Vacature

Gegevensarchitect

Politie NL eenheid IV


Voor onze opdrachtgever het team IV-architectuur van de Nationale Politie zijn we op zoek naar een stevige Gegevensarchitect die zich met precisie en creativiteit inzet voor een effectieve informatiehuishouding waardoor de politie zich kan doorontwikkelen van een datagedreven naar een kennisgestuurde organisatie.

ALGEMEEN
Het politievak verandert voortdurend door digitalisering in de samenleving. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en vragen een politieorganisatie die hier adequaat op anticipeert. Het zwaartepunt zal steeds meer verschuiven van ontwikkeling van informatievoorziening (IV) als faciliterende taak, naar ontwikkeling van het politievak als onderdeel van de digitaliserende en duurzame samenleving, met ‘IV als politiewapen’. 

Veranderingen zullen zich manifesteren op thema’s als ‘Politie in verbinding’ waarbij de manier waarop de politiemedewerkers in contact staan en interactie hebben met de burger verandert als gevolg van onder meer de toenemende rol van sociale media, online, mobiele apps en kunstmatige intelligentie; ‘Smart society’ waarbij veiligheid in steden en op verkeersstromen steeds minder de taak is van één organisatie, maar een slim samenspel wordt van een netwerk (van sensoren) van veiligheidspartners; ‘Operationele slagkracht’ waarbij het slim en automatisch (met tooling en kunstmatige intelligentie) vergaren, analyseren en toepassen van data uit diverse bronnen een prominente rol inneemt. Al deze ontwikkelingen brengen ook nieuwe vraagstukken met zich mee op het gebied van privacy en (cyber)dreigingen.

Als Gegevensarchitect speel je een cruciale rol bij het flexibel en snel ontwikkelen en tijdig beschikbaar stellen van de informatiehuishouding voor een slagvaardige politieorganisatie die is opgewassen tegen cybercrime én die onze eigen cybersecurity versterkt.

Voor een indruk van het politiewerk, bekijk de film "Zonder IT-ers zijn we nergens"

ORGANISATIE
De inrichting van de informatievoorziening (IV) binnen de politieorganisatie is als volgt vormgegeven. De CIO van de politie geeft leiding aan de Directie IV, die onderdeel uitmaakt van de Staf Korpsleiding en de korpsleiding strategisch ondersteunt. 
De uitvoerende IV diensten maken onderdeel uit van het Politiedienstencentrum (PDC). Dit zijn de Dienst Informatiemanagement (IM) en de Dienst ICT. 
Om invulling te geven aan de flexibiliteit, wendbaarheid en snelheid die nodig is voor een goede informatievoorziening heeft de politie zich georganiseerd langs voortbrengingsketens (‘productielijnen’) in het Productiehuis, waar meer dan 100 multidisciplinaire DevOps-teams actief zijn.

Het team IV-architectuur vervult de informatie- en technische architectuurfunctie en zorgt voor de ontwikkeling, samenhang en borging van die architectuur. Zij maakt binnen de kaders van de enterprise architectuur een vertaling van de gevraagde functionaliteit naar een eenduidige IV-architectuur en ontwikkelt en onderhoudt een meerjarenvisie op de technische en applicatie-infrastructuur, waarin de afzonderlijke componenten van elke infrastructuur in samenhang zijn beschreven, zowel in tijd als functioneel gezien (IV referentiearchitectuur). Hiermee wordt de samenhang van de diverse informatievragen geborgd en wordt input gegeven voor de release- en implementatieplanning. IV architectuur zet architecten in voor onder andere “Just enough, Just in time” architectuur in een Agile omgeving. 

Functieomschrijving:

Als grootste IT-leverancier van de overheid staat de politie voor een grote uitdaging: de transformatie van de Dienst ICT en de Dienst IM naar één sterke IV-organisatie. Eentje die is opgewassen tegen cybercrime én die onze eigen cybersecurity versterkt. Aan dit meerjarige traject draag je bij als Gegevensarchitect binnen de Dienst IM en werk je in een matrixorganisatie. 

Voor de doorontwikkeling van informatiegestuurd en datagedreven werken naar kennisgestuurd werken binnen het veiligheidsdomein is het essentieel dat contextgevoelige informatie goed wordt vastgelegd. Bij het ontwikkelen en koppelen van applicaties is niet alleen de gegevensuitwisseling zelf van belang, maar ook de betekenis van die data en de context van vastlegging. 
De Gegevensarchitect die wij zoeken, houdt zich bezig met semantisch modelleren (betekenisleer), waarbij er een koppeling ontstaat tussen de gebruikte gegevens (data) en de betekenis ervan. Een relevant voorbeeld bij het werk van de politie is dat door kennisgestuurd werken niet alleen gezocht kan worden op geregistreerde gegevens maar ook op relevante en gerelateerde begrippen waardoor o.a. criminaliteit effectiever opgespoord kan worden. De politie gebruikt hiervoor de Linked Data standaarden.

