Vacature

Domeinarchitect

Erasmus MC


Voor onze opdrachtgever Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC) zijn we op zoek naar twee Domeinarchitecten die primair verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, samenhang en toepassing van de moderne architectuur binnen de klantdomeinen zorg en onderzoek van het Erasmus MC. Twee mooie functies binnen deze vooraanstaande organisatie welke de ambitie heeft het eerste Technische UMC in Nederland te worden.
 
OVER ERASMUS MC
Het Erasmus MC is als grootste universitair medisch centrum van Nederland te vinden midden in het dynamische Rotterdam. In mei 2018 is de prachtige nieuwbouw voltooid en het nieuwe Erasmus MC van de 21e eeuw officieel geopend.
Het Erasmus MC heeft een omzet van ongeveer 2 miljard en jaarlijks worden er ongeveer 175.000 unieke patiënten gezien. Als de grootste werkgever in de regio Rotterdam is Eramus MC in 2019 uitverkoren als “Top Employer cure & care Nederland”. Voor meer info over het ziekenhuis, zie: Over Erasmus MC
 
“TECHNOLOGIE & TOEWIJDING”
Het Erasmus MC heeft de ambitie het eerste Technische UMC van Nederland te worden. Technologie en toewijding zijn de sleutelwoorden. Er is sprake van een ambitieuze en complexe ontwikkelagenda (“Koers23”), zowel binnen, als buiten het UMC.
Toekomstige grote innovaties op het gebied van gezondheid en zorg liggen op de terreinen waar biomedische en natuurwetenschappen, geneeskunde, technologie en big data elkaar raken.
De innovaties die hieruit voortvloeien beïnvloeden het perspectief op gezondheid en ziekte, op moleculair, cellulair, mens- én populatieniveau. Dit heeft implicaties voor de manier waarop de patiëntenzorg, het wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs ingericht gaat worden. Technologie wordt een steeds belangrijker, en niet meer weg te denken, onderdeel van alle kerntaken.
 
Het Erasmus MC is de academische motor die nieuwe regionale, nationale en internationale samenwerkingen en netwerken vormgeeft, leidt en faciliteert. De daaruit ontstane synergie en innovatie worden volop ingezet om, samen met partners, patiënten te behandelen, een gezonde samenleving te bevorderen en daarmee maatschappelijke impact te hebben. Voor meer info over de strategie, zie: Koers23 Magazine

INFORMATIE & TECHNOLOGIE (I&T) ORGANISATIE
De Informatie & Technologie (I&T) organisatie bestaat uit meer dan 300 medewerkers die werken binnen 4 organisatieonderdelen: Informatiemanagement, ICT Services, Medische Technologie, Projecten en Processen.
 
De Domeinarchitecten werken binnen het organisatieonderdeel Informatiemanagement en zijn onderdeel van een virtueel architectuurteam. Dit team bestaat uit domeinarchitecten, IT-architecten en Medische Technologie-architect(en) die vanuit de diverse onderdelen van I&T samenwerken. De Lead Enterprise Architect maakt onderdeel uit van het CIO Office en is coördinator van het virtuele architectuurteam.

Functieomschrijving:

Als Domeinarchitect ontwikkel en beschrijf je de architectuur voor jouw klantdomein. Erasmus MC onderscheidt 4 klantdomeinen: zorg, onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Voor het domein zorg wordt een Domeinarchitect gezocht, evenals voor het domein onderzoek.
 
Om de ambitieuze ontwikkelagenda te kunnen realiseren, is architectuur een sleutelfunctie in de organisatie. Erasmus MC heeft behoefte aan ICT oplossingen die goed integreren en robuust zijn uitgevoerd. Tegelijkertijd is het belangrijk om meer flexibiliteit te creëren in de ICT omgeving zodat nieuwe innovaties snel kunnen worden geadopteerd. Als architect is het jouw rol om besluitvorming over veranderingen en projecten te ondersteunen met architectuuradvies en ontwerp. Op deze manier draag je bij aan het realiseren van een ICT omgeving die optimaal aansluit bij de missie en strategische doelstellingen van Erasmus MC.
 
