Vacature

Domeinarchitect Bedrijfsvoering

Universiteit Leiden


De Universiteit Leiden is een van Europa’s meest vooraanstaande internationale onderzoeksuniversiteiten.
Dankzij haar bevlogen en betrokken medewerkers heeft de universiteit een leidende rol in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en scoort Leiden elk jaar zeer goed in toonaangevende rankings. De lat ligt dan ook hoog. Ongeacht welk werk je aan onze universiteit doet, je wordt altijd aangemoedigd om je horizon te verbreden, je talenten te ontplooien en het maximale uit jezelf te halen. Word jij onze nieuwe collega?

Organisatie:

Het Bestuursbureau ondersteunt het College van Bestuur en draagt zorg voor de voorbereiding van beleid en de uitvoering van besluiten. Hierbij onderhoudt het Bestuu.rsbureau nauwe relaties met faculteiten en expertisecentra. Op een aantal terreinen zoals financiën, personeel, juridische zaken en strategische communicatie heeft het Bestuursbureau ook een serviceverlenende rol voor de gehele organisatie. Informatie over het Bestuursbureau kun je vinden op: https://organisatie.leidenuniv.nl/bestuursbureau/.

Je bent in deze functie onderdeel van de directie Informatiemanagement (IM) binnen het bestuursbureau. De directie IM is verantwoordelijk voor de universiteitsbrede informatiestrategie, architectuur en informatieplanning, regie op het universitaire projectenportfolio en de beleidsontwikkeling op het gebied van privacy, informatiebeveiliging en digitalisering. Speerpunt in de i-strategie en domeinplannen is de ontvlechting van het ERP-landschap, keuzes over transitie naar de Cloud en de harmonisatie van processen.

De architecten werken samen in een virtueel architectuurteam onder functionele leiding van de Enterprise Architect. Hierbij zijn de Informatiearchitecten toegekend aan domeinen. Het virtuele team bestaat momenteel uit een Informatie Architect Onderwijs & Onderzoek, twee ICT Architecten en twee Systeem Architecten / Senior Engineers op het gebied van infrastructuur. Dit alles met ondersteuning van een architectuurboard die adviseert en toeziet op de veranderingen in projecten.

Functieomschrijving:

Je werkt als Domeinarchitect aan de ontwikkeling van de informatievoorziening binnen het domein Bedrijfsvoering. Je houdt je voornamelijk bezig met de visie, roadmaps en advisering. Je denkt vooruit en zorgt voor sturing op samenhang en integrale kwaliteit. Daarnaast neem je deel aan het projectportfolio proces en werk je samen met collega architecten van andere afdelingen. Kortom, een functie met zowel een inhoudelijke diepgang als een brede scope.

Taken en verantwoordelijkheden:

Jouw werkzaamheden:

 • Leveren van inzicht in de huidige architectuur en de doelarchitectuur.
 • Meewerken aan de ontwikkeling van de informatievoorziening binnen het domein bedrijfsvoering door een brug te slaan tussen visie en beleid.
 • Adviseren over en sturen op de samenhang, volgorde en prioriteiten voor het werken onder architectuur.
 • Deelnemen aan projecten, borgen van de architectuur in de voorbereidende fase en tijdens de realisatie van het project.
 • Bijdragen aan het creëren en uitbouwen van draagvlak voor het werken onder architectuur en vraag-gestuurd werken.

DOWNLOAD HIER HET VOLLEDIGE FUNCTIEPROFIEL IN PDF

Functie-eisen:

Opleiding en achtergrond:
 • Je hebt ervaring als (domein) architect in een complexe organisatie en hebt kennis van methodes (Agile/SaFe) en standaarden op het gebied van informatiearchitectuur (DYA/TOGAF/Archimate).
 • Je beschikt over WO werk- en denkniveau met een relevante afgeronde HBO-opleiding.
En verder:
 • Je communiceert helder en brengt complexe vraagstukken terug naar de essentie door inzicht te geven in impact van keuzes of stappen tot verandering.
 • Je achterhaalt doortastend ‘de vraag achter de vraag’ en brengt inzicht waar dit nodig is om deze te beantwoorden.
 • Je staat stevig in je schoenen en weet hoe je invloed uitoefent in een omgeving met politiek bestuurlijke vraagstukken.

Arbeidsvoorwaarden:

Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren. De functie is ingeschaald in salarisschaal 12.

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kun je nalezen op de website.

Optie Mobiliteit (vanaf schaal 11)
Het beleid van de Universiteit Leiden is erop gericht de arbeidsmobiliteit binnen de universiteit te stimuleren. In dit kader wordt u - bij een vast dienstverband - in uw functie benoemd voor een periode van vier jaar. Uiteraard betekent dit dat de Universiteit Leiden zich met u verantwoordelijk acht voor de zorg voor een passend vervolg van uw loopbaan na deze periode, hetzij in deze functie hetzij in een functie elders.

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
In de dagelijkse werkzaamheden krijgt u te maken met vertrouwelijke informatie. Voor deze functie vragen wij om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Deze verklaring is verkrijgbaar bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven. De kosten hiervoor worden vergoed. Een uitgebreide beschrijving van de VOG vindt u via de website van Justis.

Diversiteit
Het bevorderen van een inclusieve gemeenschap staat centraal in de waarden en visie van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te worden die alle studenten en medewerkers in staat stelt om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen en zich volop te ontplooien. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs en versterkt ons onderzoek. Onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit is inclusief.

Procedure:
De begeleiding van de wervings- en selectieprocedure is in handen van InterExcellent, in de persoon van Bert Wolthuis. Hij zal de eerste gesprekken voeren met geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van de meest passende kandidaten aan de selectiecommissie worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden eindkandidaten geselecteerd voor gesprekken binnen de Universiteit Leiden. Van de eindkandidaten kunnen in overleg referenties worden nagetrokken. Een persoonlijkheidstest en (ontwikkel)assessment kunnen onderdeel uitmaken van de procedure.

Solliciteren en planning:

• Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag zo spoedig, maar uiterlijk op 4 september 2023.  
• Op basis van een brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij InterExcellent in Baarn.
• De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie binnen de Universiteit Leiden, die beslist met wie zij wenst kennis te maken.
• De selectiegesprekken vinden vervolgens plaats bij de Universiteit Leiden.

Voor zover de omstandigheden dat vereisen vinden gesprekken via videobellen plaats.

Contact over deze vacature:
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met InterExcellent, e-mail office@interexcellent.nl of tel.nr. 035 - 5280430.

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Leiden

Bert Wolthuis

Associate Partner IT Regie Management Lokale overheid en Onderwijs
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430