Vacature

Manager Informatievoorziening

Waterschap Drents Overijsselse Delta


Voor onze opdrachtgever het Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn we op zoek naar een innovatieve en verbindende Manager Informatievoorziening die primair verantwoordelijk is voor de levering van een betrouwbare, wendbare, toekomstvaste informatievoorziening en voor de continue en zichtbare verbetering daarvan. Kernbegrippen hierbij zijn continuïteit en veiligheid, kwaliteit en efficiency. 

OVER HET WATERSCHAP
Werken bij Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is werken bij een organisatie die wonen, werken en natuur verbindt met water. WDODelta is een ambitieuze organisatie die de zorg voor veilig, schoon en voldoende water van de hoogste kwaliteit biedt. Het werkgebied is divers en boeiend en strekt zich uit van Assen tot Deventer. Het waterschap werkt met ruim 600 medewerkers in een dynamische werkomgeving aan maatschappelijk relevante opgaven. Daarnaast werkt het waterschap mee aan diverse projecten in het buitenland. 

Lees hier meer over het Waterschap Drents Overijsselse Delta 

DIGITALE TRANSFORMATIE
Het waterschap wordt geconfronteerd met diverse uitdagingen, zoals vergrijzing, kostenreductie, extreme energieopgaven en toenemende wet en regelgeving vanuit de overheid.
De bedrijfsvoering is volop in verandering, digitalisering en procesautomatisering zijn van groot belang. Om effectief met deze uitdagingen om te gaan is sinds augustus vorig jaar is het directieteam van het waterschap uitgebreid met een directeur die verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering én de rol van CIO. De Manager Informatievoorziening valt onder de directeur bedrijfsvoering/CIO en werkt hier zeer nauw mee samen. 

AFDELING INFORMATIEVOORZIENING
De afdeling Informatievoorziening is richtinggevend op het gebied van informatievoorziening, fungeert als waterschapsbrede informatiedienst en levert en beheert de benodigde ICT -voorzieningen. De afdeling heeft een proactieve instelling om tijdig te kunnen inspelen op ontwikkeling en technologieën op het tempo van verandering. De afdeling heeft een informatiestrategie opgesteld, waarin datagedreven werken, werken onder architectuur en digitaal leiderschap centraal staan. Hierbij is de verbinding met de bedrijfsprocessen cruciaal.

De afdeling informatievoorziening bestaat in zijn geheel uit ongeveer 80 medewerkers, aangevuld met een flexibele pool van ongeveer 20 (tijdelijk) ingehuurde krachten. De afdeling is verdeeld over 5 clusters die allen, op één na worden aangestuurd, door teamleiders: ICT Infrastructuur, Applicatiebeheer, Informatiebeheer, Proces Automatisering en Informatieadvies (incl. projecten). De teamleiders zijn zelf verantwoordelijk voor de dienstverlening van hun cluster en zijn HR verantwoordelijk voor hun medewerkers.

DOWNLOAD HIER HET VOLLEDIGE FUNCTIEPROFIEL IN PDF

Functieomschrijving:

Als Manager Informatievoorziening ben je verantwoordelijk voor de afdeling en stuur je rechtstreeks de teamleiders aan. Samen met hen zorg je voor de levering van de dienstverlening op het vlak van informatievoorziening en voor de continue en zichtbare verbetering daarvan. Kernbegrippen hierbij zijn continuïteit en veiligheid, kwaliteit en efficiency. Samen met de CIO bepaal je de strategische koers. Je bent als manager leidend in het formuleren en het uitvoeren van het beleid t.a.v. IT-diensten. Het is van groot belang dat dit beleid goed aansluit bij het primaire proces en eerder genoemde uitdagingen. Daarnaast is ook een moderne visie op IT nodig, inclusief de (toenemende) cloud diensten voor de onderliggende technologie en sourcing keuzes. 

Vanuit het IT-beleid zorg je voor prioritering en garandeer je dat de prioritaire projecten voldoende voortgang kennen. In nauw contact en samenwerking met de business kom je tot gezamenlijke prioriteitsstelling en zorg je voor draagvlak. 
Als Manager Informatievoorziening heb je een leidende rol in het verder vernieuwen en positioneren van de afdeling en de teams die daarbinnen vallen. Daarnaast is de instandhoudingsopgave ook één van focusgebieden. Aan jou de taak om samen met je teamleiders de lijnen uit te zetten, perspectief te bieden en de afdeling optimaal in te richten. 
Jij stimuleert contact en samenwerking met andere collega’s en zorgt voor verbinding met de kerntaken van het waterschap. Je hebt een visie op wat het voor jouw mensen betekent en wat er nodig is om te werken in het stakeholderveld van het waterschap.
Jouw teamleiders en tachtig IT-specialisten weet je te coachen en te ontwikkelen, je hebt oog voor talent en stimuleert eigenaarschap en verdere professionalisering van de afdeling. Je onderzoekt of en hoe een sourcing beleid hier aan kan bijdragen en wat dat zou betekenen voor de invulling van de rollen van medewerkers.
Je bent ook verantwoordelijk voor het IT-budget van je afdeling (meerjarige investerings- en exploitatiebegroting). 

