Vacature

Hoofd IT Services/CTO

Wageningen University & Research (WUR)


Voor onze opdrachtgever Wageningen University & Research (WUR) zijn we op zoek naar een inspirerend en faciliterend Hoofd IT Services/CTO die verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid & performance van de IT-services en infrastructuur en die sturing geeft aan de integrale visie-ontwikkeling op het IT-domein.
 
OVER WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH (WUR)
De missie van Wageningen University & Research is ‘To explore the potential of nature to improve the quality of life’. Met ongeveer 30 vestigingen, 6.500 medewerkers en 13.000 studenten behoort Wageningen University & Research wereldwijd tot de aansprekende kennisinstellingen op het terrein van gezonde voeding en leefomgeving. De integrale benadering van de vraagstukken en de samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het hart van de unieke Wageningen aanpak. WUR is uitgeroepen tot Beste Werkgever in de categorie Onderwijs 2019-2020. Specifiek voor IT in de top 10! van non-profit bedrijven.

Medewerkers geven deze punten aan als goede redenen om te willen werken bij WUR: lees de 6 redenen om te komen werken bij WUR
 
‘WUR-LD CLASS’ BEDRIJFSVOERING
De WUR campus is een ecosysteem dat sterk uitbreidt en bestaat uit onderdelen van WUR zelf in combinatie met diverse internationale kennispartners. De WUR groeit de komende jaren zowel aan de onderwijs- als de researchkant. Dit betekent een verhoogde diversiteit aan medewerkers, klanten en partners, een toenemende mobiliteit en behoefte aan het delen van faciliteiten. Deze verandering vraagt om een ondernemerscultuur, creativiteit ontwikkelen op basis van vertrouwen, onderlinge verbondenheid en ruimte om verantwoorde risico’s te nemen. Maar tegelijkertijd ook om harmonisering van bedrijfsvoering processen, het bieden van meer flexibele fysieke en digitale omgevingen om te komen tot een ‘WUR-ld class’ bedrijfsvoering.
 
IT ORGANISATIE
Voedselsystemen, agrarische systemen, gezondheid en het milieu gaan een digitale toekomst tegemoet. Deze gebieden worden in toenemende mate gestuurd door data en hightech innovaties waarbij IT een belangrijke factor is. Studenten en professionals komen naar Wageningen University & Research om deel te nemen aan ons groeiende portfolio aan online en on-campusprogramma’s, trainingen en cursussen, die zijn gebundeld in het `Education Ecosystem’. De WUR campus is een ecosysteem dat sterk uitbreidt en bestaat uit onderdelen van WUR zelf in combinatie met diverse internationale kennispartners.
 
De IT organisatie binnen het Facilitair Bedrijf (FB-IT) zorgt met ruim 200 medewerkers voor een goed werkende en moderne ICT- en digitale (leer) omgeving voor onderwijs en onderzoek. IT is een flexibele, wendbare (agile) organisatie met volop ontwikkel- en carrière kansen voor IT specialisten op verschillende niveaus. Zij leveren stabiele basisvoorzieningen en werken samen met de business in multidisciplinaire teams aan actuele vraagstukken op het gebied van onder andere digitalisering, selfservice, security, datamanagement, high performance computing en Cloud strategie.
In de FB-IT organisatie worden de standaard beheerwerkzaamheden steeds verder geautomatiseerd en de IT functies worden steeds specialistischer van aard. Naast het beheren van de basisinfrastructuur wordt het zorgdragen voor de beschikbaarheid van de ICT-diensten steeds belangrijker.
Daarnaast zorgt de ICT-organisatie er voor dat deze ondersteuning, met kennis van de beschikbare generieke ICT-voorzieningen en de mogelijkheden van te ontwikkelen nieuwe specifieke ICT-diensten, tegen zo laag mogelijke kosten beschikbaar komt. 
De totale informatievoorziening is opgedeeld is in 4 domeinen: Onderwijs, Research, Bedrijfsvoering en het IT-Domein. Binnen kaders van een overall IV-beleid, budgettering en prioritering kunnen deze domeinen zelfstandig keuzes maken ten behoeve van de waarde voor de eindgebruikers. Binnen de 4 domeinen is het domeineigenaarschap belegd en wordt die ondersteund door (de rol van) een informatiemanager/portfoliomanager en domeinarchitect.
 
