Zoek in de site:

VACATURE VERVULD – Gemeente Den Haag zoekt Business Partners Informatievoorziening (schaal 14)

Werken voor de stad vraagt om een gemeentelijke organisatie die ten dienste staat van inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven die samen de stad vooruit helpen. Een goede bedrijfsvoering is daarbij essentieel voor het laten functioneren van deze organisatie.
Als Business Partner informatievoorziening ben je vanuit bedrijfsvoering de regisseur die verantwoordelijk is voor de informatievoorziening binnen jouw gemeentelijke domein of dienst. Je stuurt een adviesteam aan van informatiemanagers, portfoliomanagers, business consultants en informatieanalisten. Samen met het adviesteam ben je verantwoordelijk voor het succesvol laten werken van de keten van informatievoorziening: van beleidsthema’s naar projectportfolio en onderliggende applicaties en systemen. Je werkt nauw samen met het CIO Office en als Business Partner Informatievoorziening zorg je voor de verbinding met de diverse stakeholders van het betreffende domein. Bij voorkeur combineer je ervaring als senior strategisch adviseur/informatiemanager met ervaring als portfolio-/projectmanager en teamleider.

Een zeer uitdagende klus om, samen met je collega Business Partners, vorm te geven aan de vernieuwing en professionalisering van de dienstverlening van Informatievoorziening en daarmee in te kunnen spelen op de uitdagingen van een organisatie in een stad in beweging. Kernwoorden hierbij zijn: verbinden, vereenvoudigen en vernieuwen.

FUNCTIE
De toenemende rol van digitalisering stelt eisen aan de wijze waarop I-organisaties zijn ingericht. In Den Haag wil men daarmee de komende jaren grote stappen gaan zetten. Daarbij is er plaats voor jou als ervaren strategisch adviseur informatievoorziening. Je bent primair verantwoordelijk voor de coördinatie van alle I-activiteiten voor een specifieke dienst of een domein. Dat betekent dat je naast de integrale sturing van je eigen adviesteam, ook – samen met de informatiemanagers – de prioriteiten bepaalt voor de functioneel beheerders en andere I-medewerkers. Dit doe je bij één van de kerndiensten van de gemeente Den Haag in een klein team met gemiddeld 6 I-collega’s. De rol is nieuw, wat inhoudt dat nog niet alles vast ligt, inclusief mogelijke spanningen tussen de collectieve I-vraagstukken op organisatieniveau en specifieke wensen van een dienst. Hierbij werk je nauw samen met je I-collega’s en andere collega’s vanuit het Bedrijfsvoeringsexpertisecentrum (BEC). Daarnaast ben je intensief in contact met IDC-A (het interne rekencentrum van Den Haag) en met onze externe leveranciers. Je bouwt aan gelijkwaardig partnerschap met de lijn, de Business Partners van de andere bedrijfsvoering disciplines, de kaderstellende collega’s vanuit het CIO Office, de uitvoerende collega’s van het rekencentrum IDC-A en alle I-collega’s. Een nieuwe rol, die vraagt om pionieren en experimenteren, zonder dat de dienstverlening eronder lijdt.

PROFIEL
Als Business Partner Informatievoorziening ben je het gezicht van IT voor de jou toegewezen dienst. Zorgen voor de beste digitale dienstverlening in een snel veranderende omgeving, met alle politieke en bestuurlijke omstandigheden. Je kunt snel een goede inschatting maken van vraagstukken in het primaire proces en de I-opgaven die hieruit voortvloeien. Je bent gewend om hoogwaardige professionals aan te sturen en weet altijd de gulden middenweg te vinden tussen wat haalbaar is en wat wenselijk. Daarbij weet je altijd oog te houden voor de verschillende, soms tegengestelde belangen. Je beschikt over:

  • academisch werk- en denkniveau;
  • ruime kennis en ervaring met advisering over I-onderwerpen, organisatieontwikkeling en verandertrajecten;
  • minimaal 5 jaar ervaring in een advies- of managementfunctie op strategisch directieniveau en leidinggevende ervaring.

Download het complete functieprofiel >

 

ARBEIDSVOORWAARDEN
De gemeente Den Haag biedt ruime opleidingsmogelijkheden, een goede afstemming tussen werk en privé, ruime vakantiedagen, een eindejaarsuitkering, vakantiegeld en andere extra mogelijkheden. Je hebt de mogelijkheid om je secundaire arbeidsvoorwaarden te bepalen via een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB is een vast maandelijks budget en bestaat in totaal uit 16,8% van het maandsalaris.
De functie van Business Partner Informatievoorziening wordt marktconform gewaardeerd en verdient, afhankelijk van opleiding en ervaring, bij een fulltime dienstverband (36 uur per week) een salaris van maximaal € 6.413,- bruto per maand (schaal 14).
Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor een jaar. Bij goed functioneren volgt een vaste aanstelling.

PROCEDURE
De begeleiding van de wervings- en selectieprocedure is in handen van InterExcellent, in de persoon van Sietse Bergstra. Hij zal de eerste gesprekken voeren met geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van de meest passende kandidaten aan de selectiecommissie worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden eindkandidaten geselecteerd voor gesprekken binnen de gemeente Den Haag. De gemeente wenst dat de Business Partners zo spoedig mogelijk aantreden.

Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken en er zal een veiligheidsonderzoek worden uitgevoerd. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

SOLLICITEREN EN PLANNING

  • Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk op vrijdag 2 februari 2018) per e-mail BusinessPartner.DenHaag@interexcellent.nl
  • Op basis van een brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij InterExcellent in Baarn vanaf week 6
  • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie binnen de gemeente Den Haag die beslist met wie zij wenst kennis te maken
  • De selectiegesprekken binnen de gemeente Den Haag vinden plaats in week 10

CONTACT OVER DEZE VACATURE
Sietse Bergstra, partner InterExcellent IT Regie Management, Baarn. Tel: 035 – 5280430, of mail via BusinessPartner.DenHaag@interexcellent.nl