Vacature

Teamleider Informatievoorziening

Gemeente Heemskerk


Heemskerk is een bloeiende gemeente met circa 40.000 inwoners. Ondanks de snelle ontwikkelingen zijn we een hechte gemeenschap gebleven. Dat lees je bij voorbeeld af aan het bovengemiddelde aantal vrijwilligers in verenigingen en buurten. De gemeentelijke organisatie kenmerkt zich door een grote betrokkenheid en loyaliteit.

Er gaat veel goed binnen de organisatie en dat willen we behouden. Tegelijkertijd is er het urgentiebesef dat we moeten ontwikkelen. Uitgangspunten voor deze ontwikkeling zijn: vergroten van professionaliteit, verbeteren van procesmatig werken, uitbreiden van integraal/projectmatig werken en doelmatiger werken. De maatschappelijke opgave maakt dat we met elkaar werken aan drie hoofdthema’s: ‘van buiten naar binnen’, ‘samenwerken & sturen’ en ‘wendbare medewerker’. De gemeentesecretaris voert hier samen met de drie domeinmanagers uit de domeinen Sociaal, Fysiek en Bedrijfsvoering regie op. Ook de teamleiders die werken vanuit de drie domeinen hebben een belangrijke rol in de veranderopgave. Wij zoeken een teamleider die met toewijding en daadkracht medewerkers kan inspireren en richting kan geven aan het waarmaken van de doelen van de organisatie en van het team.

ONTWIKKELINGEN
De ontwikkelingen op het vlak van digitalisering en informatievoorziening gaan snel en zijn van grote invloed op zowel de dienstverlening als de bedrijfsvoering. De gemeentelijke organisatie groeit door naar een 100% digitale organisatie. De basis daarvoor ligt er, maar er zijn nog forse stappen te zetten. We bouwen aan een nieuwe moderne ICT-infrastructuur, gaan de techniek meer op afstand zetten en gaan van ‘beheer’ naar ‘regie’. We zetten in op informatiemanagement, informatiebeheer, datagericht werken en één digitaal loket voor inwoners en organisaties. Dit vraagt ook om continue aandacht voor een goede inrichting van de informatiebeveiliging en het blijven voldoen aan de AVG. Als teamleider Informatievoorziening speel je hierin een cruciale rol. Om aan de ontwikkelingen tegemoet te komen is het noodzakelijk om binnen het team de informatievoorziening, ICT en werkprocessen de komende jaren toekomstbestendig te maken en door te ontwikkelen.

Functieomschrijving:

Voor de gemeente Heemskerk zoeken wij een ervaren en enthousiaste Teamleider Informatievoorziening die de volgende taken op zich neemt:

 • Je ontwikkelt en onderhoudt een netwerk en bevordert samenwerking met inwoners, partijen en organisaties. Je creëert daarbij draagvlak voor (intern) beleid;
 • Je adviseert het MT over complexe ICT en informatievoorzieningsvraagstukken (CIO-rol);
 • Je bent sparringpartner voor de domeinmanager Bedrijfsvoering. Je vertaalt in afstemming met de domeinmanager de politiek-bestuurlijke wens naar concrete (eind)producten en je adviseert de domeinmanager over prioritering en integraal team-overstijgend beleid;
 • Je geeft direct leiding aan de medewerkers van het team Informatievoorziening (+/- 27 fte) en stuurt op integraliteit en samenwerken;
 • Je bent verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het team Informatievoorziening en de daarbinnen vallende aandachtsgebieden: ‘Informatiemanagement’, ‘I-projecten’, ‘Service & Deliverymanagement’ en ‘Informatiebeheer’. Opgaven zijn o.a.:
  • omvormen van documentaire informatievoorziening naar informatiebeheer en informatieadvies;
  • implementeren van informatiemanagement en een volwaardige regieorganisatie;
  • implementeren van een moderne ICT-werkplekoplossing, waarbij de dataservices worden afgenomen als standaard dienstverlening;
  • rationaliseren en het in de cloud brengen van het applicatielandschap;
  • ontwikkelen en implementeren van het ‘nieuwe zaakgericht werken’ vanuit een integrale digitale dienstverlening van de gemeente;
  • inrichten van eenduidig functioneel- en gegevensbeheer;
  • vormgeven aan datagericht werken.