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Als Domeinarchitect heb je taken en verantwoordelijkheden binnen onderstaande 4 resultaatgebieden. De Domeinarchitect:

Beleid

 • vertaalt de doelstellingen van de organisatie en I&T naar de inrichting van processen en informatievoorziening, de keuzes die hiertoe gemaakt moeten worden en beschrijft deze in architectuurprincipes, richtlijnen en modellen voor het eigen klantdomein en draagt bij aan de beschrijving voor de gehele organisatie. Draagt bij aan een beheer- en beheersbare ICT-omgeving en stuurt in dit kader op samenhang.
 • signaleert architectuurissues die verwerkt moeten worden in een hoger design en stelt deze mede op.
 • draagt bij aan het ontwikkelen van tactisch beleid van het betreffende klantdomein mede vanuit het perspectief van de enterprise architectuur.
 • draagt bij aan de advisering over het strategische beleid van het betreffende klantdomein en ondersteunt bij het opstellen van het strategisch beleid.
 • maakt de complexiteit van de Erasmus MC architectuur inzichtelijk en houdt deze beheersbaar, waarmee besluitvorming en regievoering worden gefaciliteerd.
 • draagt bij aan het jaarplan en kwaliteitsplan van de centrale informatievoorziening en de enterprise architectuur.
 • draagt bij aan de kwaliteit van de ICT-dienstverlening.
 • ondersteunt het en neemt deel aan het tactisch IT overleg (TITO) als deskundige op het gebied van architectuur.
 • ondersteunt en neemt deel aan het Integraal Architectuur Overleg (IAO) als vertegenwoordiger van het klantdomein.
 • regisseert de betrokkenheid van relevante disciplines t.b.v. advies en ontwerp.
 
Projecten
 • ondersteunt bij de uitvoering van projecten (waarvan het eigenaarschap in het klantdomein ligt), onder meer door opstellen/ontwerpen van project(start)architecturen en advisering t.b.v. werken onder architectuur.
 • draagt bij aan het verbeteren van de regievoering over programma's en projecten.
 
Control en Evaluatie
 • is verantwoordelijk voor het (proactief) ontwikkelen en implementeren van een richtinggevend kader voor het klantdomein, waarbinnen het ontwerp van processen en ICT kan plaatsvinden en waarop de verandering getoetst kan worden, in samenhang met architecturen van andere klantdomeinen en binnen de kaders van de enterprise architectuur.
 • bevordert de rationalisatie van het applicatielandschap en de reductie van de technologische complexiteit.
 • bevordert de standaardisatie en herbruikbaarheid van gegevens en ICT-middelen.
 • bewaakt en toetst de voortgang van de implementatie van beleid en/of projecten. Grijpt in indien de implementatie niet volgens plan verloopt, dan wel adviseert de manager Informatiemanagement en/of de Lead Enterprise Architect indien de implementatie niet volgens plan verloopt.
 • stemt af met verantwoordelijken voor andere sturende processen over haalbaarheid, kosten, baten en tijdspaden.
 • stemt af met de Lead Enterprise Architect, en de andere architecten in het kernteam Architectuur over de haalbaarheid binnen de gestelde kaders.
 • draagt bij aan de evaluatie van de kwaliteit, de aansluiting op het bedrijfsproces en gebruikerstevredenheid van de informatievoorziening. Adviseert in dit de kader de centrale informatiemanager van het klantdomein.
 • Rapporteert hiërarchisch aan de manager Informatiemanagement en functioneel aan de Lead Enterprise Architect met betrekking tot problemen in de informatievoorziening en de voortgang van verbeteringen.
 
Advies
 • Identificeert en werkt ontwerp- en architectuurvraagstukken uit tot een advies.
 • Adviseert, gevraagd en ongevraagd, over en ondersteunt de toepassing van architectuurkaders en beleid.
 • Vertaalt de (kwaliteit)behoeftes naar eisen die worden gesteld aan de oplossingsrichting.

