Regisseur (regionale) samenwerking in de zorg

Zoekt u een Regisseur (regionale) samenwerking in de zorg?

InterExcellent is een managementbureau met een groeiend trackrecord over de search of interim-invulling van de functie Regisseur (regionale) samenwerking in de zorg.

De zorg staat als sector voor een stevige opdracht. De toenemende zorgvraag legt grote druk op beschikbare capaciteit en beperkte budgetten dwingen tot anders kijken naar het zorgaanbod. Deze uitdaging staat in het VWS-rapport ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek – wie durft’ kernachtig samengevat als:

 • voorkomen, zoals zorgpreventie, tijdige signalering, voorzieningen in de wijk
 • verplaatsen, denk aan dichter bij huis
 • vervangen, bijvoorbeeld e-health

Deze transformatie naar zorgpreventie, regionaal zorgaanbod en zorgalternatieven vindt plaats in een steeds complexere omgeving. Samenwerking met het sociale domein en woningbouwverenigingen intensiveert. Particuliere ouderenzorg en mantelzorg ondersteunende organisaties groeien. Daarbij staat de sector voor een structureel arbeidsmarktprobleem en dient ze een hoofdlijnenakkoord uit te voeren om de zorgkostengroei om te buigen naar 0 in 2022. De coronacrisis stelt verder hoge eisen aan wendbaarheid van en samenwerking tussen zorgorganisaties.

Regisseur (regionale) samenwerking in de zorg

Effectief ontwikkelen en besturen in deze netwerkomgeving is complex, maar ook uitdagend. Vergaande samenwerking in de regio wordt daarbij gezien als de sleutel om resultaat te bereiken. Vanuit verschillende invalshoeken wordt een bijdrage geleverd om deze samenwerkingsverbanden te vernieuwen, verbeteren en versnellen. InterExcellent is in staat de juiste Programmadirecteur of Projectleider voor u te vinden. Maar ook binnen de functiegebieden Zorg/Bedrijfsvoering/Finance/HR/IT/Inkoop kunnen we de (interim) managers voor u vinden, die beschikken over deze samenwerkingsvisie.

 

Interim

Na contact bezoeken we u binnen 24 uur voor een intakegesprek. De opdracht is bepalend. In het gesprek met de opdrachtgever ligt de nadruk op vier onderwerpen:

 1. Aanleiding en achtergrond van de vraag
 2. Het gewenste resultaat
 3. Een scherpe opdrachtomschrijving die we op papier willen zetten
 4. Het bijbehorende profiel met competenties voor de te selecteren interim-manager

U ontvangt na afloop – vaak binnen één dag – een compleet intakeverslag met daarin alle besproken zaken en gemaakte afspraken. Dit is onze voorinvestering in een geslaagde opdracht.

 

Aanbieding binnen 3 tot 5 dagen. Of sneller.

Het zoeken en selecteren van geschikte kandidaten (Wie zoeken wij) en het opstellen van een aanbieding vindt vrijwel altijd binnen een termijn van 3 tot 5 werkdagen plaats. Wij geven een uitgebreide toelichting op de kandidaten, zodat u weloverwogen kan kiezen. En als het sneller moet, passen we de procedure aan op uw deadline. Als de keuze is gemaakt, zorgen wij voor de verdere (administratieve) afhandeling. De gekozen kandidaat kan zo snel als mogelijk voor u aan de slag.

 

Een netwerk van meer dan 1000 interim-managers.

Wij werken nauw samen met ruim 1000 interim-managers die wij persoonlijk kennen en die voldoen aan de eisen die wij stellen. Dat stelt ons in staat u een representatieve selectie van kandidaten aan te bieden. Wij staan voor een professionele, persoonlijke aanpak. Onze counselors hebben jarenlang ervaring in de branches en sectoren waarvoor wij werken. Wij adviseren opdrachtgevers over de invulling en aanpak van de opdracht én we coachen de interim-manager bij de uitvoering van de opdracht. Voor InterExcellent stopt het werk dus niet bij de plaatsing van de interim-manager. Wij blijven opdrachtverantwoordelijk en dus aanspreekbaar tot en met de laatste dag van de opdracht.

matchingsproces interexcellent

Search

Na aanvraag bezoeken wij u om tijdens een intakegesprek de volgende zaken met elkaar af te stemmen:

 • Functieprofiel van de te werven medewerker
 • De specifieke kenmerken waaraan de ideale kandidaat zou moeten voldoen
 • De strategische ontwikkelingen in de komende periode
 • Indien relevant een speciale opdracht m.b.t. de afdeling of het team

 

Op basis van deze afstemming doen wij u een voorstel waarin we aangeven op welke wijze wij het searchproces adviseren in te richten. Nadat u akkoord heeft gegeven;

 1. Publiceren we de vacature
 2. Benaderen en verwerken wij potentiële kandidaten in deze procedure
 3. Interviewen wij een selectie van de kandidatengroep bij ons op kantoor
 4. Stellen wij u een aantal kandidaten voor d.m.v. een CV presentatie bij u op kantoor
 5. Coördineren wij de sollicitatieprocedure volledig voor u door de afspraken met de door u gekozen kandidaten af te stemmen
 6. Indien u dat wenst kunnen wij u ondersteunen in de afronding van deze procedure en het bespreken van arbeidsvoorwaarden

“InterExcellent is een organisatie die bouwt op kwaliteit en die mee wil doen in de Zorg, die daar een rol in wil nemen, die zich oprecht wil verbinden aan deze sector. In haar visie op de sector ziet InterExcellent “Verbinding” als een centraal thema, die zij – vanuit hun kwaliteit en discipline – langs drie lijnen betekenis geeft: Allereerst in hun Search activiteiten, ten tweede in hun Interim-Plaatsingen en ten derde in Permanente Ontwikkeling. In die laatste activiteit werken ze samen met Nyenrode en wordt “verbinding” concreter uitgewerkt in Programma “Regisseren van (regionale) samenwerking in de Zorg.”

Jan Engelen, HR-manager Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

Waarom InterExcellent?


InterExcellent Zorg is een gespecialiseerde afdeling binnen InterExcellent die zich volledig toespitst op de zorgsector. Door de ruime ervaring met diverse zorgorganisaties is er binnen InterExcellent Zorg specifieke kennis om uw vraag in te kunnen vullen. 

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over onze dienstverlening of werkwijze, neem dan contact op met ons. We plannen graag een afspraak in om vrijblijvend de mogelijkheden te verkennen!

Opdrachtgevers over InterExcellent
'Ze deden een goede uitvraag van ons probleem.'
'Samenwerking was heel plezierig we doen zeker nog eens een beroep.' (Gemeente Amersfoort)
’Ik moet zorgen dat anderen zich eigenaar voelen van mijn uitdaging.’ (Interim ICT-projectleider)
’Er waren veel stake­holders. De interim executive van InterExcellent kon daar prima mee dealen.’