Vacature

Coördinator IV-Projecten

Gemeente Zeist


Graag introduceren wij de gemeente Zeist. Een bijzondere gemeente en zoals ze zelf aangeven:

"Wij zijn niet op zoek naar een perfecte medewerker, maar iemand die zijn kwaliteiten, rafelrandjes én zelfkennis wil inzetten om met humor en lef uitdagingen te lijf te gaan.

We zijn een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van de kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid. De werksfeer is open en prettig en de onderlinge lijnen zijn kort. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 66.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. De cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. 

Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weet de gemeente wat er in de samenleving speelt en speelt daar flexibel op in. "We juichen het toe als je daaraan je eigen perspectief en waarde toevoegt en verwelkomen dus iedereen met de juiste ervaring en eigenschappen voor de functie. Waar je wieg ook heeft gestaan, wat ook je achtergrond, levensstijl of geloof is, als je je herkent in het profiel, solliciteer! In Zeist werk je vanuit je eigen verantwoordelijkheid en word je ondersteund door de organisatie, zodat je als mens en als professional blijft groeien." 

Centraal staan de kernwaarden vertrouwen, nabijheid en kracht. En zoals de gemeente zelf prachtig verwoord:

"Als gemeentelijke organisatie streven we in Zeist naar een mooie, levendige, groene en inclusieve gemeente. We zijn er voor al onze inwoners: van Austerlitz tot Den Dolder en van Vollenhove tot Lyceumkwartier. We zijn er voor de winkeliers, de horeca-uitbaters, de sporters, de theatermakers, de verenigingen en voor alle andere Zeistenaren. We dragen bij aan een fijne en veilige openbare ruimte waarin mensen goed kunnen leven, werken en recreëren, en bezoekers graag vertoeven. Waarin onze sportverenigingen kunnen floreren en er genoeg scholen, gezondheidscentra, parken, restaurants en cafés zijn. Gewoon, een goed leven in Zeist.

Samen maken we die zo kenmerkende Zeister cultuur: mensgericht, lerend en dynamisch. We weten wat er speelt, houden de lijnen kort en zoeken volop de ruimte in de samenwerking met onze partners op. Vanuit onze waarden hebben we geleerd antwoorden en oplossingen te vinden door energie, creativiteit en ondernemingszin los te maken uit de haarvaten van de samenleving en die volop de ruimte te geven. Om daarmee vanuit ieders vakmanschap de beste bijdrage te leveren aan een goed leven in Zeist. Daarin willen we een koploper zijn". 

ONTWIKKELINGEN
Voor de ontwikkelingen op het vlak van digitalisering en informatievoorziening heeft de gemeente Zeist een duidelijke missie:

"Wij staan ervoor dat inwoners, netwerkpartners en medewerkers de beschikking hebben over de juiste informatie, zodat zij de beste bijdrage kunnen leveren aan het goede leven en de maatschappelijke opgaven in Zeist." 

De gemeente heeft daarbij de volgende visie:

"We vertrekken vanuit de ander. Van daaruit voeren we het gesprek over informatievoorziening met alle stakeholders intern en extern. Niet over individuele- of teamwensen, maar over de waarde die het toevoegt aan de keten waarvan de stakeholder deel uitmaakt, en de maatschappelijke opgaven waar de keten voor staat."

De gemeente heeft voor alle opgaven een roadmap gemaakt ‘De weg naar excellente dienstverlening’, waarin de opgaven, gebundeld naar domeinen en in een logische volgorde, in de tijd zijn gezet. Soms zijn de opgaven al uitgewerkt en kan met de uitvoering ervan worden begonnen. In veel gevallen moet die uitwerking nog worden gemaakt. Dat is ook de manier waarop de gemeente Zeist graag de opgaven aanpakt. Een goed beeld op het geheel en op het juiste moment de uitwerking en de aanpak.

Bij deze manier van werken wordt nu een coördinator IV-projecten gezocht. Iemand die de verantwoordelijkheid op zich neemt om het geheel van de opgaven in goede banen te leiden. Daarbij plaats de coördinator zichzelf op de stoel van de opdrachtgever en maakt zo het werk van de Leidinggevende van het team wat makkelijker. In zekere zin is de coördinator de rechterhand van de IT-Manager. De coördinator zou zichzelf ook projectportfoliomanager kunnen noemen.