Download hier het uitgebreide functieprofiel van deze vacature (in PDF)>

Functie-eisen:

Wij letten natuurlijk op wat je kennis en kunde is, maar vooral op wie je bent. Medewerkers zien en horen van jou waar het om draait. Je bent het boegbeeld van jouw team Informatievoorziening. Het team staat voor een grote veranderopgave, waar komende jaren naar toe wordt gewerkt via een groeimodel. Je geeft leiding aan deze doorontwikkeling en aan het team, ruimte gevend en op tijd sturend waar nodig. Je legt makkelijk de link tussen de politiek-bestuurlijke wens, de maatschappelijke opgave en het ambtelijk kunnen binnen jouw team. Je bent een leider die met toewijding en vanuit verbinding medewerkers kan meenemen in verander- en verbeterprocessen. Je inspireert en laat mensen hun kwaliteiten benutten. Met enthousiasme neem je verantwoordelijkheid en betrek je teamleden. Je inspireert, zodat mensen hun talenten inzetten. Je denkt en handelt daarnaast team-overstijgend en maakt gebruik van kansen in deze snel veranderende wereld. Als persoon ben je mensgericht, heb je zelfkennis en gevoel voor humor. Met vertrouwen en aandacht, stuur je daadkrachtig en doortastend op te behalen resultaten en afspraken.

Wat we van je vragen:
 • Je hebt een relevante opleiding op HBO+ niveau;
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring als leidinggevende van een afdeling met informatiserings-vraagstukken en je hebt ervaring met het sturing geven aan vraagstukken met politiek-bestuurlijke, organisatorische, economische en/of sociaal maatschappelijke impact;
 • Je bent een verbindend leider. Je kunt zowel sturend als coachend leiding geven en kunt versnellen en temporiseren wanneer gewenst. Daarmee zorg je voor draagvlak bij veranderingen en stimuleer je medewerkers om zelf initiatieven te ontplooien;
 • Je bent bekend met de dynamiek en de complexiteit waarbinnen de gemeente opereert en hebt een heldere visie op deze uitdagingen voor jouw team;
 • Je hebt politiek-bestuurlijke sensitiviteit en schakelt makkelijk (strategisch, tactisch en context-afhankelijk);
 • Je kunt samenwerken en verbinden, maar weet ook stelling te nemen. Je kunt voortvarend optreden en grenzen duidelijk aangeven;
 • Je bent resultaat- en procesgericht.

Arbeidsvoorwaarden:

We bieden je een uitdagende functie in een prettige, open werkomgeving. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 5.872 bruto per maand (schaal 12, peildatum 1 oktober 2020) bij een volledige betrekking. Het toepassen van een aanloopschaal kan tot de mogelijkheden behoren. De gemeente beschikt over goede secundaire arbeidsvoorwaarden (17,05% Individueel Keuze Budget) en stelt een laptop en mobiele telefoon beschikbaar. Verder zijn er ruime mogelijkheden voor het volgen van opleidingen en cursussen. Het betreft een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar, met de intentie om deze om te zetten naar een vast dienstverband. Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de procedure.

PROCEDURE
De begeleiding van de wervings- en selectieprocedure is in handen van InterExcellent, in de persoon van Bert Wolthuis. Hij zal de eerste gesprekken voeren met geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van de meest passende kandidaten aan de selectiecommissie worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden eindkandidaten geselecteerd voor gesprekken binnen de gemeente. Van de eindkandidaten kunnen in overleg referenties worden nagetrokken.
Het ontwikkelassessment maakt deel uit van de procedure.

SOLLICITEREN EN PLANNING
- Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 31 oktober 2020.
- Op basis van een brief en CV-selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij InterExcellent in Baarn.
- De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie binnen de gemeente die beslist met wie zij wenst kennis te maken.
- De selectiegesprekken vinden vervolgens plaats bij de gemeente in Heemskerk.
- Gesprekken vinden eventueel via videobellen plaats.

CONTACT OVER DEZE VACATURE
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met InterExcellent, e-mail office@interexcellent.nl of tel.nr. 035-5280430.

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Heemskerk

Bert Wolthuis

Associate Partner IT Regie Management Lokale overheid en Onderwijs
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430