Vacature

Master Architect Infrastructuur

Politie NL eenheid IV


Voor onze opdrachtgever het team IV-architectuur van de Politie Nederland zijn we op zoek naar een stevige Master Architect Infrastructuur die zich met passie en durf inzet voor het leveren van snelle, wendbare en betrouwbare ICT-dienstverlening aan de politieorganisatie.

ALGEMEEN
Het politievak verandert voortdurend door digitalisering in de samenleving. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en vragen een politieorganisatie die hier adequaat op anticipeert. De politie van overmorgen verbindt wijk, wereld en web. Het zwaartepunt zal steeds meer verschuiven van ontwikkeling van informatievoorziening (IV) als faciliterende taak, naar ontwikkeling van het politievak als onderdeel van de digitaliserende en duurzame samenleving, met ‘IV als politiewapen’.

Veranderingen manifesteren zich op thema’s als ‘Politie in verbinding’ waarbij de manier waarop de politiemedewerkers in contact staan en interactie hebben met de burger verandert als gevolg van onder meer de toenemende rol van sociale media, online, mobiele apps en kunstmatige intelligentie; ‘Smart society’ waarbij veiligheid in steden en op verkeersstromen steeds minder de taak is van één organisatie, maar een slim samenspel wordt van een netwerk (van sensoren) van veiligheidspartners; ‘Operationele slagkracht’ waarbij het slim en automatisch (met tooling en kunstmatige intelligentie) vergaren, analyseren en toepassen van data uit diverse bronnen een prominente rol inneemt. Al deze ontwikkelingen brengen ook nieuwe vraagstukken met zich mee op het gebied van privacy en (cyber)dreigingen.

Als Master Architect Infrastructuur speel je een cruciale rol bij het flexibel en snel ontwikkelen, actueel houden en tijdig beschikbaar stellen van de informatievoorziening voor een slagvaardige politieorganisatie.

Voor een indruk van het politiewerk, bekijk de film: "Zonder IT-ers zijn we nergens"

ORGANISATIE
De inrichting van de informatievoorziening (IV) binnen de politieorganisatie is als volgt. De CIO van de politie geeft leiding aan de Directie IV, die onderdeel uitmaakt van de Staf Korpsleiding en de korpsleiding strategisch ondersteunt. Deze Directie ontwikkelt het beleid en de strategie voor de informatievoorziening vanuit de strategie van de politieorganisatie. Daarnaast worden de kaders ontwikkeld voor de middellange en de lange termijn IV-portfolioplanning, enterprise architectuur, gegevensbescherming en informatie- en gegevensbeveiliging. 
De ontwikkeling, productie en levering van de IV-dienstverlening (bestaande uit zo’n 1.200 producten en diensten) vindt plaats binnen de Dienst IV van het Politiedienstencentrum PDC, onder aansturing van de directeur van de Dienst IV. Hieronder valt naast zorgdragen voor continuïteit en veiligheid van de dienstverlening, ook de uitvoering van het IV-portfolio van het korps. Het technologisch portfolio (beheer, lifecycle, vernieuwing en innovatie) is via de CTO belegd bij deze Dienst.

Om invulling te geven aan de flexibiliteit, wendbaarheid en snelheid die nodig is voor een goede informatievoorziening heeft de Dienst IV zich georganiseerd langs voortbrengingsketens (‘productielijnen’) in het Productiehuis, waar meer dan 100 multidisciplinaire DevOps-teams actief zijn.

De Master Architecten binnen het team IV-architectuur vervullen op het hoogste niveau de informatie- en technische architectuurfunctie en zij zorgen op strategisch/tactisch niveau voor de ontwikkeling, samenhang en borging van die architectuur. Zij ontwikkelen en ontwerpen binnen de kaders van de enterprise architectuur van de Directie IV een vertaling van de gevraagde functionaliteit naar een eenduidige informatie- en technische IV- architectuur. Ook zorgen zij tezamen met de domeinarchitecten voor het ontwikkelen en onderhouden van een meerjarenvisie op de technische en applicatie- infrastructuur, waarin de afzonderlijke componenten van elke infrastructuur in samenhang zijn beschreven, zowel in tijd als functioneel gezien (IV-referentiearchitectuur). Hiermee wordt de samenhang binnen het gehele IV-ecosysteem geborgd en wordt input gegeven aan de release- en implementatieplanning
Het team IV-architectuur zet architecten in per technologisch vakgebied of productielijn voor de oplevering van architectuurproducten en -adviezen. Het team ondersteunt de dienstleiding en het managementteam van de Dienst IV bij het opstellen en bewaken van (het realiseren van) het ICT Portfolio.
Binnen het team IV-architectuur zijn ook Commissie Architectuur Teams (CAT-teams) ingericht in lijn met vier commissies binnen de politie: Wijken & Veiligheid, Opsporing, Digitalisering & Intelligence, en Bedrijfsvoering. De totale IT-infrastructuur valt onder het vijfde CAT-team voor Generieke Voorzieningen en bestaat uit de volgende 5 domeinen:

