Vacature

Strategisch Informatiemanager

Gemeente Hilversum


Voor onze opdrachtgever Gemeente Hilversum zijn we op zoek naar een Strategisch Informatiemanager.

Gemeente Hilversum, mediastad in het groen
 
'Zorgen voor nu en werken aan morgen' 
 
Met bovenstaand motto leggen we de verbinding tussen onze ambities voor Hilversum in de toekomst en de wensen en behoeftes die op dit moment bij de Hilversummers leven. 
De afgelopen jaren is gewerkt aan een fundament waar we Hilversum verder op uitbouwen. Naar elkaar omkijken, goed bereikbare voorzieningen voor inwoners die dat nodig hebben, en veilige buurten vinden wij belangrijk. Het is onze wens dat inwoners voor elkaar zorgen en dat mensen zaken in hun eigen buurt of wijk kunnen regelen. En als het nodig is bieden we zorg of ondersteuning. Maar er is meer: ook toekomstbestendige werkgelegenheid, bereikbare woningen, een duurzame leefomgeving en voorzieningen op het gebied van sport, kunst en cultuur staan hoog op onze agenda. 
 
Als gemeente willen we ín de maatschappij staan, niet ernaast. Hilversum moet een leefbare en veilige stad zijn, waar iedereen zich thuis voelt, waar inwoners zich gewaardeerd voelen en waar mensen zich in hun werk en vrije tijd kunnen ontplooien. Om samen met de Hilversummers op te trekken, blijven we in contact met inwoners, bedrijven en organisaties. Op die manier komen hun zorgen, ideeën en wensen rechtstreeks bij ons terecht. 

Wil je op de hoogte blijven van wat er speelt bij gemeente Hilversum en wil je een indruk van je toekomstige collega’s krijgen? Kijk of volg ons dan op LinkedIn, Twitter, Instagram of Facebook.

ONTWIKKELINGEN
Het College van Hilversum heeft fraaie ambities in de stad zoals buurtgericht werken, versterking woon- en leefomgevingen, de invoering van de Omgevingswet, grote gebiedsontwikkelingen zoals het Stationsgebied, energietransitie en het verbeteren van de digitale dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Deze veranderingen worden mede gefaciliteerd door te ontwikkelen op het gebied van Data Gedreven Sturing en de ICT en werkwijze op vele fronten te moderniseren.

AFDELING
Het Teamteam Informatiemanagement is onderdeel van de afdeling Interne Dienstverlening en bestaat in totaal uit 17 medewerkers in Proces & Managementinformatie, Privacy en Informatieveiligheid, Informatiebeleid en Programma & Projectmanagement. 

Taakstelling van de afdeling Interne Dienstverlening is:
Werken vanuit de vastgestelde I-Visie

 • Lopende concern werk/diensten adequaat afhandelen (werkvoorraad sturing)
 • Gehele klanttevredenheid van ID behouden/laten groeien
 • Personeelszorg en lerende organisatie ondersteunen
 • Concretisering eigenaarschap, advieskracht samenwerken en resultaatgerichtheid (m.b.v. een gestructureerd intakeproces)
 • Baseline IT governance borgen
 • Budgetbeheer
 • Zaakgericht werken (en vastleggen in Case of TOPdesk)
 • Voldoen aan archiefwet en regelgeving

De I-visie
De inrichting van onze informatievoorziening is gebaseerd op de in 2019 vastgestelde visie:
De dienstverlening die we in Hilversum bieden, ondersteunen we met een stabiele en goed georganiseerde informatievoorziening. Deze dienstverlening bieden we aan inwoners, bezoekers, ondernemers en organisaties. Ontwikkelingen en trends zijn onze inspiratiebron om antwoorden en oplossingen te vinden voor opgaven van bestuur en organisatie. De aandacht voor continuïteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van informatie beschermt een betere ondersteuning en veilige behandeling van informatie en gegevens. Onze informatievoorziening, gegevensverwerking en -uitwisseling richten we digitaal in. Daarnaast zijn wij wendbaar en passen ons aan naar de behoeftes van een veranderende samenleving.

Speerpunten in 2022
De onderstaande onderdelen zijn onze prioriteiten voor het team Informatiemanagement in 2022 om zowel ons team optimaal te laten functioneren en tegelijkertijd de herkenbaarheid binnen de organisatie te vergroten. De speerpunten voor dit jaar zijn:
 1. Werken aan werken onder architectuur
 2. Professionaliseren van integraal intakeproces en I-portfoliomanagement i.c.m. SEM (Strategic Execution Management)
 3. Onderlinge kennisverbreding en samenwerking verbeteren
 4. Actief ondersteuning bieden aan programma Transitie naar Datagedreven Sturing

Functieomschrijving:

Je bent als Strategisch Informatiemanager onderdeel van het team Informatiemanagement.

