Vacature

Chapter Lead Functioneel Beheer

Hogeschool Rotterdam


Hogeschool Rotterdam is op zoek naar een deskundige en verbindende Chapter Lead die een visie heeft op het inbedden van Functioneel Beheer in een organisatie die flinke stappen zet in een Agile transformatie. De Chapter Lead werkt binnen de dienst Informatievoorziening en Digitale Transformatie, bij de afdeling IT Operations. 
Ga jij de uitdaging aan om het expertiseteam in te richten, en de ingezette koers en veranderingen op het gebied van professionalisering c.q. dienstverlening verder vorm te geven?

HOGESCHOOL ROTTERDAM
Bij Hogeschool Rotterdam studeren ongeveer 40.000 studenten en werken meer dan 4.000 medewerkers. De hogeschool biedt, verspreid over 15 locaties, meer dan negentig opleidingen aan in de richtingen Kunst, Onderwijs, Gedrag en Maatschappij, Gezondheidszorg, Economie, Techniek en Media & ICT. De verbinding tussen onderwijs en praktijkgericht onderzoek en het bedrijfsleven krijgt vorm in de samenwerking met twee Centres of Expertise en vijf kenniscentra. De hogeschool werkt daarnaast samen met andere onderwijsinstellingen, organisaties en bedrijven in de regio. Het onderwijs wordt ondersteund door vijf centrale diensten, waaronder Informatietechnologie en Digitale Transformatie. Vanuit de diensten dragen we eraan bij dat studenten en medewerkers optimaal kunnen werken en leren. Dat doen we o.a. door onze opdrachten uit de strategische agenda.

Hogeschool Rotterdam heeft een nieuwe strategische agenda voor de periode 2023-2028. Hierin staat de maatschappelijke opdracht van de hogeschool centraal: studenten opleiden tot hooggekwalificeerde professionals voor de beroepen van vandaag en morgen, en om praktijkgerichte kennis en innovaties te ontwikkelen die bijdragen aan een toekomstbestendige samenleving. 

Per 2024 is de dienst IDT gevormd vanuit een splitsing van de dienst Faciliteiten en Informatietechnologie (FIT). De dienst IDT heeft te maken met ingrijpende wijzigingen, die voortkomen uit stevige groei en veranderende positionering van informatievoorziening. De behoefte aan digitale oplossingen binnen de hogeschool blijft stijgen, en digitalisering is één van de zes thema’s in het strategisch plan. Dit alles heeft voor IDT geresulteerd in een uitdagende ambitie met bijbehorende vernieuwingsprojecten en experimenten in onderwijs, bedrijfsvoering en het ICT-domein. Momenteel is een agile transformatie gaande binnen IDT waarin agile teams gevormd worden naar waardestromen en de governance op informatievoorziening binnen de hogeschool anders ingericht wordt. Medewerkers van Functioneel beheer werken dagelijks in agile teams en hebben hun hiërarchische thuisbasis in de expertisegroep. Afgelopen jaar zijn ook veel voorgenomen acties uit een groeiplan voor de dienst ingezet. Uit dat plan is de afdeling IT Operations ontstaan met daarin expertise op het gebied van ITIL-servicemanagement, applicatiebeheer, informatieanalyse, technisch beheer, functioneel beheer, werkplekondersteuning en servicedesk. Het expertiseteam functioneel beheer is met ongeveer 40 fte het grootste team binnen IT Operations waarbij er verdere samenwerking met applicatiebeheer denkbaar is.

Functieomschrijving:

Wat ga je doen?
Als Chapter Lead Functioneel Beheer binnen afdeling IT Operations bij Hogeschool Rotterdam word je de ondersteunende kracht achter een belangrijke digitale transformatie. 

Met een gemeenschap van ongeveer 40.000 studenten en meer dan 4.000 medewerkers, is jouw ondersteuning cruciaal voor het realiseren van onze digitale dienstverlening. Jouw verbindende kracht en mensoriëntatie tegen de achtergrond van technologische ontwikkelingen zijn essentieel voor het behalen van onze ambitieuze doelen, in lijn met de strategische agenda 2023-2028.

