3) cloud transitie en (4) transitie naar klantgericht samenwerking in ketens (KiK). Deze strategie zal worden uitgevoerd met 3 onderdelen binnen IPM: (1) CIO Office, (2) Domstad IT en (3) Decentraal gepositioneerde IPM-collega’s. 

Functieomschrijving:

De functie van CIO binnen de GU heeft een vijftal aandachtgebieden, te weten: (1) domeinsturing (2) strategie, (3) architectuur, (4) advisering/stakeholdermanagement en (5) netwerken. De kerntaken voor de CIO die hieruit volgen zijn: 

 • Strategisch adviseur zijn van het bestuur, de algemeen directeur/gemeentesecretaris, de directieraad en de andere directeuren op het gebied van technologische innovatie, kwaliteit van de ICT dienstverlening en informatie voorziening, privacy en security; 
 • Adviseur van de wethouder (portefeuillehouder Personeel & Organisatie) zijn. De CIO ondersteunt de wethouder bij het vervullen van diens rol binnen het college van B&W en bij de gemeenteraad. Dit kan niet zonder politiek bestuurlijke sensitiviteit;
 • Samen met het MT zorgen voor het realiseren en borgen van de bestaande visie op doorontwikkeling en informatie- en procesmanagement en zoekt bewust de verbinding met de andere directeuren; 
 • Als CIO het (domeingericht) aansturen van de IPM keten en daarbij continu prioriteren tussen schaarse middelen en stevige ambities;
 • Het in de business vergroten van bewustwording, acceptatie en medeverantwoordelijkheid op de IPM-opgaven, zodat in gezamenlijkheid met de organisatie onderdelen de IPM-opgaven worden gerealiseerd;
 • Het versterken van de expertise op het gebied van digitalisering in opgaven, onderzoek en innovatie, een dynamische digitale economie, weerbaarheid van burgers en organisaties, grondrechten en ethiek in de digitale tijd;
 • Verantwoordelijkheid nemen voor de uitwerking en monitoring van kaderstelling en het ontwikkelen van instrumenten en optreden als adviseur en regisseur bij vraagstukken binnen de IPM disciplines;
 • Medeverantwoordelijk zijn voor de medezeggenschap.

Functie-eisen:

We zijn voor GU op zoek naar een CIO met de volgende achtergrond en ervaringen: 

 • Academisch werk- en denkniveau plus minimaal 7 jaar relevante werkervaring op WO-niveau; 
 • Heeft ruime ervaring in de verschillende vakgebieden van IPM; 
 • Beschikt over een aantoonbaar netwerk op uiteenlopende niveaus; 
 • Ruime managementervaring als bestuurder op strategisch niveau met grote teams/directies in een omvangrijke en complexe context; 
 • Ervaren in het uitstekend kunnen schakelen tussen allerlei interne en externe gremia met verschillende niveaus, en het aan elkaar verbinden van een diversiteit aan (en veelal tegengestelde) belangen; 
 • Heeft kennis van complexe organisaties en ervaring met strategisch management.

Arbeidsvoorwaarden:

U gaat werken binnen de dynamische, ontwikkelingsgerichte van de Gemeente Utrecht en maakt hiermee onderdeel uit van de bijzondere stad Utrecht. Daarnaast geeft u leiding aan een team van enthousiaste, behulpzame, inspirerende en gemotiveerde collega's. De Gemeente biedt u hiervoor een pakket aan arbeidsvoorwaarden die uitstekend te noemen is:

 • De functie is ingeschaald in schaal 17, CAO Gemeenten (maximaal € 9.616,- bruto per maand, 36 uur per week); 
 • Een IKB van 17,05% behoort tot de secundaire arbeidsvoorwaarden evenals uitstekende hybride, verlof(spaar)- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Solliciteren en planning

Bent u de gemotiveerde kandidaat die bij wil dragen aan het kleur geven van de stad Utrecht. Beschikt u daarnaast over de kennis, vaardigheden en het persoonlijk leiderschap om mee te gaan in de groei? Dan zien we graag uw sollicitatie tegemoet.

 • Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag (zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 6 maart 2023 om 10.00 uur) via: utrecht@interexcellent.nl
 • Op basis van een brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met InterExcellent in week 8-11 van 2023
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de Gemeente Utrecht (GU) die beslist met wie zij wenst kennis te maken 
 • De selectiegesprekken zullen plaatsvinden vanaf week 12
 • De GU wenst haar nieuwe CIO in april te benoemen 
 • Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure; ook een assessment (tijdens de selectiefase of na benoeming maar voorafgaande aan indiensttreding) behoort tot de mogelijkheden. 

Contact over deze vacature

Deze procedure wordt uitgevoerd door Geert-Jan Poorthuis, Managing partner InterExcellent en Tren Keltjens, Executive Research Consultant binnen InterExcellent, bereikbaar op 035-5280430 en via utrecht@interexcellent.nl

We zien met belangstelling uit naar jouw reactie en/of sollicitatie!

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Utrecht
Geert-Jan Poorthuis

Drs. Geert-Jan Poorthuis

Managing Partner
Executive Search en Interim Management
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430