Vacature

Manager Facilitair Bedrijf

ASVZ


Voor onze opdrachtgever ASVZ zijn we op zoek naar een stevige, verbindende en inspirerende Manager Facilitair Bedrijf (Manager FB). De Manager FB die wij zoeken, krijgt energie van alle aspecten van facility management, dienstbaar zijn en vooral ook van de zorg. Facilitair Bedrijf is een van de meest elementaire voorwaarden om goede zorg te leveren binnen ASVZ, zowel voor de 6.000 bewoners/cliënten als voor haar medewerkers. 
Wij zoeken voor ASVZ een energiek persoon die wenst te werken in een dynamische en relevante maatschappelijke omgeving binnen het zorgspectrum met veel groeimogelijkheden en vrijheid voor nieuwe ontwikkelingen. Facilitair Bedrijf is voor ASVZ en haar cliënten van groot belang voor de zorg van vandaag én voor die van de toekomst. Daarbij wil ASVZ nog meer dan nu al de talenten van haar bewoners/cliënten inzetten in de facilitaire processen op basis van het principe ‘Samen100’. Daarmee wordt de verantwoordelijk Manager die ASVZ zoekt ook een key-speler in de organisatie.

U bent in balans, toont betrokkenheid, weet keuzes te maken, structuur aan te brengen en te prioriteren. U bent betrouwbaar, mens-gedreven en gericht op het leveren van hoogwaardige kwaliteit samen met de mensen om u heen. Als Manager FB bent u (eind)verantwoordelijk voor de koers van het Facilitair Bedrijf binnen ASVZ. U bent hierbij een strategisch gesprekspartner voor verschillende belanghebbenden (zowel intern als extern), u zal tegelijkertijd als inspirerend en overtuigend leider sturing geven aan een divers team enthousiaste medewerkers en bent hierbij in staat om cliënten dagelijks te betrekken bij het Facilitaire Bedrijf (en een werkplek te bieden). U weet zakelijkheid, sensitiviteit, scherpte en executiekracht te combineren binnen deze belangrijke schakelrol in het topmanagement van ASVZ. 

Bent u een ervaren manager uit de zorg, sociale ontwikkel- en werkbedrijven of andere (maatschappelijk) relevante organisatie en wordt u enthousiast van waarde toevoegen in de zorg?  

DOWNLOAD HIER HET VOLLEDIGE FUNCTIEPROFIEL IN PDF

ASVZ:

ASVZ ondersteunt mensen met een beperking om het gewone leven te ervaren. Met alles wat daarbij hoort: een menswaardige leefomgeving, sociale contacten, een betekenisvolle daginvulling of werk, en ruimte om zelf keuzes te maken. ASVZ biedt duurzame zorg, nu én in de toekomst. Aan mensen met een verstandelijke beperking, die voor korte of langere tijd van hun dienstverlening gebruik maken. In contact met de omgeving laten zij zien wat ze doen en kunnen. En vooral ook hoe ze dat doen. Zo versterken zij de verbinding met cliënten, hun netwerk, vrijwilligers, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Dit doen ze samen. Met bevlogen en betrokken medewerkers uit de praktijk. Meer dan 5.500 medewerkers zetten zich samen met ruim 2.300 vrijwilligers in voor ruim 6.000 cliënten in Midden- en Zuid-Holland, Utrecht en West- en Brabant. ASVZ heeft diverse woonvoorzieningen waar circa 2.600 cliënten wonen., maar zij doen hun werk ook bij mensen thuis: bij cliënten die op zichzelf wonen, of gezinnen waarvan een ouder of kind een verstandelijke beperking heeft. ASVZ staat hiermee midden in de maatschappij. Samen met cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers geven zij vorm aan hoogwaardige zorg. Hoe zij dat doen, staat in hun zorgvisie. Deze zorgvisie is een weerslag van de gedeelde ideeën en waarden binnen ASVZ en dient als richtlijn bij het dagelijks werk. Iedereen bij ASVZ krijgt de ruimte om er zelf invulling aan te geven.

Facilitair bedrijf:

ASVZ biedt duurzame zorg, nu én in de toekomst. Aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek, die voor korte of langere tijd van haar dienstverlening gebruikmaken. De verbinding met cliënten én met ouders en vrijwilligers, gemeenten en maatschappelijke organisaties staan centraal in ieders handelen. Dit doen ze samen. Met bevlogen en betrokken medewerkers uit de praktijk. De activiteiten van het Facilitair Bedrijf zijn zeer divers. Van de hartelijke begroeting door de receptiemedewerker, of het vervoer van morfinepompen, tot de coördinatie van verhuizingen. Het hoort allemaal bij het Facilitair Bedrijf van ASVZ. Voor meer informatie over de situatie van de afdeling, de koers, missie en visie verwijzen we naar het uitgebreide functieprofiel.

Functieomschrijving:

De Manager FB geeft met visie, verbinding en ondernemerschap leiding aan de koers zoals verwoord in het Strategisch Meerjarenplan Facilitair Bedrijf. 
Het Facilitair Bedrijf is niet alleen gericht op het ontzorgen van de medewerkers in de zorg, maar juist ook op het bieden van betekenisvol werk voor cliënten. Dit om van daaruit vorm te geven aan de missie van het Facilitair Bedrijf. Waarbij de cliënten en medewerkers binnen het Facilitair Bedrijf de voldoening ervaren om medewerkers en cliënten in de zorg te kunnen helpen en zo af en toe ook “hun redder in nood” te kunnen zijn bij het oplossen van praktische problemen. Trots kunnen zijn, als zij hun klanten zien genieten van het lekkere eten wat zij hebben bereid. Voldoening ervaren, met dat een belangrijke bijdrage levert aan een beter klimaat en goede leefomgeving voor de cliënten. Dit laatste juist ook omdat het Facilitair Bedrijf ook een belangrijke rol voor zich ziet in het vormgeven van Duurzame Zorg en de doelstellingen vanuit de Green Deal 3.0.

