Vacature

Manager Informatievoorziening

Pantein


Voor onze opdrachtgever Pantein zijn we op zoek naar een innovatieve en verbindende Manager Informatievoorziening die primair verantwoordelijk is voor de levering van een betrouwbare, wendbare, toekomstvaste informatievoorziening en voor de continue en zichtbare verbetering daarvan. Kernbegrippen hierbij zijn continuïteit en veiligheid, kwaliteit en efficiency. 

OVER PANTEIN
Pantein is een veelzijdige speler in de zorg. De zorgorganisatie heeft één van de meest brede portfolio’s van Nederland door de combinatie van het Maasziekenhuis, zorgcentra, thuiszorg en services aan huis. Dit zorgt voor een zeer brede en complete dienstverlening op het gebied van gezondheid en zorg. Zorg die dichtbij is en vertrouwd voelt, maar ook medisch specialistische zorg. De Pantein Zorggroep werkt nauw samen met o.a. Radboudumc, Sint Maartenskliniek en andere partners in de regio, zoals: huisartsen, verloskundigen, GGZ, welzijnsinstellingen, onderwijs, ondernemers en gemeenten. Alles is gericht op het bieden van een compleet en hoogwaardig zorgaanbod. Hiermee ondersteunt Pantein de gezondheid en kwaliteit van leven van de inwoners van Noordoost-Brabant en Noord-Limburg. Het verzorgingsgebied omvat de regio Noordoost-Brabant en de kop van Noord-Limburg en bestaat uit ca. 700.000 inwoners, verdeeld over 16 gemeenten.

MOOI MAASVALLEI
Het transformatieplan IZA (Integraal Zorg Akkoord) “Mooi Maasvallei” is hét antwoord op de grote maatschappelijke uitdaging dat er in 2030 twee keer zoveel zorg vraag is, maar dat er niet meer capaciteit beschikbaar is. Om de zorgtransformatie die de komende jaren nodig is te realiseren, is er een paradigmashift nodig en is een domeinoverstijgende meerjarig financiering vereist (8 - 10 jaar). Daarbij is het van belang om meer integraal te sturen op overkoepelende regionale doelen en indicatoren, zoals bijvoorbeeld integrale zorgkosten per inwoner. 
Hoe? Door persoonsgerichte, passende zorg op de juiste plek in het netwerk!
Dit regioplan is ontstaan door jarenlange intensieve samenwerking van de welzijnsorganisatie, gemeenten, werkgevers, scholen en de huisartsen, GGZ, Dichterbij, thuiszorg, zorgcentra en Maasziekenhuis. Het ministerie van VWS heeft gelden beschikbaar gesteld om de transformatie mogelijk te maken. Eind 2023 gaven de belangrijkste zorgverzekeraars in de regio al een eerste positieve reactie op de hoofdlijnen van het plan.
Pantein is als regisseur van het regioplan Mooi Maasvallei een belangrijke inspiratiebron geworden voor de zorgverlening in de regio Noordoost Brabant en voorloper in Nederland als het gaat om regionale samenwerking in de zorg.

AFDELING INFORMATIEVOORZIENING
De afdeling Informatievoorziening is richtinggevend op het gebied van informatievoorziening, fungeert als een Pantein-brede informatiedienst en levert en beheert de benodigde ICT -voorzieningen. De afdeling heeft een proactieve instelling om tijdig te kunnen inspelen op ontwikkeling en technologieën op het tempo van verandering. De afdeling heeft een informatiestrategie opgesteld, waarin datagedreven werken, werken onder architectuur en digitaal leiderschap centraal staan. Hierbij is de verbinding met de bedrijfsprocessen cruciaal.

De afdeling informatievoorziening bestaat in zijn geheel uit ongeveer 30 medewerkers, aangevuld met een flexibele pool van ingehuurde krachten. De afdeling is verdeeld over 4 teams: 
ICT Infrastructuur, Applicatiebeheer, Business Intelligence, Informatieadvies/Projectmanagement. 
Het team Infrastructuur bestaat uit medewerkers service desk, werkplekbeheer, mobility en systeem- en netwerkbeheerders. Applicatiebeheer wordt uitgevoerd door applicatiebeheerders voor applicaties voor het ziekenhuis, de zorgcentra/thuiszorg en bedrijfsvoering. Enkele BI specialisten vormen samen het Business Intelligence team.
Het team Informatieadvies/Projectmanagement bestaat uit enkele projectleiders en adviseurs.
Applicatiebeheer wordt aangestuurd door een Teamleider. De overige medewerkers worden op dit moment rechtstreeks aangestuurd door de Manager Informatievoorziening.
De afgelopen jaren is hard en succesvol gewerkt aan een goede infrastructuur en interne digitalisering van de medische en administratieve processen. De komende jaren wordt, naast het borgen van de beschikbaarheid, veel aandacht gevraagd voor het verder digitaliseren van de zorgprocessen en beschikbaar stellen en delen van medische informatie met relevante partijen in de regio en met patiënten en cliënten. 

