Vacature

Teamcoördinator ICT Infrastructuur

HAN University of Applied Sciences


Voor onze opdrachtgever de HAN University of Applied Sciences (kortweg HAN) zijn we op zoek naar een veelzijdige en ervaren Teamcoördinator ICT Infrastructuur die de ambitieuze digitale veranderagenda van de HAN helpt realiseren door het managen van dagelijks beheer van de ICT infrastructuur voor circa 50.000 gebruikers en effectief coördineren van projecten waar haar/zijn team verantwoordelijk voor is. 

HAN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (voorheen Hogeschool Arnhem en Nijmegen)

De HAN University of Applied Sciences (kortweg HAN) is met circa 37.000 studenten één van de grootste HBO-onderwijsinstellingen van Nederland met twee grote campussen in Arnhem en Nijmegen, en meerdere kleinere hybride leeromgevingen in de regio Oost-Nederland.

De missie van de HAN is het kwalificeren, socialiseren en vormen van studenten voor hun toekomstige beroepspraktijk en burgerschap en het leveren van innovaties in een dynamische, globaliserende en complexe samenleving.

De HAN biedt met viertien academies een breed scala aan opleidingen (in voltijd, deeltijd en duaal); 
vierenzestig Bacheloropleidingen, zeventien Masteropleidingen en achttien Associate degree-opleidingen. 

Ook voert de HAN praktijkgericht onderzoek uit; geïntegreerd vanuit de 50 lectoraten maar ook in zeven speciaal hiervoor opgezette Centres of Expertise, dit zijn samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven, overheden en studenten en onderzoekers van andere onderwijsinstellingen en kennisinstituten.

Voor de grote maatschappelijke vraagstukken van nu en morgen focust de HAN zich op het duurzaam en toekomstbestendige bijdragen aan Slimme, Schone en Sociale oplossingen met zwaartepunten Smart Region, Sustainable Energy & Environment (SEE) en Fair Health. De HAN speelt hierbij als kennisinstelling een belangrijke motor van innovatie en een verbindende rol in de regio.

Naast regulier onderwijs en toegepast onderzoek biedt de HAN een uitgebreid aanbod aan post-HBO cursussen en trainingen voor professionals.

De HAN is geworteld in alle haarvaten van de samenleving en behoort met circa 4.500 medewerkers tot een van de grotere werkgevers in een brede regio, in het stroomgebied van Rijn, Waal en IJssel: de Regio Arnhem Nijmegen. Een groene, vitale, en economische sterke regio met als belangrijk thema circulaire innovatie. Ook de Veluwe, Noord-Limburg en Achterhoek behoren tot ons verzorgingsgebied of voedingsgebied.

ORGANISATIE
De HAN kent een organisatie met aan het hoofd een College van Bestuur, ondersteund door de Centrale Staf dat het CvB adviseert en beleid maakt, en door Services dat ondersteunende diensten biedt aan studenten en medewerkers van de HAN.

De Centrale Staf bestaat uit zeven afdelingen, die beleid maken op hun specifieke aandachtsgebied; van HR tot onderwijs, onderzoek en kwaliteitszorg, en van marketing en communicatie tot finance en control. De staf adviseert en maakt beleid in opdracht van het bestuur en management van de HAN. Hiervoor werken de verschillende stafafdelingen nauw samen met de academies en de services. 

Services bundelt alle ondersteunende diensten van de HAN aan studenten en medewerkers in elf afdelingen in één organisatie. Van HR tot ICT, van marketing en communicatie tot facilitaire zaken of studentzaken; Services zorgt ervoor dat alle ondersteunende processen efficiënt en professioneel verlopen. 

ICT Services ressorteert onder Services en verzorgt en ontwikkelt ICT-diensten voor onderwijs, onderzoek en de ondersteunende processen van de HAN. ICT Services kan dit niet alleen; ze werken nauw samen met collega’s in de overige Services. Bijvoorbeeld met de afdeling Functioneel beheer (Studentzaken) en met Informatiemanagement, onderdeel van de Centrale staf. Zij voert de regie van de vraag naar ICT-voorzieningen, ICT Services verzorgt het aanbod. 

ICT Services bestaat uit circa 130 collega’s in zeven teams die samen zorgdragen voor het technische beheer van alle ICT-voorzieningen en het op tijd vernieuwen van deze voorzieningen: 

 • Analyse en Architectuur
 • Infrastructuur
 • Werkplekdiensten
 • Procesmanagement ICT
 • Datadiensten
 • Servicedesk
 • Webdiensten

De Teamcoördinator die we zoeken zal het ICT Infrastructuur team gaan versterken en leiden. 

DOWNLOAD HIER HET VOLLEDIGE FUNCTIEPROFIEL IN PDF

Functieomschrijving:

De HAN is enorm in beweging en er zijn diverse ontwikkelingen rondom onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering en zo ook rondom alle ondersteunende informatievoorziening. Het belang van informatievoorziening en informatietechnologie voor het onderwijs groeit de afgelopen jaren explosief. De actuele hoofdthema’s in het hoger onderwijs zoals digitalisering, flexibilisering, internationalisering zorgen voor een grote dynamiek door omvangrijke en complexe vernieuwingsprojecten. 
Tegelijk moeten de dagelijkse operatie en alle werkprocessen van de HAN worden ondersteund door de huidige ICT infrastructuur en het applicatielandschap, die continu aan wijzigingen, uitbreidingen en verbeteringen onderhevig zullen zijn.