Het kunnen verbeelden van de visie en strategische koers en een cultuur bouwen waarin medewerkers en cliënten zich gezien en gehoord voelen, is een belangrijk aspect binnen de functie van Manager FB. De Manager FB houdt zich op de hoogte van externe ontwikkelingen met betrekking tot facilitaire bedrijfsvoering, zorgfinanciering met betrekking tot (arbeidsmatige) dagbesteding en duurzaamheid. Deze informatie benut de Manager FB in het initiëren van beleid.

De Manager FB werkt op sectoroverstijgend niveau en werkt nadrukkelijk in verbinding met de collega’s van het primair proces en andere ondersteunende diensten. Alleen vanuit deze verbinding kan er beleid gemaakt worden wat ten dienste is van de cliënten en medewerkers en de kwaliteit van zorg- en dienstverlening van ASVZ vergroot en bijdraagt aan de missie van ASVZ. 

De Manager FB is verantwoordelijk voor de aansturing, de kosten en de kwaliteit van de dienstverlening van de partners waarmee samengewerkt wordt als Facilitair bedrijf. Daarmee heeft hij/zij ook leveranciersmanagement in zijn/haar portefeuille. 
Naast bovenstaande wordt ook ondernemerschap verwacht waarin het ontwikkelen van nieuw dienstverlenend aanbod hand in hand gaat met gezonde financiële bedrijfsvoering. Dit omdat met een gezonde financiële bedrijfsvoering het aanbod duurzaam gerealiseerd kan worden. Nieuwe initiatieven moeten goed onderzocht worden op inhoudelijke meerwaarde, maar ook op financiële duurzaamheid.

Voor meer informatie over de positionering van de functie en resultaatgebieden verwijzen wij u naar het uitgebreide functieprofiel. 

Functie-eisen:

We zijn voor ASVZ op zoek naar een Manager FB met de volgende achtergrond en ervaringen: 

 • Kennis op het gebied van facilitaire zaken op HBO+/WO denk- en werkniveau, aangevuld met managementkennis op post HBO-niveau en meerjaren ervaringskennis in een leidinggevende functie. Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, financiering van dagbesteding en werk-leertrajecten dienen te worden bijgehouden en beoordeeld op toepasbaarheid binnen de organisatie. Kennis en ervaring is vereist ten aanzien van de facilitaire dienstverlening en ondernemerschap; 
 • U heeft ervaring met het dusdanig organiseren van het werk dat mensen met een beperking, dan wel achterstand op de arbeidsmarkt betrokken worden bij de uitvoer is een grote pré;
 • U heeft kennis van zorg- of ten aanzien van zorg, bij voorkeur zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrie is daarom van belang;
 • U beschikt over een aantoonbaar netwerk op uiteenlopende niveaus; 
 • U heeft ruime managementervaring op strategisch en tactisch niveau met grotere teams in een omvangrijke en complexe context;
 • U heeft kennis van verandermanagement;
 • U heeft kennis van complexe en hiërarchische organisaties; 
 • U bent ervaren in het kunnen schakelen tussen allerlei interne en externe gremia op verschillende niveaus, en het aan elkaar verbinden van een diversiteit aan belangen; 
 • U stelt de cliënt (mens) centraal; 
De gevraagde competenties hebben wij opgenomen in het uitgebreide functieprofiel. 

Arbeidsvoorwaarden:

U gaat werken binnen het dynamische zorgdomein, waarbij u deel gaat uitmaken van een bijzondere organisatie. Daarnaast geeft u leiding aan een team van enthousiaste, behulpzame en gemotiveerde collega's. ASVZ biedt u hiervoor een totaalpakket aan arbeidsvoorwaarden dat uitstekend te noemen is zoals opgenomen in het uitgebreide functieprofiel. 

Solliciteren en planning:

ASVZ wenst haar nieuwe Manager FB te benoemen in december (vóór de kerstvakantie), zodat deze kan starten in maart. Daartoe wordt de volgende planning gevolgd: 

 • Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag (zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk maandag 27 november 2023 voor 10.00 uur) via ASVZ@interexcellent.nl
 • Op basis van een brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met InterExcellent in week 47 en 48.
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan ASVZ die beslist met wie zij wenst kennis te maken. 
 • De eerste gespreksronde bij ASVZ vindt plaats op maandag 18 december 2023. Als u wordt uitgenodigd voor een tweede gesprek dan vindt dat gesprek plaats op woensdagmiddag 20 december.
 • Een referentiecheck, diplomacheck kunnen onderdeel uitmaken van deze procedure. 

Contact over deze vacature:

Deze procedure wordt uitgevoerd door Geert-Jan Poorthuis, Managing partner InterExcellent en Tren Keltjens, Executive Search Consultant binnen InterExcellent, bereikbaar op 035-5280430 en via ASVZ@interexcellent.nl

We zien met belangstelling uit naar uw reactie en/of sollicitatie!

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Sliedrecht
Geert-Jan Poorthuis

Drs. Geert-Jan Poorthuis

Managing Partner
Executive Search en Interim Management
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430