Als Manager Informatievoorziening:

 • Ben je samen met de CIO verantwoordelijk voor het definiëren van de visie en strategie op het gebied van ICT; 
 • Bepaal jij mede het ICT-beleid en de ICT-architectuur van het waterschap;  
 • Identificeer je kansen voor verbetering en efficiëntie binnen het ICT-landschap van de organisatie; 
 • Geef je leiding aan een afdeling en bevorder je de cultuur binnen de afdeling van innovatie en samenwerking; 
 • Ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van strategieën voor digitale transformatie en de groei van de afdeling; 
 • Draag je zorg voor het realiseren van het wettelijk vereiste niveau van informatieveiligheid
 • Werk je samen met andere afdelingen om de integratie van nieuwe technologieën te optimaliseren; 
 • Kun je overzicht en inzicht creëren in de financiële verantwoordelijkheden over de gehele afdeling; 
 • Adviseer je het management/directie als het gaat om ICT-beleid en weet dit te vertalen in maatregelen en een aanpak;
 • Volg je externe maatschappelijke ontwikkelingen en weet je deze te vertalen naar kansen voor het waterschap; 
 • Ben je aanspreekpunt voor de leden van de directie en van het Dagelijks Bestuur; 
 • Draag je bij aan het strategisch beleid van de organisatie, zorg je voor het opstellen en realiseren van het jaarplan en (meerjaren) beleidsplan van de afdeling.

Voor de komende periode (1-2 jaar) zijn de volgende focusgebieden van belang:
 • Cybersecurity (technische maatregelen en bewustwording);
 • Doorontwikkeling van de visie op digitalisering en het realiseren daarvan;
 • Zorgdragen van de doorontwikkeling van de IV afdeling en de dienstverlening door een professionele opstelling naar het primaire proces;
 • Bijzondere aandacht zal uitgaan naar het databedreven worden van ons Waterschap en het inrichten van de werkprocessen;
 • Verder doorontwikkelen van architectuur;
 • Assetmanagement en de hiervoor benodigde informatievoorziening.

Functie-eisen:

Wij zijn op zoek naar een innovatieve en verbindende manager die de afdeling in beweging brengt, keuzes durft te maken en zorgt dat er een proactief en enthousiast team staat waar je bij wilt horen! De afdeling informatievoorziening zorgt voor het fundament onder de kritische activiteiten van het waterschap, 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, ten dienste van meer dan 600 medewerkers. Wil jij hier een belangrijke, sturende rol in hebben? Dan is de functie Manager Informatievoorziening iets voor jou!

Je bent een manager met een passie voor IT operatie met een 7x24 mentaliteit, resultaatgericht, en pragmatisch. Je geeft op een proactieve en transparante wijze leiding en bent in staat prioriteiten te stellen. Je hebt een open, constructieve, zakelijke en kostenbewuste houding in relatie met in- en externe partners. Je vindt de juiste balans tussen het direct oplossen van problemen en het leveren van bijdragen aan het realiseren van de vastgestelde strategie. Jouw aanpak is gericht op samenwerking en samenhang, waarbij klantgerichtheid en het leveren en borgen van kwaliteit prioriteit hebben. Je zet anderen in hun kracht, geeft ze vertrouwen en faciliteert hen waar nodig. Je beschikt over:

 • Een academisch werk- en denkniveau met een relevante afgeronde opleiding;
 • Brede kennis en aantoonbare succesvolle managementervaring op het gebied van informatievoorziening, leiderschap en (proces)verbetertrajecten in een vergelijkbare functie met een vergelijkbare scope;
 • Je kunt je verplaatsen in de belevingswereld van bestuurders en gaat de dialoog aan over de maakbaarheid van hun ambities en de noodzaak van investeringen in informatiebeveiliging en datagedreven werken;
 • Je hebt ervaring met het aansturen en coachen van teammanagers en de managementkwaliteiten om de afdeling door te ontwikkelen naar het stellen van prioriteiten en waar nodig projecten te versnellen. Je hebt daarbij kennis van agile werken en weet je team hierin te stimuleren en inspireren;
 • Kennis van en ervaring met actuele ontwikkelingen en nieuwe trends in de veranderende digitale wereld en IT-dienstverlening. Hieronder vallen nadrukkelijk ook privacy en IT-security. Bovendien heb je affiniteit met procesautomatisering;
 • Kennis van/ervaring in de markt van ICT-bedrijven. Bovendien beschik je over een relevant extern netwerk;
 • Kennis van en ervaring met sourcing, cloud concepten, leveranciersmanagement en onderliggende financiële sturing;
 • Ervaring met verandermanagement in complexe organisaties en transities van uitvoering naar regie.
 • Daarnaast ben je een teamspeler en ben je vaardig anderen te helpen hun ontwikkelingsmogelijkheden te zien en hen te stimuleren bij het behalen van hun doelen;  
 • Je bent besluitvaardig, resultaatgericht en stelt je daarbij vastberaden, doortastend, integer en verantwoordelijk op waarbij het nemen van een risico niet uit de weg wordt gegaan.

Daarnaast beschik je over de volgende competenties: 
 • Een uitstekend ontwikkeld conceptueel denkvermogen en een goed ontwikkeld gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen; 
 • Open en duidelijke communicatie, je bent verbindend, organisatiesensitief en schakelt makkelijk op tactisch en strategisch niveau;.
 • Je bent een evenwichtige, zelfbewuste en open persoonlijkheid. Je straalt rust en gezag uit en wekt vertrouwen;
 • Je beschikt over een goed gevoel voor humor 😉.

Arbeidsvoorwaarden:

Het waterschap biedt je een uitdagende baan waarin je samen met meer dan 600 collega's bijdraagt aan maatschappelijk belangrijke producten en diensten. Dat doe je in een prettige werkomgeving waar informatievoorziening een cruciale rol speelt. Binnen het waterschap is hybride werken (op locatie en online) de standaard. Verder biedt het waterschap:

 • Een functie binnen een gedreven en vakkundig team.
 • In eerste instantie een dienstverband voor de periode van een jaar met daarna de mogelijkheid op een contract voor onbepaalde tijd;
 • Afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring mag je rekenen op een bruto salaris van minimaal € 5.614,- en maximaal € 8.021,- (functieschaal 14) per maand op basis van 36 uur per week; 
 • Naast je salaris krijg je een individueel keuzebudget (21 % van het brutosalaris per maand) waarin de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering zijn opgenomen. Als medewerk(st)er bepaal jezelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen of je kunt er extra verlofdagen van kopen;
 • Je krijgt een reiskostenvergoeding voor woon- werk van € 0,23 per kilometer (indien van toepassing);
 • Bij thuiswerken krijg je een dagvergoeding van € 3,00 per dag en een thuiswerkbudget van € 850,- om je thuiswerkplek arbo-technisch in te richten. Om plaats en tijd onafhankelijk te werken, liggen een laptop en telefoon voor je klaar;
 • Werken bij het waterschap betekent vooruitdenken. Dat geldt ook voor jouw ontwikkeling. Talent, kwaliteit en ambitie maar ook een goede balans tussen werken en leven staan centraal. Hiervoor is een persoonlijk budget beschikbaar;
 • De pensioenvoorzieningen zijn verzekerd bij het ABP. Je hebt de mogelijkheid om deel te nemen aan onze collectieve ziektekostenverzekering. 

SOLLICITEREN EN PLANNING
Spreekt dit aan, en ben je op zoek naar een leuke functie? Stap in de waterwereld!
Ben jij de gemotiveerde kandidaat, die bij wil dragen aan de ambities van het WDODelta? En heb je de kennis, vaardigheden en het persoonlijk leiderschap om dit in de praktijk waar te maken? Dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet.

 • Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vrijdag 15 maart 2024, via InterExcellent.
 • Op basis van een brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met InterExcellent. 
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie bij het waterschap die beslist met wie zij wenst kennis te maken.
 • Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

CONTACT OVER DEZE VACATURE
Deze procedure wordt uitgevoerd door Sietse Bergstra, partner, en Riëtte Coolen, research consultant, InterExcellent IT Regie Management, Baarn. Tel: 035 - 5280430, www.interexcellent.nl

We zien met belangstelling uit naar je reactie en/of sollicitatie!

Locatie:
 • Zwolle
Sietse Bergstra

Drs. Sietse Bergstra

Managing Partner
We ondersteunen organisaties om hun keten van IT en IV weer werkend te maken.
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430