Naast het leiding geven aan de verdere ontwikkeling van de IT-organisatie en de verantwoordelijkheid voor beschikbaarheid & performance van de IT-services en infrastructuur ligt de focus van het Hoofd IT Services/CTO op het sturing geven aan integrale visieontwikkeling op 1 van de 4 domeinen, namelijk het IT-domein. De belangrijkste aandachtsgebieden hierbij zijn: 

 1. De personele kant van de continue doorontwikkeling van medewerkers in FB-IT;
 2. De technologische ontwikkelingen en de daarmee samenhangende Agile manier van werken op de diensten die direct vanuit het Domein IT geleverd worden;
 3. Binnen de Agile manier van werken het (mede) managen van de continue spanning die er bestaat vanuit de vraag (‘Business & Demand’) in de genoemde domeinen en het aanbod (‘Supply en Delivery’) waaronder het overall managen van beschikbare resources.
 
STURING INFORMATIEVOORZIENING EN INFORMATIE TECHNOLOGIE BINNEN WUR
WUR kent een zeer divers informatie landschap. Om de informatievoorziening van de WUR te besturen wordt er gewerkt in de geest van het Scaled Agile gedachtegoed.
Het overall IV-beleid, budgettering en prioritering wordt bewaakt door een IV Portfolio Board die zich richt op vernieuwingen en innovaties op het gebied van informatievoorziening vanuit het strategisch plan. Hier ligt ook de belangrijke de rol om het WUR brede IV-veranderportfolio te besturen. Uitgangspunt is een hoge mate van autonomie binnen de domeinen v.w.b. het bepalen van de domein roadmap. Jaarlijks wordt de veranderagenda / alle domein informatieplannen afgestemd met de bedrijfsplannen vanuit de Kenniseenheden.
 
Binnen de WUR wordt agile gewerkt waarbij Domein Owners, Product Owners en multidisciplinaire teams (MDT’s) zijn gevormd, vooral gericht op een snelle wendbaarheid, aansluiting op en verbinding met behoeften binnen de klantomgeving.
De aansturing van de IV/IT kolom is geregeld door een scheiding aan te brengen tussen enerzijds de verantwoordelijkheid voor strategie/sturing van de klantvraag (‘Business & Demand’) door het Hoofd Informatiemanagement (IM) van de WUR en anderzijds de operatie en uitvoering inclusief de strategisch/tactisch/operationele verantwoordelijkheid voor het informatie technology-domein ‘IT’ door het Hoofd IT Services/CTO (‘Supply & Delivery’).
Het Hoofd IM vervult meer de rol naar buiten (kenniseenheden, buitenwereld, CSC’s) en lange termijn en het Hoofd IT Services/CTO is meer gericht op de afdeling (vakgroepen, multidisciplinaire teams, domein IT), korte termijn/productie, en vertaling van “technology push” in het domein “ICT”.
Beide managementfuncties werken op basis van gelijkwaardigheid nauw samen en vallen onder hiërarchische aansturing van de Directeur Facilitair Bedrijf. Het Hoofd IM heeft ook een functionele lijn naar het derde lid van de RvB.

Functieomschrijving:

U geeft op een inspirerende wijze leiding aan de IT-organisatie, bent verantwoordelijk voor de beschikbaarheid & performance van de IT-services en infrastructuur en geeft sturing aan integrale visieontwikkeling op het IT-domein. U bent de motor van de transformatie bij IT, creëert een inspirerende werkcultuur en faciliteert en stimuleert de managers bij de uitvoering van hun takenpakket.
U weet vanuit meerdere invalshoeken verschillende IT-producten en diensten samen te brengen tot een samenhangend diensten- en productenportfolio pakket. U weet wat op de markt te koop is en zorgt dat de doorlopende Agile transitie van de IT-organisatie in de pas kan blijven lopen met behoefte aan technologische ontwikkeling. U heeft visie op en geeft inhoudelijk sturing aan “change” voor het domein IT.
U bent lid van het managementteam van het Facilitair Bedrijf (FB) én neemt deel aan verschillende overleg- en (kennis) netwerken binnen en buiten de WUR.
Belangrijke onderwerpen en uitdagingen voor de nabije toekomst voor u worden:

 • Het verder uitvoering geven aan de transitie van IT van een uitvoerende beheerorganisatie naar meer een regie organisatie.
 • Werken aan betrokkenheid met andere domeinen bij de stabiliteit en beschikbaarheid van de IT-services en infrastructuur.
 • Het helpen vertalen van ICT trends en technologische ontwikkelingen naar slimme IT-oplossingen voor bedrijfsvoering, onderwijs en onderzoek.
 • Doorontwikkeling medewerkers aansluitend te laten zijn op behoefte, technologische ontwikkelingen en nieuwe ICT-diensten.
 • Het (mede) vormgeven en doorvertalen van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van Cybersecurity, Cloud strategie, data en digitale transformatie.