In nauwe samenwerking met vele collega’s waaronder de Enterprise architect, stel je de meerjarige I-strategie op en voer je de regie over het portfoliomanagement voor onze organisatie. 
Je wordt vanuit Team Informatiemanagement (IM) daarbij ondersteund door collega’s van het Privacy en Informatieveiligheid Team, projectleiders, informatiemanagers en data & processpecialisten. Ook ben je verbonden met collega’s van Team Business Informatie Ondersteuning (BIO) en collega’s van Team ICT die verantwoordelijk zijn voor het functioneel en technisch beheer. De totale I-keten (IM, BIO en ICT) is gezamenlijk verantwoordelijk voor de brede uitvoering van de digitalisering en ICT (Cloud) strategie voor de domeinen Publieke Dienstverlening, Leefomgeving, Sociaal Plein. Interne Advisering en Interne Dienstverlening.

Ben je een ervaren Informatie strateeg en word je enthousiast om als maatschappelijk betrokken portfoliomanager informatiekundige ambities te realiseren? Dan staat jouw hybride werkplek voor je klaar in Hilversum!

Je bent als Strategisch Informatiemanager een krachtige en enthousiaste trekker die informatiemanagement en informatievoorziening op de kaart zet bij het management. Je bent de sparringpartner en trusted advisor voor de I-keten en het management (team-, afdelingsmanagers, CIO & Directie). Je adviseert de CIO over de inrichting van de informatievoorziening (IV) en over de inrichting van de IV-organisatie. 

Om te zorgen voor de aansluiting van de informatievoorziening op de informatiebehoefte ben je verantwoordelijk voor integrale adviezen, biedt je ondersteuning in de communicatie over informatievoorziening en adviseer je op concernniveau over strategische keuzes, verdere digitalisering en hoe informatievoorziening kan bijdragen in de veranderopgaven in de gemeentelijke domeinen. 

Om van goed advies te dienen schuif je aan bij de relevante afdeling en MT-overleggen en neem je vanuit jouw rol deel aan de besluitvorming over inhoud, capaciteit en benodigde investeringen. De adviezen betreffen zowel nieuwe ontwikkelingen als het invoeren van verbeteringen, die vaak innovatief van aard zijn. Daarmee heb je een belangrijke rol bij het op een hoger plan brengen van de digitalisering in de komende jaren. 

De totstandkoming van de adviezen is complex, omdat die meerdere domeinen beslaan, de onderwerpen steeds een grote samenhang met elkaar hebben en meerdere disciplines beslaan op het gebied van informatievoorziening: architectuur, informatiebeveiliging en privacy, project- en portfoliomanagement.

Taken
De Strategische Informatiemanager voert de volgende werkzaamheden uit: 

 • Je stelt het strategisch informatieplan op van de gemeentelijke Informatievoorziening rekening houdend met veranderende wet- en regelgeving, actualiteiten zoals de Covid-19 pandemie en de vluchtelingencrisis en intern beleid rondom Cloud, zoals de VerSaaSing van het applicatielandschap;
 • Je levert inhoudelijke expertise op meerdere specifieke domeinen van de informatievoorziening zoals het ruimtelijke en sociale domein; 
 • Je adviseert de CIO over de verdere ontwikkeling van de Informatie Voorziening en de Informatie Voorziening organisatie;
 • Je adviseert management en directie over de inzet van Portfolio Management om bij te dragen aan het realiseren van de beoogde organisatiedoelen; 
 • Samen met collega’s van de I-Keten haal je de vraag op en bundelt deze. In teamverband zorg je voor de doorvertaling van de visie op informatievoorziening naar gezamenlijk adviezen op maat en maakt concrete projectvoorstellen voor het projectportfolio;
 • Bij de realisatie van het projectportfolio heb je een adviserende rol op stuurgroep niveau. 
 • Je informeert en adviseert de CIO en de stuurgroep over de voortgang van de ontwikkelingen van het goedgekeurde projectenportfolio.