DOWNLOAD HIER HET COMPLETE FUNCTIEPROFIEL IN PDF

Functieomschrijving:

De coördinator IV-projecten vervult een belangrijke rol binnen de organisatie en het team IV. Vanuit de rol van gedelegeerd opdrachtgever heeft de Coördinator een belangrijke rol in de aansturing van alle IV-projecten binnen de organisatie. Samen met de proceseigenaar stuurt de coördinator de projectleiders aan en creëert de randvoorwaarden om tot resultaten te komen. De IV-Coördinator heeft het overzicht op alle projecten en beheert daarmee het IV-projectportolio en is de verbindende schakel tussen de projectleiders, afdelingen en managers. Een veelzijdige functie waarbij je veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid krijgt en het contact onderhoudt met alle betrokken afdelingen en projectmanagers. Tevens ben je sparringpartner van de IT-Manager.

Taken: 

 • Vervult de rol van ‘counterpart’ (tegenspeler) van de IT-Manager.
 • Zorgt voor een duidelijke opdrachtformulering bij de start de projectteams.
 • Is bevoegd in afstemming met de proceseigenaar wijzigingen aan te brengen in de opdracht. Bij relevante wijzigingen adviseert, informeert en stemt de coördinator af met de leidinggevende.
 • Neemt tijdig beslissingen, adviseert en informeert de IT-Manager over de voortgang.
 • Adviseert de IT-Manager over de noodzakelijke menskracht, materialen en financiële middelen.
 • Zorgt voor de overdracht van het projectresultaat naar de lijn.
 • Is verantwoordelijk voor de evaluatie van het project en geeft advies over de uitkomst aan de IT-Manager.

Functie-eisen:

De IV-Coördinator is verantwoordelijk voor de complete realisatie van alle IV-Projecten. Dat vraagt naast de nodige kennis en kunde op het gebied van IV met name de nodige creativiteit, pro-activiteit, planningsvaardigheden en kritische blik. Gezocht wordt een pionier en aanjager. Iemand die vooruitkijkt, een kritische blik heeft en planmatig te werk gaat. 

Wat we verder van je vragen:
 • Een relevante opleiding op HBO+ niveau.
 • Minimaal vijf jaar ervaring op gebied van informatiserings-vraagstukken/bedrijfsvoeringsvraagstukken.
 • In staat te schakelen met zowel de organisatie als de specialisten binnen het team Informatievoorziening.
 • Minimaal 3 jaar ervaring met het leiden van projecten.
 • Bekend met de dynamiek en de complexiteit van IV-Projecten in overheidsland.
 • Organisatorisch sensitief en in staat strategisch, tactisch en context-afhankelijk te opereren.
 • Je kunt goed samenwerken en verbinden, en weet ook stelling te nemen. Je kunt voortvarend optreden en grenzen duidelijk aangeven.
 • Resultaat- en procesgericht.
 • In staat een voorbeeldrol richting het team Informatievoorziening op je te nemen.

Arbeidsvoorwaarden:

Geboden wordt een uitdagende functie in een prettige, open werkomgeving. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 5.372 bruto per maand (schaal 11) bij een volledige betrekking. Gemeente Zeist beschikt over goede secundaire arbeidsvoorwaarden (17,05% Individueel Keuze Budget) en er zijn ruime mogelijkheden voor het volgen van opleidingen en cursussen. Het betreft een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar, met de intentie om deze om te zetten naar een vast dienstverband.

PROCEDURE
De begeleiding van de wervings- en selectieprocedure is in handen van InterExcellent, in de persoon van Bert Wolthuis. Hij zal de eerste gesprekken voeren met geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van de meest passende kandidaten aan de selectiecommissie worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden eindkandidaten geselecteerd voor gesprekken binnen de gemeente. Van de eindkandidaten kunnen in overleg referenties worden nagetrokken. 

SOLLICITEREN EN PLANNING

 • Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 18 juni 2022.
 • Op basis van een brief en CV-selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij InterExcellent in Baarn of via Teams.
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie binnen de gemeente die beslist met wie zij wenst kennis te maken.
 • De selectiegesprekken vinden vervolgens plaats bij de gemeente in Zeist.
 • Gesprekken vinden eventueel via Teams plaats.

CONTACT OVER DEZE VACATURE
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met InterExcellent, e-mail office@interexcellent.nl of tel.nr. 035 - 5280430.

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Zeist

Bert Wolthuis

Associate Partner IT Regie Management Lokale overheid en Onderwijs
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430