Het ICT Infrastructuur team is verantwoordelijk voor het onderhouden en vernieuwen van het netwerk, de datacenters, de cloudomgeving en de autorisatie- en authenticatievoorzieningen. Het Dit team kent 20 medewerkers, evenredig verdeeld over drie beheerdomeinen; Netwerk, Serverpark en Cloud. 
Je bent onderdeel van het Coördinatoroverleg van Services ICT, waarin je samen met het Hoofd ICT en 5 andere teamcoördinatoren de algemene belangen van Services ICT behartigt. 

Je taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en de verdere professionalisering van het team infrastructuur; 
 • Je bent inhoudelijk sparringpartner voor de teamleden en ondersteunt hen bij het maken van de juiste keuzes en het stellen van de nodige prioriteiten;
 • Je implementeert en verbetert ICT-processen binnen je team en ziet toe op de uitvoering en documentatie van deze processen;
 • Bij verstoringen neem je deel aan het (major) incident proces en zorg je voor de tijdige terugkoppeling van en naar het team;
 • Je stelt samen met de collega’s de doelen voor het team en maakt hier resultaatafspraken over;
 • Je bent verantwoordelijk voor de uitvoer van het HR-beleid en stimuleert de individuele professionele ontwikkeling van de teamleden.

Functie-eisen:

Je beschikt tenminste over een afgeronde hbo-bachelor opleiding en hebt ervaring in het aansturen van een team met ervaren en zelfstandige professionals. Je bent een verbinder, resultaatgericht en communicatief vaardig. Je hebt inhoudelijke kennis van het vakgebied ICT Infrastructuur, denkt afdeling overstijgend en komt met concrete verbetervoorstellen. Je bent procesmatig sterk en weet dit in het team werkend te krijgen door de collega’s mee te nemen. 
Je weet je weg te vinden in een complexe organisatie en kijkt breder dan je eigen team. Je staat stevig in je schoenen en zorgt ervoor dat de teamleden hun werk kunnen doen, en je zet je in om ICT als geheel verder te ontwikkelen.

Door je overtuigingskracht en enthousiasme weet je anderen mee te krijgen in veranderingen. Je bent ondernemend en durft proactief naar buiten te treden waarbij je de belangen en doelen voor ogen houdt. Je kent de ICT-terminologie, snapt waar ICT voor staat en bent een gelijkwaardige gesprekspartner voor de andere teamcoördinatoren. Je bent bekend met de ITIL-processen: configuratie-, incident-, problem- en change management. Je vindt het vanzelfsprekend dat bij verstoringen van de ICT-infrastructuur het werk buiten kantooruren kan plaatsvinden.

Je herkent jezelf in onderstaande punten:
 • Servant leader: Je dient je team zodat zij zich goed kunnen ontwikkelen en presteren, en de waardering daarvoor ervaren.
 • Sensitief voor belangen: Herkent en integreert belangen in voorgestelde oplossingen.
 • Pragmatisch en kritisch: Snelle aanpak, kritische instelling, omgaan met weerstand.
 • Innovatief en toekomstgericht: Je volgt technologische ontwikkelingen en omarmt veranderingen.
 • Communicatief sterk: Effectief overleg met diverse stakeholders binnen alle gremia van de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden:

Aanstelling vindt plaats conform de cao hoger beroepsonderwijs. De HAN biedt:

 • Een zelfstandige en afwisselende functie in een enthousiast team;
 • Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband; 
 • Een betrekkingsomvang van 0,8-1 fte (32-40 uur); 
 • Het bruto maandsalaris is marktconform;
 • 8% vakantietoeslag en een 13e maand (8,3%);
 • Fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een pensioenverzekering via het ABP, korting bij verschillende zorgverzekeringen en (betaald) ouderschapsverlof; 
 • Een goede werk-privé balans is erg belangrijk! Daarom biedt de HAN jou per jaar ongeveer 10,5 week vrij op basis van een 40-urige werkweekvariant;
 • Alle ruimte om te bewegen! Als HAN medewerker krijg je korting bij meer dan 300 sportscholen, verspreid door heel Nederland, of kun je gratis sporten bij de HAN;
 • Jouw persoonlijke ontwikkeling telt! Werken bij de HAN betekent toegang tot een breed aanbod van trainingen en cursussen! Speciaal hiervoor heeft de HAN een eigen HAN Academy;
 • Reis je meer dan 10 km naar je werk? OV wordt voor 100% vergoed!

PROCEDURE
De begeleiding van de wervings- en selectieprocedure is in handen van InterExcellent, in de persoon van Bert Wolthuis. Hij zal de eerste gesprekken voeren met geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van de meest passende kandidaten aan de selectiecommissie worden gepresenteerd. 
Op basis hiervan worden eindkandidaten geselecteerd voor gesprekken binnen de HAN. Van de eindkandidaten kunnen in overleg referenties worden nagetrokken. Een persoonlijkheidstest en (ontwikkel)assessment kunnen onderdeel uitmaken van de procedure.

SOLLICITEREN EN PLANNING
 • Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk via InterExcellent
 • Op basis van een brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij InterExcellent in Baarn.
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie binnen de HAN, die beslist met wie zij wenst kennis te maken.
 • De selectiegesprekken vinden vervolgens plaats bij de HAN.
 • Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij de HAN.

Voor zover de omstandigheden dat vereisen vinden gesprekken via videobellen plaats.

CONTACT OVER DEZE VACATURE
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Bert Wolthuis, Associate Partner of Reza Atlaschi, Research Consultant a.i., tel.nr. 035 – 5280430, www.interexcellent.nl

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Arnhem

Bert Wolthuis

Associate Partner IT Regie Management Lokale overheid en Onderwijs
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430