DOWNLOAD HIER HET VOLLEDIGE FUNCTIEPROFIEL IN PDF

Functieomschrijving:

Als Manager Informatievoorziening ben je verantwoordelijk voor de afdeling en stuur je rechtstreeks de teamleider functioneel applicatiebeheer en de overige medewerkers aan. Samen met hen zorg je voor de levering van de dienstverlening op het vlak van informatievoorziening en voor de continue en zichtbare verbetering daarvan. Kernbegrippen hierbij zijn continuïteit en veiligheid, kwaliteit en efficiency. Samen met de RvB en het mananagementeam bepaal je de strategische koers. Je bent als manager leidend in het formuleren en het uitvoeren van het beleid t.a.v. IT-diensten. Het is van groot belang dat dit beleid goed aansluit bij het primaire proces en eerder genoemde uitdagingen. Daarnaast is ook een moderne visie op IT nodig, inclusief de (toenemende) cloud diensten voor de onderliggende technologie en sourcing keuzes. 

Vanuit het IT-beleid zorg je voor prioritering en garandeer je dat de prioritaire projecten voldoende voortgang kennen. In nauw contact en samenwerking met de business kom je tot gezamenlijke prioriteitsstelling en zorg je voor draagvlak. 
Als Manager Informatievoorziening heb je een leidende rol in het verder vernieuwen en positioneren van de afdeling en de teams die daarbinnen vallen. Daarnaast is de instandhoudingsopgave ook één van focusgebieden. Aan jou de taak om samen met je teams de lijnen uit te zetten, perspectief te bieden en de afdeling optimaal in te richten. 
Jij stimuleert contact en samenwerking met andere collega’s en zorgt voor verbinding met de kerntaken van Pantein. Je hebt een visie op wat het voor jouw mensen betekent en wat er nodig is om te werken in het stakeholderveld van Pantein.
Jouw teamleider en 30 IT-specialisten weet je te coachen en te ontwikkelen, je hebt oog voor talent en stimuleert eigenaarschap en verdere professionalisering van de afdeling. Je onderzoekt of en hoe een sourcing beleid hier aan kan bijdragen en wat dat zou betekenen voor de invulling van de rollen van medewerkers.
Je bent ook verantwoordelijk voor het IT-budget van je afdeling (meerjarige investerings- en exploitatiebegroting). 

Voor de komende periode (1-3 jaar) zijn de volgende focusgebieden van belang:

 • Doorontwikkelen van het ICT beleid van de organisatie;
 • Behouden van de professionele standaard met betrekking tot netwerk- en systeembeheer;
 • Evalueren en doorontwikkelen van het bestaande applicatielandschap en -architectuur;
 • Professionaliseren van eigen beheerde applicaties om de interne processen efficiënt en doelmatig te laten verlopen;
 • Realiseren van innovatie op ICT met als resultaat een verhoogd organisatierendement door verbeterde regie op de processen en/of uitbreiding van diensten en producten;
 • Ontwikkelen en uitvoeren van de digitaliseringsagenda in het licht van het Integraal Zorg Akkoord, onder meer door ICT oplossingen met het oog op "meer zorg op afstand" te realiseren en door verder vorm te geven aan hybride ziekenhuiszorg;
 • Organiseren van samenwerking en informatie uitwisseling met ketenpartners in de zorg en hiermee het bijdragen aan een gezonde leefomgeving en doelmatige zorg;
 • Het verder vormgeven van het informatiebeveiligingsbeleid binnen de gehele Pantein organisatie;
 • Het verzamelen, analyseren en visualiseren van KPI’s om waardevolle inzichten te bieden voor besluitvorming en prestatieverbetering;
 • Visie ontwikkelen met betrekking tot inzet van AI (Artificiële Intelligentie) ter verbetering van de zorg in de regio;
 • Zorgdragen voor een optimaal relatiebeheer, resulterend in samenwerkingsrelaties met partijen in de regio.

Functie-eisen:

Wij zijn op zoek naar een innovatieve en verbindende manager die de afdeling in beweging brengt, keuzes durft te maken en zorgt dat er een proactief en enthousiast team staat waar je bij wilt horen! De afdeling informatievoorziening zorgt voor het fundament onder de kritische activiteiten van Pantein, 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, ten dienste van meer dan 3.200 medewerkers. Wil jij hier een belangrijke, sturende rol in hebben? Dan is de functie Manager Informatievoorziening iets voor jou!