 • Platformen;
 • Netwerken;
 • Endpoints (werkplekken/mobile devices);
 • Informatiebeveiliging;
 • Voortbrengingsketens (generieke voorzieningen op platformen zoals containers, low code apps)
Naast diverse infrastructurele solution architecten zijn er vier Domeinarchitecten die deze 5 infrastructurele domeinen gezamenlijk bedienen. De Master Architect Infrastructuur werkt nauw samen met deze Domeinarchitecten voor de totale IT-infrastructuur.

DOWNLOAD HIER HET VOLLEDIGE FUNCTIEPROFIEL IN PDF

Functieomschrijving:

Als grootste IT-leverancier van de overheid staat de politie voor een grote uitdaging: de transformatie naar één sterke IV-organisatie. Belangrijke trends daarbij zijn: datagedreven, flexibilisering en samenwerking. Vanuit het programma IV Next Base worden de volgende doelen gesteld voor de informatievoorziening van de politie in de toekomst:

 1. Is wendbaarder en levert sneller IV voor de operatie. 
 2. Maakt plaats- en tijdsonafhankelijk werken mogelijk. 
 3. Kan snel en wendbaar inspelen op nieuwe initiatieven door robuuste en flexibele cloud platformen. 
 4. Biedt op elke plaats en met elk device veilige en hoog beschikbare toegang, tot IV-diensten in de interne- en externe cloud. 

Als Master Architect infrastructuur ben je het technisch geweten van de IV-organisatie en speel je een cruciale rol binnen het programma IV Next Base. Je begeleidt de lijnorganisatie vanuit jouw expertise bij de grote en complexe projecten en programma’s en zorgt voor samenhang tussen de verschillende verandertrajecten. Je voorziet het management gevraagd en ongevraagd van advies en bent de spin in het web van de IV-organisatie. Ook ben je verantwoordelijk voor de verdere uitwerking van de architectuur rondom infrastructuur, zodanig concreet dat Domeinarchitecten daarmee aan de slag kunnen.

Je werkt voor de on-premise omgeving, de cloud omgeving en hybride vormen hiervan. Dit laatste wordt steeds belangrijker binnen de IV-organisatie van de politie. Het team IV-architectuur ondersteunt het managementteam ook bij het opstellen en bewaken van het IV-Portfolio.

Samen met andere Master Architecten ga je een technische architectuur en een applicatielandschap creëren waarop de politie de komende jaren haar taken kan uitvoeren. Als Master Architect ben je daarnaast verantwoordelijk voor het opstellen, beheren en communiceren van infrastructurele architectuurdocumenten en roadmaps voor de (hybrid) cloud. Dankzij jouw kennis ben je van onschatbare waarde bij het borgen van de communicatie en implementatie van de huidige IV-strategie (inclusief de cloudstrategie en de datastrategie) en de door jou opgestelde architectuur. Hierbij zorg je ervoor dat beleidskaders en richtlijnen eenduidig beschikbaar zijn met voldoende detail. Je adviseert besluitvormingsorganen op strategisch en tactisch niveau ten aanzien de (hybrid) cloud en infrastructuur. Je stemt voortdurend af met je collega-architecten om een samenhangende architectuur voor de politie te bereiken.

Daarnaast ga jij je focussen op het:
 • ontwikkelen, onderhouden en borgen van de kaders van de meerjarenvisie op de ICT-infrastructuur;
 • implementeren van de CTO agenda en de daaruit voortvloeiende architectuur op het gebied van infrastructuur;
 • vertalen van de stand van de technologie in de markt (trendanalyse) en de status van de technologie in de rekencentra naar het werkveld van de politie en (opdrachten voor) referentiearchitectuur (kaders, functionaliteit en koppelvlakken) op het vlak van infrastructuur;
 • adequaat toezien op de naleving van de infrastructurele architectuurkaders en het rapporteren van afwijkingen (‘waivers’) aan het management van de Dienst ICT;
 • bewaken en borgen van de samenhang tussen de infrastructurele en applicatieve (deel)architecturen;
 • adviseren van het management van Dienst ICT op complexe vraagstukken op de raakvlakken van de ICT, kosten, processen en risico's. 
 • zorgen voor de juiste governance, inclusief formele review en goedkeuring op alle architectuurproducten m.b.t. infrastructuur. Bewaak dar planning & control vanuit architectuur voldoende is ingericht zodat architecten tijdig hun input opleveren t.b.v. de portefeuillejaarplannen en de implementatie van de IV-strategie (o.b.v. “sneller, simpeler en samen”).
 • je bent daarnaast een aanspreekpunt voor de overige Master Architecten, voor de enterprise architecten van de Directie IV, voor de domeinarchitecten van de Dienst IM, en voor de bedrijfsarchitecten van de Directie Operatie.

