Vacature

Manager Zorgvastgoed

ASVZ


Voor onze opdrachtgever ASVZ zijn we op zoek naar een stevige, strategische, mensgerichte en inspirerende Manager Huisvesting en Gebouwbeheer (interne benaming) ook wel Manager Zorgvastgoed die weet waarom (t)huisvesting in de zorg van ASVZ cruciaal is. De Manager Zorgvastgoed die wij zoeken, krijgt energie van alle aspecten van vastgoed, dienstbaarheid en vooral ook van de zorg. Huisvesting is een van de meest elementaire voorwaarden om goede zorg te leveren binnen ASVZ. Zowel voor de 6.000 bewoners/cliënten als voor haar medewerkers. Het gaat om meer dan huisvesting alleen; het gaat om het bieden van thuis-vesting! Daarin speelt de nieuwe Manager Huisvesting een cruciale rol.

Wij zoeken voor ASVZ een verbindend persoon die wenst te werken in een dynamische en relevante maatschappelijke omgeving binnen het zorgspectrum met veel groeimogelijkheden en vrijheid voor nieuwe ontwikkelingen. Huisvesting/zorgvastgoed is voor ASVZ en haar cliënten van groot belang voor de zorg van vandaag én voor die van de toekomst. Daarmee wordt de verantwoordelijk Manager die ASVZ zoekt ook een key-speler in de organisatie.

Aanleiding:

ASVZ is recent ontvlochten uit de Carante Groep. Gedurende deze periode was - en momenteel is - een interim-manager Huisvesting en Gebouwbeheer (alsmede Facilitair Bedrijf) werkzaam. De wens bestaat om nu iemand in vaste dienst aan te nemen die duurzaam gaat bouwen aan een hoogwaardige, mensgerichte (woon-/werk)omgeving binnen ASVZ samen met een professionele en toekomstbestendige afdeling Huisvesting & Gebouwbeheer. 

Bent u een ervaren manager uit de zorg (met ervaring in huisvesting), uit het onderwijs- vastgoedlandschap, uit de corporatiewereld óf uit het ontwikkelende bouwdomein en wordt u enthousiast van waarde toevoegen in de zorg, lees dan verder >>>

DOWNLOAD HIER HET VOLLEDIGE FUNCTIEPROFIEL IN PDF


ASVZ:

ASVZ ondersteunt mensen met een beperking om het gewone leven te ervaren. Met alles wat daarbij hoort: een menswaardige leefomgeving, sociale contacten, een betekenisvolle daginvulling of werk en ruimte om zelf keuzes te maken. ASVZ biedt duurzame zorg, nu én in de toekomst. Aan mensen met een verstandelijke beperking, die voor korte of langere tijd van hun dienstverlening gebruik maken. In contact met de omgeving laten zij zien wat ze doen en kunnen. En vooral ook hoe ze dat doen. Zo versterken zij de verbinding met cliënten, hun netwerk, vrijwilligers, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Dit doen ze samen. Met bevlogen en betrokken medewerkers uit de praktijk. Meer dan 5.500 medewerkers zetten zich samen met ruim 2.300 vrijwilligers in voor ruim 6.000 cliënten in Midden- en Zuid-Holland, Utrecht en West- en Midden-Brabant. ASVZ heeft diverse woonvoorzieningen (circa 2.600), maar zij doen hun werk ook bij mensen thuis: bij cliënten die op zichzelf wonen, of gezinnen waarvan een ouder of kind een verstandelijke beperking heeft. ASVZ staat hiermee midden in de maatschappij. Samen met cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers geven zij vorm aan hoogwaardige zorg. Hoe zij dat doen, staat in hun zorgvisie. Deze zorgvisie is een weerslag van de gedeelde ideeën en waarden binnen ASVZ en dient als richtlijn bij het dagelijks werk. Iedereen bij ASVZ krijgt de ruimte om er zelf invulling aan te geven. 

Zorgvastgoed:

Bij ASVZ wordt vanuit 3 hoofdlijnen/pijlers gekeken naar zorgvastgoed

 1. Zorginhoudelijk: 
 2. Financieel economisch: 
 3. Vastgoed technisch: 

Een fijne leefomgeving voor cliënten en werkomgeving voor de collega’s is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Huisvesting is veel meer dan stenen alleen. Menswaardige zorg begint bij een menswaardige (fysieke) omgeving. Het normale leven ervaren helpt de cliënten van ASVZ in hun ontwikkeling. Dit mogelijk maken door middel van een omgeving die helpend is voor de cliënten en ontzorgend voor de collega’s is daarbij van cruciaal belang. Ook investeert ASVZ in een duurzame omgeving en heeft in dit kader de Green Deal 3.0 ondertekend. De afdeling en de Manager Zorgvastgoed hebben een cruciale rol in het realiseren van dit doel van de organisatie; een menswaardige en duurzame woon-en leefomgeving bieden voor haar cliënten (de cliënt centraal).  

