Zoek in de site:

InterExcellent vervult vacature Directeur HR bij TU Delft

In december 2015 verzocht het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft InterExcellent een nieuwe Directeur HR te werven. Recent meldde de TU Delft dat drs. Ingrid Halewijn per 1 juni a.s. aan de slag gaat. Het College van Bestuur is ‘bijzonder tevreden’ met deze benoeming.

Halewijn was Directeur Human Resources Management bij het Albeda College in Rotterdam. Ze studeerde bewegingswetenschappen aan de TU Eindhoven. Daarna werkte zij onder meer bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en bij TNO. Via het leidinggeven aan steeds grotere groepen professionals werd haar interesse voor het HR-domein gewekt, een vakgebied waar zij zich sinds 2001 op toelegt.

Het college van bestuur is ‘bijzonder tevreden met deze benoeming’: “Ingrid Halewijn heeft met haar langdurige HR-ervaring bij onderwijs- en onderzoeksorganisaties in combinatie met een bèta-achtergrond precies het profiel dat bij onze universiteit past.” Een van de opdrachten die Halewijn meekrijgt is om ‘richting te geven aan belangrijke trajecten, zoals op het gebied van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers’.

InterExcellent partner Geert-Jan Poorthuis heeft deze search geleid. Hij heeft bij de start in afstemming met de TU Delft een uitgebreid profiel opgesteld, daarna zijn vele interessante kandidaten discreet benaderd en gevraagd te solliciteren.

Daarnaast zijn diverse (sociale) media benut om het bereik van de vacature verder te vergroten. Uit ruim 80 sollicitanten zijn na selectiegesprekken 8 kandidaten voorgedragen aan de TU Delft. De selectiecommissie van de TU Delft heeft na meerder gesprekken gekozen voor Ingrid Halewijn. Poorthuis: ‘Ingrid heeft een zeer goed profiel voor deze uitdagende functie en ik wens haar heel veel plezier en succes op deze prachtige universiteit’.

InterExcellent partner Geert-Jan Poorthuis heeft in december 2015 bij Universiteit Twente eveneens de functie van HR-directeur vervuld. Op 1 januari 2016 is Ir. Joost Sluijs daar gestart. Lees het complete nieuwsbericht over zijn benoeming.