Functie-eisen:

Jij bent een boegbeeld op het vlak van infrastructurele architectuur met een uitstekend organisatievermogen en ervaring met Agile omgevingen en diverse cloud toepassingen. Je weet wat er speelt binnen de organisatie en onderzoekt wat nodig is voor de IV-systemen. Daarnaast heb je een uitstekend netwerk buiten de politie en verken en vertaal je ontwikkelingen in de markt naar het werkveld van de politie. Je hebt uitstekende netwerkvaardigheden en voor collega's ben je een goede coach.

Verder heb je:
 • WO werk- en denkniveau, bij voorkeur op basis van een afgeronde opleiding Informatica of Technische Bedrijfskunde.
 • minimaal 10 jaar werkervaring op strategisch niveau, waarvan tenminste 5 jaar ervaring als (senior) infrastructuur architect binnen een (bestuurlijk) complexe organisatie.
 • ruime ervaring met hybride integratievraagstukken (interne en externe cloud omgevingen).
 • ervaring met Agile methodieken en het met opstellen van architectuurdocumentatie.
 • ervaring met het begeleiden van de implementatie d.m.v. storytelling en het visualiseren van complexe modellen en vraagstukken.
 • kennis van en ervaring met o.a. TOGAF, ArchiMate, DYA, Prince2, MSP.

Ook beschik je over de volgende competenties:
 • je bent een stevige en onafhankelijke architect voor infrastructurele vraagstukken.
 • je bent professioneel, scherp analytisch en verbindt continu context, inhoud en mensen om te komen tot gezamenlijke resultaten.
 • je bent toegankelijk, verbindend en communicatief. Je hebt uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden en beheerst uitstekend de Nederlandse taal. Je luistert naar meningen van anderen, en bent tegelijk ook kritisch en onafhankelijk. Vanuit een duidelijke eigen visie en mening ben je in staat anderen te overtuigen.
 • je toont initiatief om problemen en risico’s te signaleren en aan te pakken.
 • je bent een teamspeler en zoekt actief de samenwerking met collega’s.

Arbeidsvoorwaarden:

De politie bied je een zeer interessante en maatschappelijk bijzonder relevante functie in een uitdagende en lerende omgeving. Je bent onderdeel van een IV-organisatie waar het accent ligt op multidisciplinair samenwerken met een gemeenschappelijke missie om door een innovatieve en betrouwbare informatievoorziening Nederland veiliger te maken.
De politie biedt uitgebreide ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden en een vaste aanstelling, waarbij een proeftijd van 1 jaar van toepassing is. Boven op het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering. Deze functie is voor 36 per week (4x9 uur of 32 uur per week is bespreekbaar). De standplaats is Odijk, maar hybride werken wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.

Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing, waaronder:
• een 8% vakantie- en eindejaarsuitkering;
• goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

SOLLICITATIE EN PLANNING
De begeleiding van de werving en selectieprocedure is in handen van InterExcellent. Solliciteren kan door je CV en functiegerichte motivatiebrief aan te leveren via de website: https://www.interexcellent.nl/u-zoekt/vacatures/.

• op basis van de CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor oriënterend gesprek met InterExcellent.
• de meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de commissie binnen de politie die beslist met wie zij wenst kennis te maken. 
• de selectiegesprekken vinden vervolgens in twee rondes plaats bij de politie.
• een assessment en betrouwbaarheids- en/of veiligheidsonderzoek maken deel uit van de sollicitatie.

CONTACT OVER DEZE PROCEDURE
Deze procedure wordt geleid door Sietse Bergstra (Partner) en Reza Atlaschi (Research Consultant) binnen InterExcellent te Baarn, te bereiken via tel: 035- 5280430 of www.interexcellent.nl.

We zien met belangstelling uit naar je reactie en/of sollicitatie!

Locatie:
 • Utrecht
Sietse Bergstra

Drs. Sietse Bergstra

Managing Partner
We ondersteunen organisaties om hun keten van IT en IV weer werkend te maken.
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430