Als Gegevensarchitect:

 • geef je invulling aan de visie voor semantisch ontwikkelen en ontwerpen t.b.v. informatiehuishouding politie en de ketenpartners.
 • begeleid je de ontwerpers in hun toepassing van de standaarden en richtlijnen die jij hebt ontwikkeld. Specifiek heb je daarbij aandacht voor het juist toepassen van de Linked Data standaarden. 
 • werk je de visie uit in een behorende roadmap die opgenomen wordt in het veranderportfolio.
 • help je de organisatie – op alle niveaus – met kennis over semantisch modelleren en draag je die kennis actief uit.
 • werk je samen met collega’s in een expertise centrum voor gegevens en draag je de gezamenlijke kennis uit. Je bewaakt de kwaliteit van de gegevensmodellen.

Functie-eisen:

Jij bent een ervaren Gegevensarchitect met een uitstekend organisatievermogen en ervaring met Agile omgevingen. Je weet wat er speelt binnen de organisatie en onderzoekt wat nodig is voor de IV-systemen. Hiervoor verken en vertaal je ontwikkelingen in de markt naar het werkveld van de politie. Je hebt uitstekende netwerkvaardigheden en voor collega's ben je een goede coach.
 
Verder heb je:
 • HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur op basis van een afgeronde opleiding in kennismanagement of informatiemanagement.
 • ervaring met gegevensanalyse en -modellering.
 • kennis van en ervaring met diverse instrumenten en methodieken voor semantische modellering en gegevensarchitecturen.
 • ruime ervaring als architect of analist binnen een (bestuurlijk) complexe organisatie. 
 • ervaring met Agile ontwikkelmethodieken en het met opstellen van architectuurdocumentatie.
 • ervaring met het begeleiden van de implementatie d.m.v. storytelling en het visualiseren van complexe modellen en vraagstukken.

Daarnaast beschik je over de volgende competenties: 
 • je bent stevig en onafhankelijk 
 • je bent professioneel, scherp analytisch en verbindt continu context, inhoud en mensen om te komen tot gezamenlijke resultaten. 
 • je bent toegankelijk, verbindend en communicatief. Je hebt uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden. Je luistert naar meningen van anderen, maar bent ook kritisch en onafhankelijk. Vanuit een duidelijke eigen visie en mening ben je in staat anderen te overtuigen. 
 • je toont initiatief om problemen en risico’s te signaleren en aan te pakken.
 • je bent een teamspeler en zoekt actief de samenwerking met collega’s. 

Arbeidsvoorwaarden:

De politie biedt je een zeer interessante en maatschappelijk bijzonder relevante functie in een uitdagende en lerende omgeving. Je bent onderdeel van een IV-organisatie waar het accent ligt op multidisciplinair samenwerken met een gemeenschappelijke missie om door een innovatieve en betrouwbare informatievoorziening Nederland veiliger te maken.
De politie biedt uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een vaste aanstelling, waarbij een proeftijd van 1 jaar van toepassing is. Boven op het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering. Deze functie is voor 36 per week (4x9 uur of 32 uur per week is bespreekbaar) . De standplaats is Odijk, maar hybride werken wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.

Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing, waaronder: 


SOLLICITATIE EN PLANNING
De begeleiding van de werving en selectieprocedure is in handen van InterExcellent.
 • Solliciteren kan tot en met vrijdag 15 juli 2022 door je CV en functiegerichte motivatiebrief aan te leveren via de website https://www.interexcellent.nl/u-zoekt/vacatures/
 • Op basis van de CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor oriënterend gesprek met InterExcellent.
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de commissie binnen de Politie die beslist met wie zij wenst kennis te maken. 
 • De selectiegesprekken vinden vervolgens in twee rondes plaats bij de politie.
 • Een assessment en betrouwbaarheids- en/of veiligheidsonderzoek maken deel uit van de sollicitatie.

CONTACT OVER DEZE PROCEDURE
Deze procedure wordt geleid door Sietse Bergstra (Partner) en Willy van Middelaar (Research Consultant) binnen InterExcellent te Baarn, te bereiken via tel: 035- 5280430 of www.interexcellent.nl. 


We zien met belangstelling uit naar je reactie en/of sollicitatie!

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Odijk
Sietse Bergstra

Drs. Sietse Bergstra

Managing Partner
We ondersteunen organisaties om hun keten van IT en IV weer werkend te maken.
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430