Vacature

Directeur Universiteitsfonds & Alumnirelaties

TU Delft


Over de TU Delft
Op TU Delft komen technologie en talent samen. TU Delft behoort tot de beste universiteiten van Nederland en Europa en behoort op wereldniveau zelfs bij de top 15 TU’s. Op TU Delft gaan wetenschappelijke doorbraken en innovaties die de grote maatschappelijke vraagstukken helpen oplossen hand in hand. Daarnaast zijn er baanbrekende samenwerkingen met het bedrijfsleven en vanzelfsprekend levert de TU Delft elk jaar excellente alumni af. Als een student eenmaal een diploma heeft gehaald op TU Delft, dan wordt deze voor altijd onderdeel van de TU Delft-gemeenschap. Het motto is niet voor niets TU Delft for life!

Missie en positionering Universiteitsfonds Delft
Het Universiteitsfonds Delft wil de verbondenheid stimuleren, verankeren en is aanjager van communitybuilding. De afgelopen 5 jaar heeft het Universiteitsfonds Delft (UfD) zich vernieuwd met hoge ambities. Het recent opgerichte Excellence Fund, Graduate Entrepreneurfonds, het Engineer Journey-denken, de jaarcampagne en de succesvolle Covid-19 campagne zijn daar voorbeelden van. Vanwege het vertrek van de vorige directeur en de gewenste verdere professionalisering en uitbouw is het UfD op zoek naar een nieuwe directeur. De missie van het UfD is om alumni en donateurs met elkaar en met TU Delft (wetenschappers en studenten) te verbinden en daarmee TU Delft te helpen excelleren in technologie en innovatie voor de grote en complexe maatschappelijke vraagstukken van dit moment. Het UfD is onafhankelijk, maar werkt nauw samen met TU Delft. Het bevordert de ontwikkeling van TU Delft in de breedste zin van het woord. Het UfD steunt het talent van de toekomst en levert zo een bijdrage aan het behouden en versterken van deze sterke positie en draagt dit over aan volgende generaties. Het UfD heeft ook een aanjaagfunctie in de verbinding tussen alumni en TU Delft en wakkert de trots voor de universiteit verder aan.

Door het ontwikkelen van aantrekkelijke proposities worden alumni in binnen- en buitenland verbonden aan TU Delft en wordt uitvoering gegeven aan het alumnibeleid, één van de pijlers van het UfD. Het werven van donateurs onder alumni is een instrument in die binding. Daarmee is fondsenwerving de andere pijler van het UfD. De werving van fondsen vindt ook plaats onder vermogensfondsen en family offices. Deze zogenaamde ‘vierde geldstoom’ wordt besteed aan excellentie: aantrekken wetenschappers, wetenschappelijk onderzoek, onderzoeksfaciliteiten, ondernemerschap, prijzen, en talentontwikkeling van studenten. Als ambitie geldt het voornemen om een solide vermogensfonds op te bouwen, waarvoor zichtbaarheid en bekendheid van het UfD cruciaal zijn.

DOWNLOAD HIER HET UITGEBREIDE FUNCTIEPROFIEL VAN DEZE VACATURE IN PDF >

Functieomschrijving:

De beoogde directeur van het UfD geeft leiding aan een organisatie van circa 15 personen, die zich in twee teams met alumnirelaties en met fondsenwerving bezighoudt. De recent vastgestelde strategie betekent dat het team zich richt op de TU-brede alumnidatabase, ontwikkelen van formats voor alumni-evenementen en alumnibetrokkenheid. Daarnaast worden alumni-activiteiten binnen faculteiten gefaciliteerd en ondersteund.

Ook fondsenwerving is een combinatie van zelf uitvoeren en het faciliteren en leveren van kennis en ervaring richting de faculteiten van TU Delft. Het team van UfD is gehuisvest in het hart van TU Delft, het gebouw van de universiteitsbibliotheek.

De directeur legt verantwoording af aan het bestuur van het UfD. Het bestuur bestaat uit maximaal 9 leden, zowel alumni (maximaal 6) en TU Delft medewerkers (max 3, waaronder de voorzitter van het College van Bestuur en tevens Rector Magnificus). Het bestuur wil op termijn meer op afstand van het team en de directeur gaan werken, hetgeen een andere rol vraagt van de directeur. Ook legt de directeur - voor wat betreft alumnirelaties - verantwoording af aan de directeur Marketing en Communicatie van TU Delft.

De functie van de directeur kent de volgende taken en verantwoordelijkheden:

Strategie ontwikkelen en koppelen aan operationele uitvoering:

 • Structureren van de werkprocessen en borgen van de initiatieven van het UfD binnen TU Delft op basis van hernieuwde strategie UfD 3.0;
 • Borgen en verankeren van belang van alumni en fondsenwerving in TU Delft;
 • Vormgeven van dialoog met decanen van de faculteiten, CvB en andere stakeholders;
 • Het vormen van één gezicht met TU Delft;
 • Voorbereiden en uitvoeren van het jaarplan, meerjarenplan en begroting;
 • Het verder door ontwikkelen van het team waardoor het bestuur iets meer op afstand kan komen, meer in de rol van toezichthouder.