DOWNLOAD HIER HET COMPLETE FUNCTIEPROFIEL IN PDF

Functie-eisen:

Als Strategisch Informatiemanager adviseer je over de digitale dienstverlening in een snel veranderende omgeving, met alle politieke en bestuurlijke omstandigheden. Je bent een communicatieve sterke aanpakker, een omdenker en zorgt dat (strategische) initiatieven ook gerealiseerd worden. Je kunt snel een goede inschatting maken van vraagstukken in het primaire proces en de I-opgaven die hieruit voortvloeien. Daarbij weet je altijd oog te houden voor de verschillende, soms tegengestelde belangen.

Je beschikt over: 
 • Academisch werk- en denkniveau en bij voorkeur een afgeronde WO-opleiding op het gebied van bijvoorbeeld bestuurlijke informatiekunde, bedrijfskundige informatica, bedrijfskunde. 
 • Diverse afgeronde aanvullende vakopleidingen en trainingen op het gebied van bijvoorbeeld adviesvaardigheden, informatiemanagement en/of projectmanagement. Bijvoorbeeld ASL of BISL of een vergelijkbaar framework. 
 • Ruime kennis en ervaring als informatiemanager met advisering over I-onderwerpen, organisatieontwikkeling en verandertrajecten. 
 • Ruime ervaring in een advies- of managementfunctie op strategisch directieniveau. 
 • Ruime ervaring in bestuurlijk complexe organisaties en affiniteit met overheidsorganisaties. 
Daarnaast beschik je over de volgende competenties:
Je bent een proactieve, daadkrachtige informatiemanager voor strategische informatievraagstukken en schakelt moeiteloos tussen enerzijds strategisch, tactisch en operationeel niveau en anderzijds tussen meerdere inhoudelijke opdrachten. 
 • Je hebt inzicht in en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, inhoudelijke doelstellingen en ambities; je verbindt continu context, inhoud en mensen om te komen tot gezamenlijke resultaten. 
 • Je beschikt over adviesvaardigheden op strategisch niveau en over de capaciteit om de verbindende rol met stevigheid te vervullen. 
 • Je bent toegankelijk, verbindend en communicatief sterk. Je luistert naar meningen van anderen, maar bent ook kritisch. Vanuit een duidelijke eigen visie en mening ben je in staat anderen te overtuigen. Indien nodig soms op een wat onconventionele manier. 
 • Je toont initiatief om problemen pragmatisch aan te pakken en bent betrokken. 
 • Je bent een teamspeler en zoekt actief de samenwerking met collega’s. 

Arbeidsvoorwaarden:

Geboden wordt een uitdagende functie in een prettige, open werkomgeving.
Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 6.103 bruto per maand (schaal 12) bij een volledige betrekking van 36 uren per week.
Het betreft een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar, met de intentie om deze om te zetten naar een vast dienstverband.

De gemeente Hilversum beschikt over goede secundaire arbeidsvoorwaarden (17,05% Individueel Keuze Budget, dat je kunt laten uitbetalen of inzetten voor verschillende doeleinden). 

Er zijn ruime mogelijkheden voor het volgen van opleidingen en cursussen. De Hilversum Academie is een platform waar de gemeente Hilversum trainingen, workshops en e-learning aanbiedt voor alle medewerkers. Vanaf je eerste werkdag kun je hier zelf gebruik van maken. 

PROCEDURE
De begeleiding van de wervings- en selectieprocedure is in handen van InterExcellent, in de persoon van Bert Wolthuis. Hij zal de eerste gesprekken voeren met geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van de meest passende kandidaten aan de selectiecommissie worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden eindkandidaten geselecteerd voor gesprekken binnen de gemeente. Van de eindkandidaten kunnen in overleg referenties worden nagetrokken. 

SOLLICITEREN EN PLANNING

 • Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 7 oktober 2022, via InterExcellent.
 • Op basis van een brief en CV-selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij InterExcellent in Baarn of via videobellen.
 • De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie binnen de gemeente die beslist met wie zij wenst kennis te maken.
 • De selectiegesprekken vinden vervolgens plaats bij de gemeente in Hilversum.
 • Gesprekken vinden eventueel via videobellen plaats.

CONTACT OVER DEZE VACATURE
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Bert Wolthuis, Associate Partner of Willy van Middelaar, Research Consultant, InterExcellent, Baarn. Tel. 035-5280430, www.interexcellent.nl.

Deze vacature is reeds succesvol vervuld
Locatie:
 • Hilversum

Bert Wolthuis

Associate Partner IT Regie Management Lokale overheid en Onderwijs
Stuur een e-mail of bel +31 (0) 35 5280430