Jouw primaire taak is om de groei en doorontwikkeling van je medewerkers te faciliteren zodat ze een maximale bijdrage leveren in het agile team waarin ze werkzaam zijn. Je geeft leiding aan de verdere ontwikkeling van het expertiseteam en bent verantwoordelijk voor de beschikbaarheid & performance van de functioneel beheerders (resource management). 
Je staat in verbinding met de product owners, scrum masters van alle agile teams om te bepalen wat op dat moment nodig is. Je schakelt met gemak tussen de verschillende gremia binnen de hogeschool en maakt plannen om het vakgebied verder te professionaliseren. Ook kijk je in relatie tot functioneel beheer hoe de aansluiting met en organisatie van key users binnen de hogeschool het beste vormgegeven kan worden. Samen met de andere expertisegroep hoofden en manager IT Operations vorm je het managementteam IT Operations. Als hoofd ondersteun je bij strategie-uitvoering van IT Operations, je ondersteunt de organisatie bij het realiseren van strategische doelen in nauwe afstemming met product owners en key-users. Jouw inzet voor innovatieve informatievoorziening, continue verbetering en multidisciplinaire, agile samenwerking brengt de dienstverlening naar een hoger niveau.

FUNCTIE EN OPGAVEN
Je gaat leidinggeven aan het team van Functioneel Beheer (ongeveer 40 medewerkers). De functioneel beheerders werken samen met collega’s in agile teams waarin de sturing door product owners, scrummasters en servicemanagers plaatsvindt.  

Als leidinggevende zorg je in deze matrix voor een goede sfeer op de afdeling en heb je specifiek aandacht voor de kwaliteit en de ontwikkeling van de teams en de individuen. Je voert de gesprekscyclus uit met de medewerkers, waarbij je ze coacht en helpt bij hun ontwikkeling. Je maakt een professionaliseringsplan voor en met de medewerkers. 

Je werkt in een omgeving waar we vanuit een recent georganiseerde afdeling de IT-innovaties, projecten en veranderingen willen organiseren en ondersteunen. Verantwoordelijkheden stem je af met de agile teams en je stemt resources en kwaliteit af met stakeholders en collega leidinggevenden. Je neemt niet de inhoudelijke expertrol aan maar je hebt wel een goed beeld van en affiniteit met het domein Functioneel Beheer. De expertise is geborgd bij de medewerkers en expertiseteams. 

Je rol is niet afgebakend, maar grotendeels zelf in te vullen op basis van toegevoegde waarde en ervaring. Het is belangrijk dat je het leuk vindt om in een ambitieus team in opbouw aan de slag te gaan. Want we willen samen met jou veel bereiken de komende jaren. Je bent onderdeel van het leidinggevende kader onder CIO en twee Managers (CIO Office en IT Operations), die bestaat nu nog uit vier hoofden (chapter leads) met collega’s op projectmanagement & -support, applicatiebeheer & -analyse en infrastructuur & integratie. Als leidinggevenden maak je gezamenlijk de kaders voor de expertisegroepen.

Je vervult naast de rol van People Manager ook de rol van Competence Manager, en neemt verantwoordelijkheid om het expertisegebied Functioneel Beheer op hoog niveau te houden binnen de organisatie. Je bent omgeven door ervaren professionals met een hart voor onderwijs, bedrijfsvoering en IT, waar je veel van én met elkaar kunt leren. In deze functie rapporteer je hiërarchisch aan de Manager IT Operations. 

Het is mogelijk om naast het vervullen van de hoofden rol een aparte opdracht erbij te doen als gewenst. Te denken valt bijvoorbeeld aan het coachen van een agile team of het oppakken van een specifieke consultancy opdracht. 

Jouw verantwoordelijkheden zijn:

 • Overleg/vertegenwoordiging en leidinggeven: er wordt op een integrale en coachende wijze leidinggegeven aan de medewerkers binnen het expertise team. Het leidinggeven ondersteunt uitgangspunten vanuit de agile filosofie. Het hoofd zorgt ervoor dat de collega’s in de expertisegroep alle randvoorwaarden hebben om goed te kunnen functioneren in het agile team en de ambitie die gesteld is te halen. Werkprocessen zijn zodanig ingericht dat de werkzaamheden optimaal uitgevoerd kunnen worden. 
 • Beleidsontwikkeling, advisering: een bijdrage is geleverd aan de continue verbetering van de dienstverlening van de expertiseteams en beleid op tactisch en strategisch niveau. Er is bijgedragen aan het (door)ontwikkelen en implementeren van het beleid van de dienst IDT. 
 • Planning en organisatie: geeft uitvoering aan het vastgestelde strategische personeels- en opleidingsbeleid. De personele begroting binnen het expertise team is optimaal beheerd, inzichtelijk gemaakt en afgestemd op de behoeften vanuit de dienstvisie en ontwikkeling van de agile teams. Verbeterpunten zijn tijdig en volgens afspraken geïmplementeerd. De bedrijfsvoering heeft geleid tot een efficiënte aanwending van mensen, materialen en middelen binnen het team. Beheerprocesinrichting en werking is geborgd met een proceseigenaar-rol. 
 • Beleidsvertaling en ontwikkeling: de ontwikkeling van het expertiseteam is geborgd op het gebied van kennis en expertise en vernieuwing en innovatie heeft plaatsgevonden.  

