Integraal capaciteitsmanager in de zorg

Integraal capaciteitsmanager voor het inrichten van zorgprocessen

Als Managementbureau hebben we interessante gesprekken met diverse organisaties in de Zorg, waarbij ervaringen gedeeld worden en inzichten toenemen. Nu rest de uitdaging om zorgprocessen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, integraal capaciteitsmanagement biedt kansen.

 

Tijdens een gesprek bij de Raad van Bestuur van een grote organisatie in de Thuis- en Ouderenzorg werden wij gewezen op het volgende. Uit onderzoek van Actiz zouden op dit moment binnen de werkende bevolking van Nederland 1 op de 7 werkzaam zijn in de Zorg. Op basis van demografische gegevens en een vergelijkbare inrichting van de zorg zou dit in de nabije toekomst nog moeten groeien naar misschien wel 1 op de 4. De toenemende zorgvraag door de vergrijzing zorgt voor uitdagingen waarbij samenwerking geboden is. Maar samenwerking binnen de zorgketen blijkt niet eenvoudig: ”Binnen onze regio hebben de Raden van Bestuur regelmatig contact met elkaar over ketensamenwerking. Hierbij wordt de intentie uitgesproken dit op te pakken en binnen de organisaties op de strategische agenda te plaatsen. We merken echter dat het een ontzettende uitdaging is dit gestructureerd aan te pakken binnen de eigen organisatie. Laat staan over de organisaties heen!” 


Meerdere organisaties kampen met soortgelijke situaties waarin zorgprocessen door samenwerking veel beter ingericht kunnen worden.

“Tijdens de zomer bleek dat het academische ziekenhuis een operatiestop had. Terwijl wij op basis van het voorgaande jaar extra bedden ter beschikbaar hadden om patiënten na de operatie op te nemen.”

Organisatie Ouderenzorg

Wat is Integraal capaciteitsmanagement?


Integraal capaciteitsmanagement is een zich ontwikkelend specialisme, waarbij vanuit verschillende invalshoeken gekeken wordt naar het inrichten van zorgprocessen. Ketencapaciteitsmanagement, zoals integraal capaciteitsmanagement ook wel wordt genoemd, richt zich op bijvoorbeeld procesoptimalisatie, personeelsplanning, OK planning, financiële performance en het uitwisselen van gegevens. Met name ziekenhuizen hebben hier een projectgroep voor ingericht of zelfs een functie voor ontworpen. Maar zij worstelen met de manier waarop dit nieuwe werkveld gedefinïeerd en ingericht wordt. Los van het feit dat het succes niet alleen wordt geboekt door patiëntenstromen te optimaliseren. Maar vooral doordat dit thema de individuele zorgorganisaties overstijgt. Samenwerking en afstemming tussen de verschillende organisaties is een vereiste.

ketencapaciteitsmanagement

Wat zijn de voordelen van een Integraal Capaciteitsmanager?

  • Betere afstemming van de schakels in het zorgproces. Sneller van 1e lijn naar ziekenhuis of specialistische zorg.
  • Beter voor de patiënt/cliënt: minder lange wachtlijsten, snellere inzet behandeling en eventueel operatieve ingreep.
  • Beter gebruik van de beschikbare beddencapaciteit.
  • Sneller ontslag: sneller doorverwezen naar revalidatiekliniek, verpleeghuis of naar huis.
  • Beter ter beschikking stellen van financiële middelen, capaciteit van medewerkers.

 

Wat doet een Integraal Capaciteitsmanager?

De Integraal Capaciteitsmanager is een nieuwe functie. Vooral de ziekenhuizen lopen in deze ontwikkeling voor. Binnen deze zorgorganisaties worden projecten rondom dit thema ingericht. Een programmamanager is in dat geval verantwoordelijk voor de inrichting van deze ontwikkeling, het stellen van doelen en de manier waarop de aansluiting wordt gemaakt met de afdelingen en zorgprofessionals.

De praktijk leert dat een Integraal Capaciteitsmanager affiniteit met de verschillende invalshoeken dient te hebben. HR, Logistiek, Procesverbetering, Financieel, IT, Strategie. Het succes van de manager ketencapaciteit zal waarschijnlijk vooral te maken hebben met de manier waarop hij het doet. Dus niet alleen het “wat”, maar vooral het “hoe”. Hoe gaat hij/zij zowel met de Raad van Bestuur als met de afdelingen dit gebied ontginnen? Hoe weet hij/zij de verbinding te maken met de interne operatie en de externe wereld (andere zorgorganisaties, partners en toeleveranciers)?

“Het blijft een uitdaging de patiëntgegevens beschikbaar te stellen aan de zorgorganisatie,
waar de patiënt naartoe gaat”

Manager Ziekenhuis

Waarom InterExcellent?


InterExcellent Zorg heeft de intentie naast de huidige dienstverlening, zich ook te onderscheiden in het ontwikkelen van concepten. Wij zien in ketencapaciteitsmanagement een specialisme waar alle zorgorganisaties behoefte aan kunnen hebben. Vanuit verschillende invalshoeken en met andere aandachtpunten, maar altijd met als doel patiëntenstromen te optimaliseren, samenwerking tussen ketenpartners eenvoudiger te maken en de financiële middelen zo goed mogelijk te gebruiken (zorgkosten zo effectief mogelijk te plaatsen). In samenwerking met Nyenrode hebben wij een start gemaakt dit thema te concretiseren en een leergang “Ketencapaciteitsmanagement Zorg” in te richten. De planning is dat de eerste leergang in januari 2020 zal starten.


Bent u geïnteresseerd geraakt door dit thema of wilt u meer weten over Ketencapaciteitsmanagement in de Zorg? Of wilt u als mogelijk toekomstig student meer informatie over deze leergang?

Neem dan contact op met ons secretariaat.
We plannen graag een afspraak in om hierover met u van gedachten te wisselen!

Opdrachtgevers over InterExcellent
’Het gaat erom de business­kant goed te organiseren. IT is uiteindelijk een stuk invulling.’
’Ik moet zorgen dat anderen zich eigenaar voelen van mijn uitdaging.’ (Interim ICT-projectleider)
'De aangeboden kandidaten hebben veel ervaring en actuele kennis.'
'Het bureau werkt netjes en biedt goede ondersteuning.'