Structuur en verantwoordingscyclus inrichten:
 • Vormgeven van de dialoog met het bestuur;
 • Richting geven aan en voorbereiding van bestuursbesluiten;
 • Invoeren management cyclus van planning, uitvoering en control;
 • Zorgen voor nauwe betrokkenheid van de hele TU-organisatie;
 • Opstellen van begroting, verantwoordingsrapportages, jaarrekening.

Leiding geven aan activiteiten in het kader van fondsenwerving en uitvoering alumnirelaties:
 • Als meewerkend voorman/vrouw fondsenwerven en nieuwe proposities ontwikkelen;
 • Aanjagen en vormgeven van alumnirelaties opgelijnd met alumnibeleid van TU Delft;
 • Faciliteren van TU breed alumni-relatiebeheer;
 • Het organiseren van alumni-activiteiten;
 • Het bouwen en verankeren van de TU Delft for Life community;
 • Representeren van het UfD/TU Delft in toespraken, jurering, richting studenten, medewerkers, alumni en donateurs;
 • Faciliteren van alumni-activiteiten op faculteiten en vakgroepen (door formats/-overdracht van kennis/inspiratie, etc.);
 • Zorgvuldig beheer van fondsen in beheer bij Universiteitsfonds • Capaciteiten van team doorontwikkelen en benodigde competenties op team organiseren zowel fondsenwerving als alumnirelaties.

Functie-eisen:

De nieuwe Directeur is een stevige en verbindende leider die zich gemakkelijk beweegt binnen de universiteit, met de afdeling en naar externe partijen en stakeholders.

U beschikt over de volgende competenties/ervaringen:
 • Leiderschap op basis van invloed/ambitie/overtuiging
 • Gemakkelijk acteren op topniveau
 • Aanjagen en ontwikkelen, met energie en gezond opportunisme
 • Sturing, prioritering en planning (na)volgbaar maken
 • Een netwerker die gewend is om meerdere belangen te kunnen dienen en maakt daarbij gebruik van de nodige organisatiesensitiviteit, integriteit en inlevingsvermogen
 • Een verbindende stijl van sturen en communiceren en ook onder druk in staat resultaat neer te zetten
 • Analytisch maar beschikt ook over probleemoplossende kwaliteiten
 • Eigenaarschap: voorop gaan in het realiseren van de ambities
 • Overtuigingskracht en enthousiasmerend
 • Zorgvuldig en strak in operationele uitvoering
 • Pragmatisch leidinggeven in complexe governance
 • Netwerker en goed kunnen samenwerken met veel verschillende stakeholders
 • Doortastend, daadkrachtig en doelgericht
 • Ondernemend/business development
 • Passie voor TU Delft en technologie; zelf alumnis van TU Delft zijn is een pré
 • Begrip voor en gevoel bij academische omgeving
 • Gevoel voor humor

Welke leidinggevende functie(s) vervulde u al eerder of op dit moment:
 • Marketing en/of sales
 • Strategisch business development
 • Fondsenwerving richting bedrijven i.c.m. particulieren/leden
 • Public affairs, strategie
 • Relevant consultancy
 • Etc.

Arbeidsvoorwaarden:

Het Universiteitsfonds Delft biedt een uitdagende, inspirerende functie binnen de unieke organisatie en omgeving. Het arbeidsvoorwaardenpakket is in overeenstemming met aard en zwaarte van de voltijds functie. Het UfD biedt na een jaar goed functioneren een vaste aanstelling met een concurrerend bruto jaarsalaris van maximaal bijna € 110.000 (op basis van schaal 15 van de CAO universiteiten, inclusief 8% vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering). Daarnaast is er een uitstekende pensioenregeling via het ABP en zijn er aanvullend flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren en planning
Het bestuur van het Fonds wenst de procedure af te ronden in november 2021. De procedure verloopt als volgt:

 • Sollicitaties ontvangen we het liefst zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk op maandag 15 november 2021) door middel van uploaden van een functiegerichte motivatiebrief en een Nederlandstalig CV, beide via www.interexcellent.nl. De documenten kunnen desgewenst gemaild worden naar UfD@interexcellent.nl.
 • Op basis van de brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij InterExcellent in Baarn vanaf week 45 tot en met week 46.
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie van UfD en TU Delft, die beslist met wie zij wenst kennis te maken.
 • De selectiegesprekken vinden plaats op 25 november 2021.
 • Het bestuur wenst haar Directeur te benoemen voor eind november 2021 Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een (ontwikkel-)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Contact over deze procedure
Deze procedure wordt geleid door Geert-Jan Poorthuis, managing partner bij InterExcellent te Baarn. Tel: 035 - 5280430, www.interexcellent.nl of UfD@interexcellent.nl

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Delft
Geert-Jan Poorthuis

Drs. Geert-Jan Poorthuis

Managing Partner
Executive Search en Interim Management