Vacature

Enterprise Architect

Universiteit Leiden


De Universiteit Leiden is een van Europa’s meest vooraanstaande internationale onderzoeksuniversiteiten. Dankzij haar bevlogen en betrokken medewerkers heeft de universiteit een leidende rol in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en scoort Leiden elk jaar zeer goed in toonaangevende rankings. De lat ligt dan ook hoog. Ongeacht welk werk je aan onze universiteit doet, je wordt altijd aangemoedigd om je horizon te verbreden, je talenten te ontplooien en het maximale uit jezelf te halen. Word jij onze nieuwe collega?

ORGANISATIE
Het Bestuursbureau ondersteunt het College van Bestuur (CvB) bij het besturen van de Universiteit Leiden en draagt zorg voor de beleids- en besluitvorming door het CvB.

Wat doet het Bestuursbureau?
Het Bestuursbureau onderhoudt nauwe relaties met faculteiten en expertisecentra. Op met name de terreinen financiën, personeel, juridische zaken en strategische communicatie heeft het Bestuursbureau uitvoerende en serviceverlenende taken rondom concernadministraties, loopbaanbegeleiding, bezwaar- en beroepsprocedures en persvoorlichting en wetenschapscommunicatie.

Het Bestuursbureau staat onder leiding van de algemeen directeur/secretaris CvB. Deze is voorzitter van het managementteam. Binnen het Bestuursbureau is de directie informatiemanagement (IM) is verantwoordelijk voor de universiteitsbrede informatiestrategie en informatieplanning, regie op het universitaire projectenportfolio en de beleidsontwikkeling op het gebied van privacy, informatiebeveiliging en digitalisering.

Wat doet de directie Informatiemanagement?

 • Regie op het projectenportfolio voor digitalisering
 • Informatiestrategie en -planning
 • Beleidsontwikkeling
 • Bestuurlijke informatievoorziening
 • Informatiebeveiliging en cyber security
 • Privacy
 • Architectuur

DOWNLOAD HIER HET UITGEBREIDE FUNCTIEPROFIEL IN PDF >

Functieomschrijving:

Als Enterprise Architect help je ons om op strategisch niveau, ambities, doelen en strategieën te vertalen naar een goede, veilige, kosteneffectieve architectuur, die de universiteit in staat stelt haar doelen te bereiken. Een architect met een praktische insteek.

Achtergrondinformatie bij de werkzaamheden
De Universiteit staat voor een groot aantal uitdagingen om excellent onderwijs en onderzoek te blijven bieden, de dienstverlening te optimaliseren en te voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving. Dit zorgt voor veel veranderingen in de informatievoorziening, variërend van het invoeren van life-long-learning en flexibel onderwijs, rationalisatie en sourcing in het domein bedrijfsvoering tot het ondersteunen van research datamanagement in het domein onderzoek.

Bij deze veranderingen is er behoefte aan inzicht, overzicht en sturing op samenhang en kwaliteit van de gehele informatievoorziening, zodat deze optimaal bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen, de benodigde veranderingen versneld mogelijk maakt en toekomst vast is en blijft.
 
De directie Informatiemanagement handelt als thought leader/gids voor digitalisering van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering en geeft met beleid en kaders sturing aan de wendbaarheid en weerbaarheid van de universiteit. Middels informatieplanning, projectenportfolio en ICT-financiën wordt regie gevoerd op de uitvoering van plannen.

Er is een goede basis gerealiseerd om vanuit te vertrekken. De concerninformatievoorziening is in kaart en gemodelleerd, architectuurprincipes zijn opgesteld, bijgesteld en worden toegepast. Ook worden per project startarchitecturen gemaakt, zijn er domeinarchitecturen opgesteld en is er een architectuurboard welke besluit over en stuurt op oplossing van architectuurafwijkingen.


TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Je werkzaamheden:

 • Als Enterprise architect borg je de aansluiting van de informatievoorziening op strategisch niveau:
  • je creëert een integraal perspectief gebaseerd op het beleid, doelstellingen en de strategie van de universiteit, faculteiten en ondersteunende diensten; en creëert daarmee de To-Be architectuur;
  • bedrijfsprocessen, data, informatiebehoefte, applicaties en IT-infrastructuur zijn in scope van dit perspectief;
  • om een verantwoorde transitie te waarborgen wordt een roadmap As-Is->To-Be vervaardigd;
Bovenstaande resulteert in een goede, veilige, kosteneffectieve architectuur, die de universiteit in staat stelt haar doelen te bereiken;
 • je borgt de acceptatie van resultaten bij/door CvB, Beleidsdirecties, faculteiten en expertisecentra en de Directeur Informatie Management; op welk niveau ook de opdracht verstrekking plaatsvindt;
 • samen met Proces Eigenaren (bedrijfsdomein) en de Technisch Architect (ICT domein) werk je zowel de As-Is als kandidaat To-Be situaties uit. Met Directies, Directeur ISSC en Directeur Informatie management valideer je deze uitwerkingen;
 • met de Informatiemanager challenge je de EA-producten, en bewaak je voortgang en tijdige besluitvorming;
 • je ondersteunt de Portfoliomanager en de Informatiemanager om tot logische clusters van projecten te komen;
 • samen met de CISO en de FG identificeer je kritische data entiteiten met hun bijbehorend beveiliging niveau;
 • je begeleidt de Informatie- en Solution architect om succesvolle implementaties te borgen;
 • gedurende de exploitatiefase bewaak je conformiteit op architectuur principes.