DOWNLOAD HIER HET VOLLEDIGE FUNCTIEPROFIEL IN PDF

Functie-eisen:

Als onze ideale kandidaat ben je communicatief vaardig, proactief, creatief en word je graag uitgedaagd om mee te werken aan veranderingen. 

Je herkent jezelf in onderstaande punten:
 • Je hebt ten minste een hbo-opleiding afgerond in de bedrijfs-, informatiekunde of een vergelijkbare richting. 
 • Je opleiding heb je bij voorkeur aangevuld met specifieke cursussen op het gebied van informatiemanagement zoals ITIL4, BISL en Agile. 
 • Je bent een ervaren leidinggevende, bij voorkeur in ICT of service organisaties met een flinke span of control. 
 • Je hebt ervaring met het initiëren van en het inrichten van teams, samenwerkingsverbanden en bijbehorende processen. 
 • Je beschikt over de vereiste communicatieve vaardigheden om op te treden als eerste aanspreekpunt, vraagbaak en vertegenwoordiger op het gebied van informatievoorziening. 
 • Je hebt een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en weet anderen met heldere argumenten van jouw visie te overtuigen. 
 • Je bent een goede netwerker en benadert uitdagingen creatief. 
 • Je hebt affiniteit voor het onderwijs
 • Je hebt inzicht in en gevoel voor verhoudingen, inhoudelijke doelstellingen en ambities; je verbindt continu context, inhoud en mensen om te komen tot gezamenlijke resultaten. 
Mocht je jezelf niet voor de volle 100% herkennen in dit profiel, raden wij je aan toch te solliciteren. De Hogeschool Rotterdam staat open voor een gezonde mix op de afdeling. Ook op het gebied van scholing en certificering zijn er volop mogelijkheden.

LOCATIE
Je gaat werken op de locatie Blaak 555 midden in het centrum Rotterdam en goed bereikbaar via het openbaar vervoer.

Arbeidsvoorwaarden:

Aanstelling vindt plaats conform de cao hoger beroepsonderwijs. Hogeschool Rotterdam biedt:

 • Een uitdagende en afwisselende rol in een ambitieuze en groeiende organisatie 
 • Een goede werk/privé balans (40+ vrije dagen per jaar bij een fulltime dienstverband, mogelijkheid tot betaald ouderschapverlof 75% en flexibele werktijden). 
 • Een jaarcontract met uitzicht op vast dienstverband.
 • Het salaris is markconform.
 • 8,3% eindejaarsuitkering. 
 • Een aantrekkelijke pensioenregeling via ABP. 
 • Uitstekende scholingsmogelijkheden en ruimte voor ontwikkeling. 
 • De mogelijkheid tot thuiswerken waarbij we je minimaal 2 dagen per week op kantoor verwachten. 

PROCEDURE
De begeleiding van de wervings- en selectieprocedure is in handen van InterExcellent, in de persoon van Bert Wolthuis en Reza Atlaschi. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van de meest passende kandidaten aan de selectiecommissie worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden eindkandidaten geselecteerd voor gesprekken binnen de Hogeschool Rotterdam. Van de eindkandidaten kunnen in overleg referenties worden nagetrokken. Een persoonlijkheidstest en (ontwikkel)assessment kunnen onderdeel uitmaken van de procedure.

SOLLICITEREN EN PLANNING
 • Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk via Interexcellent
 • Op basis van een brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij InterExcellent in Baarn.
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie binnen de Hogeschool Rotterdam, die beslist met wie zij wenst kennis te maken.
 • De selectiegesprekken vinden vervolgens plaats bij de Hogeschool Rotterdam.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij Hogeschool Rotterdam. Voor zover de omstandigheden dat vereisen vinden gesprekken via videobellen plaats.

CONTACT OVER DEZE VACATURE
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Bert Wolthuis, Associate Partner, InterExcellent, en/of Reza Atlaschi, Research Consultant, tel.nr. 035 – 5280430, www.interexcellent.nl.

Locatie:
 • Rotterdam

Bert Wolthuis

Associate Partner IT Regie Management Lokale overheid en Onderwijs
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430