Je bent een manager met een passie voor IT operatie, resultaatgericht, en pragmatisch. Je geeft op een proactieve en transparante wijze leiding en bent in staat prioriteiten te stellen. Je hebt een open, constructieve, zakelijke en kostenbewuste houding in relatie met in- en externe partners. Je vindt de juiste balans tussen het direct oplossen van problemen en het leveren van bijdragen aan het realiseren van de vastgestelde strategie. Jouw aanpak is gericht op samenwerking en samenhang, waarbij klantgerichtheid en het leveren en borgen van kwaliteit prioriteit hebben. Je zet anderen in hun kracht, geeft ze vertrouwen en faciliteert hen waar nodig. 

Je beschikt over:
 • Academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur met een afgeronde opleiding bedrijfskunde en/of informatiekunde, aangevuld met vakinhoudelijke en managementopleidingen;
 • Ruime ervaring in een soortgelijke integraal verantwoordelijke leidinggevende IT positie in een complexe organisatie.
 • Ervaring met het aansturen en coachen van zowel teamleiders als medewerkers en de managementkwaliteiten om de afdeling door te ontwikkelen naar het stellen van prioriteiten en waar nodig projecten te versnellen. Je weet je team hierin te stimuleren en inspireren;
 • Goed ontwikkeld bedrijfskundig inzicht alsmede kennis van regieorganisaties, kwaliteitsmanagement en de vakgebieden (ICT, informatiemanagement). 
 • Kennis van de markt en de vakinhoudelijke ontwikkelingen binnen de vakgebieden van ICT. In staat om ontwikkelingen en trends naar toepassing bij Pantein te vertalen;
 • Kennis van en ervaring met sourcing, cloud concepten, leveranciersmanagement en onderliggende financiële sturing;
 • Kennis en ervaring met het ondersteunen en het realiseren van digitaliseringstrajecten, organisatie veranderingsprocessen en samenwerkingsprocessen met andere organisaties;
 • Visie op de digitalisering binnen de zorg is een pré.

Kerncompetenties:
 • Effectief communicator en behendig onderhandelaar met pragmatische insteek;
 • Besluitvaardig, standvastig, boegbeeld van ICT;
 • Sterke persoonlijkheid en inspirerend leider en teambuilder, durft initiatief te nemen en kan mensen op argumenten overtuigen;
 • Organisatiesensitief, goed gevoel voor intermenselijke relaties en individuele belangen en drijfveren;
 • Planmatig en projectmatig kunnen werken;
 • Oplossingsgericht;
 • Teamspeler;
 • Goed gevoel voor humor 😊.

Arbeidsvoorwaarden:

Pantein biedt je een uitdagende baan waarin je samen met meer dan 3200 collega's bijdraagt aan maatschappelijk belangrijke producten en diensten voor een ziekenhuis, zorgcentra en thuiszorg in één! Dat doe je in een prettige werkomgeving waar informatievoorziening een cruciale rol speelt. Pantein heeft een mensgerichte en open cultuur en een platte organisatie.

Verder biedt Pantein het volgende:

 • Het salaris wordt, afhankelijk van leeftijd en ervaring, ingeschaald in FWG 75 van de cao Ziekenhuizen (minimaal € 6314,- / maximaal € 9366,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek);
 • Een goede pensioenregeling, vakantiegeld 8,33% en een eindejaarsuitkering van 8,33%;
 • In eerste instantie ontvang je een tijdelijk dienstverband voor een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling bij wederzijds goedbevinden;
 • De mogelijkheid tot hybride werkomgeving is, na een gedegen inwerkperiode mogelijk;
 • Alle ruimte om goed ingewerkt te worden;
 • Via een meerkeuzesysteem kies jij je arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld een fiets, computer, laptop, telefoon, bedrijfsfitness- of studiekostenregeling. 

SOLLICITEREN EN PLANNING
Spreekt dit aan, en ben je op zoek naar een leuke functie? Stap in de wereld van gezondheid en zorg!
Ben jij de gemotiveerde kandidaat, die bij wil dragen aan de ambities van Pantein en de regionale zorgtransformatie? En heb je de kennis, vaardigheden en het persoonlijk leiderschap om dit in de praktijk waar te maken? Dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet.

 • Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk via InterExcellent.
 • Op basis van een brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met InterExcellent. 
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie bij Pantein die beslist met wie zij wenst kennis te maken.
 • Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

CONTACT OVER DEZE VACATURE
Deze procedure wordt uitgevoerd door Sietse Bergstra, partner, en Riëtte Coolen, research consultant, InterExcellent IT Regie Management, Baarn. Tel: 035 - 5280430, www.interexcellent.nl

We zien met belangstelling uit naar je reactie en/of sollicitatie!

Locatie:
 • Beugen
Sietse Bergstra

Drs. Sietse Bergstra

Managing Partner
We ondersteunen organisaties om hun keten van IT en IV weer werkend te maken.