Functie-eisen:

Opleiding en achtergrond:
 • je hebt een Academisch werk- en denkniveau door een opleiding bedrijfskunde, MBA, informatiemanagement, ICT & Economics of Business & ICT;
 • je hebt bewezen ervaringen als Enterprise architect in een organisatie met vergelijkbare complexiteit.

Je bent vaardig in:
 • je kunt een brug slaan tussen visie en beleid rond informatievoorziening en de praktische inzet van ICT;
 • je kunt bedrijfsdoelen en behoeften naar noodzakelijke functionaliteiten vertalen;
 • je hebt vaardigheid om op alle niveaus met business management te overleggen over uitdagingen en oplossingen;
 • stakeholdermanagement;
 • heldere communicatie over complexe onderwerpen (woord, tekst, beeld). Communiceert krachtig in eenvoudig taalgebruik;
 • het positioneren van de Enterprise Architectuur discipline.

Je toont in gedrag:
 • je bent analytisch, hebt goede oordeelsvorming, kan uitdagen en beoordelen om te komen tot slagvaardige plannen;
 • je bent een Thought leader, toont Gids-gedrag;
 • je hebt overtuigingskracht bij besluiten en implementaties;
 • je bent praktisch qua aanpak en oplossingen;
 • je kunt conflicten goed hanteren;
 • je hebt organisatie sensitiviteit.

Je hebt kennis van en kunt die slagvaardig toepassen:
 • organisatiebeleid, strategie en doelstelling;
 • bedrijfsprocessen, huidige zorgen en beperkingen;
 • change- en capability-management;
 • IT-Trends en standaarden;
 • best practices en beschikbaarheid in de markt en in de sector;
 • opzetten van Project portfolio’s;
 • mogelijkheden van IT-exploitatie;
 • je hebt kennis van het Hoger Onderwijs en de referentiearchitectuur HORA;
 • cost estimating (implementaties en exploitatie);
 • je hebt kennis van methodes en standaarden op het gebied van informatiearchitectuur (TOGAF, ArchiMate) en projectmanagement (Agile, IPMA, PRINCE).

Arbeidsvoorwaarden:

Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, maximaal € 6.444, - bruto per maand bij een fulltime aanstelling (salarisschaal 13). Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kun je nalezen op de website.

Optie Mobiliteit (vanaf schaal 11)
Het beleid van de Universiteit Leiden is erop gericht de arbeidsmobiliteit binnen de universiteit te stimuleren. In dit kader wordt u - bij een vast dienstverband - in uw functie benoemd voor een periode van vier jaar. Uiteraard betekent dit dat de Universiteit Leiden zich met u verantwoordelijk acht voor de zorg voor een passend vervolg van uw loopbaan na deze periode, hetzij in deze functie hetzij in een functie elders.

Optie Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
In de dagelijkse werkzaamheden krijgt u te maken met vertrouwelijke informatie. Voor deze functie vragen wij om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Deze verklaring is verkrijgbaar bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven. De kosten hiervoor worden vergoed. Een uitgebreide beschrijving van de VOG vindt u op https://www.justis.nl/producten/vog/.

Diversiteit
Diversiteit en inclusie zijn kernwaarden van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar een inclusieve gemeenschap te worden waarin alle studenten en medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en al hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen. We verwelkomen diversiteit in ervaringen en perspectieven omdat zij onze universitaire gemeenschap verrijken en versterken.

PROCEDURE
De begeleiding van de wervings- en selectieprocedure is in handen van InterExcellent, in de persoon van Bert Wolthuis. Hij zal de eerste gesprekken voeren met geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van de meest passende kandidaten aan de selectiecommissie worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden eindkandidaten geselecteerd voor gesprekken binnen de Universiteit Leiden. Van de eindkandidaten kunnen in overleg referenties worden nagetrokken. Een persoonlijkheidstest en (ontwikkel)assessment kunnen onderdeel uitmaken van de procedure.

SOLLICITEREN EN PLANNING

 • Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag zo spoedig, maar uiterlijk op 6 februari 2022.  
 • Op basis van een brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij InterExcellent in Baarn.
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie binnen de Universiteit Leiden, die beslist met wie zij wenst kennis te maken.
 • De selectiegesprekken vinden vervolgens plaats bij de Universiteit Leiden.

Voor zover de omstandigheden dat vereisen vinden gesprekken via videobellen plaats.

CONTACT OVER DEZE VACATURE
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met InterExcellent, e-mail office@interexcellent.nl of tel.nr. 035 - 5280430.

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Leiden
Recruiter InterExcellent

Riëtte Coolen

Research Consultant
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430