DOWNLOAD HIER HET UITGEBREIDE FUNCTIEPROFIEL VAN DEZE VACATURE (IN PDF)>

Functie-eisen:

Ervaring en kennis:
 • WO werk- en denkniveau met bij voorkeur een IT- en of technische achtergrond.
 • Minimaal 10 jaar bewezen ervaring in een vergelijkbare functie binnen een complexe IT-omgeving.
 • Kennis van IT-vak domein in de volle breedte, bij voorkeur ook in onderwijs en/of researchomgeving opgedaan.
 • Actuele visie op en kennis van IT-ontwikkelingen en deze weten te vertalen in een product- en diensten portfolio in een research- en onderwijsomgeving.
 • Kennis van en ervaring met IT regievoering en leveranciersmanagement.
 • Ruime ervaring met verandertrajecten in complexe organisaties en politiek gevoelige omgevingen.

 Competenties:
 • Faciliterende en verbindende people manager met ruime ervaring in een agile omgeving.
 • Weet eigenaarschap op verschillende niveaus te stimuleren, samen resultaten neer te zetten, weet hoe multidisciplinaire teams werken met inhoudelijke besluitvorming laag in de organisatie (Product Owners) en vertegenwoordiging uit de business.
 • Analytische kwaliteiten met probleemoplossend vermogen bij incident situaties.
 • Innovatief denker die open staat voor verandering.
 • Snel kunnen denken en schakelen tussen belangen van verschillende stakeholders; een servicegerichte en verbindende stijl van sturen en communiceren, kunnen meebewegen met de klant.
 • Politiek-bestuurlijke organisatie sensitiviteit.
 • Gevoel voor humor J


Arbeidsvoorwaarden:

De WUR biedt een veelzijdige functie in een internationale omgeving met gevarieerde werkzaamheden in een plezierige en open werksfeer. De huisvesting is modern, licht, groen in een levendige groene campus waar studenten, docenten, onderzoekers en alle andere bewoners kriskras door elkaar fietsen, lopen, werken en studeren. U werkt met de nieuwste technologie en komt te werken in en met een enthousiast team van collega’s met passie voor hun vakgebied.
 
De WUR biedt een vaste aanstelling voor 36 uur per week met een concurrerend bruto jaarsalaris van maximaal € 117.000 euro bij een volledige werkweek van 36 uur conform CAO Wageningen Research (inclusief 8% vakantietoeslag en een structurele eindejaarsuitkering van 3%).
Daarnaast is er een uitstekende pensioenregeling via ABP en zijn er aanvullend flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden zoals korting op sportmogelijkheden, een fiscaal aantrekkelijke reiskostenvergoeding, een fietsplan en de mogelijkheid om verlof bij te kopen of te verkopen.
U heeft de vrijheid om het werk in te richten naar een goede balans werk-privé.
 
Wageningen University & Research stimuleert interne doorgroeimogelijkheden en mobiliteit met een intern recruitment beleid. Er zijn ruime mogelijkheden voor eigen initiatief in een lerende omgeving, wij bieden uitstekende opleidingsmogelijkheden. U krijgt bij ons een veelzijdige baan in een internationale omgeving met een plezierige en open werksfeer.
Wageningen University & Research (WUR) heeft een groot aantal mensen in dienst met zeer verschillende achtergronden en kwaliteiten, die elkaar inspireren en motiveren. Wij willen dat elk talent zich bij ons thuis voelt en dezelfde carrièrekansen aangeboden krijgt.
 
SOLLICITEREN EN PLANNING

 • Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag het liefst zo spoedig mogelijk via www.interexcellent.nl
 • Op basis van de brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij InterExcellent in Baarn en/of virtueel via Teams.
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie bij de WUR die beslist met wie zij wenst kennis te maken.
 • De selectiegesprekken vinden daarna plaats bij de WUR.
 • Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 
CONTACT OVER DEZE VACATURE

De procedure wordt uitgevoerd door InterExcellent. Het searchteam bestaat uit Sietse Bergstra en Geert-Jan Poorthuis (partners) en Riëtte Coolen (research consultant) bij InterExcellent, Baarn.
Tel: 035 - 5280430, www.interexcellent.nl.
 
We zien met belangstelling uit naar uw reactie en/of sollicitatie!

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Wageningen
Sietse Bergstra

Drs. Sietse Bergstra

Managing Partner
We ondersteunen organisaties om hun keten van IT en IV weer werkend te maken.
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430