DOWNLOAD HIER HET UITGEBREIDE FUNCTIEPROFIEL VAN DEZE VACATURE (IN PDF)>

Functie-eisen:

Erasmus MC zoekt twee Domeinarchitecten die beschikken over:
 • WO werk- en denkniveau op het gebied op het gebied van informatiekunde, bedrijfskunde, bestuurskunde of management;
 • ruime ervaring als (Domein)architect in een complexe organisatie;
 • uitgebreide kennis van en ervaring met architectuurmethoden en -technieken;
 • kennis van technologische en marktontwikkelingen;
 • ervaring met advisering over architectuur op managementniveau;
 • kennis van en ervaring met project- en procesmatig werken en verandermanagement in complexe organisaties;
 • ervaring met het schrijven van beleid en richtlijnen;
 • voor de Domeinarchitect zorg is kennis van en ervaring in de zorg een vereiste. Voor de Domeinarchitect onderzoek is het een pré.
 
Daarnaast beschikt je over de volgende competenties:
 • sterk analytisch vermogen en conceptueel denken. Je creëert inzicht en behoudt overzicht. Je reduceert complexiteit tot eenvoud.
 • uitstekende adviesvaardigheden;
 • je bent sturend en overtuigend, maar staat ook open voor input van anderen;
 • je bent pragmatisch en oplossingsgericht en realiseert je dat architectuur een middel en geen doel op zich is.
 • Je bent een netwerker, zichtbaar en gericht op samenwerking.
 • je bent gewend om meerdere belangen te kunnen dienen en maakt daarbij gebruik van de nodige sensitiviteit.
 • je communiceert en presenteert duidelijk, feitelijk en kernachtig, zowel mondeling als schriftelijk in de Nederlandse taal. Daarnaast beheers je de Engelse taal.

Arbeidsvoorwaarden:

Erasmus MC bied je een uitdagende baan in een ambitieuze moderne organisatie waar je direct een maatschappelijke bijdrage kunt leveren. Je komt te werken in een veelzijdige academische omgeving van zorg, onderzoek & onderwijs en bedrijfsvoering waar technologie een cruciale rol speelt. Er bestaat een plezierige werksfeer onder collega’s met hart voor de zorg en passie voor hun vakgebied. De mentaliteit is “handen uit de mouwen steken” om de gezamenlijke ambitie waar te maken. Op regionaal, nationaal en internationaal niveau.
 
Erasmus MC biedt een vaste aanstelling voor 36 uur met een concurrerend bruto maandsalaris. Daarnaast biedt het Erasmus MC interessante en flexibele secundaire voorwaarden:

 • een eindejaarsuitkering van 8,3%;
 • een pensioenverzekering bij het ABP (Erasmus MC betaalt tweederde van de maandelijkse bijdrage);
 • verschillende collectieve verzekeringen waar je gebruik van kunt maken, waaronder een UMC-zorgverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering;
 • een individueel reiskostenbudget;
 • diverse studiemogelijkheden.
 
Alle arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra.
 

SOLLICITEREN EN PLANNING
Ben jij de gemotiveerde Domeinarchitect die regie voert over de verdere ontwikkeling van de architectuurfunctie binnen jouw klantdomein? En herken jij jezelf in het profiel? Dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet.
 
 • Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk via www.interexcellent.nl
 • Op basis van een brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met InterExcellent.
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie bij Erasmus MC die beslist met wie zij wenst kennis te maken.
 • Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 

CONTACT OVER DEZE VACATURE
Deze procedure wordt uitgevoerd door Sietse Bergstra, partner InterExcellent IT Regie Management, Baarn. Tel: 035 - 5280430, www.interexcellent.nl.


We zien met belangstelling uit naar je reactie en/of sollicitatie!

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Rotterdam
Recruiter InterExcellent

Riëtte Coolen

Research Consultant
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430