Afdeling:

De Manager Zorgvastgoed geeft direct leiding aan de afdeling Huisvesting en Gebouwbeheer bestaande uit zo’n 40 personen. De afdeling Huisvesting en Gebouwbeheer is regionaal ingericht; de adviseurs, teamleiders Gebouwbeheer en projectleiders werken in Waardenlanden, Brabant, Rotterdam-Rijnmond en Midden-Holland. Er is een kleine centrale staf (tekenaars, administratie en secretariaat) gevestigd in Sliedrecht. Ook de Manager Zorgvastgoed zal als standplaats Sliedrecht hanteren, waarbij het tevens van belang is om regionaal zichtbaar te zijn. De teams zijn op elkaar ingespeeld en werken samen op basis van expertise en complementariteit (i.p.v. hiërarchie). De afdeling is betrokken en loyaal (veel werknemers die voor lange tijd werkzaam zijn voor ASVZ). 

Functieomschrijving:

Zoals hiervoor omschreven geeft de Manager Zorgvastgoed leiding aan een team van bevlogen bouwers en beheerders in de context van een menswaardige, duurzame zorgomgeving. De manager zal dit doen met een warm hart voor de zorg en met nuchterheid en zakelijkheid om de beste woonomgeving voor de cliënt en werkomgeving voor de collega’s te realiseren binnen de financiële kaders die er ook gewoon zijn. De kerntaken van de Manager daarbij – in willekeurige volgorde – zijn:

 • Strategie
 • Beheer
 • Netwerk
 • Verbinding
 • Leidinggeven
 • Stakeholdermanagement
Voor een uitgebreidere omschrijving van de kerntaken en resultaatgebieden van de Manager Zorgvastgoed verwijzen we naar het uitgebreide functieprofiel. 

Functie-eisen:

ASVZ is op zoek naar een stevige Manager Zorgvastgoed die vooruit kan denken, doordachte en realistische keuzes weet te maken, weet te prioriteren, kritische vragen durft te stellen in het belang van de cliënt en organisatie, de verbinding en complementariteit opzoekt binnen de organisatie en hierbij inspirerend leiderschap toont. Dit alles vanuit een positieve, mensgerichte houding en met hart voor de (gehandicapten)zorg. We zijn voor ASVZ op zoek naar een Manager Zorgvastgoed met de volgende achtergrond en ervaringen: 

 • Kennis op het gebied van bouw en techniek op HBO+/WO denk- en werkniveau, aangevuld met managementkennis op post HBO-niveau en meerjaren ervaringskennis in een leidinggevende functie. Ontwikkelingen op vakgebied dienen te worden bijgehouden en beoordeeld op toepasbaarheid binnen de organisatie. 
 • U heeft ruime ervaring met de verschillende thema’s van vastgoedexploitatie, -expansie en -beheer. Daarnaast is kennis vereist van strategisch vastgoed en duurzaamheid;
 • U beschikt over een aantoonbaar netwerk op uiteenlopende niveaus; 
 • U heeft ruime managementervaring op strategisch en tactisch niveau met grotere teams in een omvangrijke en complexe context;
 • U heeft kennis van complexe en hiërarchische organisaties; 
 • U heeft bij voorkeur ervaring in de zorgsector en in ieder geval affiniteit met de (gehandicapten)zorg;
 • U bent ervaren in het kunnen schakelen tussen allerlei interne en externe gremia op verschillende niveaus, en het aan elkaar verbinden van een diversiteit aan belangen; 
 • U stelt de cliënt (mens) centraal; 

Voor de gevraagde competenties verwijzen we u naar het uitgebreide functieprofiel.

Arbeidsvoorwaarden:

U gaat werken binnen het dynamische zorgdomein, waarbij u deel gaat uitmaken van een bijzondere organisatie. Daarnaast geeft u leiding aan een team van enthousiaste, behulpzame en gemotiveerde collega's. ASVZ biedt u hiervoor een totaalpakket aan arbeidsvoorwaarden dat uitstekend te noemen is (zie uitgebreid functieprofiel). 

Solliciteren en planning:

Bent u de gemotiveerde kandidaat die bij wil dragen aan de maatschappelijke relevantie en uitdagende opgave van ASVZ binnen het zorgdomein? Beschikt u daarnaast over de kennis, vaardigheden en het persoonlijk leiderschap om samen verder te groeien? Dan zien we graag uw sollicitatie tegemoet.

 • Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag (zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 13 oktober 2023 voor 10.00 uur) via ASVZ@interexcellent.nl
 • Op basis van een brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met InterExcellent in week 39-41.
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan ASVZ (week 42) die beslist met wie zij wenst kennis te maken. 
 • De eerste gespreksronde vindt plaats op maandag 23 oktober 2023. Als u wordt uitgenodigd voor de tweede gespreksronde dan vindt deze plaats op woensdag 25 oktober 2023.
 • Voor de eindkandidaat vindt het arbeidsvoorwaardengesprek plaats op maandag 30 oktober 2023.
 • ASVZ wenst haar nieuwe Manager Zorgvastgoed in oktober te benoemen.
 • Een referentiecheck, diplomacheck en ontwikkelassessment (tijdens de selectiefase) maken onderdeel uit van deze procedure. 

Contact over deze vacature:

Deze procedure wordt uitgevoerd door Geert-Jan Poorthuis, Managing partner InterExcellent en Tren Keltjens, Executive Search Consultant binnen InterExcellent, bereikbaar op 035-5280430 en via ASVZ@interexcellent.nl

We zien met belangstelling uit naar uw reactie en/of sollicitatie!

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Sliedrecht
Geert-Jan Poorthuis

Drs. Geert-Jan Poorthuis

Managing Partner
Executive Search en Interim Management